16. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu
(18 Ekim 2014, Bolu)
Sempozyum Programı
09:00-09:30 Açılış
1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erol AYAZ
Sağlık Bakanlığı Hasta ve Çalışan Güvenliği Vizyonu
Dr. Abdullah ÖZTÜRK
09:30-10:30
Sağlıklı Çalışma Yaşamı
Dr. İbrahim H. KAYRAL
10:30-10:45
2. Oturum
10:45-12:00
Ara
Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Buket KIN TEKÇE
Çalışan Güvenliğinde Risk Yönetimi
Bayram DEMİR
Radyasyonun Etkileri ve Radyasyondan Korunma
Levent SONĞUR
12:00-13:30
3. Oturum
13:30-14:30
Öğle Yemeği
Oturum Başkanı: Dr. Hasan GÜLER
Laboratuvarlarda Kaliteye Bütüncül Bakış
Uz.Dr. Dilek TARHAN
Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Güvenliği
İbrahim DOLUKÜP
14:30-14:45
4. Oturum
Ara
Oturum Başkanı: Dr. Mahmut ARIK
Sağlık Tesislerinde İlaç Yönetimi
Ecz. Ercan KOCA
14:45-16:15
Sağlık Hizmeti ilişkili Enfeksiyonlarla Mücadele
Fadime CALLAK
Cerrahi İşlemlerde Hasta Güvenliği
Op.Dr. Kemal OKTAY
16:15-16:30 Kapanış
Download

Sempozyum Programı için tıklayınız