BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul –12 Ağustos 2014
JCR Eurasia Rating,
Albtelecom Sh.a.’yı derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB- (Alb)/Pozitif’,
Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümlerini ise ülke notuyla sınırlayarak ‘BB+/Negatif’ olarak
belirledi.
JCR Eurasia Rating, Alb Telecom Sh.a.’yı yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü ‘BBB- (Trk)/Pozitif’
olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BB+’ olarak teyit edilmiş ve görünümleri
ise ülke notu görünümündeki değişime paralel olarak “Negatif” belirlenmiştir. Tüm notlar ve detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BB+ / (Negatif Görünüm)
BB+ / (Negatif Görünüm)
BBB- (Alb) / (Pozitif Görünüm)
B / (Negatif Görünüm)
B / (Negatif Görünüm)
A-3 (Alb) / (Stabil Görünüm)
2
B
Arnavutluk’un en büyük sabit hat operatörü olarak hizmeti veren ve yüz yılı aşan bir geçmişe sahip olan Albtelecom Sh.a., hisselerinin büyük kısmı Türkiye,
Orta Asya, Kafkaslar ve Balkan ülkelerindeki 6 farklı sektöre yayılmış faaliyetleri ile Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından birisi olan Çalık Holding’in
bünyesindeki Çetel Telekom İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ve Arnavutluk Hükümeti’ne aittir. Çetel Telekom, Türkiye’de Çalık Holding ve Türkiye’nin
köklü telekomünikasyon ve teknoloji firması olan Türk Telekom ortaklığında kurulmuştur. 2007 yılında özelleştirilen Albtelecom, iştiraki olan ve 2008 yılında
faaliyet göstermeye başlayan Arnavutluk’un en büyük üçüncü mobil operatörü Eagle Mobile ile 2013 yılı Şubat ayında birleşerek iletişim ve bilgi teknolojileri
alanında gücünü arttırmıştır. Yaygın şube ağı ile sabit hat, internet, internet TV ve mobil iletişim hizmetlerini müşterilerine tek bir mağaza üzerinden sunma
imkânı ile sektördeki rakiplerinden farklılaşmayı başaran Şirket, firmalara bulut bilişim ve veri merkezi hizmetleri gibi en güncel teknoloji hizmetlerini
sağlayabilecek altyapıya sahiptir.
Arnavutluk Hükümeti, sosyal ve ekonomik gelişme hedefleri kapsamında bilgi teknolojileri, ulaşım ve telekomünikasyon sektörlerinde yatırımları öncelikli
hedefi olarak tanımlanmış ve bu kapsamda 2007 – 2013 yıllarını kapsayan Ulusal Kalkınma ve Entegrasyon Stratejisini hayata geçirmiştir. 2008 yılında
yürürlüğe giren Elektronik İletişim Yasası kapsamında telekomünikasyon sektörünün düzenlemek üzere Elektronik ve Posta Haberleşme Otoritesi faaliyete
geçmiştir. Özelleştirme süreci ve yabancı sermaye yatırımları neticesinde rekabetin gün geçtikçe arttığı iletişim sektöründe Albtelecom, geniş fiber optik
altyapısı ile ülkenin önde gelen sabit telefon ve internet hizmetleri sağlayıcısı konumundadır. Şirket, Eagle Mobile markası ile hizmet verdiği mobil iletişim
sektöründe 2014 yılının ilk yarısı itibarıyla numara taşıma işlemleri neticesinde rakiplerine kıyasla abone sayısını arttıran tek operatördür.
Özelleştirme sonrasındaki dönemde teknoloji ve altyapı yatırımları önemli seviyeye ulaşan Şirket, söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak bankacılık
sektöründen ve tedarikçilerden sağladığı uzun dönem finansman kaynakları ile gerçekleştirmiş ve sonuç olarak yüksek düzeyde finansman maliyetine maruz
kalmıştır. Diğer iletişim firmalarından farklı olarak gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi başaran Şirket’in gelirleri, yoğun rekabet neticesinde sektörel düşüşe
eşlik etmiştir. Hukuk sistemi ile ilişkili olarak yaşanan tahsilat zorlukları nedeniyle toplam alacaklar içerisinde önemli bir seviyeye ulaşan tahsil kabiliyeti
düşük alacaklar için ayrılan karşılıkların da etkisiyle karlılık göstergeleri negatife dönen Şirket’in gerçekleştirdiği yatırımlara paralel olarak kısa gelecekte iç
kaynak yaratma imkânını arttırması beklenmektedir. Genç nüfusunun bilgi teknolojilerine yönelik artan talebi ve Avrupa Birliği’ne aday ülke statüsüne
kavuşan Arnavutluk’un ekonomik ve sosyal reformları gerçekleştirme potansiyeli neticesinde beklenen iş ortamındaki iyileştirmelere bağlı olarak Albtelecom
Sh.a.’nın Uzun Vadeli Ulusal Notu yatırım yapılabilir seviyede ‘BBB-’ olarak ve uzun vadeli görünümü ise ‘Pozitif’ olarak belirlenmiştir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde bulunduran Çalık Holding, Türk Telekom ve Arnavutluk Hükümeti’nin Şirket’e gerektiğinde likidite ve sermaye desteğinin
yanı sıra operasyonel destek sunacak imkân ve kabiliyete sahip oldukları bilgi ve kanaatine ulaşılmış, bu kapsamda Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia
Rating notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiştir.
Diğer yandan, JCR Eurasia Rating olarak ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, sahip olduğu altyapı, sunduğu
hizmetlerdeki çeşitlilik, varlık kalitesi, risk yönetimi uygulamaları ve sektörde deneyimli üst yönetimi dikkate alındığında, yatırımların beklenen etkinliği
sağlaması ve piyasadaki etkinliğin korunması kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu
kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Albtelecom Sh.a.’nın Ortaklardan Bağımsızlık notu (B) olarak teyit edilmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden Sn.
Abdurrahman TUTĞAÇ ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating
principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

PRESS RELEASE - JCR Eurasia Rating