BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 3 Eylül 2014
JCR-Eurasia Rating,
CVS Makine İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’yi yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli
Ulusal Notunu ‘BBB- (Trk)/Pozitif’,, Uluslararası Yabancı Para Not ve görünümünü ise ‘BBB-/Stabil’ olarak
belirlemiştir.
JCR-Eurasia Rating, CVS Makine İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’yi yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, olan Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘BBB- (Trk)’,
Kısa Vadeli Ulusal Notunu ise ‘A-3 (Trk)’ olarak görünümlerini ise ‘Pozitif’ olarak belirlemiştir. Öte yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve
Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak belirlenmiş ve diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- / (Stabil görünüm)
BBB- /(Stabil görünüm)
BBB- (Trk) / (Pozitif görünüm)
A-3 / (Stabil görünüm)
A-3 / (Stabil görünüm)
A-3 (Trk) / (Pozitif görünüm)
2
B
1998 yılında kurulan CVS Makina üst düzeydeki mühendislik birikimini ve teknik yetkinlikleri verimli bir biçimde kullanarak, kısa süre içerisinde çelik
üretimi sektörüne hitaben tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği sistemler ile küresel ölçekli az sayıda firmanın kendi teknolojileri ile varlık gösterdiği,
kapsamlı bir know-how birikimi gerektiren özellikteki bir sektörde önemli konuma ulaşmış durumdadır. Genel merkezi, mühendisin ve teknik
tasarımcıların ağırlıkta olduğu Ar-Ge birimleri ve üretim tesisi İstanbul İline yakın bir Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firma, ağırlıklı olarak
Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Rusya, Ukrayna, Kazakistan gibi devletleri kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinde olmak üzere 4 kıtada ve
60’ın üzerinde ülkede yer alan müşterilerine birçok ülkeye yayılmış olan ofisleri ve temsilcilikleri aracılığıyla hizmet sunmaktadır. CVS Makina
dünyanın önde gelen çelik üreticileri için anahtar teslim çelik fabrikası ve haddehane üretiminin yanı sıra, elektrik ark ocakları, atık toplama sistemleri,
materyal taşıma çözümlerinin de üretimini gerçekleştirmektedir.
İlk uluslararası projesini 2010 yılında hayata geçiren firma, yıllar itibarıyla iş hacmini ve varlık büyüklüğünü önemli ölçüde artırmıştır. Faaliyetlerini
tatmin edici bir brüt kar marjıyla sürdüren CVS Makina, büyüme sürecinde varlıklarının önemli bölümünü yabancı kaynaklar ile finanse etmesi
nedeniyle ciddi tutarda finansman giderlerine maruz kalmış ve bu nedenle içsel kaynak yaratma gücü aşağıya doğru baskılanmıştır. İş hacmindeki
gelişimin üretim maliyetlerine sınırlı düzeyde yansıması sayesinde firma, sayısı ve büyüklüğü artan projeler ile beslenen ciro artışını takiben daha
tatminkar karlılık düzeylerine erişebilecektir. Bununla birlikte, tamamına yakını kısa vadeli yabancı kaynaklardan oluşan bilanço yapısının uzun vadeli
kaynaklar ve sermaye lehine değişmesi, şirketin finansal yapısının daha güçlü bir düzeye ulaşması için önem arz etmektedir. 2013 yılsonu itibarıyla
Ortadoğu ve Rusya’yı da kapsayan geniş bir coğrafi alan üzerinde varlık gösteren firmanın; varlık kalitesi ilgili bölgelerdeki istikrarsızlıklara ve
uluslararası ekonomik yaptırımlara rağmen, muteber müşteriler ile çalışılması sayesinde makul seviyesini korumuştur.
CVS Makina’nın iş hacminin ağırlıklı olarak uluslararası taahhüt sözleşmeleri çerçevesinde gerçekleşeceği, yakın zamanda başlanması ve/veya
sözleşmesinin imzalanması beklenen projelerin iş hacmi ve varlık büyüklüğüne katkısı, alternatif finansman çözümlerinin değerlendirilmesi, Şirketin
uluslararası bilinirliğinin artması, yetkin yönetim yapısı ve bilançonun taşıdığı döviz pozisyonu dikkate alınarak uzun vadeli uluslararası yabancı ve
yerel para notu ülke notu olan ‘BBB-’ olarak sınırlanmıştır.
Firma ortaklarının şahsi finansal güçleri hakkında bir değerlendirme yapılamamakla birlikte, şirketin sektördeki konumu, yaratılan istihdam imkanları,
gelişim potansiyeli gibi faktörler göz önüne alındığında CVS Makina’yı finansal güçleri dahilinde destekleme arzusuna sahip oldukları görüşü
edinilmiştir. Bu bağlamda, Şirketin desteklenme notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde yeterli düzeyi işaret eden (2) olarak belirlenmiştir. CVS
Makina’nın üstlendiği yükümlülükleri ve taahhütlerini kendi imkanlarıyla yerine getirebilme gücü ise Şirketin kar marjı, bilanço kompozisyonu,
alacaklarının vade yapısı ve ciro gelişimi göz önüne alınarak (B) olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden
Sn. Şevket GÜLEÇ ve Sn. Özgür Fuad ENGİN ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR
Eurasia Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the
creditworthiness of a security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed
within the methodologies registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and
internationally accepted rating principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

PRESS RELEASE - JCR Eurasia Rating