Yetenek ve Yaşam
Kulüpleri
Tanıtım Kitapçığı
Kulüplerimizde
Farkında olduğumuz ya da olmadığımız yeteneklerimizi keşfediyoruz,
Araştırıyoruz,
Öğreniyoruz,
Eğleniyoruz,
Paylaşıyoruz,
Sosyalleşme sürecini hep birlikte yaşıyoruz,
Bilgi ediniyoruz,
Yeni deneyimler kazanıyoruz,
Çalışmalarımızı ürüne dönüştürüyoruz,
Çünkü Biz Piri Reisli’yiz
SAYIN VELİLERİMİZ, SEVGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZ,
2014-2015 eğitim-öğretim yılında 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz, salı günleri 6-7. ders
saatlerinde kulüp çalışmalarına katılacaklardır. Kulüp çalışmaları ortaokul yaşamından
itibaren çok daha fazla çeşit ile öğrencilere sunulmaktadır. 3. ve 4. sınıflarımızdaki kulüp
çalışmalarında amaç, temel branşlarda öğrencilerimizin gelişimini sağlamak ve yapılan
çalışmalardan oluşan ürünleri sene sonu kulüp gecesinde sergilemektir. Bu amaçla
oluşturduğumuz aşağıdaki listeden seçtiğiniz kulüp isimlerini tercih sırasına göre yazmanızı
ve 25 Eylül Perşembe günü sınıf öğretmenlerinize teslim etmenizi önemle rica ederiz.
NOT: Öğrencilerimize sunulan tüm kulüplerin açılması planlandığı için öğrencilerimiz sadece
ilk tercihlerine değil ilk üç tercihlerinden birine yerleştirilecektir.
Aslı AKI
Okul Müdürü
KULÜP ADI
SORUMLU ÖĞRETMENLER
Dans
Destination Imagination
Eskrim
Fransızca Oyun Yaratma
İngilizce Tiyatro
Ritim Eşlikli Fransızca Popüler Şarkılar
Sanat ve Tasarım
Satranç
Türkçe Tiyatro
Zeynep GÖKÇETİN
Zehra PEHLİVAN/ Çağla KINAY
Burak ORAY / Ayşın DİNÇ
Isabelle PORCHEROT / Fidan TOPASLAN
Günce ÖNER/ Nuriye UYAR
Jenifer KARAHAN/Ekim İLGEN/Esra ERDİRİK
Zeynep YAĞIZKURT
Güray KERA
Ayşe LEVENT/Melike BAYSAL/Selin BOZ
MAX.
ÖĞRENCİ
10
14
10
12
10
15
10
10
10
KULÜP TERCİH FORMU
Öğrencinin Adı Soyadı:
No :
Sınıfı :
Kulüp Tercihleri :
1.
2.
3.
NOT: 1. Öncelikle öğrencilerin birinci tercihleri dikkate alınacaktır. Kulüp kontenjanlarının dolması
durumunda öğrencilerimiz daha sonraki tercihlerine yerleştirileceklerdir.
2. Kulüp değişimleri yapılmayacaktır.
DANS KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Zeynep GÖKÇETİN
Kulüp Amaçları: Grup bilinci içerisinde sorumluluk duygularını geliştirmeyi ve paylaşmayı
öğretmek,
Öğrencilerin sosyal toplum içerisinde kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak,
Müzik eşliğinde ritmin duygusunu ve koordinasyonunu geliştirmek,
Vücudun esnekliğini, direncini artırarak daha sağlıklı ve zinde bir yaşamı desteklemek,
Dans ile ilgili ritim duygusunun geliştirilmesi ile birlikte temel becerilerin kazanılmasını
sağlamak,
Aerobik kapasiteyi güçlendirerek vücudun daha dinamik ve enerjik olmasına katkı
sağlayabilmek.
Kulüp Katılım Kriterleri: Müzik ve ritim duygusuna sahip olmak,
Çalışmaya istekli ve yaratıcı olmak,
Dans ve ritim duygusunu geliştirmeye istekli olmak
Kulüp Üye Sayısı: 10 öğrenci
Kulüp Kuralları: Ekip çalışmasına uyumlu olmak,
Arkadaşları ile iyi ilişkiler içerisinde olmak,
Zamanında derslere katılmak
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Gösterilerde kullanılacak kostümlerin
ücretleri öğrenciye aittir. (Kiralama ya da satın alma)
Yılsonu Etkinliği: Yılsonu etkinliğimiz tüm kulüplerin bir arada olduğu sahne performansı
olarak sunulacaktır. Sunum velilerimize yapılacaktır.
DESTİNATİON İMAGİNATİON KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Çağla KINAY/ Zehra PEHLİVAN
Kulüp Amaçları: Öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanarak problem çözme becerilerini
geliştirmek
Katılım Kriterleri: Analitik düşünme becerisine sahip, yaratıcı, takım çalışması yapabilecek,
sabırlı, çözüm odaklı, tiyatro/drama/doğaçlama ile ilgilenen, sorun çözmekten hoşlanan takım
arkadaşları ile çalışılacaktır.
Kulüp Üye Sayısı: En fazla 12 öğrenci
Kulüp Kuralları: Öğrencilerin kulüp katılım kriterlerine uyması,
Kulüp faaliyetlerine düzenli katılması,
Verilen sorumlulukları ve görevleri yerine getirmesi gerekmektedir.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Ulusal ve uluslararası DI(Destination
Imagination) yarışmalara katılım ücreti, konaklama ve ulaşım masrafları gibi giderler
öğrenciye aittir.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: İzmir elemelerini geçince Ulusal DI yarışmaları (İstanbul)
Ulusal yarışmalarda elde edilen derecelere göre Avrupa ve Dünya DI şampiyonalarına katılım
NOT: Elemelerin ve şampiyonaların yapılacağı yerler, organizasyonu düzenleyenler
tarafından farklı yerlerde yapılabilir.
Yılsonu Etkinliği: DI yarışmalarına katılım
DI yarışmalarındaki etkinliklerden oluşan bir gösteri yılsonunda yapılacaktır.
ESKRİM KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Burak ORAY (Eskrim Milli Takım Antrenörü)
Kulüp Amaçları: Eskrim kulübünde bu branşa ait temel teknik ve taktik beceriler öğretilirken
aynı zamanda çocukların dikkat kapasitelerini ve konsantrasyon düzeyini artırmaya yönelik
çalışmalar yapılarak çabukluk, denge, koordinasyon gibi özelliklerinin de geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
Kulüp Katılım Kriterleri: Eskrim branşını öğrenip kendini geliştirmeye istekli olmak,
Düzenli çalışmaya uyum sağlamak,
Zamanı verimli kullanabilmek
Kulüp Üye Sayısı: En az 5, en fazla 15 öğrenci (Kız ve erkek öğrenciler seçebilir)
Kulüp Kuralları: Okul içi eskrim organizasyonlarında verilen görevi takip etmek ve
uygulamak,
Okulun belirlemiş olduğu spor kıyafetlerini kullanmak.
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Öğrencilerimiz kulüp öğretmenimizin
getireceği eskrim malzemelerini kullanabileceği gibi, isteyen velilerimiz öğrencilerimiz için
kendi ekipmanlarını temin edebilirler.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: Eskrim alanında federasyonun düzenleyeceği yarışmalar
Yılsonu Etkinliği: Okul içi turnuva organize etmek
Yılsonu yapılacak kulüp gecesinde de performanslarını sergileyeceklerdir.
FRANSIZCA OYUN YARATMA KULÜBÜ
Öğretmenin Adı : Isabelle PORCHEROT/ Fidan TOPASLAN
Kulüp Amaçları: Oyun yaratmak, yaratılan oyunları diğer sınıflar ile oynamak
Öğrencilerin Fransızca konuşmalarını ve kelime bilgilerinin artmasını sağlamak
Kulüp Katılım Kriterleri: El becerilerini geliştirmek istemek
Ritim çalışmalarına ilgi duymak
Disiplinli çalışmak
Kulüp Üye Sayısı: En fazla12 öğrenci
Kulüp Kuralları: Çalışmalara eksiksiz katılmak ve zamanında gelmek
Yaratıcı çalışmalar üretmeye açık olmak
Grup çalışmasın uyum göstermek
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Kulüp ihtiyaçları okul tarafından temin
edilecektir.
Yılsonu Etkinliği: Tüm kulüplerin bir arada olduğu gecede oyunlar sergilenecektir
İNGİLİZCE TİYATRO KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Günce ÖNER
Kulüp Amaçları: Öğrencilerimize tiyatroyu sevdirmek,
Sahne sanatlarını tanıtmak,
Jest ve mimiklerini kullanmayı öğretmek,
Seslerini etkili kullanabilmeyi öğretmek,
Özgüven kazanmalarını sağlamak,
İngilizce konuşmalarını ve İngilizce kelime bilgilerinin artmasını sağlamak
Kulüp Katılım Kriterleri: İngilizceyi iyi bir telaffuz ile kullanabilmek,
İngilizceyi sevmek ve yabancı dile ilgi duymak,
Rollerini zamanında disiplinli çalışmak
Metin çalışmalarını tam ve zamanında tamamlamak
Kulüp Üye Sayısı: En fazla 10 öğrenci
Kulüp Kuralları: Kulübe düzenli katılmak
Verilen görevi zamanında tamamlamak
Verilen metinleri tam ve zamanında çalışmak
Kulüp çalışmalarını engelleyici davranışlar göstermemek
Görevini en iyi şekilde yapmaya çalışmak
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Gösteri için gerekebilecek kostümler
(Önceliğimiz var olan kıyafet ve aksesuarları kullanmaktır.)
Yılsonu Etkinliği: Yılsonu etkinliğimiz tüm kulüplerin bir arada olduğu sahne performansı
olarak sunulacaktır. Sunum velilerimize yapılacaktır.
RİTİM EŞLİKLİ FRANSIZCA POPÜLER ŞARKILAR KULÜBÜ (Chansons
Populaires Françaises Avec Accompagnement Rythmique)
Öğretmenin Adı : Jeifer KARAHAN/ Ekim İLGEN/ Esra ERDİRİK
Kulüp Amaçları: Öğrencilerimize müziği sevdirmek,
Fransızcayı geliştirmek, Fransız müzik kültürünü tanıtmak, Fransızca müzik repertuarını
artırmak, doğru şarkı söylemeyi öğretmek
Orff çalgılarını tanıtmak, çalmalarını geliştirmek, şarkı söylerken ritim çalgılarını
kullanmalarını sağlamak
Toplu çalgı çalmayı ve toplu şarkı söylemeyi öğretmek
Özgüven kazanmalarını sağlamak
Kulüp Katılım Kriterleri: Gönüllü olmak
Şarkı söylemeyi sevmek
Ritim çalışmalarına ilgi duymak
Kulüp Üye Sayısı: En az 10, en fazla15 öğrenci
Kulüp Kuralları: Yapacağı çalışmaların bilincinde olmak
Kulübe düzenli katılmak
Arkadaşlarıyla işbirliği yapabilmek
Verilen görevi zamanında tamamlamak
Verilen şarkıları ve ritimleri çalışmak
Kulüp çalışmalarını engelleyici davranışlar göstermemek
Görevini en iyi şekilde yapmaya çalışmak
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Kulüp ihtiyaçları okul tarafından temin
edilecektir.
Yılsonu Etkinliği: Tüm kulüplerin bir arada olduğu gecede sahne sunumu yapılacaktır.
SATRANÇ KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Güray KERA
Kulüp Amaçları: Satranç oyununu sevdirmek
Öğrencilerin satranç seviyelerinin gelişmesini sağlamak
Stratejik düşünmeyi öğretmek ve benimsetmek
Kulüp Katılım Kriterleri: Satranç oyununu bilen ve satranç bilgisini geliştirmeye istekli
öğrencilerin katılması amaçlanmaktadır.
Kulüp Üye Sayısı: 10 öğrenci
Kulüp Kuralları: Sınıf ve ders kurallarına uymak
Ödev sorumluluğu bilincinde olmak
Sınıf içi uygulamaları ve on-line çalışmaları takip edebilmek
Sabırlı olmak
Kulübün Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: ----------------------Kulübün Katılacağı Yarışmalar: Okul içi ve okul dışındaki çeşitli yarışmalar.
Yılsonu Etkinliği: Okul turnuvası, kulüp turnuvası ve çeşitli okullarla takım turnuvası
düzenlenecektir.
SANAT VE TASARIM KULÜBÜ (Seramik obje yapımı, mobil yapımı, kağıt hamuru
yapımı, maket yapımı)
Kulüp öğretmeni: Zeynep YAĞIZKURT
Kulüp Amaçları: Öğrencilerimizin İlgi duyduğu yönde yaratıcılık konusunda araştırma
yaparak farklı malzemeler ile yeni buluşlar ortaya koymalarını sağlamak,
Tasarım fikrini, el kaslarını ve yaratıcılığını geliştirmek,
Seramik malzemeden öğrencilerimizin yaratıcılıklarını kullanarak farklı tasarımlar
oluşturabilmelerini, aynı zamanda yapılan çalışmaların kullanılabilir özellik taşımalarını
sağlamak,
Kendi kişiliğini oluştururken estetik değerleri de içine katabilmek.
Kulüp Katılım Kriterleri: El becerileri gelişmiş, yeni fikirlere açık, yaratıcı olmayı seven
öğrenciler ile çalışılacaktır.
Kulüp Üye Sayısı: 10
Kulüp Kuralları: Resim atölyesi kuralları geçerlidir. Yapılan çalışmalar yılsonunda
sergilenmek üzere okulumuzda kalacaktır.
Kulübün Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Malzemeler okulumuz tarafından
karşılanacaktır.
Kulübün Katılacağı Yarışmalar: --------Yılsonu Etkinliği: Yıl boyunca yapılan çalışmalar sergilenecek
Yılsonu tüm kulüplerin bir arada olduğu kulüp gecesinde yapılan ürünler sergilenecektir.
TÜRKÇE TİYATRO KULÜBÜ
Öğretmenin Adı: Ayşe LEVENT, Melike BAYSAL, Nuriye UYAR
Kulüp Amaçları: Öğrencilerimize tiyatroyu sevdirmek,
Sahne sanatlarını tanıtmak,
Jest ve mimiklerini kullanmayı öğretmek,
Seslerini etkili kullanabilmeyi öğretmek,
Özgüven kazanmalarını sağlamak
Kulüp Katılım Kriterleri: Bu kulüpte olmanın ilk ve en önemli kriteri gönüllü olmaktır.
Ayrıca sesi güçlü kullanmak, jest, mimikleri etkili kullanmak, taklit yeteneğine sahip olmak,
verilen görevi zamanında tamamlayabilmek önceliklerimiz arasındadır. Unutmamak gerekir
ki çalışmalarımız bu becerilerin gelişmesine imkan sağlayacaktır.
Kulüp Üye Sayısı: 10 öğrenci
Kulüp Kuralları: Yapacağı çalışmaların bilincinde olmak
Kulübe düzenli katılmak
Arkadaşlarıyla işbirliği yapabilmek
Verilen görevi zamanında tamamlamak
Verilen metinleri tam ve zamanında çalışmak
Kulüp çalışmalarını engelleyici davranışlar göstermemek
Görevini en iyi şekilde yapmaya çalışmak
Kulüp Uygulamalarında Öğrenciye Ait Masraflar: Gösteri için gerekebilecek kostümler
( Önceliğimiz var olan kıyafet ve aksesuarları kullanmaktır.)
Yılsonu Etkinliği: Yılsonu etkinliğimiz tüm kulüplerin bir arada olduğu sahne performansı
olarak sunulacaktır. Sunum velilerimize yapılacaktır.
Download

İlkokul Yetenek ve Yaşam Kulüpleri Kitapçığı