KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Sayı: KHK/0/00/5/89/12-A/14
23 Haziran, 2014
Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla,
GENELGE NO: 37 /2014
Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 4 adet Okul Müdürü ve 5 adet
Okul Müdür Muavini mevkilerinin münhal olduğu 30/2014 numaralı genelge ile,
İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 15 adet İlkokul Müdürü ve 8 adet İlkokul Müdür
Muavini mevkilerinin münhal olduğu ise 31/2014 numaralı genelge ile duyurulmuştu.
Konu münhal kadrolara 23-27 Haziran, 2014 tarihleri arasında yeniden
müracaat kabul edileceği duyurulur. .
Kamil Kayral
Kamu Hizmeti Komisyonu
Başkanı
Download

Genelge No: 37/2014 - Kamu Hizmeti Komisyonu