10 Nisan 2015, CUMA
SALON A
Hoşgeldin Kahvesi
08:00 - 08:30 KAYIT
SALON B
Hoşgeldin Kahvesi
PANEL
Deneysel Araştirma Nasıl yaptım?
Hayvan deneyi
Biyomekanik
Sonlu eleman analizi
Anatomi çalışması
Kaynak Nasıl Bulunur?
PANEL
Politravmalı hastalara multidisipliner yaklaşabiliyor muyuz?
Politravmada güncel skorlama sistemleri ve sınıflama
Hasar kontrollü cerrahi
Tedavi öncesi ölümcül hatalar neler?
PANEL
Alçılama Nasıl Yapılır?, Alçı Nasıl Çıkarılır? Alçı Komplikasyonları neler?
Nasıl Önlenir?
PANEL
Lisfrank Yaralanmaları
Tanı Yaklaşımı, Görüntüleme
Akut Vakalarda Tedavi
Gecikmiş Vakalarda Tedavi ?
09:30 - 10:00 KONFERANS
Lomber Stenozda Fuzyon Endikasyonlari ,
Servikal Radikulopatide Anterior ve Posterior Cerrahi Yaklaşımlar
Dr Ensor Transfeldt Dr Amir Mehbod
KONFERANS
10:00 - 10:15 TARTIŞMALI OTURUM
Aşil tendon yırtılarında tedavi seçenekleri
Açık, Kapalı Tamir!
TARTIŞMALI OTURUM
08:30 - 09:30
10:15 - 10:30 TARTIŞMALI OTURUM Sporcu menisküs yaralanmalarinda tedavi seçenekleri
Menisektomi, Tamir!
10:30 - 11:00 Kahve ve yürüyüş molası
11:00 -11:30 AÇILIŞ SOSYAL KONUK Açlış Konuşması ve Açılış Konferansı
Büyüme plağı yaralanmaları
Richard Bowen
Perthes’de tedavi seçenekleri
Cerrahi Yaparim, Yapmam!
Halluks Rigidus tedavi seçenekleri
TARTIŞMALI OTURUM
Artrodez, Artroplasti Yaparım
Kahve ve yürüyüş molası
11:30 - 12:00 KONFERANS
Kıkırdak tamir teknikleri
Osteokondral transfer
Kıkırdak kültürü vs
KONFERANS
12:00 - 12:15 KONFERANS
Alt Ekstremite Eşitsizliklerinde Tanı ve Tedavi Algoritmalari
TARTIŞMALI OTURUM İntertrokanterik Kiriklarda Pfn Uygularken Traksiyon Masasi Kullanirim, Kullanmam
12:15 - 12:45 TARTIŞMALI OTURUM
Omuz çıkığı tartışmalı oturumu
Akut ilk çıkıkta cerrahi/konservatif
Multidireksiyonel instabilitede konservatif /cerrahi
Başarısız artroskopik instabilite cerrahisi sonrası tekrar kapsulolabral rekonstrüksiyon/kemik blok
PANEL
12:45 - 13:30 Öğle Yemeği
Dejeneratif Skolyozun Sebep Olduğu Spinal Stenozun Cerrahi Tedavisi
Dr Ensor Transfeldt Dr Amir Mehbod
Femur üst uç kırıkları tedavisinde komplikasyonlar
DHS komplikasyonları
PFN komplikasyonları
Parsiyel protez komplikasyonları
Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 PANEL
Alt ekstermite uzun kemik kaynamamalarına yaklaşım
Kaynamamanın tanımı ve sınıflaması
Çivi yenileme ne zaman
Plak vida ile ostesentez
Enfekte Kaynamamalara yaklaşım
Oto versus allograft
14:30- 15:30 PANEL
Tibia plato kırığı
Tibia plato kırıklarında cerrahi ekspojur
Tibia plato kırıklarında schatzker sınıflaması yeterli mi? 3d sınıflama gerekli mi?
Bikondiler Proksimal tibia kırıklarına çift plak veya tek plak uygulaması.
Lateral Tibia plato kırıklarında Artroskopik destekli tedavi
15:30 - 16:00 Kahve ve yürüyüş molası
16:00 - 17:30 VAKA TARTIŞMASI SAĞLIK HUKUKU VAKA TARTIŞMASI
PANEL
Serebral Palsy’de Kalça Problemleri
Cp’de riskli kalça ve patofizyoloji
Tedavi algoritmasi
Yumuşak doku girişimleri
Rekonstrüksiyo(osteotomiler) Salvaj girişimleri
(rezeksiyon, protez vs)
KONFERANS
Kalça Artroplastisinde Sorunlar ve Çözümleri
PANEL
Spinalist Uydu Sempozyumu
Kahve ve yürüyüş molası
WORK SHOP
11 Nisan 2015, CUMARTESİ
SALON B
Hoşgeldin Kahvesi
Sözlü Bildiriler
SALON A
Hoşgeldin Kahvesi
08:00 - 08:30 Sözlü Bildiriler
08:30 - 09:00 PANEL
Halluks Valgus Cerrahisinde Başarısızlık Sebepleri
Yanlış endikasyon
Cerrahi hatalar
Çözümler ve revizyon seçenekleri
09:00 - 09:30 PANEL
Pediatrik Suprakondiler Humerus Kırıklarında Tedavi Seçenekleri
redüksiyon ve alçılama
Kapalı redüksiyon ve pinleme
Açık redüksiyon ve pinleme
09:30 - 10:00 KONFERANS
Kalça çıkığında Modern Tedavi Yöntemleri
Richard Bowen
KONFERANS
10:00 - 10:15 TARTIŞMALI OTURUM
Malleol kırıkları
Trimalleolar kiriklarda %25’ten kücük posterior malleolu tespit Ederim/Etmem)
TARTIŞMALI OTURUM
PANEL
Kapalı
PANEL
Diz çıkığı
Akut yaklaşım
Kronik yaklaşım
Spor yaralanmalarını önleme
Çocuk ve spor
Üst eksremite ve spor
Yaşlılık ve spor
Öçb yaralanmalarında önleme
Tendinopati
Kalkaneus Kırıkları
Friedrich R. Baumgaertel
Servikal myelopati
Posterior vs anterior cerrahi
10:15 - 10:30 TARTIŞMALI OTURUM Asetabular rekonstrüksiyon vaka örnekleriyle tartışma
TARTIŞMALI OTURUM Torakolomber bölge kırıkları vaka örnekleriyle tartışma
10:30 - 11:00 Kahve ve yürüyüş molası
Kahve ve yürüyüş molası
TARTIŞMALI OTURUM
Çok biopsi az biopsi?
Tek biopsi yeter veya yetmez
TARTIŞMALI OTURUM
Distal Tibia Metafizodiafizer Kırıklarında Minimal Invaziv Plaklama Mı? Intramedüller
Çivileme Mi?
TARTIŞMALI OTURUM
Büyüyen Omurga da cerrahi seçenekler
Vaka Tartışmalı Oturum
KONFERANS
Adolesanidiopatik skolyoz tedavisinde nereden nereye geldik
Proksimal Humerus 4 Parçalı Kırıklarda Osteosentez
Proksimal Humerus 4 Parçalı Kırıklarda Artoplasti
12:00 - 12:30 TARTIŞMALI OTURUM Proksimal Humerus 4 Parçalı Kırıklarda
Konservatif Tedavi
Metanaliz
TARTIŞMALI OTURUM
Uzatmayı nasıl yaparım?
Çivi, fiks, kombine
KONFERANS
Dejeneratif Listezis ve Spinal Stenozda Fuzyon Endikasyonlari ve Teknikleri ,
Bel Ağrısında Tuzaklardan ve Yanlış Teşhisten Sakınma
Dr Ensor Transfeldt, Dr Amir Mehbod
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
Öğle Yemeği
11:00 -11:30
11:30 - 12:00 KONFERANS
ORTOPEDİK ONKOLOJİDE TANI YOLUNDA TUZAKLAR
13:30 - 14:30 PANEL
Periprostetik eklem enfeksiyonlarından korunma
Periprostetik enfeksiyonlarda erken dönem
Tanı Tedavi Ve Ortak Kilavuz Hazirliği
PANEL
Omurga Osteotomileri
Posterior osteotomiler (Smith peterson- Ponte)
PSO
VCR
Omurga osteotomileri ve vertebrektomi Sorunları
Nöromonitarizasyon bize ne kadar yardımcı olur
14:30- 15:30 PANEL
Problemli Kalça
Kalça artroplastisinde pelvis ve spinal deformitelerini yeterince göz önünde
bulunduruyormuyuz?
Displazik total kalca artroplastisinde bacak boyu nasıl esitlenir?
Yüksekte kalça protezinde cerrahi nasıl planlıyorum ?
PANEL
Uzun kemik metastazlarına yaklaşım
Üst ekstremite ve alt ekstremite metastazlarına ortopedist yaklaşımı
Medical onkolog, radyasyon onkoloğu yaklaşımı
15:30 - 16:00 Kahve ve yürüyüş molası
16:00 - 17:30 WORK SHOP Metastatik Tümörlerde Radyo Frekans Uygulamari
Kahve ve yürüyüş molası
WORK SHOP
Pediatrik Ortopedi Workshop Alçı Uygulamaları
12 Nisan 2015, PAZAR
SALON B
Hoşgeldin Kahvesi
SALON A
Hoşgeldin Kahvesi
08:00 - 09:00
PANEL
Problemli Diz
Bağ dengesini-yumuşak doku dengesini nasıl sağlarım
GAP balans- ölçülü kesim
İleri varus deformiteli dizde artroplasti
Primer Diz Protezinde Sık Yapilan Hatalar
Revizyon Dizde Eklem Seviyesini Restore Etme
PANEL
Ortopedik Onkoloji
09:00 - 09:30
AKİF ŞAKİR ŞAKAR KONFERANSI
Dünden Bugüne Omurga Cerrahisi
AKİF ŞAKİR ŞAKAR KONFERANSI
DERVİŞ MANİZADE KONFERANSI
Ortopedik onkolojide yenilikler ve tarihten gelen kökleri
DERVİŞ MANİZADE KONFERANSI
09:30 - 10:00
KONFERANS
Kemik Metastazlarinin Biyolojisi, Hangi Metastaz Nasıl Davranır Hangi
Metastaza Nasıl Davranalım?
KONFERANS
Pelvis kırıkları
Friedrich R. Baumgaertel
10:00 - 10:30
TARTIŞMALI OTURUM
Masif Rotator manşet yırtıklarına yaklaşım
Tamir / kısmi tamir / tendon transferi
KONFERANS
Ortopedik Onkolojide Ortopediste Mesajlar, Neyi Bilelim Neyi Görelim
Neden Kaçınalım?
10:30 - 11:00
Kahve ve yürüyüş molası
11:00 -11:30
PANEL
Sorunlu elbileği
El bilek kırıklı çıkıkları
Tanı, tedavi
KONFERANS
Asetabulum kırıkları
Friedrich R. Baumgaertel
11:30 - 12:15
SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİ
SÖZLÜ BİLDİRİ
12:15 - 12:45
TARTIŞMALI OTURUM
Akut mu tedricimi düzeltelim
Distal Femur Deformitelerinde Düzeltme
Çivi, Plak, Eks Fiks
TARTIŞMALI OTURUM
Distal Radius Kırıklarında
Fiksatör,
Plak,
Pinleme, Alçı
Geriatrik Kırıklar
12:45 - 13:30
Öğle Yemeği
Öğle Yemeği
13:30 - 14:30
ÖDÜL TÖRENİ
ÖDÜL TÖRENİ
Kahve ve yürüyüş molası
"
Download

bilimsel program - istanbulusmasi.or