BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 8 Mayıs 2014
JCR Eurasia Rating ,
“ Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş” ’yi
derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)/Pozitif’ olarak revize etmiş ve
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümünü ise ‘BBB- / Stabil’ olarak teyit etmiştir.
JCR Eurasia Rating, “Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.” ’ yi derecelendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu
‘ A-(Trk) / Pozitif ‘ olarak revize etmiş ve Kısa Vadeli Ulusal Notu ’nu ‘ A-1 (Trk) / Stabil’ olarak teyit etmiştir. Diğer notlar
detayları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- / (Stabil Outlook)
BBB-/ (Stabil Outlook)
A- (Trk) / (Pozitif Outlook)
A-3 / (Stabil Outlook)
A-3 / (Stabil Outlook)
A-1 (Trk) / (Stabil Outlook)
2
B
Türkiye’de sektörel faaliyetleri ve yasal düzenlemeleri 1995 yılında başlayan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları yapısı içerisinde,1997 yılında
İhlas GYO ismiyle kurulan ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 1999 yıllıdan itibaren halka açık hale gelen; 2010 yılında da
ortaklık yapısının değişmesiyle Yeşil GYO ticari ismini alan firma, konut projelerini INNOVIA markasıyla sürdürmektedir.
Gayrimenkul sektörünün en önemli kurumsal finansman kaynağı olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, yasa gereği halka arz edilme
zorunluluğu ile sermayenin ve kazancın tabana yayılmasını sağlayan bir yatırım olanağı sunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun bu
alanda yaptığı düzenlemeler ile gayrimenkul sektörün şeffaflığı artmış, gözetim ve denetimi için uluslararası paralellikte gerekli yasal
altyapı oluşturulmuştur.
Konut üreten Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, avans olarak elde ettiği proje bedellerini, konutların teslim tarihine kadar gelirlerine
yansıtmadığı için dönemsel performansları ile geçmiş performansları arasında geçişmeler ortaya çıkabilmektedir. 2012 ve 2013 yıllarına
ilişkin yıllık finansal performansları da bu kapsamda oluşmuştur. 2013 yılında tamamlanan Avrupa’nın en büyük markalı projesi olan
Innovia 3.Etap projesinin sahiplerine teslim edilmesiyle desteklenen karlılık seviyesi, demografik yapının gayrimenkul piyasasına canlılık
katması, yüksek çalışma sermayesi, yabancı para pozisyonu, risk yönetim sistemlerinin etkin olarak kullanılması, kurumsallaşma alanında
yıllardır sürdürülen faaliyetler ve Yeşil GYO’ nun sektörde ön plana çıkan firmalardan olması, mevcut not ve risk seviyesinin teyidine ve
Uzun Vadeli Ulusal Not görünümünün JCR-ER tarafından “Pozitif“ olarak yukarı yönlü revize edilmesine dayanak olmuştur. Bununla
beraber yüksek büyüme hızından kaynaklanan borçluluk oranındaki artış, piyasalarda yaşanan dalgalanmaların konut talebini olumsuz
etkisi, faiz oranlarındaki yükseliş ve 2014 yılında büyük çaplı konut projesinin bulunmamasından kaynaklanacak satış hacmindeki beklenen
düşüş baskı unsuru olmaya devam etmektedir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Kamil Engin Yeşil ve diğer nitelikli ortaklıklarından kaynaklanan finansal güçlerinin yeterliliği,
firmanın ölçeği, planlanan yatırımların ve sektörel genişlemenin büyüme yönünden sağlayacağı katkı dikkate alınarak, Yeşil GYO,
‘Desteklenme Notu’ kategorisinde (2) ile teyit edilmiştir. Firmanın üstlendiği riskleri kendi imkânlarına dayanarak yönetebilme yeteneği,
içsel kaynak yaratma ve mevcut sermayeleşme düzeyi dikkate alındığında, firmanın ‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu’ kategorisindeki notu
ise (B) olarak teyit edilmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz
analistleri Sn. Zeki M.ÇOKTAN ve Sn. Orkun İNAN ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating
principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

JCR Eurasia Rating