BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 23 Ekim 2014
“JCR Eurasia Rating”,
“Nurol Yatırım Bankası A.Ş. “ ‘yi ve
“Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları” ‘nı derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘AA- (Trk) ‘/ Stabil olarak,
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu’nu ‘BBB ‘/ Stabil olarak yukarı revize etmiş,
diğer taraftan Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümünü ise ‘BBB- ‘/ Stabil olarak teyit etmiştir.
JCR-Eurasia Rating Nurol Yatırım Bankası A.Ş.’yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AA- (Trk)’
görünümünü ise olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu ’nu Ülke Notu Tavanı üzerinde ‘BBB ‘ olarak belirlenmiş ve
diğer notlarla birlikte tüm detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- /(Stabil Görünüm)
BBB /(Stabil Görünüm)
AA- (Trk) /(Stabil Görünüm)
A-3 /(Stabil Görünüm)
A-3 /(Stabil Görünüm)
A-1 (Trk)/( Stabil Görünüm)
1
AB
Nurol Yatırım Bankası; inşaat ve taahhüt sektörü ağırlıklı olmak üzere, savunma sanayi, makina, çelik, madencilik, havacılık, finans, gyo, işletme, turizm
alanlarında Rusya Federasyonu, BDT Ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika’da yaygın uluslararası faaliyetleriyle Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden birisi haline
gelmiş olan Nurol Holding’in bağlı ortaklığı şeklinde, Yatırım Bankası statüsüyle 1989 yılında kurulmuş ve piyasa faaliyetlerine 1999 yılında başlamış küçük
ölçekli bir bankadır. Kuruluşundan itibaren geçtiğimiz yıla kadar muhafazakâr büyüme politikası ve ağırlıklı olarak sadece Grup şirketlerine yönelik
faaliyetleri nedeniyle bankanın pazar payı ve müşteri yaygınlığı yeterli ölçüde gelişim gösterememiş olmakla birlikte, 2013’ün son çeyreğinden itibaren
başlayan yeni organizasyonel ve operasyonel yapılanma süreciyle birlikte verimlilik, varlık kalitesi, fon kaynaklarına ulaşım ve içsel karlılık alanlarında
gösterdiği yüksek performansı ve dikkat çeken büyümesi 2014 yılı içerisinde finansal tablolarına yansımış ve bir üst düzeyde yeniden bir dengelenme süreci
başlamıştır. Yatırım Bankası statüsünde olması nedeniyle mevduat kabul etme izni bulunmayan banka, sermaye piyasası araçlarına yönelerek kısa vadeli
bono ihraçlarıyla fon kaynaklarına ulaşımını artırmış, mevcut banka limitlerini yükseltmiş ve hızlı büyümenin ihtiyaç duyacağı fonlamayı başarılı şekilde
gerçekleştirmiştir.
Kurumsal kredilerdeki konsantrasyonu düşme trendine girmiş olsa da halen yüksek seviyesini korumaktadır. Kredi büyümesine rağmen referans değerlerin
oldukça altında seyreden NPL rasyosu, Grup şirketleriyle olan kredi ilişkisinin dikkat çekici şekilde azaltılması, verimlilik artışının karlılık üzerinde etkisi,
ağırlıklı olarak 6-ay vadeli bono ihraçlarıyla esneklik kazanan likidite seviyesi ve yükümlülüklerin optimum maliyet ile fonlanması, genişleme trendine giren
müşteri tabanıyla birlikte, sermaye piyasasında daha aktif olmayı hedefleyen Banka, büyük kapsamlı kredilerde “ Single Name Risk Taker” olarak ön plana
çıkmaktadır. Dönem içerisinde mevcut komitelerin Banka’da daha aktif olarak rol almasıyla desteklenen denetim mekanizması, finansal piyasalarda yetkin
bir yönetim ekibinin oluşturulması, kurumsal iyileştirme sürecine girilmesi, operasyonel etkinlik oranlarının yukarı yöne doğru başlayan trendi Banka’nın
yerel para notlarının JCR-ER tarafından yukarı yönlü revize edilmesinin dayanaklarını oluşturmuştur. Destek gücü yüksek olan nitelikli ortaklık yapısının
ürettiği yüksek döviz kazancı, banka yükümlülüklerinin nitelikli ortakların mali yapısı açısından kolay yönetilebilir ölçekte olması ve bankanın sahip olduğu
döviz pozisyonu yönetme kabiliyeti ise Bankanın Uluslararası Yerel Para Notu’ nun ülke notu üzerinde oluşmasının ve ‘ BBB/ Stabil ‘ olarak belirlenmesinin
ana nedenleridir. Sürdürülebilir gelir akımlarıyla desteklenen yüksek iç kaynak yaratma kapasitesi ve üretilen karın bünyede bırakılması ile desteklenecek
olan sermaye düzeyine rağmen, Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu, yüksek kredi artışının doğal bir sonucu olarak düşüş göstermiş ve ancak hala yasal
sınırların oldukça üzerinde, sektör ortalamalarının ise altında bulunmaktadır. Bankanın mevcut sermayeleşme düzeyi, içsel özkaynak yaratma kapasite ile
makroekonomik göstergelerdeki muhtemel dalgalanmaların yaratacağı kayıpları karşılayacak seviyededir. Ancak, etkinlik oranlarının işaret ettiği gelecek
dönemlerdeki beklenen büyümenin finansmanı için sermaye artışı yoluyla öz kaynakların daha da güçlendirilmesi mali dengelenmeyi pozitif olarak bir üst
seviyeye taşıyacaktır.
JCR-Eurasia olarak, ortaklarından destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Bankanın bilanço kompozisyonu, aktif kalitesi, büyüme projeksiyonu,
ortaklık yapısı ve kurumsallık düzeyi dikkate alındığında, mevcut piyasa koşullarında ciddi bir bozulma olmaması ve yeniden yapılanmasının paralelinde
Bankanın üstlendiği yükümlülükleri kolaylıkla yönetebilecek yeterli deneyim, sermaye ve likidite seviyesine ulaştığı düşünülmektedir. Nurol Yatırım Bankası
A.Ş.’nın ortakları tarafından desteklenme arzusu ve ortakların mali gücünün seviyesi (1), Bankanın üstlendiği riskleri kendi imkânlarına dayanarak
yönetebilme yeteneğine ilişkin bağımsızlık kategorisindeki notu ise (AB) olarak belirlenmiştir. Bağımsızlık kategorisindeki (AB) notu JCR Eurasia Rating’in
notasyon sisteminde ”Yüksek” düzeyi işaret etmekte olup kurumun dış destek olmadan da yükümlüklerini yerine getireceği gösterirken, destek
kategorisindeki (1) notu da dış destek ihtimalinin “Yüksek” seviyede olduğunu göstermektedir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analisti
Sn. Orkun İNAN ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90(212)352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating principles
and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

BASIN AÇIKLAMASI İstanbul – 23 Ekim 2014