YAZAR İNDEKSİ
YAZAR İND E KSİ
A
Alp E, 297, 298, 319, 328
Aykın N, 272, 309, 321
Abukan P, 259
Alpaslan GH, 84
Aypak A, 369
Acun A, 220, 235, 241
Alpay Y, 272, 309
Aysert Yıldız P, 274
Adaleti R, 214, 222, 224, 227,
228, 229
Altun D, 297, 328
Aytaç H, 318, 364, 378
Altun N, 220
Aytemiz S, 279
Adiloğlu A, 373, 386, 396
Altuntaş S, 285
Afacan Karaman S, 409
Arda B, 151, 374
B
Akalın H, 348, 381, 399, 400,
402, 404, 406
Arınç B, 199
Bakır M, 187, 192, 205, 231, 263
Arlıer R, 289, 293
Balamtekin E, 281
Akan H, 35
Arlıer S, 289, 293
Balkan İİ, 312, 342
Akata F, 264
Arman D, 242
Barut B, 290
Akay D, 295, 359
Arslan E, 251
Baş S, 50, 262, 333, 334
Akbulut S, 258, 260
Başkal Ş, 270, 277
Akca G, 90, 352, 355, 388
Arslan H, 306, 308, 322, 324,
326, 341, 345, 363, 367
Akçam E, 184
Arslan Z, 300
Baştuğ Z, 318, 364, 378
Akçay S, 212
Arslanoğlu S, 261
Bayazıt FN, 44, 336
Akçimen S, 225, 226, 270
Artuk C, 265, 279, 281, 282, 284
Bayındır Y, 156
Akdoğan S, 277
Arun Özer E, 320
Baykal HD, 412
Akgün S, 411
Asarkaya M, 179, 307
Baykam N, 369
Akıncı E, 384, 385
Asiye A, 220
Bayrak E, 205, 231, 263
Akkoçlu G, 288, 310
Aslan F, 248, 381, 400, 402, 404,
406
Bedir M, 227
Aksaray S, 211, 212, 214, 221,
222, 224, 227, 228, 229, 329, 331
Aslaner H, 384, 385
Berk H, 200, 202, 207, 210
Aşcı S, 175
Besleme A, 259
Aksu B, 39
Aşık Eren G, 393, 394
Beşerler Ö, 324, 326, 363, 367
Aksu HSZ, 232
Atalay S, 288, 314
Beykal Z, 180, 199
Aksu N, 384, 385
Ataman Hatipoğlu Ç, 283, 353,
373
Bıçaklıoğlu F, 236
Ateşoğlu Aydoğan A, 180, 199,
209, 215, 249, 250
Biçmen C, 255
Aksakal N, 242
Aksu Y, 219, 255
Akşit Barık Ş, 374
Aktaş E, 319
Aktaş F, 99, 242, 262, 274, 323,
333, 334
Atmaca E, 246, 247, 256
Atmaca Ö, 178
Aktaş S, 258, 260
Avcı İY, 265
Aktuğ Demir N, 259
Avkan Oğuz V, 1
Akyar I, 390
Aybala Altay F, 220
Alagöz P, 212, 221
Aybar Bilir Y, 407
Alışkan HE, 345
Aydın B, 194
Alkan S, 264
Aydın F, 110, 398
Alp Çavuş S, 346, 350
Aygün G, 312, 346, 350, 362
Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):413-418
Baştuğ A, 384, 385
Belgin B, 232
Bıyık A, 175
Bodur H, 384, 385
Bolat E, 194, 291
Bolat H, 304, 305, 347, 358
Bostan B, 333, 334
Boz ES, 214, 222, 224, 227, 228,
229
Bozkurt S, 232
Bölükçü S, 329, 331
Budak L, 390
Bulut C, 283, 353, 373, 386
413
Y A Z A R İNDEKSİ
Bulut T, 291
Çetinkaya M, 322
But A, 384
Çetinkaya N, 252
Döşoğlu N, 212, 214, 222, 224,
227, 228, 229
Bülbül Maraş G, 287, 288, 310,
311, 316, 317, 320
Çetinkaya S, 252
Durak U, 312
Çınar A, 346, 350
Durdu B, 245, 393, 394
Çınar B, 13, 318, 364, 378
Durgun E, 389
Çınarbaş İ, 385
Durmuş G, 302
Callak Oku F, 163, 241
Çırpan S, 246, 247, 256
Can G, 312, 362
Çiçek Şentürk G, 220
Durmuş Ü, 381, 400, 402, 404,
406
Candan M, 304, 305, 347, 358
Çiftçi Ö, 306, 308
Canpolat G, 283
Çilli F, 374
Cevahir F, 297, 298, 319, 328
Çobanoğlu N, 212, 214, 221, 222,
224, 227, 229
C-Ç
Cevan S, 214, 222, 224, 227, 228,
229, 329
Çabadak Çelimli H, 407
Dursun E, 210
Dursun Y, 276
Düş B, 180, 199
Çoksak A, 370
E-F
Çolak H, 251
Edis Ç, 270
Efe K, 348
Çağır F, 291
Çağlan Çevik F, 272, 309, 321
D
Ekinci O, 63, 211
Çakın NŞ, 213, 361
Dal Bayrak Ö, 304, 347, 358
Elaldı N, 187, 192, 263
Çakır B, 178, 273
Dalyan Cilo B, 348
Elevli K, 379
Çakır Ö, 328
Daşpınar A, 233, 269
Elmas F, 210
Çakır Ü, 361
Davarcı İ, 224, 229
Elmaslar Mert HB, 264
Çakırca K, 245
Demir L, 392
Elmi Ş, 175
Çalkavur Ş, 261
Demiralp EB, 266, 273
Emek M, 200
Çam H, 312
Demiraslan H, 298
Engin A, 187, 192, 263
Çardak P, 361
Demirbaş Y, 300
Eraydın H, 251
Çarkı A, 312
Demirel A, 411, 412
Erbaycu A, 219, 255
Çavdar G, 203
Demirkaya MH, 363
Erdem HA, 374
Çayıroğlu Gümüş E, 181
Demirkıran N, 257, 315, 344
Erden G, 179, 307
Çeken S, 267
Demiroğlu YZ, 341, 345
Erdinç FŞ, 353, 386
Çelebi S, 234, 237, 238, 248
Demiröz AP, 283, 353, 373
Erdoğan B, 44, 254, 276, 326
Çelik C, 192, 205, 231
Demiröz N, 361
Erdoğan M, 324
Çelik G, 130
Deniz S, 206
Eren Ç, 225, 226
Çelik İ, 194, 291, 352, 355, 388
Devrim İ, 261, 389
Eren Gök Ş, 369
Çelik N, 230, 253
Dikiş D, 374
Eren H, 381, 400, 402
Çelik Özyürek S, 329
Dinçol N, 300
Erkalp K, 188, 189, 190
Çelik S, 239
Erkmen F, 195
Çelik T, 234, 237, 238, 248, 398
Dizbay M, 50, 236, 242, 262, 274,
323, 333, 334, 336, 337
Çelik Yılmazer S, 273
Doğan Kaya S, 180, 199
Erol B, 252
Çetin BŞ, 234, 237, 238, 248
Doğru Yaşar Z, 272, 309, 321
Erol Ö, 270, 277
Çetin ÇB, 183, 184, 185, 186
Dokuzoğuz B, 369
Erol S, 221, 329, 331
414
Eroğlu M, 369
Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):413-418
YAZAR İND E KSİ
Ersan G, 287, 316
Gülgeç Ö, 205, 231, 263
Kaftan S, 219, 255
Ersoy S, 297, 328
Gülsün S, 251
Kahrıman A, 302
Ersoy Y, 398
Gümüş N, 370
Kalsın Ö, 407
Ersöz G, 206
Gümüşçü Kılıçgil D, 276
Kamalak Güzel D, 194
Ertek M, 267
Gümüştaş H, 236
Kant Sökel S, 370
Ertem G, 386
Günal Ö, 290
Kanyılmaz D, 384, 385
Ertürk C, 183, 184, 185, 186
Günay L, 245, 394
Kapan S, 245
Eryılmaz S, 302
Günay N, 225, 226
Kaplan Cantürk E, 398
Esen H, 399
Günbey SS, 230, 253
Kara Z, 176
Esener H, 369
Gündağ Ö, 205, 231, 263
Karaçorlu S, 206
Esin A, 411
Güner S, 312
Karadeniz A, 285, 372
Eyigün CP, 265, 279, 281, 282,
284
Güney M, 281, 282, 284
Karadoğan E, 259
Güngör Özdemir E, 188, 189,
190, 191, 204
Karagül E, 329
Gürbüz Y, 220, 235, 241
G-H
Karahan C, 178
Gürel D, 232
Karakılıç S, 243, 254
Gaygısız G, 236
Gürkan Z, 295, 359
Karakoç E, 353, 373
Gazi H, 186
Gürsoy A, 333, 334
Karakuş A, 182
Gelebek Y, 318, 364, 378
Gürsoy S, 219
Karakuş G, 197
Gencer ZE, 27
Karaoğlanoğlu S, 182
Gencol N, 348
Güzel Tunçcan Ö, 242, 262, 274,
323, 333
Genç Ö, 7, 195
Haberal M, 308
Gençol N, 381, 399, 400, 402,
404, 406
Hacımustafaoğlu M, 234, 237,
238, 248
Girgin F, 399
Hamdemir K, 254, 276
Gök E, 394
Hatipoğlu Ç, 386
Gökay Y, 303
Hatipoğlu Çakırca K, 393, 394
Göksel S, 246, 247, 256
Heper Y, 381
Gönülal B, 125, 322, 324, 326,
363, 367
Hızel K, 242, 337
Görgülü G, 195
İ-K
Gözel MG, 187, 192, 205, 231,
263
İba Yılmaz S, 230, 253
Gözütok F, 194, 291
İnan A, 329, 331
Gül HC, 279, 281, 282, 284
İnan D, 225, 226
Gülay Z, 346, 350
İnan FG, 221
Güldüren HM, 309, 321, 272
İskender G, 267
Güleşen A, 209, 215, 249, 250
Kabaklıoğlu A, 291
Gülfidan G, 261, 389
Kaçmaz Z, 252
Fincancı M, 257, 315, 344
İlter A, 411
Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):413-418
Karagülle E, 308
Karaşahin Ö, 236
Karatuna O, 390
Kart Yaşar K, 245, 393, 394
Kavak M, 295, 359
Kaya H, 187, 293
Kaya Ş, 219, 251, 252
Kaya Z, 206
Kayaaslan B, 384, 385
Kayhan B, 176
Kaymakçı S, 246, 247, 256
Kazak E, 348, 381, 399, 400, 402,
404, 406
Kelgökmen S, 392
Kepeli N, 374
Kılıç F, 232
Kılıç H, 396
Kılıç K, 362
Kılıç S, 279
Kınıklı S, 353, 373
415
Y A Z A R İNDEKSİ
Kızılateş F, 197, 200, 202, 207,
210, 216
Kibar F, 232
Kibaroğlu B, 182
Kocagöz AS, 266, 273
Kocagöz S, 390
Kocagöz T, 132, 390
Kocagül Çelikbaş A, 139, 369
Kocuk K, 189
Kocuk M, 188, 190, 191, 204
Koç S, 213
Koç YI, 262
Korkmaz N, 374
Korkmaz P, 272, 309, 321
Korkut C, 188, 189, 190, 191, 204
Kostakoğlu U, 285, 372
Koyuncu S, 257, 315, 344
Köksal İ, 258, 260
Köksal N, 248
Köksal S, 252
Köse Ş, 203, 287, 288, 310, 311,
314, 316, 317, 320
Kurşun E, 341, 345
Kurt Azap Ö, 96, 322, 324, 326,
363, 367
Kurt H, 246, 247, 256
Kurtaran B, 104, 232
Kuruüzüm Z, 346, 350
Kuşoğlu H, 303
Kuyucu YE, 290
Kuzucu Ç, 398
Küçükercan M, 214, 221, 222,
224, 227, 228, 229
Küçükler ND, 374
Kül S, 244
Külekçi G, 67
Kürşat S, 183
M-N-O
Özen H, 267, 392
Mamçu D, 412
Özer F, 337
Mamıkoğlu L, 225, 226
Özer K, 219, 255
Mclaws ML, 328
Özger S, 236
Memikoğlu O, 247, 246, 256
Özgün Ö, 257, 315, 344
Mendi A, 388
Özgür Y, 295, 359
Mert G, 265
Özhan K, 222, 228
Metin Turan M, 289
Özışık A, 386, 396
Mızrakçı S, 177
Özinel MA, 374
Mumcuoğlu İ, 384, 385
Özkaya B, 245
Mutlu Sarıgüzel F, 194
Özkaya Parlakay AN, 307, 179
Nacır F, 407
Özten D, 183, 184, 185, 186
Narcı H, 306
Öztoprak N, 197, 200, 202, 207,
210, 216
Nohutcu RM, 73
Öztürk Engin D, 329, 331
Ogan MC, 267
Öztürk F, 187, 205, 263
Ogucu S, 251
Öztürk M, 287, 288, 310, 311,
316, 317, 320
Oğuzoğlu N, 228
Omaz S, 244
Öztürk R, 312
Orhan T, 297, 319
Öztürk S, 246, 247, 256
Oruç Y, 261, 389
Özyürek S, 331
Pamukçuoğlu S, 233, 269
Ö-P
Parlak A, 116, 239, 244
Öğreden A, 412
Parmaksız EN, 398
Öğünç D, 225, 226
Ölçerler Gönen Z, 314
Örnek Ş, 181
Peker İ, 352, 355
Pektaş S, 314
Pervanlar E, 176
Öz A, 383
Polat A, 191
Öz Türkoğlu B, 232
Özakın C, 248, 381, 399, 400,
404, 406
Özakın Ö, 348, 402
S-Ş
Saba R, 175
Sağlam S, 348
Özalp O, 363
Özbay Çaylı B, 233, 269
Özbek Güven G, 279, 281, 282,
284
Salı E, 237, 234, 238, 248
Salman E, 384
Saltoğlu N, 22, 312, 362
Özdemir İ, 291
Samastı M, 312
Özdemir Kepek B, 274, 334, 337
Sanmak E, 212, 227
Özel Ç, 275
Sapmaz Karabağ S, 230, 253
Sarı ND, 257, 315, 344
416
Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):413-418
YAZAR İND E KSİ
Sarıca M, 202, 207, 216
Şenbayrak Akçay S, 329, 331
Torun Edis Ç, 277
Sarıdoğan J, 300
Şencan İ, 220, 235, 241
Tözalgan Ü, 257, 315
Sarıkaya Ö, 322
Şendağ E, 59, 220, 235, 241
Tseveldorc N, 411
Sarikir Ç, 355
Şenel F, 229
Tucer B, 298
Savaş G, 230, 253
Tuncel Z, 175
Savcı Ü, 290
Şengöz G, 188, 189, 190, 191,
204
Saygan S, 276
Şengöz İnan A, 211
Turan H, 306, 308
Semercioğlu A, 304, 305, 347,
358
Şenol E, 242
Turunç T, 145, 341, 345
Şenol G, 219
Tülek N, 353, 386
Senol G, 255
Şenol Ş, 183, 184, 185, 186
Tünay H, 233, 269
Serbest Ş, 213
Şentürk GÇ, 235, 241
Tünger Ö, 183, 185, 186
Serin Senger S, 203, 310, 320
Şimşek H, 333, 334
Türk E, 308
Sevdi MS, 189, 190
Tunçcan Güzel Ö, 334
Türken M, 203, 311, 314
Seven D, 187
T-U-Ü
Sevinç G, 220, 235, 241
Tacın S, 392
Uğur M, 272, 309, 321
Seyman D, 200, 202, 207, 210,
216
Taşdan İ, 246, 247, 256
Uğurbekler A, 275
Taşdelen Öğülmen D, 180, 199
Sezgin N, 287, 288, 310, 311,
314, 316, 317, 320
Uğurlu Z, 324, 326
Taşova Y, 232
Ulu A, 232
Tatlıoğlu SG, 342
Sınırtaş M, 348, 381, 399, 400,
402, 404, 406
Ulu Kılıç A, 297, 319
Tayran N, 169, 312
Ulusoy B, 374
Tekçe Y, 396
Ulusoy S, 374
Tekin A, 235, 241
Ulutan F, 242
Tekin HG, 341
Ulutaş G, 384
Telli G, 274, 333, 334, 337
Ural O, 259
Temiz H, 251, 252
Usta S, 412
Teper T, 331
Ustaömeroğlu A, 258, 260
Terek D, 261
Uyanık MH, 85
Tezel A, 77, 182
Uygur G, 270, 277
Tezer H, 37
Uysal Ü, 346, 350
Tezer Tekçe AY, 407
Ün A, 385
Tezgeç N, 381, 399, 400, 402,
406
Ünal S, 178, 318, 364, 377, 378,
383
Timurkaynak F, 135
Ünlü S, 276
Tiryaki S, 312
Üstüner T, 194
Sipahi OR, 374
Solmaz ÜŞ, 287, 288, 310, 311,
316, 317, 320
Soylu A, 230, 253
Sönmez E, 412
Sönmezer MÇ, 386
Sönmezoğlu M, 409
Subaşı T, 282, 284
Sümer Ş, 259
Şahin Demir M, 379
Şahin S, 197
Şahindokuyucu H, 393
Şan Z, 285, 372
Şanal F, 246, 247, 256
Şanal L, 396
Tütüncü EE, 59, 220, 235, 241
Togan T, 306, 308
Şen İ, 236
Tokgöz H, 287, 288, 310, 311,
314, 316, 317, 320
Şen M, 205, 231, 263
Topal T, 252
Şen S, 396, 407, 409
Toraman Alkurt M, 355
Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):413-418
V-Y-Z
Volkan S, 304, 305, 358, 370
Vudalı EY, 373
Yaban B, 385
417
Y A Z A R İNDEKSİ
Yabanoğlu H, 345
367
Yağcı S, 283
Yeşiller Bedir M, 222, 228
Yılmaz G, 246, 247, 256, 258,
260, 285, 372
Yalçın Topbaş C, 180, 209, 215,
249, 250
Yetkin F, 398
Yılmaz GR, 55
Yetkin MA, 384, 385
Yılmaz M, 175
Yalınay Çırak M, 262
Yıldırım Biçer AZ, 352
Yiğit G, 214
Yanmaz E, 251
Yıldırım M, 259
Yiğit SY, 267
Yapar N, 155
Yıldırım Y, 233, 269
Yüce A, 346, 350
Yapıcı Çiçekdemir H, 232
Yıldız D, 188, 189, 190, 191, 204
Yücel M, 353
Yaray E, 336
Yıldız R, 188
Yürük Atasoy P, 265
Yaşar N, 261, 389
Yıldız Y, 323
Zarakolu P, 178
Yavuz N, 300
Yılmaz A, 404
Yazmacı D, 244
Yılmaz D, 252
Zengin H, 318, 364, 377, 378,
383
Yenigün A, 267
Yılmaz E, 211, 348, 381, 399,
400, 402, 404, 406
Yeşilkaya A, 322, 324, 326, 363,
418
Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2014;18(1):413-418
Download

YAZAR İNDEKSİ - Hastane Infeksiyonlari Dergisi