PROF. DR. MEHMET UNAL – CURRICULUM
VITAE
BACKGROUND and EXPERIENCE
1982 Accreditation in Ophthalmology, University of
Ankara
1989 Associate Professor of Ophthalmology,
University of Ankara
1991 Founded Oculoplastic and Orbita Unit, Gazi
University, Dept of Ophthalmology, Ankara
1991-1998 Associate Professor of Ophthalmology,
Gazi University, Dept. of Ophthalmology, Ankara
1998-2010 Professor of Ophthalmology, Gazi
University, Dept. of Ophthalmology, Ankara
2010 – to date Professor of Ophthalmology, Dunya Goz Eye Hospital, Ankara
2011-2012 Served as the President of Oculoplastic Committee of Turkish
Ophthalmological Society
AREA OF EXPERTISE
Oculoplastics
MEMBERSHIP TO NATIONAL AND INTERNATIONAL MEDICAL
SOCIETIES
Turkish Ophthalmological Society
European Society of Plastic and Reconstructive Surgery
American Academy of Ophthalmology
ORGANIZATION of INTERNATIONAL MEETINGS
Oculoplastic Surgery Course, October 1996, Ankara
17 th Meeting of European Society of Plastic and Reconstructive Surgery, September
1999, İstanbul
EDITORIAL BOARD of INTERNATIONAL JOURNAL
ORBIT – The International Journal on Orbital Disorders, Oculoplastic and Lacrimal
Surgery, Aeolus Press, The Netherlands.
PROF. DR. MEHMET ÜNAL
1. NATIONAL and INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS
1. ÜNAL M. Bruch membranı fonksiyonu, yaşla ilgili değişiklikleri ve hastalıkları.
Ankara Üniversitesi Tıp Fak Göz Kliniği Yıllığı, XXXIII, Ankara, Kardeş Matbaası,
1981, Sayfa: 142-147.
2. TURAÇLI E, ÜNAL M. Yapay aygıtlarla fistülizan glokom cerrahisi. Ankara
Üniversitesi Tıp Fak Göz Kliniği Yıllığı, XXXIV, Ankara, Kardeş Matbaası, 1982,
Sayfa: 50-54.
3. ERKAM N, ÜNAL M, SAATÇİ T, ÖNOL M. Egzantrik fiksasyonlu
ambliyopi olgularında tedavi yöntemlerinin sonuçları ve karşılaştırılması. XVI.
Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (1982), İzmir, Karınca Matbaacılık, 1987,
Sayfa: 298-304.
4. TURAÇLI E, ÜNAL M. Konjenital katarakt ameliyatlı olgularda göz içi basınç
dağılımı ve sekonder glokom sıklığı. XVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni
(1982), İzmir, Karınca Matbaacılık, 1987, Sayfa: 261-265.
5. GÜNALP, HASANREİSOĞLU B, ÜNAL M. Afakide retina dekolmanlarının
klinik değerlendirilmesi ve cerrahi sonuçları. T Oft Gaz 1983, 13:7-14.
6. GÜNALP İ, ÜNAL M, ERGİN S. Romatoid artritte episklerit, sklerit ve
sklerokeratit sıklığı. T Oft Gaz 1984, 13:89-91.
7. ATMACA L, ÜNAL M, ÖZDEMİR İ. Sistemik lupus eritematozus'da
retinopati sıklığı. T Oft Gaz 1984, 13:55-58.
8. ÜNAL M, ÖNOL M, GÜRSEL E. Biyomikroskopla basit bir ön segment ve
fundus fotografi yöntemi. XX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (1986),
ÖZÇETİN H. (ed), Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1989, Sayfa:128-132.
9. ÜNAL M, GÜRSEL E. Askılı yöntemle ayarlanabilir ptozis cerrahisi. XX. Ulusal
Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (1986), ÖZÇETİN H. (ed), Bursa, Uludağ
Üniversitesi Basımevi, 1989, Sayfa:199-202.
10. GÜRSEL E, ÖNOL M, ÜNAL M, SAYGI S. Arka kamera lensi
uygulamalarımız. XX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi Bülteni (1986), ÖZÇETİN
H. (ed), Bursa, Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1989, Sayfa:426-429.
11. ÜNAL M, GÜRSEL E, ATAKAN N. Werner sendromu ve katarakt
ameliyatının özellikleri. T Oft Gaz 1987, 17:282-286.
12. GÜNALP İ, ÜNAL M. Pars Planitis. T Oft Gaz 1987, 17:306-311.
13. GREGOR Z, ÜNAL M. Makula dejeneresansları. T Oft Gaz 1987, 17:312-323.
14. ÜNAL M, GÜNALP İ. Behçet Hastalığı. T Oft Gaz 1987, 17:333-341.
15. ÜNAL M, GÜNALP İ. Retina hastalıklarında tanı yöntemleri I - Makula
işlevinin araştırılması. T Oft Gaz 1987, 17:327-332.
16. ÜNAL M, GÜNALP İ. Retina hastalıklarında tanı yöntemleri II. T Oft Gaz 1987,
17:520-529.
17. ÜNAL M, GÜNALP İ, TEZEL T. Flöressein Anjiyografi için gönderilen
hastalarda göz hekimlerinin en sık yanıldığı tanılar. T Oft Gaz 1987, 17:611-617.
18. ÜNAL M, GÜNALP İ. Pigment epitelyopatiler ve ayırıcı tanı. T Oft Gaz 1987,
17:618-633.
19. GÜNALP İ, ÜNAL M, TEZEL T. Makula ven dal tıkanıklığı. T Oft Gaz 1988,
18:1-6.
20.ÖNOL M, ÜNAL M, GÜRSEL E. Retina dekolman cerrahisi sonuçları. T Oft
Gaz 1988, 18:37-41.
21. ÜNAL M, GÜNALP İ, BULAY O. Orbita psödotümörü nedeniyle tanı
konulan bir periarteritis nodoza olgusu. T Oft Gaz 1988, 18:197-202.
22. ÜNAL M, GÜNALP İ, TEZEL T. Neovasküler makulopati I- Retina altı
neovasküler membranların klinik özellikleri. T Oft Gaz 1988, 18:379-388.
23. GÜNALP İ, ÜNAL M, TEZEL T. Neovasküler makulopati II- Retina altı
neovasküler membranların tedavi özellikleri. T Oft Gaz 1988, 18:389-399.
24. ÜNAL M, GÜNALP İ, TEZEL T. Diyabetik makulopatide fokal ve grid
argon laser fotokoagulasyon. T Oft Gaz 1988, 18:471-485.
25. GÜNALP İ, ÜNAL M, GÜRSEL E, TEZEL T. Retina pigment epitel
dekolmanlarında flöressein anjiyografik özellikler ve tedavi yaklaşımı. T Oft Gaz
1989, 19:13-23.
26. ÜNAL M, GÜRSEL E, AKTAŞ M. Retina dekolman cerrahisi sonrasında
bakteriyel skleral abse. T Oft Gaz 1989, 19:24-27.
27. ÜNAL M, GÜNALP İ, DURAK İ. Santral seröz koryoretinopati. T Oft Gaz
1989, 19:199-211.
28. GÜNALP İ, ÜNAL M, DURAK İ. Retina pigment epitel dekompensasyonu. T
Oft Gaz 1989, 19:269-280.
29. TEZEL T, ÜNAL M, GÜNALP İ, GÜRSEL E. Erişkin foveomaküler
vitelliform lezyonlar. T Oft Gaz 1989, 19:281-297.
30. GÜRSEL E, ÜNAL M. Retina ve retina pigment epitel hamartomu. T Oft Gaz
1989, 19:410-416.
31. DURAK İ, GÜRSEL E, ÜNAL M. Katarakt ameliyatları ve göz içi lens
implantasyonlarından sonra erken dönem kornea endotel kaybı. T Oft Gaz 1989,
19:556-563.
32. ÜNAL M. Laserin tarihçesi ve fizik prensipleri. TOD IX. Ulusal Oftalmoloji
Kursu, Oftalmolojide Laser. TURAÇLI E (ed), Ankara, Öztek Matbaacılık, 1989,
Sayfa:1-8.
33. ÜNAL M, SAV A, TEZEL T, GÜRSEL E. Lens epitel hücre yoğunluğu ile
değişik katarakt tipleri arasındaki ilişki. Türk Oftalmoloji Derneği XXIII. Ulusal
Kongresi Bülteni, KÖKER ÖF. (ed), Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1989,
Cilt 1, Sayfa:317-319.
34. DEMİRELLER T, ÜNAL M, GÜRSEL E, DURAK İ. Oküler rosaceanın
tanısında puanlama sistemi. Türk Oftalmoloji Derneği XXIII. Ulusal Kongresi
Bülteni, KÖKER ÖF. (ed), Adana, Çukurova Üniversitesi Basımevi, 1989, Cilt 2,
Sayfa:820-823.
35. DEMİRELLER T, GÜRSEL E, ÜNAL M. Primer açık açılı glokomlu
hastalarda kornea endotelinin speküler mikroskop ile incelenmesi. Türk Oftalmoloji
Derneği XXII. Ulusal Kongresi Bülteni, KÖKER ÖF. (ed), Adana, Çukurova
Üniversitesi Basımevi, 1989, Cilt 2, Sayfa:823-825.
36. DURAK İ, ÜNAL M. Romatoid artritli hastalarda göz belirtileri. T Oft Gaz 1990,
20:262-265.
37. ÜNAL M. Optik fizik ve geometrik optik. TOD X. Ulusal Oftalmoloji Kursu,
Refraksiyon, GÜNALP İ. (ed), Ankara, Yıldırım Basımevi, 1990, Sayfa:7-22.
38. ÖZKAN SB, GÜRSEL E, DEMİRELLER T, ÜNAL M. Tarama testi olarak
fotorefraksiyon. T Oft Gaz 1991, 21:332-336.
39. ÜNAL M, Ptozis cerrahisi. TOD XI Ulusal Oftalmoloji Kursu. Lakrimal sistem
hastalıkları ve oküloplastik cerrahi, HASANREİSOĞLU B. (ed), Ankara, Yıldırım
Ofset Basımevi, 1991, Sayfa:177-188.
40. ÜNAL M. GÜNALP İ, DEERY A, DURAK İ, EREKUL S, BULAY O.
Malignant melanoma of the optic nerve head in a case of oculodermal
melanocytosis. Br J Ophthalmol 1992, 76:313-315.
41. ÜNAL M. Optik sinir başı ve retina sinir lifi defektleri. TOD XII. Ulusal
Oftalmoloji Kursu. Klinik Uygulamalı Glokom Kursu, HASANREİSOĞLU B. (ed),
Ankara, Yıldırım Basımevi, 1992, Sayfa:155-160.
42. ÜNAL M. Duyu retina ve retina pigment epitelinin seröz dekolmanı. T Klin
Oftalmoloji 1992, 298-303.
43. ÜNAL M. Mast Hücre Stabilizörleri. TOD XIII. Ulusal Oftalmoloji Kursu.
Okuler Farmakoloji ve Uygulamalı Fundus Floresein Anjiografi, DUMAN S. (ed).
Ankara, Yıldırım Basımevi, 1993, Sayfa:118-122.
44. ÜNAL M, OR M, AKBATUR B, HASANREİSOĞLU B. Retina ve retina
pigment epitelinin kombine hamartomu ve ayırıcı tanıdaki özellikler. T Oft Gaz
1993, 23:345-350.
45. ÜNAL M, AKBATUR H. Kalıtsal olmayan ve nedeni bilinmeyen
koryoretinopatiler. T Klin Oftalmoloji 1993, 2:159-170.
46. ÜNAL M, AKSÜNGER A, HASANREİSOĞLU B. Dakriosistorinostomide
stryker ve tur kullanılmadan gerçekleştirilen osteotomi. Türk Oftalmoloji Derneği
XXVII. Ulusal Kongre Bülteni. ANDAÇ K, MENTEŞ J. (ed), 1994, Cilt II, Sayfa
818-821.
47. ÜNAL M, AKBATUR H. Kalıtsal olmayan ve nedeni bilinmeyen
koryoretinopatiler. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongre Bülteni.
ANDAÇ K, MENTEŞ J. (ed), 1994, Cilt II, Sayfa 899-904.
48. YÜKSEL D, ÜNAL M, ALTIN M, KONUŞ Ö, ILGIT E, HASANREİSOĞLU
B. Dijital substraksiyon makrodakriosistografi. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII.
Ulusal Kongre Bülteni. ANDAÇ K, MENTEŞ J. (ed), 1994, Cilt II, Sayfa 822-825.
49. ÖZ Ö, ÜNAL M, AKATA F, HASANREİSOĞLU B. Kanalikül kesilerinin
tamirinde basit bir yöntem. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongre
Bülteni. ANDAÇ K, MENTEŞ J. (ed), 1994, Cilt III, Sayfa 1747-1750.
50. ÜNAL M, AKSÜNGER A, AKATA F, OR M, HASANREİSOĞLU B. Levator
cerrahisinde kapak düzeyinin intraoperatif ve erken postoperatif ayarlanmasıyla elde
edilen sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongre Bülteni. ANDAÇ
K, MENTEŞ J. (ed), 1994, Cilt III, Sayfa 1784-1788.
51. YÜKSEL D, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Entropion cerrahisindeki
gelişmeler: Quickert tekniği. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongre
Bülteni. ANDAÇ K, MENTEŞ J. (ed), 1994, Cilt III, Sayfa 1754-1758.
52. AKSÜNGER A, ÖNOL M, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B, AKBATUR H,
OR M. Psödofakik retina dekolmanında anatomik başarı ve görme sonuçları. Türk
Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongre Bülteni. ANDAÇ K, MENTEŞ J. (ed),
1994, Cilt II, Sayfa 1059-1065.
53. GÜRELİK G, AKATA F, GÜVEN D, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B.
Psödotumör Serebri olgularında cerrahi yaklaşım ve prognoz. Türk Oftalmoloji
Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK. (ed), 1994, Cilt 2,
Sayfa:486-487.
54. YÜKSEL D, ÜNAL M, ILGIT E, AKPEK S, ÖZSUNAR Y,
HASANREİSOĞLU B. Lakrimal drenaj sistemi tıkanıklıklarının tedavisinde balon
dakriosistoplasti. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni,
DOĞAN ÖK. (ed), 1994, Cilt 3, Sayfa:823-825.
55. GÜRELİK G, AKATA F, ÖZ Ö, ÖZ Y, SARICAOĞLU S, YILMAZBAŞ P,
YÜKSEL D, KÖKSAL M, BİLGİHAN K, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B.
Yüksek risk parsiyel penetran keratoplasti olgularında cyclosporin A. Türk
Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK. (ed), 1994, Cilt
3, Sayfa:886-887.
56. ÖZ Ö, ÜNAL M, YÜKSEL D, HASANREİSOĞLU B. Üst kapak
entropionunun tedavisinde anterior lameller repozisyon tekniği. Türk Oftalmoloji
Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK. (ed), 1994, Cilt 3,
Sayfa:837-838.
57. ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Levator rezeksiyonunda yeni konseptler.
Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK. (ed),
1994, Cilt 3, Sayfa:839-840.
58. ÜNAL M, KÖKSAL M, HASANREİSOĞLU B. Alt ve üst kapağın total
defektlerinde kapak rekonstrüksiyonu. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal
Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK. (ed), 1994, Cilt 3, Sayfa:947-948.
59. YILMAZBAŞ P, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Sikatrisyel ektropion
cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK.
(ed), 1994, Cilt 3, Sayfa:949-950.
60. YÜKSEL D, ÜNAL M, AKYOL G, EDALI N, HASANREİSOĞLU B.
Dakriolitiazis. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN
ÖK. (ed), 1994, Cilt 3, Sayfa:959-960.
61. ÖZ Y, ÜNAL M, YÜKSEL D, HASANREİSOĞLU B. Soket rekonstrüksiyonu.
Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi Bülteni, DOĞAN ÖK. (ed),
1994, Cilt 3, Sayfa:1232-1233.
62. ILGIT ET, YÜKSEL D, ÜNAL M, AKPEK S, IŞIK S, HASANREİSOĞLU B.
Transluminal balloon dilatation of the lacrimal drainage system for the treatment of
epiphora. Am J Roentgenol 1995, 165:1517-1525.
63. HASANREİSOĞLU B, AKSÜNGER A, OR M, ÖNOL M, AKBATUR H,
AKATA F, ÜNAL M, BİLGİHAN K, ÖZ Ö. Klasik dekolman cerrahisinde nüks
nedenleri ve reoperasyon sonuçları. Retina Vitreus 1996, 4:468-474.
64. HASANREİSOĞLU B, AKSÜNGER A, OR M, ÖNOL M, AKBATUR H,
AKATA F, ÜNAL M, BİLGİHAN K, GÜRELİK G. Afakik retina dekolmanında
klinik özellikler ile anatomik ve görsel sonuçlar. Retina Vitreus 1996, 4:475-481.
65. HASANREİSOĞLU B, AKSÜNGER A, OR M, ÖNOL M, AKBATUR H,
AKATA F, ÜNAL M, BİLGİHAN K, GÜRELİK G. 1015 yırtıklı dekolman
olgusunda klasik dekolman cerrahisi sonuçları. Retina Vitreus 1996, 4:482-491.
66. ILGIT ET, YÜKSEL D, ÜNAL M, AKPEK, IŞIK S. Treatment of recurrent
nasolacrimal duct obstructions with balloon-expandable metallic stents: Results of
early experience. Am J Neuroradiol 1996, 17:657-663.
67. ÜNAL M, ILGIT E, İLERİ F, ÖZ Y, ARGIN A, ÖZNUR İ, ÖNAL B, IŞIK
S, HASANREİSOĞLU B. Lakrimal drenaj sistemi obstrüksiyonlarının tedavi
seçiminde sinematografik digital subtraksiyon dakriosistografinin önemi. Türk
Oftalmoloji Derneği Bahar Simpozyumu. Okuloplastik Cerrahi. GÜLLÜLÜ G.
(ed), 1996, Sayfa:76-83.
68. ÜNAL M, ILGIT E, ÖZ Y, YÜKSEL D, AKPEK S, YILMAZBAŞ P, ARGIN A,
YÜCEL C, ÖZBEK E, ÖZSUNAR Y, AYTEKİN C, ŞAHİN Ö, KÖSE S,
ÖZNUR İ, ÖNAL B, IŞIK S, HASANREİSOĞLU B. Epifora tedavisinde
lakrimal drenaj sisteminin balon dilatasyonu ile elde edilen geç sonuçlar. Türk
Oftalmoloji Derneği Bahar Simpozyumu. Okuloplastik Cerrahi. GÜLLÜLÜ G. (ed),
1996, Sayfa:84-93.
69. ÖZ Y, ÜNAL M, GÜRELİK G, ARGIN A, HASANREİSOĞLU B. Alt kapağın
involüsyonel entropionunda kalıcı cerrahi tedaviler. Türk Oftalmoloji Derneği Bahar
Simpozyumu. Okuloplastik Cerrahi. GÜLLÜLÜ G. (ed), 1996, Sayfa:235-241.
70. ARGIN A, ÜNAL M, ÖZ Y, GÜRELİK G, YILMAZBAŞ P,
HASANREİSOĞLU B. Alt ve üst kapak sikatrisyel ektropionunda cilt grefti ve
flebi uygulamaları. Türk Oftalmoloji Derneği Bahar Simpozyumu. Okuloplastik
Cerrahi. GÜLLÜLÜ G. (ed), 1996, Sayfa:219-226.
71. GÜRELİK G, ÜNAL M, ÖZ Y, KÖKSAL M, HASANREİSOĞLU. Tümöral ve
travmatik kapak defektlerinde rekonstrüksiyon. Türk Oftalmoloji Derneği Bahar
Simpozyumu. Okuloplastik Cerrahi. GÜLLÜLÜ G. (ed), 1996, Sayfa:269-277.
72. ÜNAL M, KÖKSAL M, AKATA F, HASANREİSOĞLU B. Lakrimal bez
tümörlerinde tanı kriterleri ve lateral orbitotomi cerrahisi. T Oft Gaz 1996, 26:288291.
73. ÜNAL M, ÖZ Ö, HASANREİSOĞLU B. Ciddi blefaroptozisde fasia lata ile
askılama. T Oft Gaz 1996, 26:299-303.
74. ÜNAL M. Levator aponevroz cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXX. Ulusal
Kongresi Bülteni. KURAL G, DUMAN S. (eds), 1996, Cilt 1, Sayfa:147-154.
75. GÜRELİK G, ÜNAL M, ÖZ Y, HASANREİSOĞLU B. Blefaroplasti
girişiminin seçilmesinde olguların bireysel değerlendirilmesinin önemi. Türk
Oftalmoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi Bülteni. KURAL G, DUMAN S. (eds),
1996, Cilt 2, Sayfa:934-938.
76. YILMAZBAŞ P, İLERİ F, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Tiroid
oftalmopatide kombine orbita dekompresyonu tekniği. Türk Oftalmoloji Derneği
XXX. Ulusal Kongresi Bülteni. KURAL G, DUMAN S. (eds), 1996, Cilt 2,
Sayfa:939-944.
77. ÖZ Y, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Minimal ptozis tedavisinde levator
aponevroz cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi Bülteni.
KURAL G, DUMAN S. (eds), 1996, Cilt 2, Sayfa:945-948.
78. ÜNAL M. Kapak cerrahisindeki yenilikler. MN Oftalmoloji 1997, 4: 79-85.
79. ÜNAL M. Levator aponevroz cerrahisi. Türk Klin Oftalmoloji 1997, 6:98-105.
80. ÜNAL M, ÖZ Y, HASANREİSOĞLU B. Enükleasyondan sonra mersilen
mesh kaplı akrilik sfer uygulaması. T Klin Oftalmoloji 1997, 6:174-177.
81. ÜNAL M, ÖZ Y, İLERİ F, ARGIN A. Dakriosistorinostomide intranazal cerrahi
ostium genişliğini etkileyen faktörler (prospektif endoskopik araştırma). T Oft Gaz
1997, 27:136-140.
82. İLERİ F, ÜNAL M, KÖYBAŞIOĞLU A, YILMAZBAŞ P, YILMAZ M: Tiroid
orbitopatide kombine orbita dekompresyon tekniği. KBB ve Baş Boyun Cerrahisi
Dergisi 1997, 5:45-51.
83. AKARSU C. ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Evisserasyon cerrahisinde yeni
teknikler. T Oft Gaz 1997, 27: 413-417.
84. YAZICI B, ÜNAL M, KÖKSAL M. Primer lakrimal drenaj ameliyatının
başarısız olduğu olgularda cerrahi yaklaşım. T Oft Gaz 1998, 28:59-64.
85. ÜNAL M, KONUK O. Telekantus tedavisindeki cerrahi yaklaşımlar. MN
Oftalmoloji 1998, 5:76-79.
86. DOĞRU İ, ÜNAL, HASANREİSOĞLU B. Kanalikül kesi tamirinde yeni
gelişmeler. T Oft Gaz 1998, 28: 428-432.
87. KATIRCIOĞLU Y, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B, DUMAN S: Orbitanın
derin yerleşimli dermoid kistlerinde cerrahi yaklaşım. T Oft Gaz 1998, 28: 433-436.
88. ÜNAL M, KONUK O, KÖKSAL M, HASANREİSOĞLU B. Ptozisli olgunun
değerlendirilmesinde ve cerrahinin seçiminde etyolojik sınıflamanın önemi. MN
Oftalmoloji 1998, 5:375-377.
89. ÜNAL M, DURMUŞ M, BİRYILMAZ A. Primer ve rekürran pterjium
cerrahisinde limbal konjonktival otogreft uygulaması. T Klin Oftalmoloji 1999, 8:
37-42.
90. YAZICI B, ÜNAL M, KÖKSAL M. Eksternal dakriosistorinostomide etmoid
sinüs penetrasyonunun sıklığı ve ameliyat sonuçlarına etkisi. MN Oftalmoloji 1999,
6:30-32
91. KÖKSAL M, ÜNAL M, YAZICI B, HASANREİSOĞLU B. Eksternal lakrimal
cerrahide silikon tüp endikasyonları. MN Oftalmoloji 1999, 6:151-155.
92. ÜNAL M. Göz yaşı pasajı görüntüleme yöntemleri. TOD XIX Ulusal Oftalmoloji
Kursu. Görüntüleme Yöntemleri. KURAL G (ed), Ankara, Şahin Matbaası, 1999,
Sayfa:166-171.
93. ÖZDEK Ş. ÜNAL M, İLERİ F, HASANREİSOĞLU B. Orbita blow-out
kırıklarında cerrahi tedavi yaklaşımları. MN Oftalmoloji 1999, 6:382-385.
94. KONUK O, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Üst kapak tümör cerrahisi sonrası
gelişen geniş kapak deformitelerinin tek basamaklı rekonstrüksiyonu. MN
Oftalmoloji 1999, 6:386-389.
95. ŞAFAK N, ÜNAL M. Fasiyal paralizidaki alt kapak retraksiyonu ve yanak
sarkmasının transkonjonktival “midface lift” (soof lift) ile düzeltilmesi. T Oft Gaz
2000, 30:104-109
96. AKARSU C, ÜNAL M, TOKLU Y, HASANREİSOĞLU B. Orbita implant
atılımının cerrahi tedavisinde alternatif yaklaşımlar. T. Klin Oftalmoloji 2000, 9:1723
97. ÜNAL M. Editorial. Selected papers from the 17th meeting of the European
Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. Orbit 2000, 19:59-60
98. ÜNAL M, İLERİ F, KONUK O, HASANREİSOĞLU B. Balanced orbital
decompression ın Graves’ orbitopathy: Upper eyelid crease incision for extended
lateral wall decompression. Orbit 2000, 19:109-117
99. YAZICI B, ÜNAL M, KÖKSAL M, ÖZDEK ŞC. Oculomotor palsy with cyclic
spasms. Orbit 2000, 19:129-133
100. ÜNAL M. Kapak hastalıkları. Temel Göz Hastalıkları Ders Kitabı. AYDIN P,
AKOVA Y (ed.) Güneş Kitabevi, Ankara, 2001, Sayfa:103-122
101.YAZICI B, ÜNAL M, HEPŞEN İF. Centurion sendromu: Bir olgu sunumu. MN
Oftalmoloji 2001, 8:190-192
102. KÖKSAL M, ÜNAL M, GÜRELİK G,KONUK O. Esansiyel blefarospazm
tedavisinde orbikülaris miyektomisi. T Oft Gaz 2001, 31:513-519
103. Konuk O, Atasever T, Ünal M, Ayvaz G, Yetkin İ, Çakır N, Arslan M,
Hasanreisoğlu B. Orbital Gallium-67 Scintigraphy in Graves’ ophthalmopathy.
Thyroid 2002; 12: 603-8.
104. Ünal M, Tunc M, Konuk O. Severe congenital horizontal tarsal kink without
levator aponeurosis disinsertion. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2003; 9: 79-81.
105. Ünal M, Ileri F, Konuk O, Hasanreisoglu B. Balanced orbital decompression
combined with fat removal in graves ophthalmopathy: do we really need to remove
the third wall? Ophthal Plast Reconstr Surg 2003;19:112-8.
106. Ozturk S, Konuk O, Ilgıt ET, Ünal M, Erdem Ö. Outcome of patients with
nasolacrimal polyurethane stent implantation: Do they keep tearing? Ophthal Plast
Reconstr Surg 2004; 20: 130-5.
107. Konuk O, Evereklioğlu C, Hondur A, Ünal M. Protective eye shield can
prevent corneal trauma during micropigmentation for permanent cosmetic eyeliner. J
Eur Acad Dermatol Venereol 2004;18:642-4.
108. Konuk O, Atasever T, Ünal M, Ayvaz G, Yetkin İ, Çakır N, Arslan M,
Hasanreisoğlu B. orbital gallium-67 scintigraphy in graves’ ophthalmopathy: a
disease activity parameter that predicts the therapeutic response to
immunosuppressive treatment. Thyroid. 2005;15: 358-63.
109. Konuk O, Pehlivanlı Z, Yirmibeşoğlu E, Erkal HŞ, Erekul H, Ünal M.
Compressive optic neuropathy due to orbital metastasis of sacral chordoma: Case
report. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2005;21:245-7.
110. Konuk, EB, O. Konuk, Misirlioglu, M., Menevse, A., Ünal, M., “Expression of
cyclooxygenase-2 in orbital fibroadipose connective tissues of Graves'
ophthalmopathy patients. Eur J Endocrinol 2006; 155: 681-685.
111. O. Konuk, Hondur, A., Akyürek, N., Ünal, M., “Apoptosis in orbital
fibroadipose tissue and its associatıon with clinical features in Graves
ophthalmopathy” Ocul Immunol Inflamm 2007; 15: 105-111.
112. O. Konuk, Ilgıt, E., Erdinç, A., Önol, B., Ünal, M., “Long term results of
balloon dacryocystoplasty: success rates according to the site and severity of
obstruction” Eye 2008 ;22:1483-7.
113. Konuk O, Aktas Z, Aksoy S, Onol M, Ünal M. Hyperthyroidism and severity
of orbital disease do not change the central corneal thickness in Graves'
ophthalmopathy. Eur J Ophthalmol. 2008;18:125-7.
114. Hondur A, Konuk O, Dincel AS, Bilgihan A, Ünal M, Hasanreisoglu B.
Oxidative stress and antioxidant activity in orbital fibroadipose tissue in Graves’
ophthalmopathy. Curr Eye Res. 2008;33:421-7.
115. Konuk O, Urgancıoğlu B, Ünal M. Long term success rate of perforated
punctal plugs for the management of acquired punctal stenosis. Ophthal Plast
Reconstr Surg 2008;24:399-402.
116. Konuk O, Onaran Z, Oktar SO, Yucel C, Ünal M. Intraocular pressure and
superior ophthalmic vein blood flow velocity in Graves orbitopathy: relation with the
clinical features. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2009; 247:1555-9
117. Konuk O, Abdulgani A, Gonul I, Ünal M. Orbital cyst of lacrimal derivation
presentıng as recurrent orbital abscess in a pediatrıc patient. J Pediatr Ophthalmol
Strabismus. 2009;46:365-7
118. Konuk O, Kurtulmusoglu M, Knatova Z, Ünal M. Unsuccessful lacrimal
surgery: Causative factors and Results of surgical management in a tertiary referral
center. Ophthalmologica. 2010;224:361-366.
119. Ünal M. Chalasion treatment. Orbit. 2008, 27:397-8
120. Doğru İ, Ünal M, Konuk O. Ülkemiz koşullarında konjenital dakriostenoz
tedavisi MN Oftalmoloji 2002; 9: 86-91.
121. Taner P, Ünal M, Konuk O. Orbital psödotümörlü olgularda yaklaşım. T Oft
Gaz 2002; 32: 384-392.
122. Ünal M, Konuk O. Graves hastalığına bağlı üst kapak retraksiyonunda cerrahi
tedavi. MN Oftalmoloji 2003; 10: 45-9.
123. Ünal M, Konuk O, İleri F, Hasanreisoğlu B. Graves oftalmopatide uygulanan
orbita dekompresyonunda güncel cerrahi teknik ve endikasyonlar: Sekiz yıllık
deneyimlerimiz. T Oft Gaz 2003; 33: 142-153.
124. Erdoğan H, Ünal M, Konuk O. Sekonder orbita implantasyonu. T Klin
Oftalmoloji 2003; 12: 96-101.
125. Konuk O, Özdek Ş, Gürelik G, Öztürk S, Ünal M, Hasanreisoğlu B. Temporal
arterden uygulanan sisplatin tedavisi sonrası gelişen oküler ve orbital toksisite. RetVit 2002 Özel Sayı: 30-5.
126. Konuk O, Pehlivanlı Z, Özdek Ş, Gürelik G, İleri F, Ünal M. Sino-orbital
mantar enfeksiyonlarında tanı ve tedavi yaklaşımları. MN Oft 2004; 11: 351-5
127. Konuk O, Uzunoğlu E, Ünal M. Orbita tümörlerinde histopatolojik dağılım.
MN Oftalmoloji 2004; 11; 332-7.
128. Konuk O, Özdoğan S, Altınsoy A, Ünal M. Klinik olarak benign kapak tümörü
tanısı alan olgularda malignite oranı. MN Oftalmoloji 2005; 12: 73-75.
129. Ünal M, Bozan E, Konuk O, Hasanreisoğlu B. Frontal askılama materyalinin
seçimi: On yıllık deneyimlerimiz. T Oft Gaz 2005; 35: 271-9.
130. Pehlivanlı Z, Konuk O, Ünal M. Dakriosistit benzeri olgularda klinik tanı ve
tedavi yaklaşımları. MN Oftalmoloji 2006; 13: 4-7.
131. Konuk O, Hondur A, Ünal M. Orbita blow-out kırığı tamirinin nadir görülen
geç dönem komplikasyonu: proptozis ve diplopi. MN Oftalmoloji 2006; 13: 63-5.
132. Konuk O, Pehlivanlı Z, Erdem Ö, Ünal M. Dosetaksel (Taxotere®) tedavisine
bağlı punktum ve kanalikül obstrüksiyonu: Olgu sunumu. MN Oftalmoloji 2006; 13:
58-60.
133. Aktaş ZP, Konuk O, Bilgihan K, Ünal M. Tiroid oftalmopatiye bağlı restriktif
şaşılıkta cerrahi sonuçlar. MN Oftalmoloji 2006; 13: 126-130.
134. Aktaş ZP, Aksoy S, Konuk O, Akyürek N, Önol M, Ünal M. Lokalize
sklerodermalı bir olguda sekonder glokom. Glo-Kat 2006; 1: 133-6.
135. Konuk O, Ünal, M. Endoskopik dakriosistorinostomi: Oftalmoloji ekibinin
sonuçları” MN Oftalmoloji 2006; 13: 324-328.
136. Özdoğan, S, Konuk O, Ünal, M. Down sendromlu bir olguda entropion ve
ektropion birlikteliği ve cerrahi sonucu MN Oftalmoloji 2006; 13, 329-331.
137. Kır E, Konuk O, Onaran Z, Ünal M. Çift sklera flepli posterior sklerotomili
eviserasyon cerrahisi: 135 olguda elde edilen sonuçlar. T Oft Gaz 2007; 37: 400-5.
138. Konuk O, Ünal M. Endoskopik dakriosistorinostomi. Oftalmoloji ekibinin geç
dönem sonuçları. MN Oftalmoloji 2009; 16; 184-7
139. Şen E, Konuk O, Ünal M. Doğumsal Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı
Tedavisinde Bikanaliküler Silikon Entübasyon. MN Oftalmoloji 2010; 17: 31-36.
140. Konuk O, Gün FA, Ünal M. Göz Kaybı Sonrası Orbitaya Yerleştirilen
İmplantlarda Açılma veya Atılma: Tedavi Yaklaşımları ve Sonuçlar. MN Oftalmoloji
2011; 18: 42-8.
141. Öztürk M, Konuk O, Ünal M. Göz kapağı sebase bez karsinomları. MN
Oftalmoloji 2012; 19: 113-117.
142. Ünal M. Kapak enfeksiyonları. TOD Nisan Kursu. Gözün enfeksiyon
hastalıkları. 2013, Sayfa 183-187.
143. Ünal M. Konjenital ptozis. TOD Nisan Kursu. Pediatrik oftalmoloji. 2012.
Sayfa: 14-142.
144. Ünal M. Orbita dekompresyonu. TOD Nisan Kursu. Oküloplastik Cerrahi. 2011.
Sayfa: 203-207.
145. Aydin P, Gunalp I, Hasanreisoglu B, Ünal M, Erol Turacli M. A pilot study of
the use of objective structural clinical examinations for the assessment of
ophthalmology education. Eur J Ophthalmol. 2006 Jul-Aug;16(4):595-603.
PROF. DR. MEHMET ÜNAL
NATIONAL and INTERNATIONAL PRESENTATIONS AT MEETINGS
1. ÜNAL M, GÜNALP İ. Kapak tümörlerinde kriotedavinin etkinliği. XVI. Ulusal
Türk Oftalmoloji Kongresi, Marmaris, Eylül 1982
2. ÜNAL M, GÜNALP İ. Retinoblastom tedavi yaklaşımları. XVI. Ulusal Türk
Oftalmoloji Kongresi, Marmaris, Eylül 1982
3. TURAÇLI E, ÜNAL M. Konjenital katarakt ameliyatlı olgularda göz içi basınç
dağılımı ve sekonder glokom sıklığı. XVI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi,
Marmaris, Eylül 1982
4. ERKAM N, ÜNAL M, SAATÇİ T, ÖNOL M. Egzantrik fiksasyonlu
ambliyopi olgularında tedavi yöntemlerinin sonuçları ve karşılaştırılması. XVI.
Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Marmaris, Eylül 1982
5. GÜNALP, ÜNAL M. Afakide retina dekolmanlarında cerrahi sonuçları. XVI.
Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Marmaris, Eylül 1982
6. ÜNAL M, GÜRSEL E. Ayarlanabilir ptozis cerrahisi. TOD Ankara Şubesi, Aylık
Bilimsel Gece Toplantısı, Mayıs 1985
7. GÜNALP İ, ÜNAL M. Retinoblastom tedavisinde geç sonuçlar. TOD Ankara
Şubesi, Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, 1985
8. ÜNAL M, ÖNOL M, GÜRSEL E. Biyomikroskopla basit bir ön segment ve
fundus fotografi yöntemi. XX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Bursa, Eylül 1986
9. ÜNAL M, GÜRSEL E. Askılı yöntemle ayarlanabilir ptozis cerrahisi. XX. Ulusal
Türk Oftalmoloji Kongresi, Bursa, Eylül 1986
10. GÜRSEL E, ÖNOL M, ÜNAL M, SAYGI S. Arka kamera lensi
uygulamalarımız. XX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Bursa, Eylül 1986
11. ÜNAL M, GÜNALP İ, TEZEL T. Flöressein Anjiyografi için gönderilen
hastalarda göz hekimlerinin en sık yanıldığı tanılar. XXI. Ulusal Türk Oftalmoloji
Kongresi, İzmir, Eylül 1987
12. ÜNAL M, GÜNALP İ. Akut posterior multifokal plakoid pigment
epitelyopati ve serpijinöz koroidopati, XXI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi,
İzmir, Eylül 1987
13. ÜNAL M, GÜNALP İ, GÜRSEL E, TEZEL T. Neovasküler makulopatide
laser tedavi endikasyonları. XXII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, Ürgüp, Eylül
1988
14. DURAK İ, GÜRSEL E, ÜNAL M. Katarakt ameliyatları ve göz içi lens
implantasyonlarından sonra erken dönem kornea endotel kaybı. XXII. Ulusal Türk
Oftalmoloji Kongresi, Ürgüp, Eylül 1988
15. GÜRSEL E, ÜNAL M. Retina ve retina pigment epitel hamartomu. TOD Ankara
Şubesi, Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Kasım 1988
16. ÜNAL M. Laserin tarihçesi ve fizik prensipleri. TOD IX. Ulusal Oftalmoloji
Kursu, Oftalmolojide Laser, Ankara Nisan 1989
17. ÜNAL M, GÜNALP İ, GÜRSEL E, TEZEL T. Erişkin foveomaküler
vitelliform lezyonlar. TOD Ankara Şubesi, Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Mayıs
1989
18. ÜNAL M, SAV A, TEZEL T, GÜRSEL E. Lens epitel hücre yoğunluğu ile
değişik katarakt tipleri arasındaki ilişki. Türk Oftalmoloji Derneği XXIII. Ulusal
Kongresi, Adana, Eylül 1989
19. DEMİRELLER T, ÜNAL M, GÜRSEL E, DURAK İ. Oküler rosaceanın
tanısında puanlama sistemi. Türk Oftalmoloji Derneği XXIII. Ulusal Kongresi,
Adana, Eylül 1989
20. DEMİRELLER T, GÜRSEL E, ÜNAL M. Primer açık açılı glokomlu
hastalarda kornea endotelinin speküler mikroskop ile incelenmesi. Türk Oftalmoloji
Derneği XXII. Ulusal Kongresi, Adana, Eylül 1989
21. ÇAVDAR AO, ÜNAL E, GÖZDAŞOĞLU S, BABACAN E, YAVUZ G, ÜNAL
M. Akut myeloid lösemide yoğun kombine kemoterapi. XXI. Ulusal Hematoloji
Kongresi ve I. Ulusal Kemoterapi Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 1989.
22. ÜNAL M. Optik fizik ve geometrik optik. X. Ulusal Oftalmoloji Kursu,
Refraksiyon, Ankara, Nisan 1990
23. PHILLIPS P, ÜNAL M, JAGGER J. Ocular manifestations of
desferrioxamine toxicity: A clinical example and a concise review. Annual Congress,
College of Ophthalmologists, Abstract Book, Glasgow, İskoçya, Mayıs 1991
24. ÜNAL M, Ptozis cerrahisi. TOD XI Ulusal Oftalmoloji Kursu. Lakrimal sistem
hastalıkları ve oküloplastik cerrahi, Ptozis Paneli, Ankara, Ekim 1991
25. ÜNAL M. Optik sinir başı ve retina sinir lifi defektleri. TOD XII. Ulusal
Oftalmoloji Kursu. Klinik Uygulamalı Glokom Kursu, Ankara, Nisan 1992
26. ÜNAL E, ÖCAL G, ÜNAL M, ARSAN S, BERBEROĞLU M. Konjenital
glokom ve maküler distrofi ile birlikteliği olan bir Aagenaes Sendromu olgusu. 2.
Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi, Özet Kitabı, 1992
27. ÜNAL M. Mast Hücre Stabilizörleri. TOD XIII Ulusal Oftalmoloji Kursu.
Okuler Farmakoloji ve Uygulamalı Fundus Floresein Anjiografi, Ankara, Nisan 1993
28. ÜNAL M, AKSÜNGER A, HASANREİSOĞLU B. Dakriosistorinostomide
stryker ve tur kullanılmadan gerçekleştirilen osteotomi. Türk Oftalmoloji Derneği
XXVII. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Marmaris, Ekim 1993
29. ÜNAL M, AKBATUR H. Kalıtsal olmayan ve nedeni bilinmeyen
koryoretinopatiler. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı,
Marmaris, Ekim 1993
30. YÜKSEL D, ÜNAL M, ALTIN M, KONUŞ Ö, ILGIT E, HASANREİSOĞLU
B. Dijital substraksiyon makrodakriosistografi. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII.
Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Marmaris, Ekim 1993
31. ÖZ Ö, ÜNAL M, AKATA F, HASANREİSOĞLU B. Kanalikül kesilerinin
tamirinde basit bir yöntem. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongresi, Özet
Kitabı, Marmaris Ekim 1993
32. ÜNAL M, AKSÜNGER A, AKATA F, OR M, HASANREİSOĞLU B. Levator
cerrahisinde kapak düzeyinin intraoperatif ve erken postoperatif ayarlanmasıyla elde
edilen sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı,
Marmaris, Ekim 1993
33. YÜKSEL D, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Entropion cerrahisindeki
gelişmeler: Quickert tekniği. Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongresi,
Özet Kitabı, Marmaris, Ekim 1993
34. AKSÜNGER A, ÖNOL M, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B, AKBATUR H,
OR M. Psödofakik retina dekolmanında anatomik başarı ve görme sonuçları.
Türk Oftalmoloji Derneği XXVII. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Marmaris, Ekim
1993
35. AKSÜNGER A, AKATA F, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Orbita tümörlü
olgularda lateral orbitotomi tekniğiyle yaklaşım. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel
Gece Toplantısı, Kasım 1993
36. ÜNAL M, ÖZ Y, SARICAOĞLU S, AKATA F, HASANREİSOĞLU B. Ptozis
cerrahisinde yeni yaklaşımlar. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı,
Mayıs 1994
37. ÜNAL M, ILGIT E, YÜKSEL D, ÖZSUNAR Y, AYTEKİN C,
HASANREİSOĞLU B. Lacrimal drainage system obstructions treated
nonsurgically with use of balloon dilatation, metallic stents or plastic tubing.
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, 12th Meeting,
Abstract Book, Glasgow, İskoçya, Eylül 1994
38. ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Levator rezeksiyonunda yeni konseptler.
Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 1994
39. GÜRELİK G, AKATA F, GÜVEN D, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B.
Psödotumör serebri olgularında cerrahi yaklaşım ve prognoz. Türk Oftalmoloji
Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 1994
40. YÜKSEL D, ÜNAL M, ILGIT E, AKPEK S, ÖZSUNAR Y,
HASANREİSOĞLU B. Lakrimal drenaj sistemi tıkanıklıklarının tedavisinde balon
dakriosistoplasti. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi, Antalya,
Ekim 1994
41. GÜRELİK G, AKATA F, ÖZ Ö, ÖZ Y, SARICAOĞLU S, YILMAZBAŞ P,
YÜKSEL D, KÖKSAL M, BİLGİHAN K, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B.
Yüksek risk parsiyel penetran keratoplasti olgularında cyclosporin A.Türk
Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 1994
42. ÖZ Ö, ÜNAL M, YÜKSEL D, HASANREİSOĞLU B. Üst kapak entropionunun
tedavisinde anterior lameller repozisyon tekniği. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII.
Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 1994
43. ÜNAL M, KÖKSAL M, HASANREİSOĞLU B. Alt ve üst kapağın total
defektlerinde kapak rekonstrüksiyonu. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal
Kongresi, Antalya, Ekim 1994
44. YILMAZBAŞ P, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Sikatrisyel ektropion
cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 1994
45. YÜKSEL D, ÜNAL M, AKYOL G, EDALI N, HASANREİSOĞLU B.
Dakriolitiazis. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi, Antalya,
Ekim 1994
46. ÖZ Y, ÜNAL M, YÜKSEL D, HASANREİSOĞLU B. Soket rekonstrüksiyonu.
Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 1994
47. GÜRELİK G, YÜKSEL D, YILMAZBAŞ P, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B.
İlginç bir orbita kitlesi. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Kasım
1994
48. ÜNAL M. Epiforanın giderilmesinde balon dilatasyon. Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi Göz Kliniği XX. Kuruluş Yılı Bilimsel Etkinlikleri, Hamburg-Bursa
Bilimsel Toplantısı, Uludağ, Aralık 1994
49. YÜKSEL D, ÜNAL M, ILGIT E, AKPEK S, HASANREİSOĞLU B. Lakrimal
drenaj sistemi tıkanıklıklarının tedavisinde balon dakriosistoplasti. TOD Ankara
Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Aralık 1994
50. ÜNAL M. GÜRELİK G, YÜKSEL D. Blefaroplastide çeşitli yaklaşımlar.
TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Ocak 1995
51. ÜNAL M. Sikartisyel ektropium ve deri grefti. “Ektropium paneli” TOD İstanbul
Şubesi, Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Şubat 1995
52. ÜNAL M. Drenaj sistemi cerrahisi ve yeni teknikler. “Göz yaşı drenaj sistemi
hastalıkları ve tedavisi” paneli. TOD İzmir Şubesi, Aylık Bilimsel Gece Toplantısı,
Şubat 1995
53. ILGIT ET, AKPEK S, IŞIK S, ÜNAL M, YÜKSEL D, KÖKER E. Treatment
of recurrent nasolacrimal duct obstructions with balloon expandable metallic stents.
9th European Congress of Radiology, Book of Abstracts, Viyana, Avusturya, Mart
1995
54. ILGIT ET, AKPEK S, ÜNAL M, YÜKSEL D, AYTEKİN C, ÖZSUNAR Y,
IŞIK S. Treatment of epiphora with transluminal balloon dilatation of the
nasolacrimal drainage system. 9th European Congress of Radiology, Book of
Abstracts, Viyana, Avusturya, Mart 1995
55. ÜNAL M. İLERİ F, YILMAZBAŞ P, AKATA F, HASANREİSOĞLU B.
Tiroid orbitopatisinde proptozis, diplopi ve kapak retraksiyonunun cerrahi tedavisi.
TOD Ankara Şubesi, Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Nisan 1995
56. ÜNAL M, YÜKSEL D, AKARSU C, HASANREİSOĞLU B. Medial
canthoplasty and lacrimal by-pass surgery in a case of bilateral inner canthal
ankyloblepharon. European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive
Surgery, 13 th meeting, Abstract Book, sayfa 99, Rostock, Almanya, Mayıs 1995
57. ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Levator rezeksiyonunda yeni konseptler.
TOD Konya Şubesi, Aylık Bilimsel Toplantısı, Isparta Paneli, Haziran 1995
58. ÜNAL M, ÖZ Ö, HASANREİSOĞLU B. Otojen fasia lata ile askılı yöntem.
TOD Konya Şubesi, Aylık Bilimsel Toplantısı, Isparta Paneli, Haziran 1995
59. ILGIT ET, AKPEK S, ÜNAL M, YÜKSEL D, AYTEKİN C, ÖZSUNAR Y,
IŞIK S. Epifora tedavisinde nazolakrimal drenaj sisteminin transluminal balon
dilatasyonu. Tıbbi görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Ankara,
Haziran 1995
60. ILGIT ET, AKPEK S, ÜNAL M, YÜKSEL D, IŞIK S, KÖKER E.
Tekrarlayan nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında genişleyebilen metalik stent
uygulaması. Tıbbi görüntileme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi. Ankara,
Haziran 1995
61. ILGIT ET, AKPEK S, YÜKSEL D, ÜNAL M, AYTEKİN C, ÖZSUNAR Y,
IŞIK S. Balloon dacryocystoplasty and balloon expandable metallic stents in the
treatment of epiphora. Annual Meeting and Post Graduate Course of the
Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europa, Abstract Book
293, Lyon, Fransa, Eylül 1995
62. İLERİ F, ÜNAL M, KÖYBAŞIOĞLU A, KEMALOĞLU Y, İNAL E, DAĞLI
M, BEDER L. Laser ile endoskopik dakriosistorinostomi. 23. Ulusal
Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Özet Kitabı, Antalya, Eylül
1995
63. ÜNAL M. Levator rezeksiyonunda sonucun önceden kestirilebilmesini
kolaylaştıran yeni teknikler. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi, Özet
Kitabı, Sayfa 97, Antalya, Ekim 1995
64. ÖZ Ö, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Konjenital ptozisde otojen fascia
lata ile askılama. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı
sayfa 99, Antalya, Ekim 1995
65. YILMAZBAŞ P, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Tiroid oftalmopatisine
bağlı üst kapak retraksiyonunda cerrahi tedavi.Türk Oftalmoloji Derneği XXIX.
Ulusal Kongresi, Özet kitabı, Sayfa 99, Antalya, Ekim 1995
66. ÜNAL M, İLERİ F, HASANREİSOĞLU B. Holmium: YAG laser endonazal
dakriosistorinostomi. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi, Özet kitabı,
sayfa 103, Antalya, Ekim 1995
67. YÜKSEL D, ÜNAL M, ILGIT E, AKPEK S. Başarısız
Dakriosistorinostominin tedavisinde balon anjioplasti kateteri ile anastomoz
dilatasyonu. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, sayfa
104, Antalya, Ekim 1995
68. YÜKSEL D, ÜNAL M, ILGIT E, AKPEK S. Balon dakriosistoplastinin geç
sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, sayfa 104,
Antalya, Ekim 1995
69. KÖKSAL M, ÜNAL M, AKATA F, HASANREİSOĞLU B. Lakrimal gland
tümörlerinde tanı kriterleri ve lateral orbitotomi cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği
XXIX. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, sayfa 107, Antalya, Ekim 1995
70. BİRYILMAZ A, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. İleri ve rekurran
pterjiumun tedavisinde limbal konjunktiva otogrefti. Türk Oftalmoloji Derneği
XXIX. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, sayfa 108, Antalya, Ekim 1995
71. ÜNAL M, İLERİ F, HASANREİSOĞLU B. Tiroid oftalmopatisinde orbita
tabanının alt konjunktival forniks insizyonu ve orbita medial duvarının transnazal
endoskopik yolla dekompresyonu. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal
Kongresi, Özet kitabı, sayfa 109, Antalya, Ekim 1995
72. ÖZ Y, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Enukleasyon ve mersilen mesh
kaplı akrilik sfer implant. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi, Özet
kitabı, sayfa 109, Antalya, Ekim 1995
73. SUBAŞI M, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Blefaroplastide çeşitli
yaklaşımlar. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi, Özet kitabı,
sayfa 109, Antalya, Ekim 1995
74. ÖZ Ö, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Ptozisde otojen fascia lata ile
askılama. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, sayfa 109,
Antalya, Ekim 1995
75. KÖKSAL M, ÜNAL M, AKATA F, HASANREİSOĞLU B. Lakrimal gland
tümörlerinde lateral orbitotomi cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal
Kongresi, Özet kitabı, sayfa 109, Antalya, Ekim 1995
76. ÜNAL M, AKARSU C, YÜKSEL D, HASANREİSOĞLU B. Bilateral
konjenital iç kantal ankiloblefaron olgusunda medial kantoplasti ve lakrimal by-pass
cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Kongresi, Özet kitabı, sayfa 109,
Antalya, Ekim 1995
77. ÜNAL M, YILMAZBAŞ P, KÖKSAL M, HASANREİSOĞLU B. Travmatik ve
tümöral kapak defektlerinde rekonstrüksiyon. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel
Gece Toplantısı, Kasım 1995
78. ÜNAL M, ILGIT E, İLERİ F, YILMAZBAŞ P, ÖZBEK E, ÖZNUR İ,
HASANREİSOĞLU B. Lakrimal drenaj sistemi obstrüksiyonlarının tedavi
seçiminde sinematografik dijital subtraksiyon dakriosistografinin önemi. TOD XVIII
Kış Sempozyumu, Antalya, Aralık 1995
79. ÖZ Y, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Enukleasyon ve mersilen mesh
kaplı akrilik sfer implant. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Ocak
1996
80. ÜNAL M, İLERİ F, YILMAZBAŞ P, HASANREİSOĞLU B. Combined
transconjunctival and transnasal approach to orbital decompression in thyroid
ophthalmopathy. International Society for Orbital Disorders. VII th Bi-Annual
Meeting, Abstract Book, Sayfa 23, Istanbul, Nisan 1996
81. ÜNAL M, ILGIT E, İLERİ F, ÖZ Y, ARGIN A, ÖZNUR İ, ÖNAL B, IŞIK
S, HASANREİSOĞLU B. Lakrimal drenaj sistemi obstrüksiyonlarının tedavi
seçiminde sinematografik digital subtraksiyon dakriosistografinin önemi. TOD Bahar
Simpozyumu: Okuloplastik Cerrahi. Rize, Mayıs 1996
82. ÜNAL M, ILGIT E, ÖZ Y, YÜKSEL D, AKPEK S, YILMAZBAŞP, ARGIN A,
YÜCEL C, ÖZBEK E, ÖZSUNAR Y, AYTEKİN C, ŞAHİN Ö, KÖSE S,
ÖZNUR İ, ÖNAL B, IŞIK S, HASANREİSOĞLU B. Epifora tedavisinde
lakrimal drenaj sisteminin balon dilatasyonu ile elde edilen geç sonuçlar. TOD Bahar
Simpozyumu: Okuloplastik Cerrahi. Rize, Mayıs 1996
83. ÖZ Y, ÜNAL M, GÜRELİK G, ARGIN A, HASANREİSOĞLU B. Alt kapağın
involüsyonel entropionunda kalıcı cerrahi tedaviler. TOD Bahar Simpozyumu:
Okuloplastik Cerrahi. Rize, Mayıs 1996
84. ARGIN A, ÜNAL M, ÖZ Y, GÜRELİK G, YILMAZBAŞ P,
HASANREİSOĞLU B. Alt ve üst kapak sikatrisyel ektropionunda cilt grefti ve
flebi uygulamaları. TOD Bahar Simpozyumu: Okuloplastik Cerrahi. Rize, Mayıs
1996
85. GÜRELİK G, ÜNAL M, ÖZ Y, KÖKSAL M, HASANREİSOĞLU. Tümöral ve
travmatik kapak defektlerinde rekonstrüksiyon. TOD Bahar Simpozyumu:
Okuloplastik Cerrahi. Rize, Mayıs 1996
86. ÜNAL M, ILGIT E, İLERİ F, ÖZ Y, ÖZBEK E, ÖZNUR İ, HASANREİSOĞLU
B. Value of dynamic digital subtraction dacryocystography in selecting different
treatment options in patients with epiphora. European Society of Ophthalmic Plastic
and Reconstructive Surgery. 14 th Meeting, Abstract Book, sayfa:49, Utrecth,
Hollanda, Haziran 1996
87. ILGIT E, ÜNAL M, AKPEK S, YÜCEL C, ÖZBEK E, ÖZ Y, IŞIK S.
Balloon dacryocystoplasty in the treatment of epiphora: Technique and results in 102
eyes with 2-20 months follow-up. American Society of Neuroradiology (ASNR),
34th Annual Meeting, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, Haziran 1996
88. ÜNAL M. Balloon Dilatation of the lacrimal drainage apparatus. Symposium on
Epiphora. The 81st Oxford Ophthalmological Congress. Oxford, İngiltere, Temmuz
1996
89. GÜRELİK G, ÜNAL M, ÖZ Y, HASANREİSOĞLU B. Blefaroplasti
girişiminin seçilmesinde olguların bireysel değerlendirilmesinin önemi. Türk
Oftalmoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Antalya, Eylül 1996
90. YILMAZBAŞ P, İLERİ F, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Tiroid
oftalmopatide kombine orbita dekompresyonu tekniği. Türk Oftalmoloji Derneği
XXX. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Antalya, Eylül 1996
91. ÖZ Y, ÜNAL M, GÜRELİK G, HASANREİSOĞLU B. Minimal ptozis
tedavisinde levator aponevroz cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği XXX. Ulusal
Kongresi, Özet Kitabı, Antalya, Eylül 1996
92. ÜNAL M. Levator aponevroz cerrahisi. “Ptozis ve cerrahisi” paneli Türk
Oftalmoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi, Antalya, Eylül 1996
93. ÜNAL M, İLERİ F, YILMAZBAŞ P, ÖZ Y, HASANREİSOĞLU B. Ciddi
tiroid orbitopatide orbitanın üç duvarının dekompresyonu. Türk Oftalmoloji Derneği
XXX. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Antalya, Eylül 1996
94. ÜNAL M, ILGIT E, İLERİ F, ÖZ Y, ÖZNUR İ, ÖNAL B, IŞIK S,
HASANREİSOĞLU B. Lakrimal drenaj sistemi obstrüksiyonlarının tedavi
seçiminde sinematografik dijital subtraksiyon dakriosistografinin önemi. Türk
Oftalmoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Antalya, Eylül 1996
95. ÜNAL M, BİRYILMAZ A, GÜRELİK G, DOĞRU İ, HASANREİSOĞLU B.
Dakriosistorinostomi. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Kasım
1996
96. ÜNAL M. Konjenital epiforalarda tanı yöntemleri. “Konjenital epiforalar ve
taedavisi paneli” TOD Ankara Şubesi, Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Kasım 1996
97. ÜNAL M, İLERİ F, TANER P, HASANREİSOĞLU B. Tiroid orbitopatide
cerrahi yaklaşımlar. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Mart 1996
98. ILGIT E, ÜNAL M, AKPEK S, YÜCEL C, ÖZBEK E, ÖZNUR İ, ÖNAL B,
VURAL M. Imaging and intervention in epiphora. 10th European Congress of
Radiology. Book of Abstracts, Viyana, Mart 1997
99. ILGIT E, ÜNAL M, AKPEK S, YÜCEL C, ÖZBEK E, ÖNAL B, VURAL M,
IŞIK S. Balloon dacryocystoplasty: Three years experience. 10th European Congress
of Radiology. Book of Abstracts, Viyana, Mart 1997
100. ÜNAL M, KONUK O, KÖKSAL M, HASANREİSOĞLU B. Telekantus
tedavisinde cerrahi yaklaşımlar. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı,
Mayıs 1997
101. AYVAZ G, YETKİN İ, ÜNAL M, ÇAKIR N, TANER P, İLERİ F, KARAKOÇ
A, ASLAN M. Efficacy of orbital surgery on advanced thyroid ophthalmopathy
which failed to respond to medical treatment. 9th Balkan Congress on
Endocrinology. Abstract Book, Selanik, Yunanistan, Mayıs, 1997
102. ILGIT E, ÜNAL M, AKPEK S, YÜCEL C, ÖZBEK E, ÖNAL B, IŞIK S.
Epiphora: Results of Balloon Dacryocystoplasty with 1-3 years Follow-up.
American Roentgen Ray Society. 97th Annual Meeting. Amerika Birleşik
Devletleri, Mayıs 1997
103. ÜNAL M, KÖKSAL M, YAZICI B, ASLAN Y, DUMAN S,
HASANREİSOĞLU B. Oküloplastik cerrahide gelişmeler. TOD Ankara Şubesi
Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Haziran 1997
104. ÜNAL M, YALAZ M: Gözün estetik görünümünü düzeltmede oküloplasti ve
kapak kitlelerinde rekonstrüksiyon. Türk Oftalmoloji Derneği XXXI. Ulusal
Kongresi, İstanbul, Eylül 1997
105. ÜNAL M. Nazolakrimal kanalın gelişimi. “Konjenital dakriosistit” paneli. Türk
Oftalmoloji Derneği XXXI. Ulusal Kongresi, İstanbul, Eylül 1997
106. AKARSU C, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Evisserasyon cerrahisinde
yeni teknikler. Türk Oftalmoloji Derneği XXXI. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa
14, İstanbul, Eylül 1997
107. DOĞRU İ, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Kanalikül kesi tamirinde yeni
gelişmeler. Türk Oftalmoloji Derneği XXXI. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 16,
İstanbul, Eylül 1997
108. KATIRCIOĞLU Y, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B, DUMAN S. Orbitanın
derin yerleşimli dermoid kistlerinde cerrahi yaklaşım. Türk Oftalmoloji Derneği
XXXI. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 17, İstanbul, Eylül 1997
109. YAZICI B, ÜNAL M, KÖKSAL M. Primer lakrimal drenaj ameliyatının
başarısız olduğu olgularda cerrahi yaklaşım. Türk Oftalmoloji Derneği XXXI. Ulusal
Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 17, İstanbul, Eylül 1997
110. ÜNAL M, İLERİ F, AYVAZ G, YETKİN İ, ÇAKIR N, KARAKOÇ A,
ARSLAN M. Tiroid orbitopatide cerrahi yaklaşımlar. XX. Ulusal Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa 109, İzmir, Eylül 1997
111. ÜNAL M, İLERİ F, TANER P. Orbital decompression through combined
inferior fornix and transnasal endoscopic approaches. European Society of
Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 15 th Meeting, Abstract Book,
Roma, İtalya, Ekim 1997
112. ÜNAL M, KÖKSAL M, GÖL B. Esansiyel blefarospazm tedavisinde
orbikülaris miyektomisi TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Kasım
1997
113. ÜNAL M. Soket yetmezliği. “Anoftalmi tedavi teknikleri” paneli. TOD Ankara
Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Kasım 1997
114. KONUK O, ÜNAL M, KÖKSAL M, HASANREİSOĞLU B. Ptozis
cerrahisinin başarısında etyolojinin önemi. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Gece
Toplantısı, Ocak 1998
115. ÜNAL M. Gözyaşı yolları cerrahisi. TOD Konya Şubesi Aylık Bilimsel
Toplantısı, Şubat 1998
116. DURMUŞ M, ÜNAL M, BİRYILMAZ A, HASANREİSOĞLU B. Primer ve
rekürren ptergium cerrahisinde konjonktival otogreft. TOD Ankara Şubesi Aylık
Bilimsel Gece Toplantısı, Mart 1998
118. ÜNAL M. Canaliculonasal silicone intubation in cases with canalicular and
lacrimal saccal obstruction. European Society of Ophthalmic Plastic and
Reconstructive Surgery. Full Member Meeting, Lech, Avusturya, Mart-Nisan
1998
119. ÜNAL M. Posterior lamellar graft via a skin crease approach in cases with
severe traumatic upper lid entropion. European Society of Ophthalmic Plastic and
Reconstructive Surgery. Full Member Meeting, Lech, Avusturya, Mart-Nisan
1998
120. ÜNAL M. Balon dilatasyonda başarısızlık nedenleri. “Dakriosistorinostomide
başarısızlık nedenleri” paneli. TOD XXXII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Program
Kitabı. Sayfa: 26, Bursa, Eylül 1998
121. KÖKSAL M, ÜNAL M, YAZICI B, GÜRELİK G, HASANREİSOĞLU.
Komplike lakrimal problemli olgularda kanalikülonazal silikon entübasyon. Türk
Oftalmoloji Derneği XXXII. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Bursa, Eylül 1998
122. KONUK O, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Üst kapak tümör cerrahisi
sonrasında gelişen geniş kapak deformitelerinin tek basamaklı rekonstrüksiyonu.
Türk Oftalmoloji Derneği XXXII. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Bursa, Eylül 1998
123. ŞAFAK N, ÜNAL M. M. Fasiyal paralizidaki alt kapak retraksiyonu ve yanak
sarkmasının transkonjonktival “midface lift” (soof lift) ile düzeltilmesi. Türk
Oftalmoloji Derneği XXXII. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Bursa, Eylül 1998
124. AKARSU C, ÜNAL M, TOKLU Y, HASANREİSOĞLU B. Orbita implant
reddinde alternatif cerrahi yaklaşımlar. Türk Oftalmoloji Derneği XXXII. Ulusal
Kongresi, Özet Kitabı, Bursa, Eylül 1998
125. ÜNAL M, KONUK O. Congenital onset of aponeurotic defects: more frequent
than anticipated. European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive
Surgery. 16 th Meeting, Abstract Book, Budapeşte, Macaristan, Ekim 1998
126. ÜNAL M, ÖZDEK Ş, HASANREİSOĞLU B. Tek taraflı ekzoftalmuslarda
cerrahi yaklaşımlar. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Kasım
1998
127. ÜNAL M. Dakriosistitler. “Gözyaşı hastalıkları” paneli, TOD İzmir Şubesi
Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Aralık 1998
128. ÜNAL M. Kapak retraksiyonu klinik ve tedavisi. “Tiroid orbitopatili olgularda
genel yaklaşım” paneli. Türk Oftalmoloji Derneği XX. Kış Simpozyumu
“Oküloplastik Cerrahide Yenilikler”. Program Kitabı. Bursa, Aralık 1998
129. KONUK O, ÜNAL M, TANER P, İLERİ F, HASANREİSOĞLU B. Tiroid
oftalmopatide uygulanan orbita dekompresyonunda yeni gelişmeler. Türk
Oftalmoloji Derneği XX. Kış Simpozyumu “Oküloplastik Cerrahide Yenilikler”.
Program Kitabı. Bursa, Aralık 1998
130. ÖZDEK Ş, ÜNAL, ÖZTÜRK S, İLERİ F, HASANREİSOĞLU B. Orbita blowout kırıklarında tedavi yaklaşımları ve klinik sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği XX.
Kış Simpozyumu “Oküloplastik Cerrahide Yenilikler”. Program Kitabı. Bursa,
Aralık 1998
131. NURGÜN ORER H, ÜNAL M, ÖZDEK Ş. Ptozis cerrahisinde silikon çubuk ile
askılama ne kadar etkili. Türk Oftalmoloji Derneği XX. Kış Simpozyumu
“Oküloplastik Cerrahide Yenilikler”. Program Kitabı. Bursa, Aralık 1998
132. KÖKSAL M, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Ciddi üst kapak entropionunun
tedavisinde arka lamella greftinin deri insizyonu yoluyla yerleştirilmesi. Türk
Oftalmoloji Derneği XX. Kış Simpozyumu “Oküloplastik Cerrahide Yenilikler”.
Program Kitabı. Bursa, Aralık 1998
133. YAZICI B, ÜNAL M, KÖKSAL M, COŞKUN ÖZDEK Ş. Siklik okulomotor
palsy. Türk Oftalmoloji Derneği XX. Kış Simpozyumu “Oküloplastik Cerrahide
Yenilikler”. Program Kitabı. Bursa, Aralık 1998
134. KONUK O, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Preserving versus excising
Muller’s muscle during levator recession. European Society of Ophthalmic Plastic
and Reconstructive Surgery. 17 th Meeting, Abstract Book, Sayfa:23, İstanbul, Eylül
1999
135. ÜNAL M, İLERİ F, KONUK O, HASANREİSOĞLU B. Balanced orbital
expansion in thyroid orbitopathy: Eyelid crease incision for better cosmesis.
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 17 th Meeting,
Abstract Book, Sayfa:89, İstanbul, Eylül 1999
136. YAZICI B, ÜNAL M, KÖKSAL M, ÖZDEK ŞC. Cyclic oculomotor paralysis:
A case report. European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery.
17 th Meeting, Abstract Book, Sayfa:117, İstanbul, Eylül 1999
137. KONUK O, ÜNAL M. One stage repairment of large upper eyelid defects:
Rotation of composite lower lid flap. European Society of Ophthalmic Plastic and
Reconstructive Surgery. 17 th Meeting, Abstract Book, Sayfa:132, İstanbul, Eylül
1999
138. SARI A, KÖKSAL M, ILGIT E, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Orbita
hastalıklarında sık karıştırılan bir tablo: Karotikokavernöz fistüller. Türk Oftalmoloji
Derneği XXXIII. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa:83, İzmir, Ekim 1999
139. ÜNAL M, KONUK O, DEMİR T, ÇAKIR N, YETKİN İ, AYVAZ G,
KARAKOÇ A. Graves hastalığına bağlı üst kapak retraksiyonunda basamaklı tedavi.
Türk Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Kongresi. Özet Kitabı, Sayfa:83, İzmir,
Ekim 1999
140. ÜNAL M. Ptozislerde cerrahi yaklaşım. 5. Erciyes kış toplantısı konferansı.
Kayseri, Şubat 2000
141. KONUK O, ÜNAL M, İLERİ F, HASANREİSOĞLU B. Tiroid oftalmopatili
olgularda dengeli dekompresyon. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Gece
Toplantısı, Mart 2000
142. ÜNAL M. Blow-out fraktürler. “Kapak ve orbita travmalarında cerrahi
yaklaşım” paneli. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Mart 2000
143. ÜNAL M. Graves orbitopatinin tedavisi ve Geniş kapak tümörlerinde
rekonstrüksiyon. TOD Adana Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Mart 2000
144. ÜNAL M, İLERİ F, KONUK O, ÇAKIR N, AYVAZ G, YETKİN İ,
KARAKOÇ A, ASLAN M. Graves orbitopatisinde uygulanan güncel orbita
dekompresyon yaklaşımları. 1. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi. Bildiri Özetleri
Kitabı, Sayfa: 58, Haziran 2000.
145. ÜNAL M, KONUK O, KARAKOÇ A, AYVAZ G, ÇAKIR N, YETKİN İ,
ASLAN M. Graves hastalığına bağlı üst kapak retraksiyonunda levator kası
geriletilmesi. 1. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa:
59, Haziran 2000.
146. ÜNAL M, KONUK O, ATASEVER T, AYVAZ G, YETKİN İ, ÇAKIR N,
ARSLAN M, KARAKOÇ A, EGEHAN İ. Orbital gallium-67 scintigraphy: A useful
method to evaluate disease activity in graves’ orbitopathy. 23rd Congress of
Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint meeting with the Europian
Federation of Endocrine Societies. J Endocrinol Invest. 23 (Suppl. to no 7) Sayfa:16
Ankara, Turkey, September 2000.
147. ÜNAL M, KONUK O, ATASEVER T, AYVAZ G, YETKİN İ, ÇAKIR N,
EGEHAN İ, HASANREİSOĞLU B. Orbital gallium-67 scintigraphy: A useful
method to evaluate disease activity in graves orbitopathy. European Society of
Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 18 th Meeting, Abstract Book, Paris,
Eylül 2000.
148. TANER P, ÜNAL M, KONUK O, HASANREİSOĞLU. Orbital psödotümör
olgularına yaklaşım. Türk Oftalmoloji Derneği XXXIV. Ulusal Kongresi, Özet
Kitabı, Sayfa:55, Antalya, Ekim 2000
149. KÖKSAL M, ÜNAL M, KONUK O, HASANREİSOĞLU. Esansiyel
blefarospazm tedavisinde orbikülaris miyektomisi. Türk Oftalmoloji Derneği
XXXIV. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa:87, Antalya, Ekim 2000
150. KONUK O, ÜNAL M. Ciddi üst kapak tümörlerinde rekonstrüksiyon. Türk
Oftalmoloji Derneği XXXIV. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa:88, Antalya, Ekim
2000
151. ÜNAL M, KONUK O, İLERİ F. Güncel orbita dekompresyon yaklaşımları.
Türk Oftalmoloji Derneği XXXIV. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa:117,
Antalya, Ekim 2000
152. KONUK O, ÜNAL M, HASANREİSOĞLU B. Büyük üst kapak tümör
cerrahisi sonrası gelişen defektlerde rekonstrüksiyon. TOD Ankara Şubesi Aylık
Bilimsel Gece Toplantısı, Kasım 2000
153. ÜNAL M, KONUK O, ÖZDEK Ş. Ülkemizde genç popülasyonda
blefaroplastiye yönelim. TOD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Aralık
2000
154. ÜNAL M. Dakriosistorinostomi. “Lakrimal sistem cerrahisi” paneli. TOD Bursa
Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Aralık 2000
155. ÜNAL M. Ptozis cerrahisi. “Kapak cerrahisinde yenilikler” paneli. TOD
İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Ocak 2001
156. ÜNAL M, KONUK O. Blow-out fraktür tamiri sonrası gelişen ciddi iatrojenik
alt kapak retraksiyonu ve ektropiyonun cerrahi tedavisi. Türk Oftalmoloji Derneği
XXII. Kış Simpozyumu “Oftalmolojide iatrojenik komplikasyonlar”. Program Kitabı
ve Bildiri Özetleri. Sayfa:12, Bursa, Ocak 2001
157. ÜNAL M. Nasolacrimal Duct Obstruction Treated With Lacrimal Stents.
Scientific Symposium: Recent Advances In Ophthalmic Plastic And Reconstructive
Surgery. Chairpersons: MORAX S, ÜNAL M, XIII. Congress Of The European
Society Of Ophthalmology. Final Program and Abstract Book, Sayfa:28, İstanbul,
Haziran 2001
158. ROSE G, MORAX S, ADENIS J, BUSSE H, MOURITS M, ÜNAL M.
Scientific Course: Clinical Update Course On Ophthalmic Plastic Surgery. Instructor:
ROSE G. XIII. Congress of The European Society Of Ophthalmology. Final Program
and Abstract Book, Sayfa:50, İstanbul, Haziran 2001
159. ÜNAL M. Entropion, Trichiasis and Distichiasis. EUPO Course, Coordinator:
van RIJ G. XIII. Congress of The European Society Of Ophthalmology. Final
Program and Abstract Book, Sayfa:56, İstanbul, Haziran 2001
160. KONUK O, ÜNAL M, ATASEVER T, AYVAZ G, YETKIN I, CAKIR N,
EGEHAN I, HASANREISOGLU B. Orbital Gallium-67 Scintigraphy: A prospective
Controlled Study To Evaluate Disease Activity In Graves’ Ophthalmopathy. XIII.
Congress of The European Society Of Ophthalmology. Final Program and Abstract
Book, Sayfa:127, İstanbul, Haziran 2001
161. SARI A, OZDEK S, ILGIT E, ÜNAL M, HASANREISOGLU B. A Frequently
Misdignosed Condition: Carotid-Cavernous Sinus Fistula. XIII. Congress of The
European Society Of Ophthalmology. Final Program and Abstract Book, Sayfa:56,
İstanbul, Haziran 2001
162. ÜNAL M. Cerrahi Blefaroplasti. “Blefaroplasti” paneli. Türk Oftalmoloji
Derneği XXXV. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa:44, İzmir, Eylül, 2001
163. KONUK O, ÜNAL M, ATASEVER T, AYVAZ G, YETKİN İ, ÇAKIR N,
ARSLAN M, HASANREİSOĞLU. Graves Orbitopatide Aktif Orbita Hastalığının
Değerlendirilmesinde Galyum-67 Orbita Sintigrafisinin Önemi. Türk Oftalmoloji
Derneği XXXV. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa:53, İzmir, Eylül, 2001
164. ÖZTÜRK S, ÜNAL M, ILGIT E, HASANREİSOĞLU B. Nazolakrimal
Obstrüksiyon Tedavisinde Stent İmplantasyonu. Türk Oftalmoloji Derneği XXXV.
Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa:54, İzmir, Eylül, 2001
165. ERDOĞAN H, KONUK O, ÜNAL M. Sekonder Orbita İmplantasyonu. Türk
Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa:94, İzmir, Eylül,
2001
166. ÜNAL M, KONUK O. Retinoblastomda Orbitanın Rekonstrüksiyonu. Türk
Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Kongresi, Özet Kitabı, Sayfa:44, İzmir, Eylül,
2001
167. ÜNAL M. Oküloplastik Cerrahi. TOD Adana Şubesi Aylık Bilimsel Gece
Toplantısı, Ekim 2001
168. ÜNAL M. Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları. “Sistemik Hastalıklarda Kapak ve
Orbita Tutulumu” Paneli. Türk Oftalmoloji Derneği Konya – Antalya Şubesi Kış
Simpozyumu, Aralık 2001
169. ÜNAL M. Tiroid orbitopatide orbita cerrahisi. ‘Orbita cerrahisi paneli’. TOD
İstanbul Şubesi Aylık Bilimsel Gece Toplantısı, Şubat 2002
170. Konuk O, Oztürk S, Ünal M, Ilgıt E. Nasolacrimal Stent Implantation: Can it
be an alternative to DCR? XX. ESOPRS abstract book. Munster-Germany,
September 2002.
171. Ünal M, Konuk O, Ileri F. Will I experience diplopia after surgery? A
challenging question from the patient undergoing orbital decompression. XX.
ESOPRS abstract book. Munster-Germany, September 2002.
172. Atasever T, Konuk O, Ünal G, Ayvaz G, Yetkin I, Cakır N, Hasanreisoglu B.
Ga-67 imaging in Graves’ ophthalmopathy. The 49th Society of Nuclear medicine
Annual meeting abstract book pg 323. June 2002.
173. Konuk O, Ünal M, Atasever T, Ayvaz G, Yetkin I, Çakır N, Hasanreisoğlu B.
Orbital Ga-67 scintigraphy in Graves’ ophthalmopathy: A new disease activity
parameter that predicts the therapeutic response to immunosuppressive treatment.
The 21st ESOPRS Annual meeting abstract book. September 2003, Gothenburg,
Sweden.
174. Ünal M, Konuk O, Bozan E. Comparison of various materials used in frontalis
suspension. The 21st ESOPRS Annual meeting abstract book. September 2003,
Gothenburg, Sweden.
175. Konuk O, Hondur A, Akyurek N, Ünal M. Apoptosis in orbital fibroadipose
connective tissue in Graves’ ophthalmopathy. The 22nd ESOPRS Annual meeting
abstract book, pg 155. June 2004, Leuven, Belgium.
176. Ünal M, Konuk O. Balanced orbital decompression for Graves’
ophthalmopathy. The 22nd ESOPRS Annual meeting abstract book Pg 197. June
2004, Leuven, Belgium.
177. Pehlivanli Z, Konuk O, Ünal M. The diagnosis is dacryocystitis. Are you sure?
XIII. Afro-Asian congress of ophthalmology meeting abstract book pg 156. June
2004, İstanbul, Turkey.
178. Pehlivanli Z, Konuk O, İleri F, Ünal M. Diagnostic and therapeutic approaches
in sino-orbital fungal infections. XIII. Afro-Asian congress of ophthalmology
meeting abstract book pg 157. June 2004, İstanbul, Turkey.
179. Hondur A, Konuk O, Ünal M. Management of upper eyelid retraction in
Graves’ ophthalmopathy. XIII. Afro-Asian congress of ophthalmology meeting
abstract book pg 159. June 2004, İstanbul, Turkey.
180. Onaran Z, Konuk O, Ünal M. Transconjunctival approach in orbital surgery.
XIII. Afro-Asian congress of ophthalmology meeting abstract book pg 156. June
2004, İstanbul, Turkey.
181. Bahceci U, Konuk O, Ünal M. Acquired ocular motor apraxia. XIII. AfroAsian congress of ophthalmology meeting abstract book pg 156. June 2004, İstanbul,
Turkey.
182. Konuk O, Konuk BY, Mısırlıoğlu M, Menevse A, Ünal M. Expression of
cyclooxygenase-2 in orbital fibroadipose connective tissues of dysthyroid patients.
The 24nd ESOPRS Annual meeting abstract book Pg 430. September 2006, London,
United Kingdom.
183. Ünal M, Konuk O, Erdinc A, Onal B, Yuksel D, Ilgit ET. Balloon
dacryocystoplasty of the lacrimal drainage system for the treatment of epiphora: long
term results. The 24nd ESOPRS Annual meeting abstract book Pg 415. September
2006, London, United Kingdom.
184. Ilgıt ET, Önal B, Konuk O, Ünal M. “Balloon dacryocystoplasty in the
treatment of epiphora: Long term results” 32nd Society of interventional radiology
annual meeting. Washington, USA, 2007.
185. Konuk O, Aktas Z, Erdem O, Yuksel Konuk EB, Ünal M. Expression of
Cyclooxygenase-2 and Ki-67 in primary and recurrent pterygium. European Society
of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 25th meeting, 74, Ljubljana,
Slovenia, 2007.
186. Ünal M, Hondur A, Konuk O, Dincel Sepici A, Bilgihan A. Oxidative stres
and antioxidant activity in orbital fibroadipose tissue in Graves ophthalmopathy.
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 25th meeting,
92, Ljubljana, Slovenia, 2007.
187. Konuk O, Onaran Z, Ozhan Oktar S, Yucel C, Ünal M. Intraocular pressure
and superior ophthalmic vein blood flow velocity in Graves orbitopathy: Relation
with the clinical features and effects of orbital decompression surgery. European
Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 25th meeting, 112,
Ljubljana, Slovenia, 2007.
188. Ünal M, Akyurek N, Konuk O, Aksoy S. Orbital B cell Non-Hodgin
Lymphomas: Expression of tumor proliferation markers and association with
histopathological features and therapeutic outcomes. European Society of
Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 25th meeting, 116, Ljubljana,
Slovenia, 2007.
189. Ünal M, Konuk O, Goncu T. VAscular tumors of the orbit: Clinicopathologic
features and treatment results in 48 cases. International Society of Ocular Oncology
meeting abstract book. Siena, Italy, 2007.
190. Konuk O, Ceylan A, Celenk F, Ünal M. Mechanical endonasal
dacryocystorhinostomy: Results in the eye of ENT surgeon. European Society of
Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 26th meeting, Luzern, Switzerland
2008.
191. Ünal M, Konuk O, Yuksel E. Balanced orbital decompression in Graves
Orbitopathy: Results in 111 eyes. European Society of Ophthalmic Plastic and
Reconstructive Surgery. 27th meeting, Marseille, France 2009.
192. Konuk O, Ünal M, Kurtulmuşoğlu M, Törüner FB, Ayvaz G, Arslan M,
Hasanreisoğlu M. Graves orbitopathy in Turkey. Clinical features and treatment
strategies in a tertiary referral center. European Society of Ophthalmic Plastic and
Reconstructive Surgery. 27th meeting, Marseille, France 2009.
193. Konuk O, Şen E, Ünal M. Bicanalicular silicone intubation for the
management of congenital nasolacrimal duct obstruction: The success rate does not
differ regarding the previous procedure, timing and early dislocation of the tubes.
European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 27th meeting,
Marseille, France 2009.
194. Ünal M, Konuk O, Yuksel E. Management of bicanalicular lacerations of the
lacrimal drainage system. European Society of Ophthalmic Plastic and
Reconstructive Surgery. 27th meeting, Marseille, France 2009.
195. Konuk O, Eryiğit S, Ünal M. Idiopathic orbital inflammation. Treatment
protocol and long term results in a tertiarry center in Turkey. European Society of
Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 28th meeting, Munchen, Germany
2010.
196. Konuk O, Korkmaz S, Ünal M. Surgical treatment of dysthyroid optic
neuropathy: Comparison pf two vs. three wall orbital decompression. European
Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 29th meeting, Cenobbio
Lake Como, Italy 2011
197. Konuk O, Kepez B, Toruner FB, Ayvaz G, Ünal M. Comparison of
intravenous methylprednisolone protocols for the management of active thyroid
ophthalmopathy: 14 vs. 8 gr. European Society of Ophthalmic Plastic and
Reconstructive Surgery. 31st meeting, Tallinn, Estonia 2012.
198. Altınsoy A, Uzunoğlu E, Konuk O, Ünal M. Benign kapak tümörü ön tanısı
alan olguların histopatolojik dağılımının değerlendirilimesi. 36. Ulusal Oftalmoloji
Kongresi Özet Kitabı Sy 65, Ankara, Ekim 2002.
199. Uzunoğlu E, Altınsoy A, Konuk O, Ünal M. Gazi Tıp Fakültesi Göz
Kliniğinde izlenen primer orbita tümörlerinin histopatolojik dağılımı. 36. Ulusal
Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy 66, Ankara, Ekim 2002.
200. Konuk O, Ünal M. Orbita cerrahisinde transkonjonktival yaklaşımlar. 36.
Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy 71, Ankara, Ekim 2002.
201. Pehlivanlı Z, Konuk O, Ünal M, İleri F, Hasanreisoğlu B. Tiroid oftalmopatide
orbita dekompresyonu: Güncel cerrahi teknikler ve sonuçları. 36. Ulusal Oftalmoloji
Kongresi Özet Kitabı Sy 71, Ankara, Ekim 2002.
202. Öztürk S, Ilgıt E, Konuk O, Ünal M, Hasanreisoğlu B. Nazolakrimal
obstrüksiyon tedavisinde poliüretan stent implantasyonu DSR’ye alternatif olabilir
mi? 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy 94, Ankara, Ekim 2002.
203. Dökmeci S, Bahçeci UA, Konuk O, Özdek Ş, Ünal M, Hasanreisoğlu B.
Konjonktiva yüzey rekonstrüksiyonunda amniyotik membran uygulanması. 36.
Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy 166, Ankara, Ekim 2002.
204. Evereklioğlu C, Konuk O, Ünal M. Günümüzde blefaroplastiye yönelim ve
cerrahi sonuçlar. 37. Ulusal oftalmoloji kongresi Özet Kitabı Sy 89, İstanbul, Ekim
2003.
205. Konuk O, Ünal M, Atasever T, Ayvaz G, Yetkin İ, Çakır N, Hasanreisoğlu B.
Orbita Ga-67 sintigrafisi. Graves oftalmopatide immünsüpresif tedavi cevabının
öngörülmesinde kullanılabilecek yeni bir aktivite parametresi. 37. Ulusal oftalmoloji
kongresi Özet Kitabı Sy 90, İstanbul, Ekim 2003.
206. Yülek FT, Motarjemizadeh G, Ünal M, Konuk O, Hasanreisoğlu B.
Nazolakrimal kanal tıkanıklığı bulunan olgularda dakriosistorinostomi. On yıllık
deneyimlerimiz. 37. Ulusal oftalmoloji kongresi Özet Kitabı, İstanbul, Ekim 2003.
207. Bozan E, Konuk O, Ünal M, Hasanreisoğlu B. Frontal askı materyel seçimi.
On yıllık deneyimlerimiz. 37. Ulusal oftalmoloji kongresi Özet Kitabı Sy 142,
İstanbul, Ekim 2003.
208. Sezgin T, Konuk O, Ünal M. Senil ve skatrisyel entropiyonlu olgularda Wies
girişimi ile kombine lateral tarsal strip uygulaması. 37. Ulusal oftalmoloji kongresi
Özet Kitabı Sy 143, İstanbul, Ekim 2003.
209. Pehlivanlı Z, Konuk O, İleri F, Ünal M. Sino-orbital mantar enfeksiyonlarında
tanı ve tedavi yaklaşımları. 37. Ulusal oftalmoloji kongresi Özet Kitabı Sy 237,
İstanbul, Ekim 2003.
210. Şerif N, Konuk O, Ünal M. Graves oftalmopatide geç dönemde karşı gözde
izlenen orbita tutulumu. 37. Ulusal oftalmoloji kongresi Özet Kitabı Sy 238, İstanbul,
Ekim 2003.
211. Onaran Z, Konuk O, Unal M. Posterior sklerotomili çift sklera flepli
evisserasyon ve küre implantı. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 87,
Antalya 2004.
212. Konuk O, Hondur A, Akyürek N, Ünal M. Graves oftalmopatide orbita
fibröadipöz dokuda apoptozis. İmmünhistokimyasal ve elektron mikroskopik
çalışma. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 88, Antalya 2004.
213. Pehlivanlı Z, Konuk O, Ünal M. Graves oftalmopati tedavisinde dengeli orbita
dekompresyon cerrahisi. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 88,
Antalya 2004.
214. Sezgin T, Konuk O, Ünal M. Ektropiyon cerrahisinde klinik değerlendirmenin
önemi. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 113, Antalya 2004.
215. Tiftikçioğlu Y, Konuk O, Ünal M. Göz kapağının primer malign tümörlerinde
rekonstrüksiyon. 18 yıllık deneyimlerimiz. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet
Kitabı Sy. 113 Antalya 2004.
216. Ünal M, Konuk O. Büyük orbita tümörlerinin eksizyonunda orbita lateral
kenar osteotomisine gerek var mı? 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy.
123, Antalya 2004.
217. Konuk O, Ünal M. Yüz kırışıklıklarının tedavisinde kozmetik amaçlı
botulinum toksin-A uygulaması. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy.
203, Antalya 2004.
218. Pehlivanlı Z, Konuk O, Ünal M. Dosetaksel (Taxotere) tedavisine bağlı
punktum ve kanalikül obstrüksiyonu. Olgu sunumu. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
Özet Kitabı Sy. 207, Antalya 2004.
219. Kağnıcı KB, Konuk O, Ekinci Ö, Ünal M. Orbita radyoterapisi sonrası gelişen
kornea nekrozu ve endoftalmi. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 245,
Antalya 2004.
220. Konuk O, Ünal M. Endoskopik dakriosistorinostomi: Oftalmoloji ekibinin
sonuçları. TOD. 25. Kış sempozyumu Özet Kitabı Sy.17, Uludağ 2004.
221. Şerif N, Sezgin T, Konuk O, Ünal M. Sikatrisyel ektropiyonlarda cerrahi
tedavi yaklaşımları. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 126, Antalya
2005.
222. Tök Ö, Konuk O, Ünal M. Çocukluk çağı perioküler kapiller hemanjiomlarda
intralezyonel steroid tedavisi. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 127,
Antalya 2005.
223. Pehlivanlı Z, Konuk O, Ünal M. Graves oftalmopatiye bağlı restriktif şaşılıkta
cerrahi sonuçlarımız. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 291, Antalya
2005.
224. Arıkan S, Pehlivanlı Z, Konuk O, Ünal M. Endoskopik dakriosistorinostomi.
Oftalmoloji ekibinin erken sonuçları. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy
293, Antalya 2005.
225. Deren TY, Özdoğan S, Konuk O, Ünal M. Üst kapak ve dış kantal bölgeyi
tutan büyük yassı hücreli karsinomlu olguda biopsi ve kapak rekonstrüksiyon
tekniğinin önemi. 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 298., Antalya
2005.
226. Konuk O, Ünal M. Endoskopik dakriosistorinostomi: Oftalmoloji ekibinin
sonuçları. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 112, Antalya 2006.
227. Ozturk N, Erdinç A, Konuk O, Önal B, Yuksel D, Ilgit ET, Ünal M. Lakrimal
drenaj sistemi tıkanıklıklarında balon dakriosistoplastinin uzun dönem sonuçları. 40.
Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 113, Antalya 2006.
228. Onaran Z, Konuk O, Yucel C, Ozhan SO, Ünal M, Hasanreisoğlu B. Graves
oftalmopatide göz içi basıncı ve superior oftalmik ven akım hızı değişiklikleri ve
dekompresyon cerrahisinin etkileri. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy.
115, Antalya 2006.
229. Hondur AM, Konuk O, Dinçel AS, Bilgihan A, Ünal M, Hasanreisoğlu B.
Graves oftalmopatide orbita fibroadipöz dokusunda oksidatif stres ve antioksidan
aktivite. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 115, Antalya 2006.
230. Urgancıoğlu B, Konuk O, Ünal M. Transkarinküler yolla orbita cerrahisi. 40.
Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 116, Antalya 2006.
231. Öztürk MK, Konuk O, Ünal M. Üçüncü basamak referans merkezine başvuran
tiroid orbitopatili olgularında klinik bulgular ve tedavi stratejileri. 40. Ulusal
Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 117, Antalya 2006.
232. Aksoy S, Konuk O, Ünal M. Oküler adneksin lenfoproliferatif hastalıklarında
klinik ve histopatolojik sonuçlar. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy.
118, Antalya 2006.
233. Aksoy S, Aktaş ZP, Konuk O, Ünal M. Graves oftalmopatide santral kornea
kalınlığının klinik bulgular ile ilişkisi. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı
Sy. 299, Antalya 2006.
234. Konuk O, Konuk BY, Mısırlıoğlu M, Menevşe A, Ünal M. Graves
oftalmopatili olgularda orbita fibröadipöz bağ dokusunda siklooksijenaz-2 enzim
ifadelenmesi. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 299, Antalya 2006.
235. Urgancıoğlu B, Konuk O, Ünal M. Punktum stenozuna bağlı epiforanın
tedavisinde perfore punktum tıkacı uygulanması. 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
Özet Kitabı Sy. 304, Antalya 2006.
236. Konuk O, Ünal M. Tiroid orbitopati ve optik nöropati: 5N 1K. TODAŞ Aylık
Bilimsel Gece toplantısı. Haziran 2007.
237. Aktaş Z, Konuk O, Ünal M, Erdem O, Konuk EBY. Primer ve nüks pterjiumda
siklooksijenaz-2 ve Ki-67 ekspresyonu. TODAŞ Aylık Bilimsel Gece toplantısı.
Haziran 2007.
238. Göncü T, Konuk O, Ünal M. Orbitanın damarsal tümörleri: 48 olgunun klinik
özellikleri ve tedavi sonuçları. 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 104,
Antalya 2007.
239. Yolcu D, Gün FA, Konuk O, Ünal M. İmplant açılması ve atılması
olgularında tedavi. 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 109, Antalya
2007.
240. Ünal M, Konuk O. Graves orbitopatide kompresif optik nöropatinin tedavisi.
41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 109, Antalya 2007.
241. Knatova Z, Kurtulmuşoğlu MÖ, Konuk O, Ünal M. Lakrimal cerrahide
başarısızlık nedenleri ve revizyon cerrahisinin özellikleri. 41. Ulusal Oftalmoloji
Kongresi Özet Kitabı Sy. 110, Antalya 2007.
242. Ünal M, Konuk O, Akyürek N, Aksoy S. Orbitanın B hücreli Non-Hodgin
lenfoması: Tümör proliferatif belirteçlerinin ifadelenmesi, histopatolojik ve tedavi
sonuçları ile ilişkisi. 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 191, Antalya
2007.
243. Konuk O, Aktaş Z, Erdem Ö, Konuk EBY, Ünal M. Primer ve nüks pterjiyum
dokusunda siklooksijenaz-2 ve Ki-67 ifadelenmesi. 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
Özet Kitabı Sy. 226, Antalya 2007.
244. Kurtulmuşoğlu MÖ, Konuk O, Ünal M. Göz kapağı sebase bez
karsinomlarında tedavi. 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 315,
Antalya 2007.
245. Abdülgani A, Konuk O, Ünal M. Tekrarlayan orbital abseyi taklit eden
lakrimal divertikül. 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 320, Antalya
2007.
246. Konuk O, Onaran Z, Oktar SÖ, Yücel C, Ünal M. Graves oftalmopati ve optik
nöropati: 5N1K. 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 324, Antalya 2007.
247. Eryiğit S, Gün FA, Konuk O, Ünal M. Oftalmoloji ekibinin geç dönem
endoskopik dakriosistorinostomi cerrahi sonuçları. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
Özet Kitabı Sy. 139, Antalya 2008.
248. Konuk O, Ceylan A, Çelenk F, Ünal M. Endoskopik dakriosistorinostomi:
KBB gözüyle göz hekiminin başarısı. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı
Sy. 140, Antalya 2008.
249. Yolcu D, Gün FA, Konuk O, Ünal M. Kanalikül kesileride uygulanan cerrahi
yaklaşım ve sonuçları. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 141, Antalya
2008.
250. Akçam TH, Gün FA, Konuk O, Ünal M. Optik sinir gliomu bulunan bir
olguda 8 yıllık tedavi ve takip süreci. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı
Sy. 305, Antalya 2008.
251. Gün FA, Konuk O, Ünal M. Kapak kitlesi ve konjonktivada somon rengi
kitle: Dört aynı bulgu dört farklı tanı. 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı
Sy. 309, Antalya 2008.
252. Gün FA, Konuk O, Ünal M. Travmatik nazolakrimal kanal tıkanıklığı ve
sürüre dakriosistit olgularında endoskopik dakriosistorinostomi 42. Ulusal
Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 317, Antalya 2008.
253. Şen E, Konuk O, Ünal M. Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığı
tedavisinde bikanaliküler silikon entübasyon sonuçları. 43. Ulusal Oftalmoloji
Kongresi Özet Kitabı Sy. 180, Antalya 2009.
254. Akçam HT, Konuk O, Ünal M. Transkanaliküler Diod laser
dakriosistorinostomi: Gazi Tekniğinin erken dönem sonuçları. 43. Ulusal Oftalmoloji
Kongresi Özet Kitabı Sy. 181, Antalya 2009. (Puan: 1)
255. Özmen MC, Konuk O, Ünal M. Oftalmopleji olgularında orbita apeksi ve
kavernöz sinüs tutulumu. 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 334,
Antalya 2009.
256. Kepez B, Özmen MC, Konuk O, Ünal M. Kronik nazal akıntının nadir bir
sebebi: Nazolakrimal kanal dilatasyonu. 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı
Sy. 367, Antalya 2009.
257. Kepez B, Konuk O, Ünal M. Konjenital matür orbita teratomu: Olgu sunumu.
43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 368, Antalya 2009.
258. Yüksel E, Konuk O, Ünal M. Gözyaşı drenaj sisteminin bikanaliküler
kesilerinde uygulanan cerrahi yaklaşım ve sonuçları. 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
Özet Kitabı Sy. 370 Antalya 2009.
259. Akçam HT, Aktaş Z, Konuk O, Ünal M, Hasanreisoğlu B. Hafif Graves
oftalmopatili olgularda optik koherens tomografi ile retina sinir tabakası ve optik
sinir başı parametrelerinin değerlendirilmesi. 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet
Kitabı Sy. 100 Antalya 2010.
260. Eroğlu HY, Konuk O, Ünal M. Lakrimal bez kitleleri: 36 olgunun klinik
özellikleri ve tedavi sonuçları. 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 165
Antalya 2010.
261. Yazıcıoğlu F, Konuk O, Ünal M. Pediatrik yaş grubunda endoskopik
dakriosistorinostomi. 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 166 Antalya
2010.
262. Yolcu D, Konuk O, Ünal M. Travmatik kapak deformitelerinde
rekonstrüksiyon. 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 170 Antalya 2010.
263. Eryiğit S, Konuk O, Ünal M. İdiyopatik orbita inflamasyonunda uygulanan
tedavi protokolü ve uzun dönem sonuçları. 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet
Kitabı Sy. 175 Antalya 2010.
264. Bilgin EE, Konuk O, Ünal M. Ekzenterasyon ve kontrakte soket olgularında
epitez uygulaması. 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 443 Antalya
2010.
265. Ekici F, Konuk O, Ünal M. Posttravmatik lakrimal sistem obstrüksiyonu
olgularının özellikleri ve cerrahi seçenekler. 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet
Kitabı Sy. 447 Antalya 2010.
266. Eroğlu HY, Konuk O, Ünal M. Lakrimal bezin adenoid kistik karsinomu: 6
olgunun klinik özellikleri ve tedavi sonuçları. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet
Kitabı Sy. 77 Kıbrıs 2011.
270. Konuk O, Korkmaz Ş, Ünal M. Tiroide bağlı kompresif optik nöropatide iki
duvar ve üç duvar orbita dekompresyon cerrahi sonuçlarının karşılaştırılması. 45.
Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 153 Kıbrıs 2011
271. Akçam HT, Konuk O, Ünal M. Orbita blow out kırıklarındaki rekonstrüksiyon
sonuçlarımız. 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 154 Kıbrıs 2011.
272. Bilgin EE, Konuk O, Ünal M. Graves oftalmopati tedavisinde dengeli orbita
dekompresyon cerrahisi: 160 gözün geç dönem sonuçları. 45. Ulusal Oftalmoloji
Kongresi Özet Kitabı Sy. 154 Kıbrıs 2011
273. Yıldız BK, Konuk O, Ünal M. Aktif tiroid oftalmopati tedavisinde intavenöz
metilprednizolon tedavi protokol sonuçlarının karşılaştırılması. 45. Ulusal
Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 163 Kıbrıs 2011
274. Deniz G, Korkmaz Ş, Konuk O, Ünal M. Üçüncü basamak referans
merkezinde tiroide bağlı kompresif optik nöropati. Klinik ve demografik özellikler.
45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy.165 Kıbrıs 2011
275. Deniz G, Korkmaz Ş, Konuk O, Ünal M. Tiroide bağlı kompresif optik
nöropatide klinik aktivite skoru ile superior oftalmik ven akım hızı arasındaki ilişki.
Klinik aktivite skoru gerçek aktif oftalmopatiyi saptamada yeterli mi. 45. Ulusal
Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy. 456 Kıbrıs 2011
276. Dişli G, Konuk O, Ünal M. Konjenital kapak kolobomu bulunan olgularda
klinik bulgular ve tedavi sonuçları. 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Özet Kitabı Sy.
160 Antalya 2012
3. NATIONAL AND INTERNATIONAL AWARDS
1. Her yıl Sevgi Hastanesi tarafından verilen Dr. Hatice Özcanlı Tıbbi Görüntüleme
ve Girişimsel Radyoloji Ödülü – 1996 yılında "Transluminal Balloon Dilatation of
the Lacrimal Drainage System for the Treatment of Epiphora" isimli makale için
verilmiştir.
2. The Scientific Exhibition Committee of European Congress of Radiology (ECR
95) Ödülü - Viyana Mart 1995 - "Treatment of recurrent nasolacrimal duct
obstructions with balloon expandable metallic stents" isimli tebliğ için verilmiştir.
3. Ünal M, Konuk O, Atasever T, Ayvaz G, Yetkin İ, Çakır N, Egehan İ,
Hasanreisoğlu B. Orbital Gallium scintigraphy. A useful method to evaluate disease
activity in Graves’ ophthalmopathy. 23rd Congress of Endocrinology and Metabolic
Diseases of Turkey Joint meeting with the Europian Federation of Endocrine
Societies. Abstract Book, Ankara, Turkey, September 2000.
4. Balloon dacryocystoplasty in the treatment of epiphora: Long term results. Ilgıt
ET, Önal B, Konuk O, Ünal M. 32nd Society of interventional radiology annual
meeting. En iyi poster ödülü. Washington 2007.
5. Konuk O, Hondur A, Akyürek N, Ünal M. Graves oftalmopatide orbita
fibröadipöz dokuda apoptozis. İmmünhistokimyasal ve elektron mikroskopik
çalışma. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Ödülü. Özet Kitabı Sy. 88, Antalya 2004.
4. CHAPTERS in MEDICAL BOOKS
1. Ünal M, Konuk O. Tiroid orbitopati, Oküloplasti-Göz Yaşı, Göz Kapağı, Orbita
TOD Eğitim Yayınları No:1 2003 Sy: 301-20.
2. Mirzataş Ç, Ünal M. Aletler, sütürler, insizyon ve sütür teknikleri. Oküloplasti.
TOD Eğitim Yayınları No:1 2003 Sy: 53-59.
3. Ünal M. Entropiyum, Trikiyazis. Oküloplasti. TOD Eğitim Yayınları No:1 2003
Sy: 153-164.
4. Ünal M. Anoftalmik soketin değerlendirilmesi ve rekonstrüksiyonu. Oküloplasti.
TOD Eğitim Yayınları No:1 2003 Sy: 403- 418.
5. Ünal M. Kozmetik cerrahi. Oküloplasti. TOD Eğitim Yayınları No:1 2003 Sy:
445- 456.
6. Ünal M, Konuk O. Graves oftamopatide cerrahi yaklaşımlar. Tiroid El Kitabı.
Kabalak T. edt. Izmir Güven Kitabevi, İzmir 2009. Sy. 457-70.
7. Ünal M, Konuk O. Graves oftamopatide cerrahi yaklaşımlar. Tiroid El Kitabı.
Kabalak T. edt. 2. Baskı Izmir Güven Kitabevi, İzmir 2011. Sy. 457-70.
8. Ünal M. Kapak hastalıkları. Temel Göz Hastalıkları. Aydın P, Akova Y edt. Güneş
Kitabevi. 2001. Bölüm 5, Sayfa: 105-125.
Download

PROF. DR. MEHMET UNAL – CURRICULUM VITAE