BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 29 Mayıs 2014
JCR Eurasia Rating,
BİMEKS Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.’yi derecelendirerek
BBB+ (Trk) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu A- (Trk)’ye,
A-2 (Trk) olan Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu A-1 (Trk)’ye
ve BC olan Ortaklardan Bağımsızlık Notu’nu B’ye yukarı revize etmiş olup
Uzun Vadeli Uluslararası Notlarını BBB- olarak teyit etmiştir.
JCR-Eurasia Rating, “BIMEKS Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.”’yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal
Notu’nu ‘BBB+ (Trk)’den ‘A- (Trk)’ye, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-2 (Trk)’den ‘A-1 (Trk)’ye ve Ortaklardan Bağımsızlık Notu’nu ‘BC’den ‘B’ye yukarı
revize etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ise ‘BBB-’ olarak teyit edilmiş bulunmaktadır. Diğer notlar,
detayları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- /(Stabil Outlook)
BBB- /(Stabil Outlook)
A- (Trk) /(Stabil Outlook)
A-3 /(Stabil Outlook)
A-3 /(Stabil Outlook)
A-1 (Trk)/(Stabil Outlook)
3
B
Türkiye’de Tüketici Elektroniği Perakendeciliği sektörünün Teknoloji Marketleri kanalının ilk girişimcilerinden olan Bimeks, faaliyetlerine 1990 yılında
başlamış, 2011 yılında da sektöründe ilk halka arz edilen şirket olmuştur. Bimeks, bu kanalda, müşterilerine bilgisayar & aksamı, tüketici elektroniği,
telekomünikasyon ürünleri, küçük ve büyük ev aletlerini içermek üzere geniş bir ürün seçeneği sunmaktadır.
Bimeks, yükselen marka bilinirliğinden ve yakın geçmişte rakipleri olan Electroworld ve Darty’nin satın alınması yoluyla inorganik büyüme stratejisine
dayalı olarak, ekonomik büyüme dalgalanmalarından bağımsız olarak, aynı zamanda düşük seviyedeki internet & bilgisayar penetrasyon oranları ve
artan kentleşme düzeyinin körüklemesiyle kendi franchise modeli (MbO – Mağaza-bazlı Ortaklık) sayesinde avantaj sağladığı azaltılmış yatırım
harcamalarına bağlı olarak, varlık büyüklüğü, satış gelirleri ve genişletilmiş coğrafi kapsama alanı ölçütlerinde genişleme stratejisini hızlandırmıştır.
Özellikle satın almalarla büyük oranda artan pazar payı yoluyla genişleyen pazar etkinliği ile coğrafi genişleme yoluyla yetersiz hizmet ulaştırılan
piyasa segmentlerinde hacimsel varlığını ve etkinliğini artırarak Şirkete rekabet gücü kazandıran iyileştirilmiş franchise gücü, karlılık göstergelerinin
önemli bir kısmında dikkate değer iyileşme ve risk yönetim uygulamalarında atılan adımlar, Bimeks’in Ulusal notlarının yukarı revize edilmesinde
başlıca etkenler olmuştur.
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki şişkinliği sönümlendirecek ve azalan sermayeleşme oranı karşısında gelecekteki büyüme hedeflerini dengeleyecek içsel
öz kaynak yaratma ölçüsünde artan pazar etkinliği yoluyla hızlandırılabilecek karlılık düzeyi göstergeleri ve yeni satın alınan işletmelerin sağlayacağı
ilave fon-nakit akışı dönüşümü ve 2014 III. çeyrek sonunda itfa edilecek tahvil anapara ve eklentilerinin geri ödenmesi ve bunun Şirket mali yapısında
oluşturabileceği etkiler ise takip eden dönemlerdeki daha ileri değerlendirmeler için izleme hususları olacaktır.
Ortak desteği potansiyelinden yararlanma konusunda bugüne kadar herhangi bir engelle karşılaşılmamış olmasından hareketle, Şirket hakim
ortaklarının gerektiğinde Bimeks’e uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma
deneyimine sahip oldukları kanaatine ulaşılmış olmakla beraber pazarda oluşabilecek sistemik risklerin bertaraf edilmesi yönünde destek sağlayacak
kamusal kurum, özel düzenleyici otorite ve mesleki kuruluşlar henüz oluşturulmamış bulunmaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında, Bimeks’in
Desteklenme notu (3) olarak teyit edilmiştir.
Yerleşik hale gelen fonlama mekanizmaları yoluyla azalan sermaye enjeksiyonu bağımlılık düzeyi, alternatif fonlama kanallarının kullanımı ve önemli
ölçüde artan pazar payının yanı sıra bilanço yapısının erişilen büyüklüğü ve coğrafi kapsama alanını genişletmede aynı oranda yatırım harcamalarına
maruz kalmama yönünde geliştirilen imkanlar dikkate alındığında, Bimeks’in ve yönetim kadrolarının, ortaklar tarafından destek sunulmaması
durumunda dahi, üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating
notasyonu içerisinde Bimeks’in Ortaklardan Bağımsızlık notu (B) seviyesine yukarı revize edilmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistleri
Sn. Zeki M.ÇOKTAN ve Sn. Orkun İNAN ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating
principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

PRESS RELEASE - JCR Eurasia Rating