BASIN AÇIKLAMASI
Istanbul – 15 Nisan 2014
JCR Eurasia Rating,
Arnavutluk Cumhuriyeti’nin
ülke notlarını gözden geçirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu ve Uluslararası Yabancı Para Notunu ‘BB+’
olarak teyit etti, ancak
görünüm notlarını “Stabil” den, “Negatif” e çevirmiştir.
JCR Eurasia Rating, Arnavutluk Cumhuriyeti’nin Ülke notlarını gözden geçirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BB+’
ve Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ise ‘BB+’ olarak teyit etti. ‘B’ olarak belirlenen Kısa dönem notlarını ise aynı
seviyede korudu, ancak “Stabil” olarak daha önceden belirlenmiş olan görünüm notlarını ise “Negatif” e çevirmiştir.
Notların topluca gösterimi ise aşağıdadır:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerli Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para
:
:
:
:
BB+ / (Negatif Görünüm)
BB+ / (Negatif Görünüm)
B / (Negatif Görünüm)
B / (Negatif Görünüm)
Euro bölgesi ile mali bağlantıları ve güçlü ticareti nedeniyle ekonomisi dışsal risklere açık hale gelen Arnavutluk 2008
küresel krizi nispeten atlatmış olmakla birlikte, ekonomik zayıflık ve makroekonomik dengesizliklere ve çeşitli risklere
karşı hassas durumda olan mali sektörün üreteceği risklilik seviyesinde önemli bir değişim olmamıştır. Ayrıca
Arnavutluk Merkez Bankası (BoA)’nın enflasyon hedeflemesinde başarılı olması orta vadede makro-ekonomik istikrarı
destekleyecektir. Bu nedenlere dayanılarak JCR Eurasia Rating, Arnavutluk Cumhuriyeti’nin “BB+” olan Yabancı ve
Yerel Para ülke derecelendirme notlarını aynen korumuştur. Ancak, 2013 yılı içerisinde politik tamponların yıpranmış
ve etkinliğini kaybetmiş olması ve yüksek olan kamu borcunun kısa vadeli kısmının yenilenememe riskinin daha da
yükselmiş olması nedenleriyle ve likit olmayan ikincil LEK piyasalarının zayıflığının yarattığı sınırlamalara bağlı olarak
ülkenin görünüm notlarını “stabil” den “negatif” olarak yeniden belirledi. Kosova'da güvenlik ya da ekonomik
durumun bozulması ve özellikle işsiz Kosovalıların, Arnavutluk geneline yayacağı önemli risk olasılıklarını
barındırmaktadır. Organize suç ve yolsuzluk gibi süregelen yeraltı faaliyetleri Arnavutluk'un hala olgunlaşmamış
demokrasisinin gelişimini sistemik olarak zayıflatmaya devam etmesi de görünüm notlarının düşürülmesinde etken
olmuştur. Arnavutluk'un 2014 yılında beklenen ekonomik toparlanması, cansız tüketici harcamaları ve hükümetin
bozulan mali pozisyonları nedeniyle zayıf kalacaktır. Ancak, IMF ile yeni bir destek program başlatılmasına yönelik
talebin kabul görmesi ve başlatılması, ülke risklerinin üreteceği şok dalgaları ve kırılganlıkları önleyecektir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir
veya Kuruluşumuz analistlerinden Sn. Gökhan İYİGÜN ve Sn. Dinçer SEMERCİLER ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR
Eurasia Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are object ive and independent opinions as to the
creditworthiness of a security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed
within the methodologies registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and
internationally accepted rating principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

PRESS RELEASE - JCR Eurasia Rating