BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 02 Nisan 2014
JCR-Eurasia Rating,
Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin
Uzun Vadeli Ulusal Notunu “AA- (Trk)”, Uluslararası Yerel ve Yabancı Para cinsinden uzun
vadeli notlarını ise “BBB-“ olarak görünümlerini ise
( Stabil) olarak teyit etmiştir.
JCR-Eurasia Rating Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu
‘AA- (Trk)’, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu ise ‘BBB-’ olarak, görünümlerini ise (Stabil) olarak teyit etmiştir. Diğer notlar ve tüm detayları
aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- /(Stabil görünüm)
BBB-/(Stabil görünüm)
AA- (Trk) /(Stabil görünüm)
A-3 /(Stabil görünüm)
A-3 /(Stabil görünüm)
A -1+(Trk)/(Stabil görünüm)
2
AB
20 yılı aşan faaliyet geçmişiyle sektörün öncü kuruluşlarından biri olan Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. sahip olduğu şube ağı, işlem hacmi, öz-kaynak
seviyesi, varlık büyüklüğü gibi göstergeler açısından, banka sahipliği dışında kalan aracı kuruluşlar arasında ön sıralarda yer almaktadır. 2010 yılında halka açılan
Gedik Yatırım; Gedik Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Gedik Yatırım Ortaklığı A.Ş. Marbaş Menkul Değerler A.Ş ve Gedik Portföy Yönetimi A.Ş isimli bağlı
ortaklıkları birlikte sermaye piyasasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Son yedi yıllık süreçte, varlık büyüklüğü açısından sektöre paralel bir büyüme gösteren
firmanın varlık ve öz kaynak getirisindeki düşüş trendi devam etmekle birlikte genel olarak karlılık göstergeleri açısından gösterdiği performans son dokuz aylık
süre hariç sektör ortalamalarının üzerindedir. Ancak sektördeki 9 aylık dönemdeki kar artışı arızi gelir kaleminin kar rakamlarına dahil olmasından
kaynaklanmıştır. Sürdürülebilir gelir akımlarıyla desteklenen yüksek iç kaynak yaratma kapasitesi ve yaratılan içsel kaynaklarının büyük bir bölümünün bünyede
bırakılması ile sermaye yapısını güçlendiren firmanın öz kaynaklarının aktiflerine oranı da sektör ortalamalarının üstünde seyretmekte olup firmanın güçlü
sermaye yapısını teyit etmektedir.
Son iki yıllık süreçte fon kaynaklarını başarılı bono ihraçları ile çeşitlendiren firmanın likidite oranı ve sermaye yeterlilik tabanı yasal düzenlemeler ile getirilen
asgari oranların çok üzerinde olup, firma mevcut sermayeleşme düzeyi ile ek sermaye ihtiyacı duymadan daha fazla büyüme imkânına sahiptir. FED’in tahvil
alımlarını azaltmaya başlamasından itibaren gelişmekte olan ülkelere olan sermaye akımlarındaki azalma ve küresel risk iştahındaki düşüş genel faiz oranlarını
yukarı itmektedir. Ülke içi politik risklerin 2013 yılının son çeyreğinde yukarı yönlü ivmelenmesi ve yakın coğrafyadaki sosyal huzursuzlar büyüme beklentilerini
baskıladığı gibi TL’nin dış değerinde dalgalanma yaratmaktadır. Bu gelişmelerin ışığı altında 2014 yılının, ekonomik aktivitelerin zayıflayacağı, yatırımların hisse
senedi piyasaları yerine daha güvenli ve sabit getirili ürünlere kayacağı, neticede de işlem hacimlerindeki daralma ile birlikte gelir kalemlerinin baskılanacağı bir
yıl olması beklenmektedir. Mevcut ortamda; firmanın yüksek sermaye seviyesi ve likit bilanço yapısının makroekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar ile
işlem hacimlerindeki aşağı yönlü hareketlerin yaratacağı kayıpları karşılayacak seviyede olduğu düşünülmektedir.
Şirketin yüksek sermaye yeterliliği tabanı ve likidite seviyesi, varlık-yükümlülük bileşimi, varlık kalitesi, öz kaynak ve aktif karlılık seviyesi, içsel kaynak yaratma
gücü, piyasalardan borçlanma kapasitesi, şubeleşme düzeyi, geniş müşteri tabanı ve mevcut ekonomik konjonktürün sunduğu risk ve fırsatlar dikkate alınarak,
uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notu ülke notu tavanı olan BBB- olarak belirlenmiştir.
Firmanın hâkim ortakları tarafından desteklenme arzusu ve ortakların mali gücünün seviyesi (2), Firmanın üstlendiği riskleri kendi imkânlarına dayanarak
yönetebilme yeteneğine ilişkin ortaklardan bağımsızlık kategorisindeki notu ise (AB) olarak belirlenmiştir. Bağımsızlık kategorisindeki (AB) notu JCR Eurasia
Rating’in notasyon sisteminde ”Yüksek” düzeyi işaret etmekte olup kurumun dış destek olmadan da yükümlüklerini rahat bir şekilde yerine getireceğini
gösterirken, destek kategorisindeki (2) notu da dış destek ihtimalinin “Yeterli” seviyede olduğunu göstermektedir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr. adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden Sn.
Şevket GÜLEÇ ile iletişim kurulabilir.
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR
Eurasia Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are object ive and independent opinions as to the
creditworthiness of a security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed
within the methodologies registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and
internationally accepted rating principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

BASIN AÇIKLAMASI JCR