H AYAT I N I Z I N S A Ğ L I K L I T E R C İ H İ
• Doğan Hastanesi
• Doğan Tıp Merkezi
• Doğan Diyaliz Merkezi
• Doğan Aile Danışma Merkezi
• Doğan Görüntüleme Merkezi
• Doğan Havacılık Tıp Merkezi
D O Ğ A N H A S TA N E Sİ
D
oğan Hastanesi İstanbul’un ilk özel hastanelerinden biri olarak 1990
yılından bu yana güvenilir ve etik sağlık hizmeti sunma hedefiyle
çalışmaktadır.
Kurucularımız Dr. Doğan BİRGÜL ve Dr. İsmet BİRGÜL, 1978 yılında dahiliye
ve çocuk uzmanı olarak bölgede kendi muayenehanelerini açarak çalışmaya
başladılar. 1980 yılında polikliniklerini açarak hizmet vermeyi sürdürdüler.
DOĞAN HASTANESİ, 1990 yılında merhum Cumhurbaşkanımız Sayın
Turgut ÖZAL’ın açılışını yapması ile hizmete başladı. 1996 yılında da KKTC
Cumhurbaşkanı merhum Sayın Rauf DENKTAŞ’ın katılımı ile 2. Blokumuzu
devreye sokarak hizmet yelpazesini genişletti. Doğan Hastanesi sizlerin
desteğiyle kısa zamanda küçük bir muayenehaneden sağlık sektöründe
referans gösterilen bir sağlık grubuna dönüştü.
Doğan Sağlık Grubu’nun doktorlardan oluşan üst yönetimi sayesinde ilk
günden bu yana Hipokrat yeminine, deontolojiye ve etik değerlere bağlı
kalarak hizmet vermektedir. Yönetim anlayışımız; 40 senelik sağlık sektörü
deneyimi olan kurucularımızın yanında, yeni kuşak yöneticilerimizin modern
yönetim anlayışının yarattığı sinerjiden oluşmaktadır.
Doğan Hastanesi, 2003 yılında ISO 9000 kalite yönetim sistemi belgesi alan
ilk hastanelerden biridir. Hizmet kalitesini, her sene yaptığı teknoloji yatırımları
ile yükselten Doğan Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan hastane
sınıflandırmasında “A Grubu” hastane sınıflamasına girmeye hak kazanmıştır.
Doğan Sağlık Grubu çatısı altında Doğan Hastanesi, Doğan Tıp Merkezi, Doğan
Diyaliz Merkezi, Doğan Aile Danışma merkezi, Doğan Görüntüleme Merkezi,
Doğan Havacılık Tıp Merkezi hizmet vermektedir.
2001 yılından itibaren periyodik pilotaj muayene hizmeti veren hastanemiz,
2004 yılında Havacılık Tıp Merkezini kurarak, sınırlı sayıda verilen pilotaj
muayene yetkisini almaya hak kazanan sayılı hastanelerin arasında yerini
almıştır.
Doğan Sağlık Grubu, hasta odaklı yaklaşımı, seçkin ve deneyimli hekim
kadrosu ve sağlık ekibi ile 8.000 m² kapalı alana sahip, butik sağlık hizmeti
sunmaktadır.
E – 5 karayolu üstünde, Atatürk Havalimanı’na (3,5 km) yakınlığı ile, metrobüs
ve tren yolu ile her yerden kolay ulaşım imkanı olması artılarımızdan bir
tanesidir.
Doğan Hastanesi, 25 yılın tecrübesi ile sağlık alanında fark yaratmayı
başararak; kaliteli, güvenli sağlık hizmetini siz değerli hastalarımızın hizmetine
sunmaktadır. Doğan Hastanesi olarak hastalarımızın güçlü desteği ve
hastanemize gösterdiği teveccühle 25 yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz.
5
D O ĞA N H A S TANES İ
D O Ğ A N T I P M E R KEZ İ
7
T I B B İ B Ö LÜ ML ER İM İZ
TIBBİ BÖLÜMLERİMİZ
• ACİL SERVİS VE AMBULANS HİZMETLERİ
• AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞI
» Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi
» Endodonti
» Estetik Diş Hekimliği
» Oral İmplantoloji
» Ortodonti
» Pedodonti
» Periodontoloji
» Protez
• ANESTEZİ
• BESLENME VE DİYET
• ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
• DERMATOLOJİ
» Dermatoallerji
» Dermatoonkoloji
» Girişimsel Dermatoloji
» Kozmetoloji
» Pediyatrik Dermatoloji
» Veneroloji
• FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
• GENEL CERRAHİ
» Obezite Cerrahisi
» Endokrin Cerrahi
» Gastroentroloji Cerrahisi Karaciğer,
Pankreas, Safra Yolları Cerrahisi
» Hepatopankreatobilier Cerrahi
» Meme Cerrahisi
» Reflü Cerrahisi
» Hemoroid Cerrahisi
» Varis Cerrahisi
8
• GÖĞÜS CERRAHİSİ
• GÖĞÜS HASTALIKLARI
» Alerji
• GÖZ HASTALIKLARI
» Glokom (Göz Tansiyonu)
» Göz Tembelliği
» Katarakt ve Refraktif Cerrahi
» Kornea ve Kontakt Lens
» Lazer Tedavisi
» Oküloplastik Cerrahi
» Retina Hastalıkları
» Şaşılık
• KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
• KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI
• İÇ HASTALIKLARI
» Diyabet Polikliniği
» Hipertansiyon Polikliniği
» Hiperlipidemi Polikliniği
» Troid Polikliniği
• KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
» Ergen ve Pediatrik Jinekoloji
» Jinekolojik Onkoloji
» Üreme Endokrinolojisi ve
İnfertilite (Tüp Bebek Merkezi)
» Ürojinekoloji
» Yüksek Riskli Gebelik (Perinatoloji)
» TOT – TVT (İdrar Kaçırma Ameliyatları)
» Laparoskopi
» Histeroskopi
• KARDİYOLOJİ
» Aritmi ve Kardiyak Elekrofizyoloji
» İnvaziv Kardiyoloji
» Noninvaziz Kardiyoloji
» Primer PTCA (7/24)
» Açık Kalp Cerrahisi
- By-Pass
- Kapak
- Aort Anevrizması
» Periferik Damar Cerrahi
- Varis
- Arterial By-Pass
» Baş - Boyun Tümörleri Cerrahisi
» Fasial Plastik
» İşitme – Denge Hastalıkları
» Rinoloji
» Ses – Yutma Bozuklukları
» Rinoplast
• MİKROBİYOLOJİ
• NÖROLOJİ
• NÖROŞIRURJİ
» Beyin Tümörleri
» Çocuk Nöroşirurjisi
» Spinal Cerrahi
» Bel ve Boyun Fıtıkları
» Periferik Sinir Cerrahisi
» Omurga Cerrahisi
» Anevrizma Kliplenmesi
• ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
» Artoplasti – Kalça Cerrahisi
» Ayak Cerrahisi
» Diz Cerrahisi
» El Cerrahisi ve Mikrocerrahi
» Omuz ve El Cerrahisi
» Spor Yaralanmaları
• PATOLOJİ
• PLASTİK, ESTETİK VE
REKONSTRUKTİF CERRAHİ
» Estetik Cerrahi
» Plastik Cerrahi
» Rekonstrüktif Mikrocerrahi
• PSİKİYATRİ
• PSİKOLOJİ
• RADYOLOJİ
• ÜROLOJİ
» Androloji
» Çocuk Ürolojisi
» Endoüroloji ve Taş Kırma
» Kadın Ürolojisi
» Üroonkoloji
» Prostat Biyopsisi
• YOĞUN BAKIM
» Genel Yoğun Bakım
» Kardiyovasküler Cerrahi
Yoğun Bakım
» Koroner Yoğun Bakım
» Yeni Doğan Yoğun Bakım
• NEFROLOJİ VE DİYALIZ
• SAÇ EKİMİ
• OZON TEDAVİSİ
T E DAV İ ve T EDAV İ B Ö LÜ M L E R İ M İ Z
TANI ve TEDAVİ BÖLÜMLERİMİZ
• AKCİĞER FONKSİYON LABORATUARI
» Solunum Fonksiyon Testleri
» Bronkoskopi
• ALERJİ TESTLERİ
• ENDOSKOPİ LABORATUARI
» Bronkoskopi
» ERCP
» Gastroduodenoskopi
» Kolonoskopi
» Rektoskopi
• GÖZ HASTALIKLARI
» Bilgisayarlı Görme Alanı
» Fundus Flouroscein Anjiyografisi
» Lazer Tedavileri (Argon, YAG)
» Optik Sinir Tomografisi (OCT)
» Pakimetri
» Biyometri
» Göz Kuruluğu Tetkikleri
» Pediyatrik Refraktometre
• KARDİYOLOJİ
» Efor Testi
» EKG
» Ekokardiyografi
» Holter Monitörizasyon
» Koroner Anjiyografi Laboratuarı
» Transtelefonik Ritm Takibi
• KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ
• KLİNİK LABORATUARLAR
• PATOLOJİ • HAVACILIK TIP MERKEZI
• RADYOLOJİ • DOĞAN İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ
» Endokrinoloji
» Hematoloji
» Klinik Kimya
» Mikrobiyoloji
» Seroloji
» Çok Kesitli (Multislice) Tomografi
» 1,5 Tesla MR
» Açık MR
» Sanal Endoskopi
» Anjiyografik Girişimler
» Bilgisayarlı Tomografi
» Direkt Röntgen
• NÖROLOJİ
» Girişimsel Radyoloji
» EEG (Uyku – Uyanıklık)
» Kontrastlı Tetkikler
» EMG
» Mamografi
» Polisomnografi (Uyku Testi)
» Renkli Doppler Ultrason
» CPAP – BİPAP – ASV Titrasyonu
» Ultrasonografi
» MSLT (Çoklu Uyku Bozukluğu Testi)
» 4D Ultrasonografi
» DSA (Dijital Substraktion Anjiografi)
• ODYOLOJİ
» Beyin Anjiografisi
» Otoakustik Emisyon Testi
»
MR
Anjiografi,
Perfüzyon MR,
» Tinnitus Değerlendirmesi
Spektroskopi
MR
» Vestibüler Değerlendirme İçin
Yapılan Testler
• UYKU LABORATUARI
» Vestibüler Rehabilitasyon
» Yeni Doğan İşitme Taraması
• ÜROLOJİ
» Taş Kırma (ESWL)
» Üroflowmetri Laboratuarı
• DOĞAN SAĞLIK GRUBU
DİĞER KLİNİKLERİMİZ
DOĞAN DİYALİZ MERKEZİ
UYKU BOZUKLUKLARI MERKEZİ
SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ
SAÇ EKİM MERKEZİ
INTERNATIONAL PATIENT CENTER
• GEMİ ADAMI
• DOĞAN AİLE PSİKOLOJİK
VE DANIŞMANLIK MERKEZİ
» Aile ve Çiftler İçin Psikolojik Danışmanlık
» Bireysel Psikolojik Danışmanlık
» Çocuk ve Gençler İle Psikolojik Danışmanlık
» Psikodrama Odaklı Grup Çalışmaları
» Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme
» Psikolojik Eğitim / Gelişim Program
ve Seminerleri
» Kurumsal Danışmanlık
» Medikal El ve Ayak Bakım Ünitesi
DOĞAN SAĞLIK GRUBU
• CHECK-UP
STANDART CHECK-UP
40 YAŞ ÜSTÜ ERKEK CHECK-UP
40 YAŞ ALTI ERKEK CHECK-UP
40 YAŞ ÜSTÜ KADIN CHECK-UP
40 YAŞ ALTI KADIN CHECK-UP
GEBELIK ÖNCESI CHECK-UP
PROSTAT CHECK-UP
ÇOCUK CHECK-UP
KALBEN CHECK-UP
9
10
H A S TA B A KI M A N L AY I Ş I M I Z
H
astalarımızın huzurlu bir tedavi dönemi geçirmeleri
için yatan hasta kabul birimimiz, hastamızı hastaneye
ilk adım attığı andan itibaren karşılamaktadır. Birimimiz
hastamızın hastanede kaldığı süre içerisinde ilgi ve destek
göstererek hastaların kendilerini güvende hissetmesini sağlamayı
hedeflemektedir. Odalarımız normal, özel ve VIP olmak üzere
üç tipten oluşup hastalarımıza ev ortamını aratmayacak şekilde
tasarlanmıştır. Hasta odalarımız konforunuz için yenilenmiş olup
yüksek hijyen şartlarına sahiptir. Hasta odalarımızda, hemşire ile
iletişimi sağlayan çağrı sistemi, kablosuz internet, merkezi sistem
ısıtma ve soğutma, noktasal tespit yapan yangın uyarı ve alarm
sistemi gibi altyapı özellikleri bulunmaktadır. Doğan Hastanesi,
sektörde öncülük sağladığı hasta hakları birimi ile hasta ve çalışan
güvenliğini ön planda tutan bir anlayışla hareket etmektedir.
11
K A R D İYO LO J İ
Eforlu E.K.G. (Treadmill)
KALP SAĞLIĞI
Kalp hastalıkları, toplumda ölüm nedenleri arasında ilk
sıralarda yer almasından dolayı bu tip hastalıkların erken
teşhis ve hızlı tedavisi büyük önem taşımaktadır. Günümüzde
ilerleyen teknoloji sayesinde, kalp hastalıklarına insan hayatını
tehlikeye sokmadan ve hayati organlara zarar vermeden teşhis
konulabilmektedir. Bilimsel veriler ve etik kurallar ışığında gerekli
tedavi ve koruyucu hizmetlere ulaşmak, hastalar için büyük
önem arz etmektedir. Bölümümüz, bu kurallar ışığında size
gerekli tedavi ve koruyucu hizmetleri özel sektörün dinamizmi
içinde vermektedir.
Hastanemiz Kardiyoloji bölümü; koroner arter hastalığı,
hipertansiyon, kalp yetersizliği, kalıcı ve geçici kalp pili takılması
ve kontrolü, kalp ritim bozuklukları ve kapak hastalıklarının tanı
ve tedavisi konularında modern imkânlar ile poliklinik, koroner
yoğun bakım ve serviste yatarak tedavi imkânı sunmaktadır.
Kardiyoloji bölümümüzde, kalp krizlerine acil müdahalede
(Primer PTCA) kardiyoloji doktorları ve anjiyo ekibi 7/24 hizmet
vermektedir.
E.C.H.O.
KALP SAĞLIĞI HİZMETLERİ
• Kardiyolojik muayene ve check-up
• Kalp krizinde 24 saat anjiyo yöntemi ile acil müdahale (Primer PTCA)
• Multislice (çok kesitli) kalp tomografi tetkiki (Kalsiyum skor analizi ve tüm vücut damarlarının darlık ölçümü) (DSA Sanal Anjiyografi) • Ekokardiyografi (Yetişkin+Çocuk Echosu)
• Eforlu EKG (stres EKG testi)
• Ritim ve tansiyon holter
• Geçici ve kalıcı kalp pili takılması
• Stent uygulamaları
• Koroner anjiyografi
• Sağ-sol kalp kateterizasyonu
• Koroner balon stent uygulamaları
• Balon Valvüloplastiler
• Elektrofizyolojik incelemeler (Kalp ritim bozukluğu
teşhis ve tedavisi)
• Periferik balon ve stent uygulamaları
• El Bileğinden anjiyo ve stent
Anjio
13
K A L P ve DA M A R C E R R A H İ Sİ
3 Boyutlu Tüm Vücut Anjiyografisi
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi, alanının
deneyimli doktorlarından kurulu ekibi ile modern teknolojik
donanımı ve yüksek kalitede özenli hizmeti bir araya getirerek;
kalp ve damar hastalıkları cerrahisi sürecini takip etmektedir.
Ameliyathane
KALP DAMAR CERRAHİSİ HİZMETLERİ
• Koroner kalp hastalıkları ve by-pass Cerrahisi
• Ritim bozuklukları ve tedavisi
• Minimal İnvazif cerrahi
• Kalp kapak hastalıklarının cerrahi tedavisi
• Damar hastalıkları cerrahisi
• Atardamar (Arter) hastalıkları ve tedavileri
(Aort , bacak atardamarı, boyun (carotis) Atardamarı)
• Toplardamar (Varis) hastalıkları ve tedavileri
(Varis cerrahisi, lazerle tedavi, radyofrekans ile tedavi, skleroterapi )
• Doğumsal kalp hastalıkları ve cerrahisi
• Diyaliz amaçlı damar yolu açma operasyonları
(fistül açma)
15
ÇOCU K S AĞ L I ĞI ve H A STA L I K L A R I
ÇOCUK SAĞLIĞI
0-15 yaş arası çocukların izlemi, aşılama, tanı ve tedavi hizmetleri
uzman hekimlerimiz tarafından yürütülmektedir. Çocuk psikolojisi,
beslenmesi gibi konularda uzman ekibimiz, çocukların tüm hayatını
etkileyecek olan bu önemli süreçte
7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
Çocuk Sağlığı Hizmetleri:
• Sağlıklı çocuk takibi
• Çocukların gelişimsel sürecinin ve büyümenin değerlendirilmesi
• Aşı uygulamaları ve aşı programının takibi
• Çocukluk çağı taramaları
• Beslenme eğitimi ve doğru beslenme önerileri
• Hasta çocuk yataklı/ayakta izleme ve tedavileri
• Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve yeni doğan
sağlıklı bebek takip üniteleri
• Riskli bebek izleme ve tedavileri
• Yeni doğan sarılığı takibi
• Alerji ve astım teşhis, izleme ve tedavileri
Çocuk sağlığı ile ilgili diğer bölümlerimiz
• Çocuklarda ortopedik sorunlar
• Çocuk göz muayeneleri ve tedavileri
• Çocuk ve ergen psikolojik danışma merkezi
• Çocuk kulak burun boğaz
• Çocuklarda ağız ve diş sağlığı
• Çocuk cerrahisi
• Çocuk alerjisi tanı ve tedavisi
• Düşük doz radyasyon tomografi ile tetkikler (Multislice Tomografi)
• Yenidoğada anestezili MR tetkikleri
Doğan hastanesi bebek dostu hastane ünvanına sahip bir
hastanedir. Anne sütünün desteklenmesi amacıyla bebekler anne
yanında izlenmektedir. Bu süreçte özel eğitilmiş bebek hemşireleri
emzirme danışmanlığı hizmeti vermektedir.
17
ÇO CU K C ER R A H İ S İ
Ameliyathane
ÇOCUK CERRAHİ HİZMETLERİ
Çocuk cerrahisi, anne karnından başlayıp ergenlik döneminin
sonuna kadar çocuklarda ortaya çıkan sorunların cerrahi
tedavileri ile ilgilenir. Çocuklar erişkinlerin küçültülmüş bir
kopyası değildir. Kendilerine has fizyolojik, anatomik, ve
psikolojik özellikleri vardır.
Bu nedenle, çocuklarda cerrahi girişimlerin bu konuda
eğitim almış Çocuk Cerrahları tarafından değerlendirilmesi
ve yapılması gerekmektedir. Bunun dışında tedavisi cerrahi
yöntemle olmayan ancak çocuk cerrahisi ilgi alanına giren
sistemlerdeki işlev bozuklukları (kabızlık, idrar kaçırma, yineleyen
karın ağrısı yada idrar yolu enfeksiyonu…) da Çocuk Cerrahları
tarafından izlenir ve tedavi edilir.
Çocuklarda Cerrahi Hastalıklar:
• Kasık, Göbek ve Karın Fıtığı
• İnmemiş Testis
• Hidrosel
• Varikosel
• Testis torsiyonu
• Sünnet ve Yenidoğan Sünneti
• Baş – Boyun bölgesi kist, sinüs ve tümörleri
• Tortikollis
• Kistik akciğer hastalıkları
• Diafram hernisi
• Özafagus atrezisi (Yemek borusunun gelişmemesi)
• Pilor stenozu
• İleum – jejunum atrezisi
• Apandisit
• Mechel divertikülü
• İnvaginasyon
• Omfalosel
• Gastroşizis
• Gastroözefagial reflü hastalığı
• Korozif özafajit
• Hirschsprung hastalığı
• Anal atrezisi (Doğuştan makat deliği olmaması)
• Doğumsal bağırsak tıkanıklıkları
• Perianal fistül
• Trafik kazası, yüksekten düşme, çarpma, yaralanma
ve benzerleri gibi durumlarda acil veya daha sonra yapılan müdahaleler
19
K A DIN H A S TA L I KL A R I ve D O ĞU M
Transport Kuvöz
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
HİZMETLERİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hizmetlerimiz
Gebelik Takibi ve Doğum Normal ve yüksek
riskli gebelik takibi Epidural anestezi ile
ağrısız normal doğum Sezaryen doğum
(epidural, spinal, genel anestezi) Gebelere
özel hamilelik eğitimi
Perinatoloji
• Prenatal (gebelik öncesi) tarama
• Perinatal enfeksiyonlar (TORCH)
• Tekrarlayan düşüklerin araştırılması
• 4 Boyutlu ultrasonografi
• Amniyosentez
• Jinekoloji (Kadın Hastalıkları)
• Smear, serviko-vajinal kültür
• Jinekolojik (vaginal ultrasonografi)
• Adolesan (ergen) jinekoloji
• Polikistik over hastalığı tanı ve tedavisi
• Laparoskopi ve Histeroskopi
Ultrason
4 Boyutlu Ultrason
Jinekolojik Onkoloji
• Kanser araştırma ve tarama testleri
• Kadın hastalıkları kanser cerrahisi
• Rahim Kanseri
• Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri
• Yumurtalık (Over) Kanseri
• Myomlar
• Yumurtalık (over kistleri)
• Rahim ameliyatları (Histerektomi)
Aile Planlaması
• Rahim içi araç uygulamaları (spiral)
• Tüplerin bağlanması (laporoskopik,
kapalı yöntemle tüp ligasyonu)
Kısırlık (İnfertilite)
• İnfertilite tanı ve yöntemleri
(Histerosalfingografi HSG)
• Aşılama
• Tüp bebek tedavisi (İVF –İCSİ)
• Menopoz ve Osteoporoz
Yenidoğan Yoğun Bakım
• Mamografi
• Meme Ultrasonografi
• Kemik yoğunluğu ölçümü
Genital Estetik Operasyonlar
• Vaginoplasti- Labioplasti
Ürojinekoloji
• Üriner İnkontinans (idrar kaçırma)
Ameliyatları
• Sistorektosel operasyonu
• TOT-TVT operasyonları
Yeni Doğan Yoğum Bakım Ünitesi
21
G Ö Ğ Ü S H A S TA L I KL A R I
Solunum Fonksiyon Testi
Alerji Prick Testi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Doğan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, akciğer
hastalıklarının teşhis, tanı, tedavi ve takibine yönelik
poliklinik ve yatan hasta takip hizmeti vermektedir.
Tanıya Yardımcı Test Ve İşlemler:
• Solunum fonksiyon testi:
• Alerji deri testi (Prick test)
• Karbon monoksit ölçümü
GÖĞÜS HASTALIKLARI HİZMETLERİ:
• Astım tanı, takip ve tedavisi
• Alerji testleri
• KOAH hastalığı
• Akciğer Kanseri erken tanısı
• Sigara ile mücadele ve bırakma programları
• Solunum yolları enfeksiyonları
• Akut enfeksiyonlar: Trakeit, bronşit, grip, nezle,
soğuk algınlığı
• Kronik enfeksiyonlar: Kronik bronşit, Bronşektazi, Tüberküloz
Bronkoskopik işlemler :
• (Biyopsi, sitolojik örnekleme)
• BİPAP ile solunum desteği
• Uzun süreli oksijen tedavisi için kan gazı analizi
ve sağlık raporu
• BİPAP, CPAP cihaz temini için sağlık raporu
• Uykuda solunum bozuklukları tespiti, uyku testi
• Klasik bronkoskopik tetkik
• Sanal bronkoskopik tetkik (Multislice (çok kesitli) tomografi ile hiçbir girişimsel müdahale olmadan yapılan bronkoskopik
tetkik)
23
Multislice Tomografi
İ Ç H A S TA L I K L A R I ( DA H İ L İ Y E)
Ultrason
Endoskopi
İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE )
Günümüzdeki bilimsel gelişmelerin ışığında ayrıntılı uygulanan
fiziki muayene doğrultusunda modern tetkikler kullanılarak
hastanın bir bütün olarak değerlendirilmesi, hastaya ileri tetkikler
uygulanarak hastalığı ile ilgili doğru teşhisinin konulması ve
doğru tedavinin düzenlenmesi büyük önem taşır. Dahiliye
polikliniğimizde bilimsel gelişmelerin ışığında uygulanan
ayrıntılı fiziki muayeneler, ileri teknolojiyle yapılan tahlil ve
tetkikler, hastaya doğru teşhisin konulmasını ve doğru tedavinin
uygulanmasını sağlamaktadır. Çok kesitli (Multislice) tomografi
ile “Sanal endoskopik muayenelerde” sanal bronkoskopi ve
sanal kolonoskopi hastaya hiçbir girişimde bulunmadan daha
konforlu yapılabilmektedir.
DAHİLİYE HİZMETLERİ
• Şeker hastalığı (Diyabet)
• Hipertansiyon
• Yüksek kolesterol
• Kalp Hastalıkları
• Mide bağırsak,karaciğer ve böbrek hastalıkları
• Kan hastalıkları, kansızlık (Anemi)
• Üst solunum yolları ve akciğer hastalıkları
• Tiroid ve hormonal hastalıklar (Endokrinolojik hastalıklar)
• Hepatit taraması
• Kas iskeleti sistemi hastalıkları, osteoporoz ve romatizmal hastalıklar
• Allerjik hastalıkların tedavisi
• Romatizmal ve kollajen hastalıklar
• Obezite ve aşırı zayıflık tedavileri
25
G E N E L C ER R A H İ
Ameliyathane
GENEL CERRAHİ
Genel cerrahi son teknolojik imkânları siz değerli hastalarımızın
hizmetine sunuyor.24 saat hizmet verdiğimiz Genel Cerrahi
bölümünde ekibimizin eşgüdümünde başta anestezi ve yoğun
bakım ekipleri olmak üzere gerekli olması durumunda diğer tıbbi
ekibimizin desteği ile hastalarımız, ameliyat sonrası kısa sürede
gündelik yaşamlarına geri dönebiliyorlar.
GENEL CERRAHİ HİZMETLERİ
• Endokrin Cerrahisi (Tiroid, Paratioid, Surrenal hastalıkları
ve kanserleri)
• Meme Hastalıkları (Meme Kanseri)
• Gastro-İntestinal Sistem Cerrahisi (Yemek Borusu, Mide,
İnce ve Kalın Bağırsak Hastalıkları)
• Karaciğer, Safra Kesesi ve Safra Yolları, Pankreas Hastalıkları
• Laparoskopik Cerrahi
• Ano-rektal cerrahisi
• Fıtık Cerrahisi
• Sindirim sistemi tümörleri cerrahisi
27
YO Ğ U N B A KI M L A R
Erişkin Yoğun Bakım
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ
Yoğun Bakım Üniteleri, 24 saat süresince yaşamsal destek
veren, ileri teknoloji ile donatılmış multidisipliner alanlardır.
Her yatak başında yapay solunum cihazı ve monitörler yer
almaktadır. Yoğun bakım üniteleri, yeterli donanım ve sağlık
personeli kadrosuyla hizmet vermekte ve Yoğun Bakım
Ünitesinde yatan hastalara günün her saatinde tüm laboratuvar
testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir. Yoğun
bakımlarımızda 3. basamak yoğun bakım hizmeti verilmekte
olup hasta başında hemodiyaliz yapılabilmektedir.
Yenidoğan Yoğun Bakım
Yoğun Bakım Üniteleri
• Dâhili Yoğun Bakım Ünitesi
• Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi
• Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi
• Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
• Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakımı
29
N Ö RO LO J İ
E.M.G Cihazı
NÖROLOJİ
Nörolojik hastalıklarda hızlı tetkik ve teşhis büyük önem
taşımaktadır. Zira gecikme, geri dönülmesi imkânsız hasarlara
yol açabilmektedir. Nöroloji hekimlerimiz tarafından bu
hasarların tedavi sürecinde girişimsel tedavi yöntemleri ve
multidispliner uygulamalar kullanılmaktadır. Nöroloji polikliniği
bünyesinde, Nörofizyoloji Laboratuvarında elektroensefalografi
(EEG), elektromiyografi (EMG) ve polisomnografi (PSG)
incelemeleri başta olmak üzere hastalarımızın yaşam kalitesini
yükselten birçok sağlık hizmeti verilmektedir.
NÖROLOJİ HİZMETLERİ
• Hareket bozuklukları tüm fonksiyonel rahatsızlıkları
• Uyku bozuklukları
• Horlama
• Baş ağrısı
• Epilepsi (Sara Hastalığı)
E.E.G Cihazı
• Beyin damarı hastalıkları (inme, felç) beyin damarlarının tıkanıklık ve kanamaları
• Tremor ve diğer istemsiz hareketler
• Kas güçsüzlüğü
• Parkinson hastalıkları ve diğer hareket bozuklukları
• Demans (Alzheimer ve diğer bunama durumları)
• Multiple skleroz hastalığı
• Sinir ve kas hastalıkları(Nöropatiler)
• Baş dönmeleri
• Beynin ve sinirlerin enfeksiyon hastalıkları (menenjit,ensefalitmiyelit gibi)
• Doğumda veya doğum sonrasında oluşan beyin hastalıklarının tedavileri
• Bel ve boyun ağrıları
• Motor nöron hastalığı (ALS)
• Ataksi (Dengesizlik)
• Huzursuz Bacak Sendromu
31
UY KU B OZU K LU KL A R I ve
N ÖRO F İZ YO LO J İ L A B O R AT U VA R L A R I
UYKU BOZUKLUKLARI VE
NÖROFİZYOLOJİ LABORATUVARLARI
Sağlıklı bir yaşam için kaliteli ve düzenli uyku şarttır. Uyku
düzeninde bozulma, uykuya dalamama, gece sık sık uyanma,
erken kalkma veya daha uzun süre uyuma ihtiyacı duyma,
gün içerisinde uykulu olma şikayetleri olan kişiler uyku sorunu
açısından araştırılmalıdır. Horlama ve uyku - apne sendromu,
kişilerin yaşantısını olumsuz etkilemekte ve kişilerin gündüz
uyku ihtiyacının artmasına, yorgunluk, iş veriminin azalmasına
neden olabilmektedir. Hatta uyku – apne sendromu olan
kişilerde kalp krizi ve uykuda ani ölüm görülebilir. Kişinin
yaşam kalitesini düşüren uyku bozuklukları ve bunlara bağlı
hastalıkların teşhisinde oldukça önemli bir görev üstlenen uyku
testi, hastanemiz uyku laboratuvarında uygulanmaktadır. Doğan
Hastanesi Uyku Bozuklukları Ve Nörofizyoloji Laboratuvarı
tüm uyku bozukluklarınıza ve sorun niteliği taşıyan horlama
problemine de çözüm sunmaktadır.
Uyku Bozuklukları Ve Nörofizyoloji Laboratuvarı Hizmetleri
Polisomnografi (PSG)
Horlama, gece uykuda nefes durması (apne), gündüz aşırı
uykululuk yakınmaları olan hastada tanı büyük olasılıkla uyku
apne sendromudur. Uyku apne sendromu kesin tanısı için
polisomnografi (uyku testi) yapılır.
Ayrıca uykusuzluk, uyku sırasında anormal davranışlar, gündüz
kısa süreli uyku atakları olan hastalarda da uyku bozukluklarının
tanısı için polisomnografi (uyku testi) yapılmalıdır.
Polisomnografi ve CPAP titrasyonu
Uyku apne sendromu tedavisinde hastalar uykuda CPAP
cihazı (uykuda sürekli pozitif havayolu basıncını düzenleyen
cihaz) kullanmalıdır. Öncelikle hastanın hangi basınç değerinde
CPAP cihazı kullanması gerektiği belirlenmelidir. Bu amaçla
hastaya CPAP cihazı kullanırken 2. gece polisomnografi
incelemesi yapılarak, uykunun tamamen normale dönmesini
sağlayan hastaya en uygun basınç değeri hesaplanır. Gündüz Uykululuk Testi/ (MSLT)
33
BE YİN C ER R A H İ S İ
Post Travmatik Hematom / 3D-BT Anjiyografi
BEYİN CERRAHİSİ (NÖROŞİRURJİ)
Doğan Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)
bölümü, beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının tanı
ve tedavi hizmetlerini vermektedir. Beyin ve Sinir
Cerrahisinde ameliyatlar, bilgisayarlı tomografi,
mikroşirürji, endoskopi, mikroelektrod kayıt ve manyetik
rezonans görüntüleme (MR), dijital serebral anjiyografi
(DSA) gibi teknolojik olanaklar ve minimal invazif
teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Çocuk ve erişkin
hastalarda görülen beyin, omurilik travmaları, omurilik
tümörleri, beyin sinir sisteminin bir parçası olan Periferik
kol ve bacak sinirlerinde cerrahi müdahale gerektiren
durumları, Hidrosefali tedavisi, doğumsal omurga ve
omurilik anomalileri, Anevrizma cerrahisi, Arteriovenöz
malformasyon, kavernom rahatsızlılarının tedavisi kafa ve
spinal yaralanmaları,omurga ve omurilik tümör ve kistlerin
medikal ve cerrahi tedavisi, alanında uzman hekim
kadrosu tarafından gelişmiş mikro cerrahi ekipmanları ile
yapılmaktadır.
1.5 Tesla Manyetik Rezonans (MR)
Beyin Cerrahisi Hizmetleri :
• Anevrizma
• Hipofiz tümörleri
• Beyin Tümörleri
• Omurilik tümörleri
• Omurga tümörleri
• Sinir tuzaklanmaları
• Boyun fıtıkları
• Bel fıtıkları
• Kraniosinostoz
• Ansefalosel
• Hidrosefali
• Gergin omurilik sendromu
• Beyin kanamaları
• Serabral / Spinal vasküler patolojiler
• Bel ve boyun kaymaları
• Bel ve boyun kırıkları
• Pediatrik Nöroşirurji
35
O RTO P E D İ ve T R AVM ATO LO J İ
Multislice (Çok Kesitli) Tomografide 3 Boyutlu Kemik Görüntüleri
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Ortopedi ve Travmatoloji, son yıllarda teknoloji ve bilimsel
ilerlemenin ışığında en hızlı ilerleyen ve gelişen bilim
dallarından biridir.
Ortopedi ve Travmatoloji bölümümüz, kas-iskelet sistemi
hastalıklarının tanı ve tedavisini, hastalara en uygun tedaviyi
bilimsel düzeyde planlayarak uygulanmaktadır.
ORTOPEDİ -VE TRAVMATOLOJİ HİZMETLERİ
• Kas-iskelet sistemi hastalıkları ve osteoporoz tedavisi
• Omurga Cerrahisi (Spinal cerrahi)
• Bel fıtığı ameliyatları
• Diz, ayak bileği ve omuz artroskopik cerrahi
• Kaza cerrahisi
• Tüm kırık, çıkıkların onarımı
• Total protez ameliyatları
• Kalça kırığı ameliyatı (Kalça cerrahisi)
• Spor yaralanmaları
37
Fİ Z İ K T E DAV İ ve R E H A B İ L İ TA SYO N
Kemik Dansitometresi
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
Doğan Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü,
yaralanma, hastalık, travma ya da yaşlılık gibi nedenlerle eksilme
gösteren fonksiyonel hareketleri geri kazandırma amaçlı ve
bireyin yaşam kalitesini arttırabilme hedefli hizmet vermektedir.
Deneyimli doktor, fizyoterapist kadrosu ile modern cihazları
bir araya getiren Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon bölümü; kas,
kemik, eklem, omurga hastalıkları, spor yaralanmaları gibi
ortopedik problemleri, romatizmal hastalıkları ve felç gibi
nörolojik hastalıkları çözümlemek için etkin tedavi yöntemini
uygulanmaktadır.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ
• Duruş ve yürüyüş bozuklukları
• Eklem, boyun ve bel ağrıları, fıtıklar, siyatik ağrıları
• Menüsküs yırtığı ameliyat öncesi ve sonrası
• Bağ yaralanmaları
• Burkulmalar / Ezilmeler
• Kas ve tendon zorlanmaları, Omuz / diz yaralanmaları
• Kırık, çıkık sonrası tedavi, kalça / Diz protezleri
• Fibromiyalji / Siyatalji
• Felç / Kas güçsüzlükleri
• Sporcu sakatlıklarında tedavi programı
• Sakatlığa bağlı oluşan hareketi kısıtlayıcı faktörlerin
ortadan kaldırılması ve eklem hareket açıklığının normale dönüştürülmesi
• Kaybedilen kondüsyonel özelliklerin geri kazanılması
• Doku iyileşmesinin hızlandırılması
• Disk hernileri (Boyun, bel fıtığı)
• Osteoartrit (Eklem kireçlenmesi)
• Osteoporoz
• Kemik yoğunluğu ölçümü
• Topuk Dikeni (ESWT) tedavisi uygulanmaktadır.
39
KU L A K - B U RU N - B O ĞA Z
Endoskopik
Burun Muayene
Odyometri
KULAK-BURUN-BOĞAZ
KBB muayene odaları klasik muayene gereçlerinin yanı sıra
endoskopik muayenelere de olanak veren endovizyon sistemi
ile donatılmıştır. Kulak, burun, boğaz bölümümüzde, baş-boyun
bölgesini ilgilendiren hastalıklar, kötü huylu tümörlerin tanı ve
tedavisi, çocuk ve yetişkinlerde görülen işitme bozuklukları, alerji,
sinüs, ses telleri, tükürük bezleri ve yemek borusu hastalıkları
tedavi edilmektedir. 24 saat acil servis desteği veren Kulak Burun
Boğaz bölümümüzde muayeneler, endoskopik ve mikroskopik
yöntemlerle yapılmaktadır.
KULAK BURUN BOĞAZ HİZMETLERİ
• Kulak burun boğaz hastalıkları tanı ve tedavisi
• Çocuk ve yetişkinlerde işitme bozuklukları / Odyoloji (işitme) testleri
• Kulak ameliyatları, estetik cerrahi
• Geniz eti ve bademcik ameliyatları
Endoskopik Kulak Muayene
• Baş dönmesi ve vertigo
• Nöral terapi (Baş dönmesi ve kulak çınlaması için
enjeksiyon tedavisi)
• Radyofrekans cerrahisi
• Ses hastalıkları cerrahisi ve ses terapisi
• Baş, boyun kanserlerinin tanı, tedavi ve takibi
• Burun, kulak baş boyun ile ilgili durumlarda rekonstrüktif
ve plastik cerrahi
• Konka müdahaleleri
• Endoskopik nazal dakriyosistorinostomi ameliyatları
(Göz Sağlığı bölümü ile birlikte gerçekleştirilen bu ameliyatlar ile gözyaşı bezi hastalıklarının tedavisi sağlanır)
• Uyku bozuklukları ve Nörofizyoloji Laboratuvarı
• Tükrük bezi tümörlerinin cerrahisi
41
G ÖZ S AĞL I Ğ I
FFA (Fundus Flouroscein Anjiyografi)
GÖZ SAĞLIĞI HİZMETLERİMİZ
Genel Göz Muayenesi
Katarakt
Glokom (Göz Tansiyonu)
Retina Hastalıkları
• Maküla Dejenerasyonu (Sarı Nokta Hastalığı)
• Diyabetik retinopati
• Hipertansif Retinopati
• Retina Damar Tıkanıklıkları
• ROP (Prematüre Retinopatisi)
• Retina Yırtığı ve Dekolmanı
• Makülada Kırışıklık, Maküla Deliği
• Göziçi Enjeksiyon Tedavisi
• Renk Körlüğü
Çocuk Göz Sağlığı
Çocuklarda göz hastalıkları tanısında geç
kalınmaması çok önemlidir. Tüm çocuklar
doğumda, 1 yaşında, 4 yaşına gelmeden
Pediyatrik Refraktometre
önce herhangi bir sorun olmasa da
mutlaka bir göz doktoru tarafından
muayene edilmelidir. Göz hastalıkları
bölümümüzde göz tembelliği, doğumsal
glokom (göz tansiyonu), göz kapağı
hastalıkları, göz sulanması (gözyaşı kanal
tıkanıklığı), prematüre retinopatisi (ROP),
nistagmus (istem dışı göz hareketleri) ve
doğumsal katarakt gibi hastalıkların tanı
ve tedavisi yapılmaktadır.
Şaşılık
Uvea Hastalıkları
Kornea Hastalıkları
• Keratokonus
• Kornea Nakli
• Göz Kuruluğu
Kontakt Lens
Nörooftalmoloji
Göz İçi Mercek Tedavisi
OCT (Optik Sinir Tomografisi)
Lazer Tedavisi (Argon ve YAG)
Okuloplastik Cerrahi (Göz Çevresi
Estetiği)
Gözyaşı Kanalı Hastalıkları
Göz hastalıkları tanısında
kullandığımız cihazlarımız
• FFA (Fundus Flouroscein Anjiyografi)
• OCT (Optik Sinir Tomografisi)
• Bilgisayarlı Görme Alanı
• Pakimetri (Kornea Kalınlığı Ölçümü)
• Tonometri
• Biyometri
• Göz Kuruluğu Testleri
• Pediyatrik Refraktometre Hastanemizde yeni teknoloji pediyatrik
refraktometre ile sadece birkaç saniyede
bebek ve çocukların göz numarası
ölçülebilmektedir.
43
Ü RO LO J İ
Ameliyathane
ÜROLOJİ
Hastanemiz Üroloji polikliniği, İdrar yolları, prostat ve böbrek
hastalıkları alanında modern tedavi girişimlerini uygulayabilen
tıbbi ve teknik alt yapıya sahiptir.
ÜROLOJİ HİZMETLERİ
• Androloji (erkek cinsel fonksiyon bozukluğunun tanı
ve tedavisi)
• İnfertilite (kısırlık) tanı ve tedavisi (testis biyopsileri, mikroskobik varikoselektomi)
• Ürolojik Onkoloji (Ürolojik Tümörlerin Tanı Ve Tedavisi)
• Mesane kanseri. Kapalı (Endoskopik) Mesane Tümörü tedavisi(TUR-T)
• Böbrek kanseri
• Testis kanseri
• Prostat kanseri
PROSTAT BÜYÜMESİ
• Transrektal ultrasonografi İle prostat biyopsisi Kapalı
(endoskopik )Prostat Ameliyatı (TUR-P) veya prostata
stent yerleştirilmesi
Taş Kırma (ESWL)
• Endoüroloji ve Taş Hastalıkları
• Kapalı Üreter Taşı Tedavisi (Üreterorenoskopi)
• Böbrek taşlarının ESWL ile tedavisi ( Her yaştaki hastaya uygulanır)
• İdrar kaçırma ve mesane incelenmesi ve minimal invaziz yöntemlerle (TVT, TOT, Enjeksiyon ) Tedavisi
• Çocuk Ürolojisi
• Pediatrik ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisi
• Yeni doğan sünneti
• Vazektomi
• Kadın ürolojisi / Ürojinekoloji
• Rekonstrüktif üroloji
TAŞ KIRMA BİRİMİ
ESWL vücut dışından gönderilen şok dalgalarının idrar yolundaki
ve böbreklerdeki taşlar üzerine hedeflenmesi ile bu taşların
kırılmasını sağlayan bir yöntemdir.
Hastanemizde, üreter alt uç ve mesane taşlarının endoskopik
olarak kırılması için pnömatik litotripsi cihazı bulunmaktadır.
45
1,5 Tesla MR
R A DYO LO J İ
Breast MR
Mamografi
RADYOLOJİ
Radyoloji ünitemiz, modern tıbbın gelişmiş cihazlarını hizmetinize sunarken,
teşhis ve tedavi amaçlı tüm taleplerinizi karşılayabilecek teknik donanım ve
deneyimli kadroya sahiptir. Hastanemizde çekilen görüntüler teleradyoloji ile
anında hekimlerin ekranlarında görünmektedir.
RADYOLOJİ HİZMETLERİ
• Manyetik Rezonans (MR)
• 1,5 Tesla MR
Nadir merkezlerde olan Magnetik Rezonans cihazımız yüksek çözünürlük
kalitesine ve hızlı görüntüleme özelliğine sahiptir. Seçkin magnet homojenitesi
ve performansına sahip olan Emar sistemimiz ile son derece net ve keskin
görüntüler elde edilmektedir.
• MR Anjio
• Perfüzyon MR
• Difüzyon MR
• Spektroskopi MR
• Açık MR
Kapalı alan korkusu olan ya da kilolu olgularda,uyum güçlüğü çekilen çocuk
hastalarda açık MR tercih edilmektedir.
• Çok Kesitli (Multislice) Tomografi (MSBT)
Teknolojinin hız, kalite, 3D (3 boyutlu) görüntü ve düşük radyasyonla kesiştiği
nokta. Artık klasik BT uygulamalarından farklı olarak hareketli organları
da bir nefes tutma süresi gibi kısa sürede incelemek mümkün. Kalp gibi
hareketli organlar özellikle koroner arter kalsiyum skoru yönünden MSBT
ile görtüntülenebilmekte, kalp krizi riski belirlenebilmektedir. Çocuk yaş
Çok Kesitli (Multislice) Tomografi
gruplarında, alzheimer gibi diyalog kurulamayan, bilinci kapalı yoğun bakıma
ihtiyaç duyan hastalarda, incelemenin kısa sürede tamamlanması birçok
yaşamsal sorunun en hızlı şekilde üstesinden gelinmesi sağlanmakta. Bu
cihazla yapılan incelemelerde alınan radyasyonun en düşük düzeyde
olması (%75 oranında daha düşük radyasyon) MSBT teknolojisini diğer
teknolojilere göre en plana çıkarmakta. Tümör, damar hastalığı (anevrizma…),
bel fıtığı gibi hassas süreçlerde cerrahi yaklaşımın önem kazandığı olgularda
teknolojinin birden fazla planda sağladığı 3D (3 boyutlu) görüntü avantajı
ameliyat sırasında hasta ve doktorun yüzünü güldürmekte.
• Sanal Endoskopi İle Sanal Bronkoskopi ve Sanal kolonoskopi
• 3 Boyutlu kalsiyum skorlama DSA (Dijital Substraction Anjiografi) ile damarların cidarındaki kalsiyum birikim analizleri
• Sanal Tomografi
• Ultrasonografi
• 4D Gerçek Zamanlı Ultrasonografi
• Renkli Doppler USG
• Dijital röntgen
• Panoramik ve Sefalometrik Röntgen
• Dijital Skopi
• Mamografi
• Vasküler girişimler
• Girişimsel Radyoloji
• İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi
• Trucut Biyopsisi
• Transrektal 12 Kadran Biyopsisi
(Prostat Biyopsisi)
• Kemik Dansitometresi
47
D E R M ATO LO J İ
Dermoskop
DERMATOLOJİ
Alanında uzmanlaşmış hekimlerimiz,
tüm deri hastalıklarının tanı ve tedavisini
uygulayarak, kozmetik ve dermatolojik
uygulamaları, teknolojinin yeniliklerin
ışığında sizlere sunmaktadır.
DERMATOLOJİ HİZMETLERİ
• Saç dökülmesi
• Tırnak batması
• Akne ve akne izleri
• Ağız ve mukoza hastalıkları
• Egzamalar
• Sedef hastalığı
• Siğil
• Nasır
• Madalyon hastalığı
• Gül hastalığı
• Mantar
• Aft
• Keloid
Botox
• Zona
• Uçuk
• Güneş, gebelik ve yaşlılık lekeleri
• Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi
• Alerji
• Ben takibi ve problemli benlerin çıkarılması
• Deri infeksiyonları
• Koltukaltı terleme tedavileri
Dermatoloji ünitesinde yapılan
dermatolojik uygulamalar
• Elektrokoter, Kriyoterapi
• Eksizyonel, insizyonel ve punch biyopsi uygulamaları
• Problemli benlerin dermoskop ile incelenmesi ve çıkarılması
• Deri ve zührevi hastalıkların labaratuar incelemeleri
• Alerji testleri (prick test, true test)
Medikal Ayak Sağlığı Merkezi
• Cilt kanserleri tanı ve tedavisi
• Dermatoloji ünitesinde yapılan kozmetik uygulamalar
• Dolgu uygulamaları
• Botox uygulamaları
• Saç ve vücut mezoterapisi
• Yüz mezoterapisi (mezolifting)
• Prp uygulamaları
• Peeling uygulamaları
• Dermaroller uygulamaları
El ve Ayak bakım merkezi (Podoloji)
• Nasır bakımı
• Mantar bakımı
• Siğil bakımı
• Çatlak topuk
• Yaralı (enfeksiyonlu) batık
• Ete doğru büyüyen tırnak bakımı
• Diyabet ayak bakımı
• Tırnak bozuklukları ile ilgili bakımlar
49
SAÇ EKİMİ
PLASTİK ve REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
Estetik Burun Operasyonu
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi; doğumsal veya sonradan
edinilmiş anomalilerin, şekil ve fonksiyon bozukluklarının
giderilmesi amacıyla hareket eden ve vücut imajının
düzeltilmesini sağlayan cerrahi bir daldır. Estetik ameliyatlar
kimi zaman sağlık, kimi zaman da daha iyi görünmek için
yapılmaktadır.
Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Hizmetleri
• Saç ekimi (Fue yöntemi)
• Estetik burun operasyonları (Rinoplasty)
• Estetik göz kapağı operasyonları
• Jinekomasti
• Karın germe
• Kaş kaldırma
• Kulak operasyonları (kepçe kulak)
• Estetik Meme Operasyonları. Meme büyütme,
küçültme, dikleştirme
• Botox-dolgu
Liposuction
• Yara izleri revizyonları
• Liposuction
• Yüz germe
• Yağ enjeksiyonu
• Yüz implantları
• Çocuklarda doğumsal şekil bozuklukları (dudak-damak yarıkları, kepçe kulak, kafa kemiklerinde görülen şekil bozukluğu, doğum lekeleri, parmaklarda yapışıklık, fazla parmak vb.)
• Gençlerde gelişim bozuklukları (meme yokluğu, meme deformiteleri, çene şekil bozuklukları,
burun deformiteleri vb.)
• Orta ve ileri yaşlarda yaşlanmanın genel etkileri ile ortaya çıkan sorunlar
• İş ve trafik kazalarına ve yanığa bağlı sekeller
• Yüz siniri felci
• Kapanmayan yaralar (yaralanma, şeker hastalığı,
varis ve yatak yaraları vb.)
51
BE S L E N M E ve D İ Y E T
Profesyonel Vücut Analiz Monitörü
BESLENME VE DİYET
Doğru beslenme, kaliteli ve sağlıklı yaşam için bir zorunluluktur.
Beslenme şeklini belirlemede herkes için tek bir yol geçerli
değildir. Bu nedenle, her kişinin beslenme çözümü de
kendisine özel uygulanmalıdır. Doğan Hastanesi beslenme ve
diyet bölümümüz; klinik ve poliklinik hastalarımıza kişiye özel
diyet programları ile hizmet vermektedir. Sağlıklı beslenme
programları hazırlanmaktadır.
BESLENME VE DİYET HİZMETLERİ
• Gebelikte ve emzirme döneminde sağlıklı ve düzenli beslenme
• Beden kitle endeksi düşük olan hastaların kilo almasının sağlanması
• Çocuklarda obezite tedavisi
• Hastalıklarda (diyabet, yüksek kolesterol, gut, böbrek hastalıkları gibi) kişiye özel beslenme programı hazırlanması
Hastanemizde vücut analizi cihazı ile uygun tanı ve tedavi
hizmetleri verilmektedir. Amacımız zayıf görünmek değil,
sağlıklı yaşamak için alışkanlıklarımızı planlamaktır.
53
AĞ IZ Ç E N E ve D İ Ş SAĞ L I ĞI
Ortodonti
İmplant Tedavisi
Multislice BT cihazı ile Panaromik Çene
AĞIZ ÇENE VE DİŞ SAĞLIĞI
Doğan Hastanesi Ağız Çene ve Diş Sağlığı Polikliniği,
uzman hekim kadrosu ve diş hekimliğinin en gelişmiş
cihazları ile hastalarımıza hizmet vermektedir.
Gömülü yirmi yaş diş çekimleri, İmplant uygulamaları,
Estetik diş hekimliği, ortodonti, protez, endodonti,
periodontal ve pedodonti tedavileri uzman hekim kadrosu
ile Ağız Çene ve Diş Hastalıkları Polikliniği bünyesinde
gerçekleştirilmektedir.
AĞIZ ÇENE VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİMİZ
• Oral Diagnoz (Muayene ve Görüntüleme)
• Ağız Diş ve Çene Hastalıkları veCerrahisi
• Konservatif Diş Tedavisi
• Estetik Diş Hekimliği
• Protez
• Endodonti (Kanal Tedavisi)
• Pedodonti (Çocuk Diş Sağlığı)
• Ortodonti
• Periodontoloji (Diş Eti Hastalıkları Tedavisi)
• İmplant Uygulamaları
• Panoromik&Sefalometrik Röntgen
55
DO Ğ A N A İ L E DA N I Ş M A M ER K EZ İ
Psikolojik Danışmanlık
ÖZEL DOĞAN AİLE DANIŞMA MERKEZİ
Özel Doğan Aile Danışma Merkezi olarak amacımız, toplumun
çekirdeğini oluşturan aile kurumundan başlayarak, aile
kurumunun özünü oluşturan bireylere kadar olan yelpazede
çocukların, yetişkinlerin, çiftlerin ve ailelerin yaşam
serüvenlerinin çeşitli aşamalarında yaşadıkları sorunların
çözümüne aracı olarak hem bireysel hem de toplumsal
düzeyde olumlu bir farklılık yaratmaktır. Bu doğrultuda
çocuklara, yetişkinlere, çiftlere ve ailelere yönelik koruyucu,
önleyici, geliştirici ve eğitici psikolojik danışmanlık ve desteği
bilimsel olarak kanıtlanmış ve kabul görmüş yaklaşımlar ve etik
kurallar çerçevesinde sağlamaktayız.
ÖZEL DOĞAN AİLE DANIŞMA MERKEZİ HİZMETLERİ
• Aile Ve Çiftler için Psikolojik Danışmanlık
• Yetişkinler için Psikolojik Danışmanlık
• Çocuk ve Gençler için Psikolojik Danışmanlık
• Yetişkin Psikiyatri Birimi
• Çocuk ve Ergen Psikiyatri Birimi
• Psikodrama Odaklı Grup Çalışmaları
• Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme
• Psikolojik Eğitim Gelişim Program ve Seminerleri
• Kurumsal Danışmanlık
57
D O Ğ A N D İ YA L İ Z M ER K EZ İ
DOĞAN DİYALİZ MERKEZİ
En son teknolojik cihaz ve ekipmanlarla donatılan Doğan
Diyaliz Merkezi hastaları, hastalarımızın yaşam kalitesini en üst
seviyede tutmak için, tecrübeli ve güleryüzlü ekibimizle hizmet
vermektedir. Merkezimizde kişiye özel renal tedavi programları
uygulanmaktadır.
DOĞAN DİYALİZ MERKEZİNİN HİZMETLERİ:
• Gelişmiş makinelerle ferah diyaliz salonumuzda seans olanağı
• Klimalı, temiz, son model araçlarla evlerinden taşıma servis hizmeti
• Her hastaya özel kulaklıklı TV sistemi
• Seans sırasında bilgisayar kullanma olanağı
• Ücretsiz internet
• Hastaya özel diyet programı (diyetisyen tarafından hazırlanmaktadır)
• Kahvaltı – ara öğün ikramı
• 19+1 diyaliz makinası (3 adet hepatit c+,1 adet hepatit B+,
15 adet negatif)
• Diyaliz kalitesini artıran Online su arıtma sistemi
• Laboratuvar hizmeti
• Konsültasyon hizmetlerimiz (Gerekli durumlarda Doğan Hastanesi’nden her türlü konsültasyon hizmeti sağlanmaktadır)
Sosyal güvencesi olan tüm hastalarımız, ilave ücret alınmadan
merkezimizden faydalanabilmektedir.
• Yoğun bakımda Hemodiyaliz uygulayan tek hastaneyiz.
59
D O Ğ A N T I P M E R KEZ İ
DOĞAN TIP MERKEZİ
Doğan Tıp Merkezi, teknolojik altyapısı ve hasta psikolojine
destek odaklı mekan tasarımları ile Türkiye’nin önde gelen
hijyenik ve modern tıp merkezlerinden biridir.
TIBBİ BÖLÜMLER:
• Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri
• Kadın Hastalıkları ve Doğum
• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
• Göz Hastalıkları
• Ağız Çene ve Diş Hastalıkları Cerrahisi
• Genel Cerrahi
• Dâhiliye (İç Hastalıkları)
• Göğüs Hastalıkları Astım ve Allerji
• Beslenme ve Diyet
• Kardiyoloji
• Üroloji
• Ortopedi ve Travmatoloji
• Kulak Burun Boğaz
• Dermatoloji
61
D O ĞA N H AVAC IL IK T IP M ER K EZ İ
DOĞAN HAVACILIK TIP MERKEZİ
Doğan Hastanesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından
Aero Medical Center (AMC) olmak için yetkilendirilen sınırlı
sayıdaki hastanelerden biridir.
Doğan Havacılık Tıp Merkezi 2001 yılından bu yana, Türkiye’de
ve Avrupa’da görevli pilotların ilk ve periyodik sağlık muayeneleri
için gerekli olan tüm donanım ve kriterlere sahiptir. Havacılık
sektörünü tanıyan deneyimli sağlık kadromuz ve eğitimli uçuş
hekimlerimiz tarafından muayeneler yapılmaktadır. Merkezimiz,
THY uçuş personeli ve Özel Havayolu Şirketleri, Özel Uçuş
Eğitimi veren Okullar, uçak teknisyenleri, kabin memurları, load
masterları ve tüm uçuş personeline hizmet vermektedir.
Sivil pilotların periyodik sağlık muayeneleri, tüm dünyayı
kapsayan Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ICAO
(International Civil Aviation Organization), Avrupa ülkelerini
kapsayan Birleşik Havacılık Düzenlemesi JAR-FCL 3 (Joint
Aviation Regulation) ve Avrupa Havacılık Güvenlik Teşkilatı
EASA ( European Aviation Safety Agency) sağlık kurallarına
göre ‘ULAŞTIRMA BAKANLIĞI / SİVİL HAVACILIK GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’nün verdiği yetkiye dayanarak yapılmaktadır.
Pilotlar, uzman hekimler ve uzman uçuş hekimleri tarafından
5 ana branşta (Dâhiliye, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Göz ve
Psikiyatri) değerlendirilmekte ve uçuşa engel bir durumlarının
olup olmadığına karar verilmektedir. Ekstra bir sağlık problemi
gözlendiği durumlarda Havacılık Tıp Merkezi başkanının onayıyla
diğer branşlardan doktorlar bu kurula katılabilmektedir.
D OĞ A N S OS YA L S O RU M LU LU K
Ahmet Sinan Mutlu - Yaş 12
Yeşilyuva İ.Ö.O.
11-14 yaş kategori 2. si
Doğan Sağlık Grubu olarak, 1995 yılından beri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yapılan,
ilkokullar arası, çocukların sanat alanındaki kabiliyetlerinin ortaya çıkmasını sağlayan
“DR. İSMET BIRGÜL GELENEKSEL RESIM YARIŞMASINI” düzenlemenin onurunu taşımaktadır.
444 0 911
Ziya Gökalp Caddesi No: 2 Küçükçekmece / İSTANBUL
(Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı Karşısı)
Tel: 0212 624 34 34
www.doganhastanesi.com
Doğan Hastanesi
Doğan Tıp Merkezi
Doğan Diyaliz Merkezi
Doğan Aile Danışma Merkezi
Doğan Görüntüleme Merkezi
Doğan Havacılık Tıp Merkezi
Download

doğan diyaliz merkezi