BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 28 Aralık 2015
“JCR Eurasia Rating”,
“Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Konsolide İştirakleri“ ‘ni ve
“Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları” ‘nı derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB- (Trk) ‘/ Stabil ve Uzun Vadeli Uluslararası
Yabancı Para Notu’nu ve görünümünü ise ‘BB+ ‘/ Stabil olarak teyit etmiştir.
JCR Eurasia Rating, “Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Konsolide İştiraklerini ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım
yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘nu ‘BBB- (Trk)’ ; Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ’nu ‘BB+‘; Kısa
Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu ‘nu ise ‘B’ olarak teyit etmiştir. Diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir.
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BB+ / (Stabil Görünüm)
BBB-/ (Stabil Görünüm)
BBB- (Trk) / (Stabil Görünüm)
B / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
2
B
Başta katarakt, retina, glokom,kornea, şaşılık, retraktif kusurlar ve oküloplasti olmak üzere göz hastalıklarının tüm branşlarında, 19 ana,240
alt değişik dalda teşhis ve tedavi yöntemi sunan Dünyagöz Hastanesi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 1995 yılında “Levent Sağlık
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ismiyle İstanbul’da kurulmuştur Türkiye’de 11 ayrı ilde 19 şube ve yurt dışında Almanya, İngiltere ve
Gürcistan'da bulunan hastaneleri ile uzman doktor kadroları, deneyimli sağlık personeli ve ileri teknolojik tıbbi cihazlarla donatılmış olan
sağlık tesisleri ile Türkiye’nin önde gelen özel sağlık kuruluşlarından birisi haline dönüşmüştür. Hızlı büyümesini 2015 yılında da sürdüren
firmanın, çok yakında yatırımlarını tamamladığı yurt içinde 4-yurt dışında Azerbaycan ve Hollanda’da olmak üzere yeni ilave hastaneler açarak
pazar payını ve mevcut kapasitesini büyütmeyi hedeflemektedir.
Varlık ve ciro büyümesini ağırlıklı olarak yabancı kaynaklar ile finanse eden grubun finansman gideri, sağlık sektörüne özgü operasyonel
giderler ve yatırım maliyetleri dikkate alındığında henüz hedeflenen içsel öz kaynak yaratacak karlılık seviyesine 2016 yılında ulaşması
beklenmektedir. Düşük karlılık oranları ve bilanço kompozisyonundaki yüksek borçluluk dikkate alındığında yakın gelecekte finansal borçları
ile tahvil ihraçlarından doğan yükümlülüklerini uzun vadeli kaynak temin etme gücü sayesinde ağırlıklı olarak re-finansman ile karşılaması
beklenmektedir. Ekonomik büyüme ve nüfus artışına paralel olarak kişi başı sağlık harcamasında beklenen artışlar, Türkiye’nin bölgesel bir
sağlık turizmi merkezine dönüşmesi ve bunun uluslararası yabancı hasta sayısına üzerindeki katkısı, genişleyen hizmet ağı, ileri teknoloji
kullanan yatırımlarla desteklenen kaliteli varlık yapısı önümüzdeki dönemde firmanın büyümesi ve gelişmesine destek verecek temel
unsurlardır. Her ne kadar karlılık göstergelerindeki dalgalanmalar devam ediyor olsa da Grubun yeni hastanelerden elde edeceği öngörülebilir
gelir akımları ve vadesi uzama eğilimindeki fonlama karışımı ile dengelenmesi Kısa ve Uzun Vadeli Ulusal Notlarının teyit edilmesinde etkin rol
oynamıştır.
DünyaGöz Hastaneler Grubu’nun ihraç ettiği borçlanma araçlarının ürettiği ilave yükümlülükleri de içeren bütçe ve projeksiyonlarının piyasa
gelişmeleriyle uyumlu ön kabullere dayandığı ve bu nedenle realize olma kabiliyetinin yüksek olduğu ve oluşacak nakit akımlarının anapara ve
faiz ödemelerine miktar ve zamanlama olarak uygun gerçekleşeceği; diğer taraftan, deneyimli ortak ve yönetim kadrosunun varlığına, sektöre
yön veren AR-GE kapsamında yenilikçi uygulamaları, bilanço bileşiminin iç ve dış şoklara karşı direncinin yüksek olacağı kanaatiyle Şirketin
görünümü uzun ve kısa vadede ‘Stabil’ olarak teyit edilmiştir.
Gerçek kişi hâkim ortak “Eray Kapıcıoğlu “ ve “Kapıcıoğlu Holding A.Ş”.’den kaynaklanan finansal güçlerinin yeterliliği, firmanın ölçeği,
planlanan büyüme, planlanan organizasyon yapılanması, operasyonel destek, sektörel genişleme ve büyüme yönünden sağlayacağı katkı
dikkate alınarak, “Dünya Göz Hastaneleri Grubu” ‘Desteklenme Notu’ kategorisinde (2) ile değerlendirilmiştir. Firmanın üstlendiği riskleri
yönetebilme yeteneği, içsel kaynak yaratma, yeni hastanelerin devreye girmesi, artan ve çeşitlenen nitelikli müşteri portföyü ile mevcut
sermayeleşme düzeyi dikkate alındığında, firmanın ‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu’ kategorisindeki notu ise (B) olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz
analisti Sn. Orkun İNAN ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90(212)352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating principles
and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

JCR Eurasia Rating, Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret