BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 14 Mayıs 2014
JCR-Eurasia Rating,
Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni
Yatırım Yapılabilir Kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu “BBB (Trk)”,
Uluslararası Yerel ve Yabancı Para cinsinden uzun vadeli notlarını ise “BBB-“ olarak
görünümlerini ise ( Stabil) olarak belirlemiştir.
JCR-Eurasia Rating Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘BBB (Trk)’, Uzun
Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu ise ‘BBB-’ olarak, görünümlerini ise (Stabil) olarak belirlemiştir. Diğer notlar ve tüm detayları aşağıda
gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- /(Stabil görünüm)
BBB-/(Stabil görünüm)
BBB (Trk) /(Stabil görünüm)
A-3 /(Stabil görünüm)
A-3 /(Stabil görünüm)
A-3 (Trk)/(Stabil görünüm)
2
B
20 yılı aşan faaliyet geçmişiyle inşaat sektörünün köklü kuruluşlarından biri haline gelen ve Elmas Ailesi tarafından kontrol edilen Sur Yapı Endüstri Sanayi ve
Ticaret A.Ş., taahhüt işlerinin yanında gayrimenkul geliştirme faaliyetleri kapsamında inşa ettiği ve etmekte olduğu çok sayıda markalı konut projeleri, iş ve
alışveriş merkezleri ve Türkiye’nin önde gelen diğer grupları ile proje işbirlikleri ile son yıllarda marka algısı ve bilinirliliği giderek yükselen bir firmadır.
İncelediğimiz dönem içerisinde varlık büyüklüğü açısından gayrimenkul sektörünün oldukça üzerinde büyüme gösteren firma yeni projeleri ve güçlü satış
etkinliği ile hızlı büyümesini sürdürerek Pazar payını ve marka değerini daha da artırmak istemektedir.
Özellikle 2013 yılı başta olmak üzere son üç yıllık süreçte, esas faaliyetlerinden sağlanan gelir akımlarındaki artış yanında portföyündeki yatırım amaçlı
gayrimenkullerin değer artış kazançlarının finansal tablolara yansıtılması suretiyle önemli oranda karlılık kaynağı ve büyüme imkânı sağlamıştır. Genişleyen
faaliyetlerini, yürüttüğü proje satışlardan sağladığı fon girişlerinin yanında artan dış kaynak kullanımı yoluyla finansa eden şirketin, finansal borçlarının önemli
bir bölümünün uzun vadeli olması likidite yönetimine kolaylık sağlamaktadır. Artan finansman giderlerinin yanında finansal pozisyonları nedeniyle önemli
oranda kur riskine maruz kalan firma, 2013 yılında TL’nin yabancı paralar karşısında ani değer kaybetmesinden ötürü önemli oranda kur zararı ile karşılaşmıştır.
Gelecek dönemde, tamamlanan ve kiraya verilen iş ve alış merkezlerinden elde edilecek yabancı para kira gelirlerinin ve kurdaki dengelenmenin etkisiyle
birlikte kur riskinden kaynaklanan kayıpların baskılanacağı düşünülmektedir. Firmanın etkin satış politikalarına ve bilanço dengelerinin mevcut seviyesinin
korunmasına bağlı olarak, oluşması beklenen nakit akımları, sermaye ve/veya para piyasalarından ilave fon temin etmesine uygun zemin yaratacağı
beklenmektedir.
FED’in tahvil alımlarını azaltmaya başlamasından itibaren gelişmekte olan ülkelere olan sermaye akımlarındaki azalma ve küresel risk iştahındaki düşüş ve göreli
yüksek faiz oranları, ülke içi politik risklerin düşüş göstermesine rağmen halen etkilerinin devam etmesi, yüksek enflasyon oranları ve yakın coğrafyadaki sosyal
huzursuzlar büyüme beklentilerini aşağı yönlü baskılamaktadır. Bu gelişmelerin ışığı altında 2014 yılının, ekonomik aktivitelerin zayıflayacağı, bir yıl olması
beklenmektedir. Bunun birlikte sektöre ilişkin olarak yılın ilk çeyreğinde gelen rakamların bir düşüş trendini işaret etmesine rağmen halen güçlü olması sektöre
olan ilginin devam ettiğini göstermektedir. Mevcut ortamda; ekonomik ve siyasi koşullarda ani ve sert bir bozulma olmaması durumunda, firmanın mevcut
sermayeleşme düzeyi, satış olanaklarının sürmesi ve dış kaynaklara ulaşma kapasitesi firma faaliyetlerinin devamlılığını sağlayacaktır.
Elmas Ailesinin mali gücünün seviyesi ve firmayı desteklenme arzuları, firmanın iş hacmi ve genişleme potansiyeli, yarattığı istihdam olanakları ve yükselen
marka algısı dikkate alınarak, Sur Yapı, ‘Desteklenme Notu’ kategorisinde ‘Yeterli’ seviyeyi işaret eden (2) ile değerlendirilmiştir. Firmanın üstlendiği riskleri
kendi imkânlarına dayanarak yönetebilme yeteneği, içsel kaynak yaratma ve uzun vadeli kaynaklara ulaşma kapasitesi dikkate alındığında, firmanın
‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu’ kategorisindeki notu ise (B) olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr. adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden Sn.
Şevket GÜLEÇ ile iletişim kurulabilir.
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR
Eurasia Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the
creditworthiness of a security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed
within the methodologies registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and
internationally accepted rating principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

BASIN AÇIKLAMASI JCR