BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 8 Nisan 2015
JCR Eurasia Rating,
INTERCITY (Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.)’yi ve Planlanan Tahvil İhracı’nı
derecelendirerek BBB+ (Trk) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu,
A-2 (Trk) olan Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ve
BBB- olan Uzun Vadeli Uluslararası Notlarını teyit etmiştir.
JCR Eurasia Rating, “Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Intercity)”’yi kredi ratingi kapsamında yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun
Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+(Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-2 (Trk)’ ve tüm not görünümlerini ise (Stabil) olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan,
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise ‘BBB-’ olarak teyit edilmiş bulunmaktadır. Diğer notlar,
detayları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- /(Stabil Görünüm)
BBB- /(Stabil Görünüm)
BBB+ (Trk) /(Stabil Görünüm)
A-3 /(Stabil Görünüm)
A-3 /(Stabil Görünüm)
A-2 (Trk)/(Stabil Görünüm)
2
B
Uzun süredir operasyonel filo kiralama sektöründe pazar lideri olarak faaliyetlerini sürdüren Intercity, sektörel eğilime paralel olarak son
dönemlerdeki stratejisi doğrultusunda orta segmente de yönelme çabaları yanında temelde çok sayıda farklı sektörlerde bulunan itibarlı ve yüksek
nakit üretim kapasitesine sahip kurumsal müşterilerine hizmet sunmaktadır. Hizmet yelpazesi içinde bulunan bakım ve onarım hizmetleri ise İstanbul,
İzmir ve Ankara’da bulunan kendi hizmet lokasyonları ve yurt sathında diğer noktalarda bulunan anlaşmalı servis ağı yoluyla sunulmaktadır.
Sektörde büyük ölçekli kuruluşların talebi temel büyüme dinamiğini oluşturuyor olsa da müşteri başına düşen araç sayısının son yıllarda önemli
oranlarda aşağı yönlü eğiliminin devam etmesinden de anlaşılacağı üzere, KOBİ şirketlerinin de otomobil ihtiyaçlarını satın alma yerine kiralamayla
gidermeye başlaması ve hatta bireylere yönelik kampanyaların da hız kazanması gelişmiş ülkelere kıyasla halen düşük penetrasyon seviyesine sahip
Türkiye operasyonel filo kiralama sektörü için yeni büyüme fırsatları yaratmakta olup yükselen bilinç düzeyinin yanı sıra müşteri memnuniyeti ve
yüksek teknolojiye uyum seviyesinin sektör genelinde giderek yükselmesi faktörleri de dikkate alındığında JCR Eurasia Rating, Türkiye operasyonel
filo kiralama sektörü ile ilgili “pozitif” görünüm değerlendirmesini sürdürmektedir.
İtibarlı müşteri portföyünün ürettiği ve daha da kısa zaman aralıklarına yoğunlaşma yönünde gelişme kaydeden kiralama alacaklarının Şirket
gelirlerinin esnekliğini ve öngörülebilirliğini desteklemesi yanında temel karlılık göstergelerindeki beklenen iyileşmenin 2014 yılında gerçekleşmesi ile
likidite ve sermayeleşme profili göstergelerinin sektör ortalamaları üzerinde trend sergilemesi hususları Ulusal Notlarının teyit edilmesinde etkin rol
oynamıştır.
2 yıl vadeli ve 30 milyon TL tutarında ihracı planlanan tahvilden kaynaklanacak yükümlülüklerin Şirketin faaliyetlerinden elde etmeyi öngördüğü nakit
akışları ve önemli ölçüde artan Türk Lirası cinsinden kontrat alacakları ile gerek vade gerekse de para birimi yönünden önemli ölçüde uyum arz
edecek şekilde yapılandırılmasının yanı sıra söz konusu ihraç tutarının Şirket borçlanma kompozisyonu içerisinde oldukça küçük paya sahip olması
yatırımcılar lehine ihraç riskini azaltan unsurlar olmaktadır.
Intercity’nin, uluslararası piyasalardan uygun teminat yapısına sahip fon sağlama imkanları oluşturulması gibi geçmiş gelişmelerde görüldüğü üzere,
yeterli finansal güce, deneyime, isteğe ve eğilime sahip hakim hissedarlarından finansal yardım ve etkin operasyonel destek sağlama konusundaki JCR
Eurasia Rating kanaati devam etmektedir. Bununla beraber, ihtiyaç halinde ve oluşabilecek sistemik risklerin elimine edilmesi için sektör genelinde
finansman veya likidite desteği sağlayacak kamusal otoriteler veya mesleki kuruluşlar henüz oluşturulmamıştır. Bu kapsamda, Intercity’nin
Desteklenme notu yüksek bir destek seviyesine karşılık gelen (2) olarak teyit edilmiştir.
Diğer taraftan, JCR Eurasia Rating olarak, mevcut müşterilerinin pazardaki itibarlarını, faaliyet etkinliklerini korumaları ve Şirket karlılık
göstergelerindeki iyileşmenin devam ettirilmesi kaydıyla, Intercity’nin esas faaliyetleri yoluyla, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp
sağlanamayacağına bakılmaksızın, bilançosunda üstlendiği riskleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Şirketin
değişken faizli borçlanmalarından kaynaklanan kısmi piyasa riski maruziyetine rağmen yerleşik hale gelmiş borçlanma mekanizmaları, pazar lideri
olarak sürdürülen etkinliği, güçlendirilmiş likidite profili, varlık kalitesindeki iyileşme ve ulaştığı ölçek itibariyle hitap ettiği menfaat sahiplerinin
çoğalması ile beraber özellikle şeffaflığa yönelik platformların güçlendirilmesi gerekliliği yanında kurumsal yönetişim alanında başlatılan çabalar
kapsamında, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Intercity’nin Ortaklardan Bağımsızlık notu ise karlılık, sağlıklı bilanço yapısı, yönetim, faaliyet
ortamı ve beklentiler düzeyinde güçlü bir profile karşılık gelen (B) olarak teyit edilmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden
Sn. Zeki M.ÇOKTAN ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia Rating
does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a security and
issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies registered with and
certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating principles and guidelines but is
not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

JCR-ER, INTERCITY`yi ve Planlanan Tahvil İhracı`nı