BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 25 Temmuz 2014
JCR Eurasia Rating,
Gap Güneydoğu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve bağlı ortaklığının konsolide yapısını
derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü „BBB- (Trk) / Pozitif‟,
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not ve görünümünü ise ‘BBB- / Stabil‟ olarak
belirledi.
.
JCR Eurasia Rating, “Gap Güneydoğu Tekstil San. ve Tic. A.Ş ve bağlı ortaklığının konsolide yapısı” nı ulusal ve uluslararası
düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu „BBB- (Trk)‟, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu „A-3
(Trk)‟ ve söz konusu notlara ilişkin görünümlerini ise „Pozitif‟ olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
ve Yerel Para Notları „BBB-‟ olarak belirlenmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB-/ (Stabil Görünüm)
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB- (Trk) / (Pozitif Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk) / (Pozitif Görünüm)
2
B
Temelleri 1930’lara dayanan tekstilci bir aileden gelen Ahmet Çalık, 1987 yılında Gap Güneydoğu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.’yi kurarak, Doğu
Anadolu’nun ilk sanayi yatırımını gerçekleştirmiştir. Enerji, telekom, tekstil, inşaat, finans ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren Çalık Holding
A.Ş.’nin ana ortağı olduğu Gap Güneydoğu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., yoğun rekabetin yaşandığı tekstil sektöründe, Türkiye’nin en büyük entegre
tekstil kuruluşlarından biri olarak satış ve pazarlama faaliyetlerini İstanbul’daki genel müdürlüğü ve üretim faaliyetlerini Malatya’da konumlanmış
üretim tesisleri ile sürdürmektedir. İtalya ve Çin’de de ofisleri bulunan Şirket, ihracattaki pazar payını her geçen gün arttırarak 40 ülkeye ihracat
yapmakta ve dünyaca ünlü tasarımcılarla çalışarak portföyüne uluslararası bilinir markaları eklemektedir.
Yarattığı önemli koleksiyonlarıyla ürün çeşitliliği sağlayan ve hammaddenin ve çıktının fiyatının belirlenmesinde geniş pazar payına sahip olan Gap
Güneydoğu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. aynı zamanda Türkiye’de aktif olan sayılı AR-GE merkezlerinden birine sahip olarak yüksek kaliteli yeni ürün
geliştirmesinde rekabet avantajı yaratma yoluyla stil ve yıkama çözümleri üreterek pazardaki başarısına her geçen gün yenilerini eklemekte, geri
dönüşümlü ve organik üretim teknikleri ile kumaş sektöründe farklılaşmaya devam etmektedir. ‘Uluslararası ve Denim Pazarı’nın liderliğini yapmak
ve ürünlerinde GAP Güneydoğu Tekstil ayrıcalığını ve kusursuzluğunu daima yaşatmak’ vizyonuyla yaygınlaşan bir marka değerine ulaşmayı
hedefleyen Şirket, 2012 yılında bağlı ortaklıklarından olan Çalık Alexandria’nın faaliyetlerini durdurmasının sonuçlarından biri olarak karlılık
göstergeleri yukarı yönlü bir ivme kazanmış olsa da 2013 yılında bu göstergeler aşağı yönlü baskılanmıştır.
Ülke ekonomisinde yaşanan büyüme yavaşlaması ve devam etmekte olan seçim süreçlerine bağlı olarak yükselen yurtiçi politik riskler neticesinde
faiz oranlarında ve kurda yaşanan volatilite ve sektörün genelinde ihracat işlemlerinin TL dışında gerçekleşmesi sonucu yabancı para döviz
pozisyonları karlılık üzerinde bir baskı potansiyeli oluştursa da grup içi sinerjinin yarattığı fırsatlar firmanın risk derecesini yumuşatmakta, deneyimli
ortak ve yönetim kadrosu, grup şirketleri ile olan ilişkileri, 2013 yılında AR-GE alanına ağırlık vermesi ile son teknolojiye uyarlanmış üretim teknikleri,
farklı ürün yelpazesi, zamanında teslimat, uygun finansal yapısı, bilanço yapısının iç ve dış şoklara karşı direncini arttırmaktadır.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Çalık Holding A.Ş.’nin ihtiyaç duyulması halinde Gap Güneydoğu Tekstil San. ve Tic. A.Ş‘ye finansal
güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite ve öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve etkili operasyonel destek sunma deneyimine
sahip oldukları kanaatiyle Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiştir.
Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin aktif büyüklüğü ve
kalitesi, özkaynak seviyesi, artan satış hacmi, kısa vadeli borçlanma yapısı, piyasalarda ve faaliyet ortamındaki mevcut riskler dikkate alındığında,
piyasadaki etkinliğini sürdürmesi kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır.
Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Gap Güneydoğu Tekstil San. ve Tic.A.ş.‟nin Ortaklardan Bağımsız Notu (B) olarak
belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistleri Sn.
Zeki Metin ÇOKTAN ve Sn. Merve BÖLÜKÇÜ ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating
principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

JCR Eurasia Rating