O RKES TRA S AN ATÇI LARI
Cem GÜRAY, xylophone
30 Mayıs 1994'te İzmir'de doğdu. Müziğe 8.sınıfta
okulun ritm grubunda başladı. Daha sonra DEÜ Devlet
Konservatuvarı'nın açtığı kursiyerlik(yarı zamanlı)
sınavını kazanarak İzDSO Vurmalı Çalgılar Sanatçısı
Özgecan ÇETİR ile çalışmalara başladı. Ertesi sene
DEÜ Devlet Konservatuvarı'nın lise asil öğrenci
sınavını kazanarak İzDSO Vurmalı Çalgılar Grup Şefi
Murat POLGE'nin öğrencisi oldu.
Bugüne kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik
Senfoni Orkestrası, Çağdaş Gençlik Senfoni Orkestrası,
Türk-Alman-Fransız Gençlik Orkestrasın'da ve bir çok
oda müziği konserinde görev aldı. Ayrıca İzmir Devlet
Senfoni Orkestrası,Eskişehir Belediye Senfoni Orkestrası ve Çukurova Devlet
Senfoni Orkestrasın'da misafir sanatçı olarak görev yaptı.Bu orkestralarda Tulio
Gagliardo VARAS, Patrick SOUILLOT, Antonio PIROLLI ve Rengim GÖKMEN gibi
önemli şeflerle çalışma fırsatı buldu. 2009 yılında dünyaca ünlü marimbist Jasmin
KOHLBERG'in, 2013 yılında ise Takayoshi YOSHIOKA'ın ustalık sınıflarına
katılmıştır. Ayrıca İzmir Devlet Tiyatrosu'nun 2010-2011 yılında sahnelediği "Anam
Bacım Avradım" ve 2013-2014 sezonunda sahnelediği "Son Çığlık" adlı müzikli
oyunlarında orkestra elemanı olarak görev yapmıştır. Eğitimine lisans birinci sınıf
öğrencisi olarak Murat POLGE ile devam etmektedir.
Burak DABAKOĞLU, tenor
1992 yılında Sidney Avustralya'da doğdu. İlköğrenimini
İzmir'de tamamladı. 1999 - 2003 yılları arasında Tobav
Çocuk Korosu'nda koristlik yaptı. 2004 yılında Dokuz
Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda 1 sene
kursiyer olarak keman eğitimi aldı.2006 yılında İzmir'de
bulunan Eşrefpaşa Anadolu lisesi'ni kazandı. Lise
eğitimi sırasında kurduğu grup ile bateri dalında
İzmir'de çeşitli etkinliklerde yer alıp konserler verdi.
2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Opera ve Sahne Sanatları bölümünü
kazandı ve burada İzmir Devlet Opera ve Balesi solist
sanatçısı Aydın UŞTUK'un şan öğrencisi oldu. 2014
yılında İzmir Devlet Opera ve Balesi ile Alsancak Rotary Kulübü'nün ortak
düzenlediği 7.Ulusal Genç Solistler Yarışması'nın Üniversite kategorisinde yarı
finalist oldu. Dabakoğlu,lisans ikinci sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam
etmektedir.
Ayşe ŞENOGUL , Soprano
Mart, 1991 yılında İzmir'de doğdu, ilköğrenimini burada
tamamladı. 2001-2003 yılları arasında İzmir Devlet
Senfoni Orkestrası Çocuk Korosu’nda yer aldı. 2005
yılında İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar
Lisesi'ni kazandı; burada piyano, viyola ve temel müzik
eğitimi aldı. Lise eğitimi sırasında Türkiye ve Avrupa'da
solist ve korist olarak birçok sanatsal etkinliğe katıldı.
Şan çalışmalarına Şan Pedagogu Sabahat TEKEBAŞ ile
başlayan Şenogul, 2009 yılında İzmir Dokuz Eylül
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat
Dalı'nı birincilikle kazandı ve burada İzmir Devlet
Opera ve Balesi solist sanatçısı Birgül SU ARİÇ'in şan
öğrencisi oldu. Birçok konserde solist ve korist olarak görev aldı. 2011 yılının Nisan
ayında İzmir Devlet Opera ve Balesi ile Alsancak Rotary Kulübü'nün düzenlediği 4.
Ulusal Genç Solistler Yarışması'nın üniversite kategorisinde birinci oldu. 2012 yılı
nisan ayında Avusturya Graz’da düzenlenen 18. Ferruccio Tagliavini Singining
Competition’da finalist oldu. 2013 yılı Şubat ayında Brüksel’de bir resital verdi ve
aynı yıl altıncısı düzenlenen 6. Ulusal Genç Solistler Yarışması’nın genç
profesyoneller kategorisinde birinci oldu ve bu bağlamda 2014 yılında Salzburg
Landestheatre’dan davet aldı.
Besteci ve orkestra şefi Selman Ada, Bass-Bariton Burak Bilgili, Maestro Giuseppe
Sabbatini (İtalya Accademia Maria Malibran), Bass-Bariton Wieland Satter gibi
isimlerin masterclass programlarında yer aldı.
Soprano Şenogul; halen son sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam etmekte ve şan
çalışmalarını İZDOB Solist sanatçısı Birgül SU ARİÇ ile sürdürmektedir.
1.Keman
Cans u Ö Z Y Ü REK
Ebr u TAŞKIN
Ez gi ER
Selin D O Ğ AN
Beliz CO ŞKU N
Ö m er Ferhat G Ü NERİ
G ülden KİPER
İdil ŞED EL E
As ya D EMİRAY
Bus e KINAY
Z eynep G Ö KÜ ST Ü N
Ez gi AR
G öz de ÇAPKAN
*Tolga AKIN
2.Keman
Fa tm a MÜ L H İM
D ila KARTAL
G ökçe Bükay T Ü RKER
Meltem KO Ç
*Ayş e ERG EN
İrem U L U
Ekin G Ü L ER
D eniz G Ö RD Ü REN
Aleyna T U NCA
Yunus As ilkan ÇEL İK
Kaan Can G Ü L EÇ
Pelin G Ü RSEL
Res ul KARA
Niyaz i Em re ŞENYAY L AR
Togayhan Melih
D EMİRPO L AT
O ğuz han Y ET ER
Viyola
G üney TAMER
Alaz ABANA
Tuğçe SARIÇİĞ İL
İr is İÇEL L İO Ğ L U
Selen ÇEL İK
H as an Ö Z G Ü R
Es r a İrena ARIN
Mer t SAVAŞ AN
Viyolon s el
Venüs T EMEL
*Pelin KARAY IL AN
Ege Y IL MAZ
Yus uf ÇEL İK
Roz a AKIN
Alar a G Ü ÇEL İ
L ale EFEND İEV
Meltem G Ü MÜ Ş
O s m an G Ü NG Ö RD Ü
Kon tr bas
İlkhan AY D O Ğ MU Ş
İrem Ö Z Y İĞ İT
*İlker AKIŞ
Elif BİRİNCİ
Flü t
G ülş ah KARAKAŞ
L ale KO NT
Ayça MAL KO Ç
İrem KARAKAYA
O bu a
Ar ın Nehir Ö NCAN
Elif AKMAN
Ir m ak T U NAY
G öz de ATAY
Klar in et
*Yon ca AL PAY
H az al Eylem Ö Z AY
Can BAYAR
Billur Sedef SO Ğ U L CAKL I
Fagot
Ecem İlayda AŞ ÇIL AR
Ber na Seçil ŞENER
*Erdoğan T U RANL I
Kor n o
Ekincan BİL D İŞ
Ber kay ŞEN
Büş r a AL MIŞL AR
Selin ERTO P
Tr omp et
Sercan KERPİÇÇİ L ER
Ahm et Bar tu ÇEL İ K
G ürdeniz BU RS AL I
Tr ombon
G ir ay D oğukan KAND EMİ R
Müm taz Ö FKEL İ
Şahin Mer t U Z U NÇINAR
Tolga PAR
Timpan i
D eniz can AKTAŞ
Vu r malı Çalgılar
Bes tem MENO KAN
Kerem AL PT EKİN
Ar p
Cans u ÇİNE
Çembalo
Efe G ERD ANO Ğ L U
*D ESO MER Sanatçıs ı
T. C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
SENFONİ ORKESTRASI
Yusuf ÇELİK, viyolonsel
Ayşe ŞENOGUL, soprano
Cem GÜRAY, xylophone
Yunus ÇELİK, keman
Ecem İlayda AŞÇILAR, fagot
Burak DABAKOĞLU, tenor
Erdi GÜMÜŞEL, klarinet
Şef: Nesrin BAYRAMOĞULLARI
24 Mart 2014, Pazartesi • Saat 20:00
A. A. SAYGUN SANAT MERKEZİ
Büyük Salon
Giriş serbesttir.
PROGRAM
A. VIVALDI
Fagot Konçertosu, mi minör, RV. 484
- Allegro poco
Ecem İlayda AŞÇILAR, fagot
P. I. ÇAYKOVSKİY
Melody
Yunus ÇELİK, keman
G. FAURE
“Elegié”, do minor, op.24
Yusuf ÇELİK, viyolonsel
İ. TAVİLOĞLU
Klarinet Konçertosu
- Con moto
Erdi GÜMÜŞEL, klarinet
H. RZAYEV
Konçertino, Allegro assai
(Orkestrasyon: Bahadır ÇOKAMAY)
Cem GÜRAY, xylophone
G. VERDI
Rigoletto Operasından Aria: La Donna é mobile
Burak DABAKOĞLU, tenor
G.VERDI
I Vespri Sciliani operasından aria:
Merce dilette amiche…
Ayşe ŞENOGUL, soprano
ARA
L. V. BEETHOVEN
Senfoni, No.2, op. 36, Re Majör
- Adagio molto/Allegro con brio
- Larghetto
- Scherzo: Allegro
- Allegro molto
Nesrin BAYRAMOĞULLARI, şef
1971 yılında Bulgaristan’da doğdu. Müzik eğitimine
6 yaşında Viyola ile başladı. 13 yaşında Varna Devlet
Konservatuarı sınavları kazanarak eğitimine devam
eden sanatçı 1989 yılında Rusçuk Devlet Konservatuvarı’ndan Georgi Naydenov’un sınıfından mezun
oldu.
1990 yılında zorunlu göç nedeni ile Türkiye’ye
gelerek çalışmalarını İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Devlet Konservatuarı’nda Alp Gültekin ile sürdüren
sanatçı 1993 yılında, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi
için Almanya Düsseldorf Robert Schumann
Akademisi’ne kabul edildi ve 2000 yılında aynı
okuldan Prof. Joahim Kist’in sınıfından en yüksek notla mezun oldu. Bu dönemde
Şefliğe de yönelen sanatçı Prof. L. Herbig’ den ders aldı. 2010 yılında, Dokuz Eylül
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Orkestra Şefliği programında yüksek
lisans eğitimine Şef İbrahim Yazıcı ile devam etmektedir.
2001 de Bulgaristan Sliven kentinde yapılan şeflik kursuna katılan Nesrin
Bayramoğulları burada Şef D. Karaminkov ile çalıştı ve Sliven Senfoni Orkestrası
ile yapılan Gala konserini yönetti. Aynı orkestradan 2001/2002 sanat sezonu için şef
olarak davet almıştır. 2009/2010 sanat sezonunda Antalya Devlet Senfoni
Orkestrası’nın Düzenlediği Genç Şefler Konserine davet edilmiştir. 2012’ de İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası (DESO) ile Konserler veren sanatçı, 12.
Uluslararası İzmir Film Festivalinin Açılış Konserini de yönetmiştir.
2012’de D. Marin Turgutreis Uluslararası Müzik Festivali’nde Bodrum Oda
Orkestrası ile konser vermiştir. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın 2012/2013 Sanat
sezonunda, eğitim konserlerinin Şefliğini yürütmektedir. 2013 yılında Sanatçı, İzmir
Devlet Opera ve Balesinde Şef asistanı olarak göreve başlamıştır. 2012/2013 Eğitim
Öğretim yılı için, Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası’na Şef olarak davet
edilen Nesrin Bayramoğulları halen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nda
çalışmalarını sürdürmektedir.
Ecem İlayda AŞÇILAR, fagot
2004 yılında DEÜ Devlet Konservatuvarı'na kursiyer
öğrenci olarak kabul edilen Ecem İlayda Aşçılar, 2009
yılında asil öğrenci olarak fagot bölümüne girdi. Aynı yıl
Uluslararası Bremen Gençlik Senfoni Orkestrası'nda
çalan Ecem İlayda Aşçılar, 2009 yılının Ağustos ayında
Yunanistan Cyclades Festivali'nde Tolga Alpay'ın
masterclass'ına katıldı. 2010 yılında Rengim Gökmen
yönetimindeki Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'na
seçildi ve bu orkestranın 3 yıl boyunca yurtiçinde, pek
çok şehirdeki konserlerine katıldı. 2011 yılında Urla
Müzik Akademisi'nde Stefan Schweigert ve Tolga
Alpay'ın birlikte düzenledikleri masterclass'a katıldı.
2012'de Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası
(TUGFO)'na katılarak yurtiçi ve yurtdışında görev aldı. 2013 yılında Naci Özgüç
yönetimindeki Türk - Alman - Fransız Gençlik Orkestrası'na katıldı. Aynı yıl
Bavarian Classics Orkestrası'na katılarak konserler verdi. 2013 yılı Mart ayında
Uludağ Üniversitesi Bursa Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 1. Orhan
Nuri Göktürk Fagot yarışmasına katılarak genç kategorisinde 3.'lük ödülü kazandı.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Bodrum Oda Orkestrası’nda da görev alan ve
Tolga Alpay ile çalışmalarına devam eden Ecem İlayda Aşçılar, halen DEÜ Devlet
Konservatuvarı'nda Öğr. Gör. Mustafa Suyolcu'nun öğrencisidir.
Yunus Asilkan ÇELİK, keman
1996 yılında Mersin’de doğan Yunus Asilkan ÇELİK 2003 yılında
MEÜ Devlet Konservatuvarı’nın açmış olduğu yetenek
sınavlarını kazanarak Marina Cincaradze ile piyano eğitimine
başladı. Daha sonra bölümünü değiştiren ÇELİK 2005 yılında
Lili ÇUMBURİDZE ile keman eğitimine başladı.
MEÜ Devlet Konservatuvarı’nın 2006 yılında düzenlediği
2.Ulusal Gülden Turalı Keman yarışmasında 1. Kategoride 3.lük
derecesini kazandı. 2007 yılında Bursa Bölge Devlet Senfoni
Orkestrası eşliğinde W.A.Mozart’ın “adelaide” adlı
konçertosunu seslendirdi. Yine 2007 yılında D.Ç.S.O.’nun açmış
olduğu sınavı kazanarak orkestranın üyesi oldu. 23 Nisan 2007
tarihinde MEÜ akademi oda orkestrası eşliğinde J. S. Bach’ın Mi
Majör Keman Konçertosu’nu seslendirdi. MEÜ Devlet
Konservatuvarı’nın 2008 yılında düzenlediği 3. Ulusal Gülden
Turalı Keman yarışmasına katılan Çelik, 2. Kategori 3.lük derecesini kazandı. Yine 2008 yılında
MEÜ Akademi Oda Orkestrası eşliğinde G. Tartini - F. Kreisler’in ‘Corelli’nin Teması Üzerine
Çeşitlemeler' adlı eserini seslendirdi. 2009 yılında Bursa Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde
F.Kreisler’in Prelüde-Allegro adlı eserini seslendirdi. Cihat ASKIN’ın atölye çalışmalarına
katıldı. 2010 yılında'' Akademi İKSEV Uluslararası keman ustalık sınıfına katıldı. Tuncay Yılmaz
ve Tedi PAPAVRAMİ ile çalışan ÇELİK yıldız ögrenci seçildi '' Bu Masterclasstan sonra, 'Devlet
Solist Sanatçısı Tuncay YILMAZ tarafından desteklenme kararı alınan Çelik’in kullanımına
Akademi İKSEV tarafından bir keman tahsis edildi. MEÜ Devlet Konservatuvarı tarafından
düzenlenen 4.Ulusal Gülden Turalı Keman Yarışması’nda 2. Kategori 3.lük ödülünü kazandı.
2011 yılında Prof. Lucas DAVID’in masterclassına aktif olarak katıldı. 2011 yılında Antalya
Devlet Senfoni Orkestrası ile Sarasate “introduction and tarantella” adlı eseri seslendirdi. 2012
yılında TUGFO sınavını kazandı. 2013’de Adana’da Prof. Sergey KRAVCHENKO’nun
mastersclassına aktif olarak katıldı. Yine 2013 yılında Rusen GÜNES’in oda müziği
masterclassına aktif olarak katıldı. 2013 Nisan ayında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda Prof. Joshua EPSTEIN ile çalışmalar yaptı bu çalışmalar sonucunda Prof.
EPSTEIN’in sınıfına kabul edildi. Yunus Asilkan Çelik Eğitimine halen Dokuz Eylül Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Joshua Epstein’ın öğrencisi olarak devam etmektedir.
Yusuf ÇELİK, viyolonsel
1991 yılında Mersin’de doğdu. Müzik eğitimine 2001 yılında,
Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Ayşe Pelin
Coşkun’un öğrencisi olarak başladı. Mersin Üniversitesi Oda
Orkestrası, Mersin Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası,
Eskişehir Senfoni Orkestrası ve Cello Sound Bremen ile solo
olarak konserler verdi. Malatya, Ankara, Mersin, Adana, Bremen
ve Hannover’de resitallerde ve Fethiye’de Benyamin Sönmez
anısına yapılan festivalde yer aldı. Mersin I. ulusal Viyolonsel
Yarışmasında birincilik ödülünü ve Ahmed Adnan Saygun Özel
ödülünü kazandı. Ankara’da Cumhuriyet gazetesinin düzenlemiş
olduğu ‘’Gençlerin Cumhuriyeti’’ adlı program kapsamında ve
Kırgız Büyükelçiliği kapsamında iki ayrı resital verdi. Doğuş
Çocuk Senfoni Orkestrası’na katıldı ve daha sonra bu orkestranın
viyolonsel grup şefi oldu. 2010 yılında Güher-Süher Pekinel’in,
Ondiline Avrasya şirketi ile gerçekleştirdiği’’ Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler’’ projesi
kapsamında bursiyer oldu ve 2010-2013 yılları arasında Almanya Bremen’de Prof. Alexander
Baillie’nin sınıfında lisans eğitimi aldı. Tobias Künhe, Wolfgang Böttcher, Louis Hopkins ve
David Grigorian ile solo, Guy Ben Zioni, Münif Akalın, George Caduneli, Leipziger Quartett,
Thomas Klug ve Marco Thomas ile Oda müziği çalışmaları yaptı. 2012 yılında İtalya’da ‘’Citta
Di Barletta Genç Müzisyenler Yarışması’’nda dördüncülük ödülü aldı. Eğitimine Dokuz Eylül
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Doç. Can Elbi’nin sınıfında devam etmekte olan Yusuf
Çelik, 1846 yapımı Fransız (C.Gand) Enstrüman ile çalışmalarına devam etmektedir.
Erdi GÜMÜŞEL, klarinet
03 Nisan 1992 tarihinde İzmir Bornova’da doğdu. Müziğe,
klarinet sanatçısı olan dedesi İsmail BERGAMALI’ya özenmesi
üzerine beş yaşında klarinet çalarak başlamıştır. 30 Ağustos
İlköğretim Okulu’nda okuyan Gümüşel, ilköğretim döneminde
yarışmalara katılmış ve birçok etkinlikte klarineti ile yer almıştır.
İlköğretim 8. Sınıftan itibaren DEÜ Devlet Konservatuvarı’na
kursiyer öğrenci olarak girmiş ve liseyi de burada
tamamlamıştır. Lise 2 ve 3. Sınıfta, Tobav Gençlik
Orkestrası’nda çalmıştır. İtalyan orkestra şefi Espertaco Lavalle
TERRY ile çalışmıştır. Lise 4. Sınıfta, Konservatuvarın solist
seçmeleri sınavını kazanarak, şef İbrahim YAZICI ile çalışma
fırsatı bulmuştur. 2011 yılında Almanya’da Strohgau Sinfonie
Orchester ile solist olarak turnelere çıkmıştır. Gümüşel, şu
sıralar İzmir Pop Orkestrası’nın genç elemanlarından biri
olarak, caz müziği de yapmaktadır. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası klarinet sanatçısı olan Ender
GÜLENLER ile çalışmalarına devam eden Gümüşel, Lisans 3. sınıf öğrencisidir.
Download

Şef: Nesrin BAYRAMOĞULLARI Yusuf ÇELİK, viyolonsel Ayşe