2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA 25/12/2014 TARİHİNDE
AÇIKLANAN YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE KURUMUMUZA YERLEŞTİRİLEN
ADAYLARIN DİKKATİNE
Devlet Personel Başkanlığınca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca 25/12.2014
tarihli yerleştirme sonuçlarına göre Başkanlığınız taşra teşkilatına yerleştirilen adayların, ekte
bağlantısı verilen formların eksiksiz doldurularak, 16.01.2015 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda
yazılı olan atamaya esas belgeleri elden teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri
gerekmektedir.
Atamaya esas belgeleri 16.01.2015 tarihi mesai bitimi itibariyle elden teslim etmeyen ya da
göndermeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
ATAMAYA ESAS BELGELER:
1.
Yerleştirme Sonuç Belgesi(İnternet DPB sonuç sayfasından çıktı.)
2.
KPSS Sonuç Belgesi (İnternet ÖSYM sonuç sayfasından çıktı.)
3.
6 Adet Vesikalık Fotoğraf ( Son 6 aylık, erkek adaylar için kravatlı)
4.
Diploma Aslı ve Noter Tasdikli Sureti
5.
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 Adet)
6.
Askerlik Durum Belgesi (Terhis/Tecil/Askerlik Muafiyet belgesi erkek adaylar için)
7.
Adli Sicil Belgesi (Duyuru tarihinden itibaren yeni alınan)
8.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesine istinaden Tam Teşekküllü devlet
hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (“Memur olur” ve “görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin” duyuru tarihinden itibaren
yeni alınan)
9.
Atama Başvuru Bilgi Formu (El yazısı ile doldurulacak)
10.
1 Adet Mal Beyannamesi Formu (Önlü Arkalı alınıp tek sayfa halinde el yazısı ile
doldurulacak)
11.
2 Adet Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ( Bilgisayar ortamında
doldurulacak)
Adres : ANT Başkanlığı Güvenevler Mah.
Kuzgun Sok. No:51 06540 Aşağı Ayrancı/ANKARA
İrtibat No: 0 312 430 62 74 / 5315-5319-5324
Download

Detayı için tıklayınız