BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 28 Mayıs 2014
JCR-Eurasia Rating,
Banka Kombetare Tregtare Sh.A.’yı
Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir Kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu
‘AAA(Alb)’ olarak teyit etmiş, görünümünü ise
“Stabil” olarak belirlemiştir.
JCR-Eurasia Rating, Banka Kombetare Tregtare Sh.A.’yi (BKT) yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli
Ulusal Notunu “AAA (Alb)” olarak teyit etmiş, görünümü ise “Stabil” olarak belirlemiş, diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı Para
Notu da “BB+“ olarak teyit edilmiş görünümleri ise ülke notu görünümündeki değişime paralel olarak “Negatif” belirlenmiştir. Tüm notlar ve
detayları aşağıda gösterilmiştir.
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BB+ /(Negatif görünüm)
BB+ /(Negatif görünüm)
AAA(Alb) /(Stabil görünüm)
B /(Negatif görünüm)
B /(Negatif görünüm)
A -1+(Alb)/(Stabil görünüm)
3
AB
Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar ve Balkan ülkelerindeki 6 farklı sektöre yayılmış faaliyetleri ile Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından birisi olan Çalık
Grubunun sahip olduğu Banka Kombetare Tregtare Sh.A., Arnavutluk’taki 60 ve Kosova’daki 24 şubesi ile faaliyetlerini sürdürmekte olup,
Arnavutluk’taki en büyük ikinci banka konumundadır. Yüksek büyüme oranları ile sistemdeki etkinliğini ve Pazar payını sürekli artıran banka
sektördeki konumunu istikrarlı olarak sürdürmektedir. 2008 yılında yaşanan global finansal krizin akabinde, ekonomik aktivitelerdeki yavaşlamanın
devam etmesi ve hızla artan kamu borç stoku ile bankacılık sektöründeki sorunlu kredi portföyündeki sürekli artışın banka bilançoları üzerindeki etkisi
yüksek sermaye yeterliliği sayesinde belli ölçüde karşılanmış ise de bankaların yeni kredi plasmanındaki isteksizlik, yatırımcı iştahındaki azalış ve
sorunlu kredilerdeki artışın devam etmesi ve yeterli ölçüde kar üretemeyen sektör üzerinde baskı kurmaya devam etmektedir. Şu an için Arnavutluk
Bankacılık Sektöründeki en büyük sorun 2013 yılı sonu itibariyle 23.45% seviyesine ulaşan sorunlu krediler portföyünün varlığıdır.
Ekonomik aktivitelerin baskılandığı mevcut yatırım ortamında BKT, sektör ortalamasının üzerindeki büyümesi ile aktif ve öz kaynak karlığını devam
ettirmiş olup, tek başına ürettiği kar rakamı sektörün toplam karının yaklaşık yarısı kadardır. 2013 yılında sorunlu krediler portföyündeki artışa rağmen
Arnavutluk Bankacılık Sektör ortalamasının oldukça altında gerçekleşen NPL oranı göreceli olarak aktif kalitesinin korunduğuna işaret etmektedir.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre sorunlu krediler için ayrılan karşılık oranlarının düşük olması aktif kalitesi üzerinde baskı
yaratmakla birlikte, yasal düzenlemeler ile uyumludur. Sermaye benzeri krediler ve sürekli olarak elde edilen karın dağıtılmayarak bünyede tutulması
sermaye yeterlilik seviyesine katkı sağlamaktadır. 2013 yılında sermaye yeterlilik rasyosunda küçük de olsa iyileşme görülmüş olup, mevcut sermaye
ve likidite düzeyinin ani ve geçici dalgalanmalardan kaynaklanacak olası kayıpları karşılayacak düzeyde olduğu düşünülmektedir. Bankanın
önümüzdeki döneme ilişkin büyüme projeksiyonları ile hedeflenen kar artışı önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bankayı sektörde ilk sıraya taşıyacaktır.
JCR-Eurasia olarak, ortaklarından ve sistemsel yapılanmalardan destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Bankanın aktif büyüklüğü, likidite ve
sermaye düzeyi, artan pazar payı, büyüme oranları ve yüksek karlılık rasyoları dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini
koruması ve piyasa koşullarının bu haliyle devam etmesi kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı
düşünülmektedir. Ayrıca Bankanın içerisinde bulunduğu grubun operasyonel desteği ve gerektiğinde sermayelendirme isteği yeterli seviyededir. Bu
kapsamda, JCR-Eurasia notasyonu içerisinde, Banka Kombetare Tregtare Sh.A.’nin Desteklenme notu (3) ve Ortaklardan Bağımsızlık notu ( AB ) olarak
belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr. Adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden
Sn. Şevket GÜLEÇ ile iletişim kurulabilir.
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR
Eurasia Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are object ive and independent opinions as to the
creditworthiness of a security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed
within the methodologies registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and
internationally accepted rating principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

JCR-Eurasia Rating,