BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul –25 Eylül 2014
JCR Eurasia Rating,
Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi
derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB- (Trk)/Stabil’,
Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümlerini ise ‘BBB-/Stabil’ olarak belirledi.
JCR Eurasia Rating, “Baysan Trafo Radyatörleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.”yi yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal
Notu’nu ‘BBB- (Trk)/Stabil’ olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’
olarak teyit edilmiş olup diğer notlarla birlikte görünümleri aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB- (Trk) / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
2
B
Trafo sistemleri için radyatör, radyatör kazanı ve bileşenlerini üreten Baysan Trafo, ilave kapasite ve modern teknoloji yatırımları ile trafo üretimi
gerçekleştiren global ve yerel firmaların önemli bir tedarikçisi konumundadır. Sektördeki 30 yıla yakın tecrübesi paralelinde sektörel önemi artan
Baysan Trafo, sermaye piyasalarının sağlayacağı imkânlarla mali bünyesini güçlendirmek ve büyümesini finanse etmek üzere 2012 yılının Aralık ayında
gerçekleştirdiği halka arz ile Borsa İstanbul A.Ş. bünyesindeki Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmeye başlamıştır.
AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından Şubat 2014’te satın alınan Baysan Trafo, bu tarihten itibaren Avrupa Yatırım Holding çatısı altında
faaliyet göstermek üzere yeniden örgütlenme sürecine girmiştir. Bu süreçte Şirket, hastane olarak faaliyet gösteren Güden Sağlık Hizmetleri Ticaret
A.Ş. ve Valide Etfal Özel Sağlık Hizmetleri Medikal İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ni bünyesine dâhil etme sürecinde olup ilerleyen
dönemlerde gerçekleştirmeyi planladığı yeni satın almalar ile sağlık sektöründe de büyümeyi hedeflemektedir.
Üretim kapasitesini arttırmaya yönelik olarak gerçekleştirdiği yatırımlar ve genişleyen müşteri tabanı ile yıllar itibarıyla satışlarını arttırmayı başaran
Şirket’in karlılık göstergeleri özellikle faaliyet giderlerinde yukarı yönlü ivmelenme nedeniyle yıllar itibarıyla azalan bir seyir izlemiştir. Şirket’in
gerçekleştirdiği halka arz ile temin edilen fonların likidite yönetimini kolaylaştıran etkisi, geçtiğimiz yılda artan kısa vadeli finansman yükü nedeniyle
sınırlanmıştır. Bununla birlikte faaliyetlerinde sadeleştirme sürecine giden Şirket, gerçekleştirdiği iştirak ve atıl durumdaki taşınmaz satışları ile
operasyonel verimliliği arttırmaya yönelik bir strateji benimsemiştir. AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş. ana hissedarlığında holdingleşme süreci
devam eden Baysan Trafo’nun bünyesine dâhil ettiği ve satın almayı planladığı sağlık kuruluşları ile sağlanacak ilave nakit akışlarının Şirket’in likidite
ve karlılık göstergelerine olumlu katkı sağlayacağı beklenmektedir. Şirket’in yeniden organizasyon süreci içinde genişleyen faaliyet alanlarının finansal
performansı üzerindeki nihai etkisi izlenecek olup, görünümü kısa ve uzun vadede ‘Stabil’ olarak belirlenmiştir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin tek nitelikli hissedarı Ramazan Burak Telli’nin ihtiyaç halinde Baysan
Trafo’ya finansal gücüne bağlı olarak uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya sahip olduğu bilgi ve kanaatine ulaşılmıştır.
Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiştir.
Diğer yandan, JCR Eurasia Rating olarak, yeniden organizasyon ile holdingleşme sürecine giren Şirket’in geçmiş dönemlerde sergilediği büyüme
performansı, sektöründe 30 yıla ulaşan varlığı, yaygın ve itibarlı müşteri profili ve gerçekleştirdiği kapasite yatırımları dikkate alındığında, öngörülen
yatırımlarının beklenen etkinliği sağlaması, sektördeki etkinliğini koruması ve yeniden yapılanmanın öngörülen olumlu katkıları ile üstlendiği
yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Baysan
Trafo’nun Ortaklardan Bağımsızlık notu (B) olarak öngörülmüştür.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden
Sn. Abdurrahman TUTĞAÇ ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating
principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

İlk Sayfa - JCR Eurasia Rating