T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : ZİYA ÇAVDAR
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
10 E
SEÇPRJ
HA
Pazartesi
Salı
10 D
SEÇPRJ
HA
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
2
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
10 D
10 E
Sınıf Öğretmenliği
Dersin Adı
SEÇ.PROJE HAZIRLAMA
SEÇ.PROJE HAZIRLAMA
HDS Derslik
1
1
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : NECATİ KOCAÇOBAN
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
Pazartesi
Salı
Çarşamba
9C
9C
SEÇBİL SEÇBİL
Perşembe
Cuma
Toplam
2
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
9C
Sınıf Öğretmenliği
Dersin Adı
HDS Derslik
SEÇMELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEK. 2
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : BİRNUR NİDA İDİNAK
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
11 E
SEÇSOS
Pazartesi
11 E
SEÇSOS
Salı
11 D
SEÇSOS
Çarşamba
Perşembe
Cuma
11 F
11 F
SÇSOSD SÇSOSD
İL
İL
11 D
SEÇSOS
Toplam
6
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
11 D
11 E
11 F
8
Sınıf Öğretmenliği
Dersin Adı
SEÇMELİ SOSYOLOJİ
SEÇMELİ SOSYOLOJİ
SEÇ.SOSYOLOJİ/YAB.DİL
HDS Derslik
2
2
2
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : ETHEM ERDOĞAN
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
11 D
12 C
SEÇ/DİL SEÇ/DİL
ANL
ANL
Pazartesi
Salı
11 E
SEÇ/DİL
ANL
Çarşamba
12 C
SEÇ/DİL
ANL
Perşembe
Cuma
11 E
SEÇ/DİL
ANL
Toplam
6
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
11 D
11 E
12 C
11 D
SEÇ/DİL
ANL
Sınıf Öğretmenliği
Dersin Adı
SEÇ.DİL VE ANLATIM
SEÇ.DİL VE ANLATIM
SEÇ.DİL VE ANLATIM
HDS Derslik
2
2
2
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : TUNCER ALSOLAK
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
9A
9A
TRKED TRKED
Pazartesi
9B
9B
TRKED TRKED
Salı
9B
TRKED
Çarşamba
9A
TRKED
Perşembe
Cuma
Toplam
6
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
9A
9B
8
Sınıf Öğretmenliği
Dersin Adı
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK EDEBİYATI
HDS Derslik
3
3
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : MUHAMMED GENÇ
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
Pazartesi
Salı
10 B
DİLAN
10 B
DİLAN
12 F
SÇGİR
10 E
DİLAN
10 E
DİLAN
10 D
DİLAN
10 D
DİLAN
10 F
DİLAN
Cuma
Toplam
15
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
10 B
10 D
10 E
10 F
12 F
9C
9D
9C
9C
TRKED TRKED
9C
9D
TRKED TRKED
Çarşamba
Perşembe
9D
9D
TRKED TRKED
Sınıf Öğretmenliği
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
DİL VE ANLATIM
DİL VE ANLATIM
DİL VE ANLATIM
SEÇ.GİRİŞİMCİLİK
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK EDEBİYATI
HDS Derslik
2
2
2
2
1
3
3
10 F
DİLAN
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : MURAT ÇOLAK
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
Pazartesi
DOKTORA YAPIYOR
Salı
DOKTORA YAPIYOR
Çarşamba
9B
DİLAN
Perşembe
11 A
TRKED
Cuma
9C
DİLAN
9B
DİLAN
9C
DİLAN
8
11 C
TRKED
9C
SEÇDİK
HİT
11 E
11 E
TRKED TRKED
9D 9D
DİLAN DİLAN
11 C
11 C
TRKED TRKED
9D
11 A
SEÇDİK
TRKED
HİT
11 A 11 E
TRKED SEÇTDE
11 E
TRKED
Toplam
18
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba ÖN BAHÇE
Sınıf
9B
9C
9D
11 E
9C
9D
11:00 AM
11 C
11 E
7
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
DİL VE ANLATIM
DİL VE ANLATIM
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
SEÇ.DİKSİYON VE HİTABET
SEÇ.DİKSİYON VE HİTABET
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK EDEBİYATI
HDS Derslik
2
2
2
1
1
1
3
3
3
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : AHSEN TUBA KAYNARCA
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
Pazartesi
Salı
2
3
4
5
6
7
12 H
12 H 12 B
12 H
SEÇ/DİL SEÇ/DİL SEÇ/DİL
TRKED
ANL
ANL ANL
12 A
12 A
TRKED TRKED
12 H
12 H
TRKED TRKED
12 H 12 H
DİLAN DİLAN
12 H
SÇÇAĞT
ED
Çarşamba
12 B
12 H
SEÇ/DİL
REH
ANL
Perşembe
Cuma
12 A
12 B
TRKED DİLAN
12 B
DİLAN
12 C
DİLAN
Toplam
18
Sınıf Öğretmenliği12 H
Nöbet Günü ve Yeri : Salı B3 KAT
Sınıf
12 B
12 C
12 H
12 H
12 H
12 B
12 H
12:00 AM
12 H
Dersin Adı
HDS Derslik
DİL VE ANLATIM
2
DİL VE ANLATIM
2
DİL VE ANLATIM
2
REHBERLİK
1
SEÇ.ÇAĞ TÜRK D TAR/TÜRK EDB 1
SEÇ.DİL VE ANLATIM
2
SEÇ.DİL VE ANLATIM
2
TÜRK EDEBİYATI
3
TÜRK EDEBİYATI
3
12 C
DİLAN
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : AHMET ÇEVİR
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
12 G
TRKED
5
6
7
Pazartesi
12 E
SEÇTDE
12 E 12 F
12 H
TRKED TRKED TRKED
Salı
12 D
12 H
12 H
12 F
TRKED TRKED TRKED TRKED
12 F
TRKED
Çarşamba
12 H
12 E
12 E
SÇGİRİE
TRKED TRKED
DB
12 D 12 D
12 G
TRKED TRKED REH
Perşembe
12 G
12 G
TRKED TRKED
Cuma
Toplam
19
Sınıf Öğretmenliği12 G
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi B3 KAT
Sınıf
12 G
12 E
12 G
12 H
12 D
12 E
12 F
12 G
12 H
Dersin Adı
REHBERLİK
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
SEÇ.GİRİŞİMCİLİK
SEÇ.GİRİŞİMCİLİK/İNGİLİZ EDB
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK EDEBİYATI
HDS Derslik
1
1
1
1
3
3
3
3
3
12 G
SÇGİR
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : SEDAT ÜNAY
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
Pazartesi
2
3
4
12 F
11 F
10 B
10 B
SEÇDİL
TRKED TRKED TRKED
A
5
6
11 B 10 C
TRKED DİLAN
7
8
10 C
DİLAN
Salı
10 A 10 A
DİLAN DİLAN
Çarşamba
Perşembe
Cuma
12 F
DİLAN
12 F
DİLAN
11 B
11 B
TRKED TRKED
12 F
10 B
11 F
11 F
SEÇDİL
TRKED TRKED TRKED
A
11 F
SÇTED
OST
Toplam
18
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe A2 KAT
Sınıf
10:00 AM
10 C
12 F
12 F
11 F
10 B
11 B
11 F
Dersin Adı
HDS Derslik
DİL VE ANLATIM
2
DİL VE ANLATIM
2
DİL VE ANLATIM
2
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
2
SEÇ.TÜRK EDB/OSMANLI TÜRKÇESİ1
TÜRK EDEBİYATI
3
TÜRK EDEBİYATI
3
TÜRK EDEBİYATI
3
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : NURİ ERBAY
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
Pazartesi
AHTERİ İHL DERSİ VAR
Salı
AHTERİ İHL DERSİ VAR
Çarşamba
10 A
TRKED
10 D
10 D
TRKED TRKED
Perşembe
11 F
DİLAN
Cuma
11 F
11 F
11 F
10 D
10 F
SEÇDİL SÇGİRO SÇTED
TRKED TRKED
A
SM
OST
11 F
DİLAN
6
7
10 F 10 F
11 E
TRKED TRKED REH
11 E 11 E
DİLAN DİLAN
11 F
SEÇDİL
A
10 A
10 A
TRKED TRKED
AHTERİ İHL
Toplam
18
Sınıf Öğretmenliği11 E
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe A1 VE B2 KATLAR
Sınıf
11 E
11 F
11 E
11 F
11 F
11 F
10:00 AM
10 D
10 F
8
Dersin Adı
HDS Derslik
DİL VE ANLATIM
2
DİL VE ANLATIM
2
REHBERLİK
1
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
2
SEÇ.GİRİŞİMCİLİK/OSM.TÜRKÇESİ 1
SEÇ.TÜRK EDB/OSMANLI TÜRKÇESİ1
TÜRK EDEBİYATI
3
TÜRK EDEBİYATI
3
TÜRK EDEBİYATI
3
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : KEMAL KARABUCAK
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
10 E
TRKED
Pazartesi
Salı
Cuma
5
6
12 G 12 G
DİLAN DİLAN
12 G
12 G
12 D
12 A
12 A
SEÇ/DİL SEÇ/DİL SEÇDİL SEÇ/DİL SEÇ/DİL
ANL
ANL
A
ANL
ANL
12 D
DİLAN
12 D
DİLAN
12 A 12 A
DİLAN DİLAN
DOKTORA YAPIYOR
Toplam
18
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi A1 VE B2 KATLAR
Sınıf
12:00 AM
12 D
12 G
12 D
12:00 AM
12 G
10 C
10 E
7
8
12 D
10 C
SEÇDİL
TRKED
A
10 C
10 C
TRKED TRKED
DOKTORA YAPIYOR
Çarşamba
Perşembe
4
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
DİL VE ANLATIM
DİL VE ANLATIM
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM
SEÇ.DİL VE ANLATIM
SEÇ.DİL VE ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK EDEBİYATI
HDS Derslik
2
2
2
2
2
2
3
3
10 E
10 E
TRKED TRKED
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : HÜSEYİN TÜRK
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
Pazartesi
2
11 F
12 E
TRKED DİLAN
3
12 E
DİLAN
Perşembe
5
6
12 E
SEÇDİL
ANL
8
11 D
11 D
SEÇTDE TRKED
11 D
TRKED
12 E 12 E
11 F
11 F
SEÇDİL SEÇDİL
TRKED TRKED
ANL ANL
Cuma
Toplam
17
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe B3 KAT
Sınıf
12 E
12 H
11 D
12 H
12 E
12 H
11 D
11 F
7
12 H
12 H 12 H
11 D
SEÇ/DİL SEÇ/DİL SÇÇAĞ
TRKED
ANL
ANL DİL
12 H 12 H
DİLAN DİLAN
Salı
Çarşamba
4
Dersin Adı
HDS Derslik
DİL VE ANLATIM
2
DİL VE ANLATIM
2
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI
1
SEÇ.ÇAĞ TÜRK D TAR/DİL VE ANLA 1
SEÇ.DİL VE ANLATIM
3
SEÇ.DİL VE ANLATIM
2
TÜRK EDEBİYATI
3
TÜRK EDEBİYATI
3
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : MEHMET ŞİMŞEK
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
Pazartesi
2
3
12 C
12 C
11 D
TRKED TRKED DİLAN
4
11 D
DİLAN
Salı
Çarşamba
12 B
12 B
TRKED TRKED
Perşembe
11 B
DİLAN
11 B
DİLAN
11 C
DİLAN
5
6
11 A 11 A
DİLAN DİLAN
12 B
TRKED
9A 9A
DİLAN DİLAN
11 A
SÇGİR
11 C
DİLAN
11 A
REH
12 C
TRKED
Cuma
Toplam
18
Sınıf Öğretmenliği
#####
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba B3 KAT
Sınıf
9A
11:00 AM
11 B
11 C
11 D
11:00 AM
11:00 AM
12 B
12 C
Dersin Adı
DİL VE ANLATIM
DİL VE ANLATIM
DİL VE ANLATIM
DİL VE ANLATIM
DİL VE ANLATIM
REHBERLİK
SEÇ.GİRİŞİMCİLİK
TÜRK EDEBİYATI
TÜRK EDEBİYATI
7
HDS Derslik
2
2
2
2
2
1
1
3
3
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : M.HAKAN BERK
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
12 G
12 G
SEÇ/CO SEÇ/CO
Ğ
Ğ
Salı
9D
COĞ
Çarşamba
Perşembe
Cuma
4
12 A
SEÇDE
M
5
9B
COĞ
12 C
SEÇDE
M
12 F
12 E
9A
9D
9C
SEÇ/CO
SEÇ/CO
COĞ
COĞ
COĞ
Ğ
Ğ
12 H
12 H
12 F
12 G
9B
SEÇ.CO SEÇ.CO SEÇ/CO
SEÇ/CO
COĞ
Ğ.SYDİ Ğ.SYDİ Ğ
Ğ
12 H
12 H
12 E
12 F
12 F
SEÇ.CO SEÇ.CO SEÇ/CO SEÇ/CO SEÇ/CO
Ğ.SYDİ Ğ.SYDİ Ğ
Ğ
Ğ
Toplam
27
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
9A
9B
9C
9D
12 E
12 F
12 G
12 H
12:00 AM
12 B
12 C
3
6
7
12 E
12 E
SEÇ/CO SEÇ/CO
Ğ
Ğ
12 G
9A
SEÇ/CO
COĞ
Ğ
9C
COĞ
12 B
SEÇDE
M
Sınıf Öğretmenliği
Dersin Adı
HDS Derslik
COĞRAFYA
2
COĞRAFYA
2
COĞRAFYA
2
COĞRAFYA
2
SEÇ.COĞRAFYA
4
SEÇ.COĞRAFYA
4
SEÇ.COĞRAFYA
4
SEÇ.COĞRAFYA/YAB.DİL
4
SEÇ.DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI1
SEÇ.DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI1
SEÇ.DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI1
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : AYŞEGÜL ÖZDEMİR
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
10 D
COĞ
Pazartesi
11 F
SEÇ.CO
Ğ.SYDİ
11 F
SEÇ.CO
Ğ.SYDİ
11 F
SEÇ.CO
Ğ.SYDİ
11 F
SEÇ.CO
Ğ.SYDİ
Perşembe
10 B
COĞ
10 B
COĞ
Cuma
10 C
COĞ
10 C
COĞ
Salı
Çarşamba
Toplam
27
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
10:00 AM
10 B
10 C
10 D
10 E
10 F
11 D
11 D
11 E
11 F
12 H
5
11 D
SEÇ/CO
Ğ
12 H
SÇMAT
COĞ
6
10 D
COĞ
7
8
11 E
11 D
SEÇ/CO SEÇ/CO
Ğ
Ğ
11 E
11 E
SEÇ/CO SEÇ/CO
Ğ
Ğ
10 E
COĞ
10 E
COĞ
11 D
11 D
SEÇ/CO
REH
Ğ
10 F
COĞ
10 F
COĞ
11 E
11 D
12 H
SEÇ/CO SEÇ/CO SÇMAT
Ğ
Ğ
COĞ
Sınıf Öğretmenliği11 D
Dersin Adı
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
COĞRAFYA
REHBERLİK
SEÇ.COĞRAFYA
SEÇ.COĞRAFYA
SEÇ.COĞRAFYA/YAB.DİL
SEÇ.MATEMATİK/COĞRAFYA
HDS Derslik
2
2
2
2
2
2
1
4
4
4
2
10 A
COĞ
10 A
COĞ
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : HATİCE IŞILDAK KARA
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
Pazartesi
Salı
12 E
12 E
11 D
SÇMAT SÇMAT SEÇDE
ÇAĞ
ÇAĞ
M
10 D
TAR
Çarşamba
12 F
SEÇÇAĞ
11 A
TCINK
Perşembe
Cuma
11 A
TCINK
11 D
TCINK
10 D
REH
12 E
12 F
SÇMAT
SEÇÇAĞ
ÇAĞ
11 D
TCINK
12 E
SÇMAT
ÇAĞ
10 D
TAR
10 A
TAR
10 A
TAR
Toplam
18
Sınıf Öğretmenliği10 D
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma B3 KAT
Sınıf
10 D
12 F
11 D
12 E
9A
10:00 AM
10 D
11:00 AM
11 D
Dersin Adı
HDS Derslik
REHBERLİK
1
SEÇ.ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜN.TARİHİ 2
SEÇ.DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI1
SEÇ.MATEMATİK/Ç.TÜRK D TAR 4
TARIH
2
TARIH
2
TARIH
2
TC. INK TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
TC. INK TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
9A
TAR
9A
TAR
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : YILMAZ GÜÇÜKAYLAK
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
Pazartesi
11 F
TCINK
11 F
TCINK
Salı
11 E
TCINK
11 E
TCINK
Çarşamba
11 C
TCINK
11 C
TCINK
Perşembe
4
5
12 E
SÇÇAĞ
MAN
6
8
10 F
TAR
10 F
TAR
9D
TAR
9D
TAR
12 H
SÇÇAĞ
DİL
10 C
TAR
12 H
SÇÇAĞT
ED
10 C
TAR
12 E
SÇÇAĞ
MAN
9B
TAR
9B
TAR
Cuma
Toplam
18
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi ÖN BAHÇE
Sınıf
12 H
12 E
12 H
9B
9D
10 C
10 F
11 C
11 E
11 F
7
Dersin Adı
HDS Derslik
SEÇ.ÇAĞ TÜRK D TAR/DİL VE ANLA 1
SEÇ.ÇAĞ TÜRK D TAR/MANTIK
2
SEÇ.ÇAĞ TÜRK D TAR/TÜRK EDB 1
TARIH
2
TARIH
2
TARIH
2
TARIH
2
TC. INK TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
TC. INK TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
TC. INK TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : MUSTAFA ESMER
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
Pazartesi
11 D
9C
SEÇTAR TAR
9C
TAR
Salı
11 B
TCINK
9C
SEÇDE
M
11 B
TCINK
4
5
11 E
SEÇTAR
10 B
TAR
6
10 B
TAR
11 F
11 F
SÇBDE SÇTARE
MYB
K
10 E
TAR
10 E
TAR
Cuma
Toplam
20
Sınıf Öğretmenliği11 F
Nöbet Günü ve Yeri : Salı A1 VE B2 KATLAR
Sınıf
11 F
11 D
11 E
12 G
9C
9D
11 F
11 F
9C
10 B
10 E
11 B
12 G
SEÇÇAĞ
11 F
REH
11 D
SEÇTAR
8
11 F
11 E
SÇTARE
SEÇTAR
K
Çarşamba
Perşembe
7
Dersin Adı
HDS Derslik
REHBERLİK
1
SEÇMELİ TARİH
2
SEÇMELİ TARİH
2
SEÇ.ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜN.TARİHİ 2
SEÇ.DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI1
SEÇ.DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI1
SEÇ.DEM.İNS.HAK/YÖN.BİL
1
SEÇ.TARİH/EKONOMİ
2
TARIH
2
TARIH
2
TARIH
2
TC. INK TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
12 G
SEÇÇAĞ
9D
SEÇDE
M
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : SADIK MERTOL ALPMAN
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
2
3
4
5
6
12 F
12 E
11 C 11 C
SEÇMA SÇÇAĞ
FEL FEL
N
MAN
12 H
11 D 11 D
SÇ.MA
FEL FEL
NYDİL
12 E
12 F 12 E
SÇGİRBİ SEÇMA SÇÇAĞ
L
N
MAN
12 G
11 A 11 A
SEÇMA
FEL FEL
N
12 G
12 E 12 H
SEÇMA SÇSOSB SÇ.MA
N
İL
NYDİL
Toplam
22
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Salı KANTİN VE ZEMİN KAT
Sınıf
11:00 AM
11 B
11 C
11 D
11 E
11 F
12 F
12 G
12 E
12 E
12 H
12 E
Dersin Adı
HDS Derslik
FELSEFE
2
FELSEFE
2
FELSEFE
2
FELSEFE
2
FELSEFE
2
FELSEFE
2
SEÇMELİ MANTIK
2
SEÇMELİ MANTIK
2
SEÇ.ÇAĞ TÜRK D TAR/MANTIK
2
SEÇ.GİRİŞİMCİLİK/BİLGİ KURAMI 1
SEÇ.MANTK/YABANCI DİL
2
SEÇ.SOSYAL ET / BİLGİ KURAMI
1
7
8
11 F
FEL
11 F
FEL
11 B
FEL
11 B
FEL
11 E
FEL
11 E
FEL
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : ÖZLEM ÖZKAN
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
Pazartesi
2
3
12 B
12 B
12 G
SEÇMA SEÇMA SEÇGE
T
T
O
4
5
6
7
11 F 11 F
12 F
SEÇ.MA SEÇ.MA SEÇGE
/ALM /ALM O
Salı
12 H
SÇMAT
COĞ
Çarşamba
Perşembe
Cuma
11 F
11 F
SEÇ.MA SEÇ.MA
/ALM /ALM
12 B 12 F
12 B
SEÇMA SEÇGE
REH
T
O
12 B
12 H 12 H
SEÇMA
SEÇMA SEÇMA
T
11 F
12 H 12 G
12 H
SÇGİRO SÇMAT SEÇGE SÇSOSE
SM
COĞ O
İED
Toplam
19
Sınıf Öğretmenliği12 B
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba A2 KAT
Sınıf
12 B
12 F
12 G
12 H
12 B
11 F
11 F
12 H
12 H
Dersin Adı
HDS Derslik
REHBERLİK
1
SEÇMELİ GEOMETRİ
2
SEÇMELİ GEOMETRİ
2
SEÇMELİ MATEMATİK
2
SEÇMELİ MATEMATİK
4
SEÇ.GİRİŞİMCİLİK/OSM.TÜRKÇESİ 1
SEÇ.MATEMATİK/ALMANCA
4
SEÇ.MATEMATİK/COĞRAFYA
2
SEÇ.SOSYAL ETK/İNGİLİZ EDB
1
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : ALİ UÇAK
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
2
3
4
5
11 E
11 E
11 C
9D
SEÇMA SEÇMA SEÇMA
MAT
T
T
T
11 E
11 C
11 C
9D
9A
SEÇMA
SEÇMA SEÇMA
MAT
MAT
T
T
T
11 C
9A
9A
9D
SEÇMA
MAT
MAT
MAT
T
9A
MAT
9D
MAT
9D
MAT
9A
MAT
6
9D
MAT
11 E
SEÇMA
T
9A
MAT
Cuma
Toplam
20
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba C1 KAT
Sınıf
9A
9D
11 C
11 E
Dersin Adı
MATEMATİK
MATEMATİK
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ MATEMATİK
HDS Derslik
6
6
4
4
7
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : EMİNE ŞİŞMAN
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
12 A
SEÇMA
T
12 H
SÇGEO
ALM
11 D
SEÇGE
O
11 A
SEÇGE
O
12 A
SEÇMA
T
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
12 E
12 E
SÇMAT SÇMAT
ÇAĞ
ÇAĞ
12 A
SEÇMA
T
11 A
11 A
SEÇGE SEÇGE
O
O
12 A
11 D
SEÇMA SEÇGE
T
O
11 F
SÇTARE
K
12 E
12 H
SÇGİRBİ SÇGEO
L
ALM
11 F
11 D
SÇTARE SEÇGE
K
O
12 E
SÇMAT
ÇAĞ
Toplam
21
Sınıf Öğretmenliği12 E
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma A1 VE B2 KATLAR
Sınıf
12 E
12:00 AM
11:00 AM
11 D
12 H
11 D
12 E
12 E
11 F
Dersin Adı
HDS Derslik
REHBERLİK
1
SEÇMELİ MATEMATİK
4
SEÇ.GEOMETRİ
3
SEÇ.GEOMETRİ
3
SEÇ.GEOMETRİ/ALMANCA
2
SEÇ.GİRİŞİMCİLİK
1
SEÇ.GİRİŞİMCİLİK/BİLGİ KURAMI 1
SEÇ.MATEMATİK/Ç.TÜRK D TAR 4
SEÇ.TARİH/EKONOMİ
2
12 E
REH
12 E
SÇMAT
ÇAĞ
11 D
SÇGİR
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : MELEK DEMİRHAN
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
Pazartesi
11 F
SÇGEO
YB
12 F
SEÇMA
T
12 D
SÇİŞL
12 D
SÇİŞL
12 C
SEÇMA
T
11 F 11 F
SÇGEO SÇGEO
GSA GSA
11 B
SEÇGE
O
12 C
SEÇMA
T
11 B
12 H 12 H
SEÇGE
SEÇMA SEÇMA
O
12 C
12 F
11 B
SEÇMA
SEÇMA
SÇGİR
T
T
12 F
SEÇ/SO
SET
12 F
SEÇMA
T
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
12 C
SEÇMA
T
12 F
SEÇMA
T
12 D
SEÇGE
O
Toplam
22
Sınıf Öğretmenliği12 F
Nöbet Günü ve Yeri : Salı A2 KAT
Sınıf
12 F
12 D
12 H
12 C
12 F
11 B
11 F
11 F
11 B
12 D
12 F
Dersin Adı
HDS Derslik
REHBERLİK
1
SEÇMELİ GEOMETRİ
1
SEÇMELİ MATEMATİK
2
SEÇMELİ MATEMATİK
4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
SEÇ.GEOMETRİ
3
SEÇ.GEOMETRİ/GÖR.SAN
2
SEÇ.GEOMETRİ/YÖN.BİLİMLERİ
1
SEÇ.GİRİŞİMCİLİK
1
SEÇ.İŞLETME
2
SEÇ.SOSYAL ETKİNLİK
1
12 F
REH
11 B
SEÇGE
O
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : MUAMMER DEMİR
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
Pazartesi
10 D
MAT
10 D
MAT
9B
MAT
9B
MAT
Salı
10 D
10 D
9B
SEÇ.EK SEÇ.EK
MAT
O
O
9C
MAT
Çarşamba
10 D
MAT
10 D
MAT
Perşembe
9B
MAT
9B
MAT
9C
MAT
9C
MAT
Cuma
9B
MAT
10 D
MAT
9C
MAT
9C
MAT
5
6
9C
MAT
10 D
MAT
Toplam
20
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Salı ÖN BAHÇE
Sınıf
9B
9C
10 D
10 D
Dersin Adı
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
SEÇ.EKONOMİ
HDS Derslik
6
6
6
2
7
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : AYSEL NALAN ÖZHAN
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
12 D
SEÇMA
T
11 E
11 E
SEÇGE SEÇGE
O
O
12 D
12 D
SEÇMA SEÇMA
T
T
11 C
11 E
SEÇGE SEÇGE
O
O
11 C
SÇGİR
12 G
12 E 12 E
SEÇMA SEÇGE SEÇGE
T
O+MAT O+MAT
12 G 12 G
SEÇMA SEÇMA
T
T
11 C
11 C
SEÇGE SEÇGE
O
O
12 G
12 D
12 E
SEÇMA SEÇMA SÇSOSB
T
T
İL
Toplam
20
Sınıf Öğretmenliği12 D
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma C2 KAT
Sınıf
12 D
12 D
12 G
11 C
11 E
12 E
11 C
12 G
12 E
Dersin Adı
HDS Derslik
REHBERLİK
1
SEÇMELİ MATEMATİK
4
SEÇMELİ MATEMATİK
4
SEÇ.GEOMETRİ
3
SEÇ.GEOMETRİ
3
SEÇ.GEOMETRİ+SEÇ MATEMATİK 2
SEÇ.GİRİŞİMCİLİK
1
SEÇ.SOSYAL ETKİNLİK
1
SEÇ.SOSYAL ET / BİLGİ KURAMI
1
12 D
REH
12 G
SEÇ/SO
SET
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : EMİNE POLATLI
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
Pazartesi
2
10 C
MAT
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
11 A
SEÇMA
T
11 D
SEÇMA
T
3
4
5
6
8
11 A
12 C
SEÇMA SEÇGE
T
O
10 C
MAT
10 C
MAT
10 C
MAT
11 D
11 D
SEÇMA SEÇMA
T
T
10 C
MAT
10 C
MAT
10 C
10 C
SEÇ.EK SEÇ.EK
O
O
Dersin Adı
MATEMATİK
REHBERLİK
SEÇMELİ GEOMETRİ
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇ.EKONOMİ
10 C
REH
12 C 11 D
11 A
11 A
SEÇGE SEÇMA SEÇMA SEÇMA
O
T
T
T
Toplam
19
Sınıf Öğretmenliği10 C
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba C2 KAT
Sınıf
10 C
10 C
12 C
11:00 AM
11 D
10 C
7
HDS Derslik
6
1
2
4
4
2
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : ELVEDA KARA
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
11 B
10 F
SEÇMA
REH
T
10 F
MAT
Pazartesi
10 F
MAT
Salı
11 B
10 B
SEÇMA
MAT
T
Çarşamba
10 F
10 F
10 B
SEÇ.EK SEÇ.EK
MAT
O
O
10 B
MAT
Perşembe
10 F
MAT
10 F
MAT
10 B
MAT
Cuma
10 B
MAT
10 B
10 B
10 F
SÇEKO SÇEKO MAT
10 B
MAT
10 F
MAT
11 B
11 B
SEÇMA SEÇMA
T
T
Toplam
21
Sınıf Öğretmenliği10 F
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe C2 KAT
Sınıf
10 B
10 F
10 F
11 B
10 F
10 B
Dersin Adı
MATEMATİK
MATEMATİK
REHBERLİK
SEÇMELİ MATEMATİK
SEÇ.EKONOMİ
SEÇ.EKONOMİ
HDS Derslik
6
6
1
4
2
2
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : RAMAZAN ÇEVİK
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
Pazartesi
10 E
MAT
10 E
MAT
10 A
MAT
12 B
SEÇGE
O
Salı
10 A
MAT
10 A
MAT
10 E
MAT
10 E
MAT
10 A
MAT
12 B
SEÇGE
O
Çarşamba
Perşembe
10 A
MAT
10 A
MAT
Cuma
10 E
10 E
12 A
SEÇ.EK SEÇ.EK SEÇGE
O
O
O
4
5
6
12 A
SEÇGE
O
12 E 12 E
SEÇGE SEÇGE
O+MAT O+MAT
10 E
MAT
10 E
MAT
Toplam
21
Sınıf Öğretmenliği10 E
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe C1 KAT
Sınıf
10:00 AM
10 E
10 E
12:00 AM
12 B
10 E
12 E
7
Dersin Adı
HDS Derslik
MATEMATİK
6
MATEMATİK
6
REHBERLİK
1
SEÇMELİ GEOMETRİ
2
SEÇMELİ GEOMETRİ
2
SEÇ.EKONOMİ
2
SEÇ.GEOMETRİ+SEÇ MATEMATİK 2
10 E
REH
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : HATİCE SARI
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
8
9B
REH
10 C
FİZ
10 F
10 F
10 E 10 E
SEÇASU SEÇASU SEÇASU SEÇASU
ZBİL
ZBİL
ZBİL ZBİL
10 A
9B
9B
SEÇPRJ
FİZ
FİZ
HAZ
Pazartesi
Salı
Çarşamba
9A
FİZ
Perşembe
10 A
FİZ
10 A
FİZ
Cuma
10 E
FİZ
10 E
FİZ
Toplam
19
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
9A
9B
10:00 AM
10 C
10 E
9B
10 D
10 E
10 F
10 C
10:00 AM
7
9A
FİZ
Sınıf Öğretmenliği 9B
Dersin Adı
HDS Derslik
FİZİK
2
FİZİK
2
FİZİK
2
FİZİK
2
FİZİK
2
REHBERLİK
1
SEÇ.ASTRONOMİ VE UZAY BİLİM. 2
SEÇ.ASTRONOMİ VE UZAY BİLİM. 2
SEÇ.ASTRONOMİ VE UZAY BİLİM. 2
SEÇ.PROJE HAZIRLAMA
1
SEÇ.PROJE HAZIRLAMA
1
10 D
10 D
SEÇASU SEÇASU
ZBİL
ZBİL
10 C
10 C
SEÇPRJ
FİZ
HA
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : ŞULE ŞAHİN
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
Pazartesi
12 D
12 D
12 B
SEÇFİZ SEÇFİZ SÇGİR
Salı
12 B
12 B
SEÇFİZ SEÇFİZ
Çarşamba
11 B
SÇFİZ
4
5
6
7
8
11 B
SÇFİZ
11 B
SÇFİZ
10 F
FİZ
10 F
FİZ
10 B
REH
12 D
11 B
SEÇFİZ SÇFİZ
10 D
FİZ
10 D
FİZ
10 F
10 B
SEÇPRJ
FİZ
HA
10 B
SEÇPRJ
HA
Perşembe
Cuma
Toplam
19
Sınıf Öğretmenliği10 B
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi C1 KAT
Sınıf
10 B
10 D
10 F
10 B
12 D
12 B
11 B
12 B
10 B
10 F
Dersin Adı
FİZİK
FİZİK
FİZİK
REHBERLİK
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ FİZİK
SEÇ.FİZİK
SEÇ.GİRİŞİMCİLİK
SEÇ.PROJE HAZIRLAMA
SEÇ.PROJE HAZIRLAMA
HDS Derslik
2
2
2
1
3
2
4
1
1
1
10 B
FİZ
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : HASAN SAYGILI
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
4
11 A
SÇFİZ
Pazartesi
Salı
3
12 A
SEÇFİZ
Perşembe
6
9D
FİZ
9C
FİZ
11 C
SÇFİZ
12 A 11 A
SEÇFİZ SÇFİZ
11 C
REH
11 C
SÇFİZ
11 C 11 C
SÇFİZ SÇFİZ
11 A
SÇFİZ
11 A
SÇFİZ
Toplam
19
Sınıf Öğretmenliği11 C
Nöbet Günü ve Yeri : Salı C2 KAT
Dersin Adı
FİZİK
FİZİK
REHBERLİK
SEÇMELİ FİZİK
SEÇMELİ FİZİK
SEÇ.FİZİK
SEÇ.FİZİK
SEÇ.GİRİŞİMCİLİK
8
12 C
SÇGİR
Cuma
Sınıf
9C
9D
11 C
12:00 AM
12 C
11:00 AM
11 C
12 C
7
12 C 12 C
9C
SEÇFİZ SEÇFİZ FİZ
9D
FİZ
12 A
SEÇFİZ
Çarşamba
5
HDS Derslik
2
2
1
3
2
4
4
1
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : GÜLÇİN KARAKAYA
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
Pazartesi
11 C
11 C
11 B
12 D
SÇKİM SÇKİM SÇKİM SEÇKİM
Salı
12 C
12 C
11 A
11 A
SEÇKİM SEÇKİM SÇKİM SÇKİM
Çarşamba
12 D
12 D
11 A
11 B
SEÇKİM SEÇKİM SÇKİM SÇKİM
Perşembe
11 C
12 C
12 B
12 A
SÇKİM SEÇKİM SEÇKİM SÇGİR
Cuma
11 B
11 C
11 A
12 B
12 B 12 A
12 A
SÇKİM SÇKİM SÇKİM SEÇKİM SEÇKİM SEÇKİM SEÇKİM
11 B
SÇKİM
Toplam
25
Sınıf Öğretmenliği12 C
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba KANTİN VE ZEMİN KAT
Sınıf
12 C
12 B
12 C
12 D
12:00 AM
12:00 AM
11:00 AM
11 B
11 C
Dersin Adı
REHBERLİK
SEÇMELİ KİMYA
SEÇMELİ KİMYA
SEÇMELİ KİMYA
SEÇMELİ KİMYA
SEÇ.GİRİŞİMCİLİK
SEÇ.KİMYA
SEÇ.KİMYA
SEÇ.KİMYA
HDS Derslik
1
3
3
3
2
1
4
4
4
12 C
REH
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : NAİLE BOSTAN
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
Pazartesi
1
2
3
4
10 A
KİM
10 A
KİM
10 D
KİM
10 D
KİM
5
6
7
8
10 B
KİM
10 B
KİM
Salı
Çarşamba
10 C
KİM
10 C
KİM
10 A
REH
Perşembe
10 F
KİM
10 F
KİM
9A
KİM
9A
KİM
9B
KİM
9B
KİM
Cuma
10 E
KİM
10 E
KİM
9D
KİM
9D
KİM
9C
KİM
9C
KİM
Toplam
21
Sınıf Öğretmenliği
#####
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi A2 KAT
Sınıf
9A
9B
9C
9D
10:00 AM
10 B
10 C
10 D
10 E
10 F
10:00 AM
Dersin Adı
KİMYA
KİMYA
KİMYA
KİMYA
KİMYA
KİMYA
KİMYA
KİMYA
KİMYA
KİMYA
REHBERLİK
HDS Derslik
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : VİLDAN ATİLLA
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
Salı
10 F
BİY
10 C
BİY
Çarşamba
10 E
BİY
10 E
BİY
Perşembe
12 A
12 A
10 E
SEÇBİY SEÇBİY BİY
4
5
6
7
8
Pazartesi
12 A
10 D
SEÇBİY BİY
12 B
SEÇBİY
Cuma
Toplam
21
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
10 B
10 C
10 D
10 E
10 F
12:00 AM
12 B
12 B
12 B
10 B
SEÇBİY SEÇBİY BİY
10 C
BİY
10 C
BİY
10 B
BİY
10 B
BİY
10 D
BİY
10 D
BİY
10 F
BİY
10 F
BİY
Sınıf Öğretmenliği
Dersin Adı
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
SEÇMELİ BİYOLOJİ
SEÇMELİ BİYOLOJİ
HDS Derslik
3
3
3
3
3
3
3
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : AYŞE ÇAKIROĞLU
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
Pazartesi
2
3
4
11 C
SÇBİY
6
7
12 D 12 D
11 A
SEÇBİY SEÇBİY SÇBİY
11 B
SÇBİY
Salı
5
10 A
BİY
11 C
SÇBİY
11 C
SÇBİY
Çarşamba
12 C 12 C
11 B
SEÇBİY SEÇBİY REH
Perşembe
11 B 11 B
SÇBİY SÇBİY
12 C
SEÇBİY
12 D
SEÇBİY
11 C
SÇBİY
Cuma
10 A
BİY
10 A
BİY
Toplam
22
Sınıf Öğretmenliği11 B
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma A2 KAT
Sınıf
10:00 AM
11 B
12 C
12 D
11:00 AM
11 B
11 C
Dersin Adı
BİYOLOJİ
REHBERLİK
SEÇMELİ BİYOLOJİ
SEÇMELİ BİYOLOJİ
SEÇ.BİYOLOJİ
SEÇ.BİYOLOJİ
SEÇ.BİYOLOJİ
HDS Derslik
3
1
3
3
4
4
4
8
11 A
SÇBİY
11 A
SÇBİY
11 A
SÇBİY
11 B
SÇBİY
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : İSA BALTACI
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
Pazartesi
2
3
9C
9D
SAĞBİL SAĞBİL
9C
BİY
9A
BİY
9D
BİY
9B
BİY
9A
BİY
6
9B
BİY
9C
BİY
9C
BİY
9D
BİY
9D
BİY
9B
BİY
9A 9B
SAĞBİL SAĞBİL
Toplam
17
Sınıf Öğretmenliği 9D
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi ARKA BAHÇE
Sınıf
9A
9B
9C
9D
9D
9A
9B
9C
9D
7
9A
BİY
YONCALI MTAL DERSİ VAR
Perşembe
Cuma
5
YONCALI MTAL DERSİ VAR
Salı
Çarşamba
4
Dersin Adı
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ
REHBERLİK
SAĞLIK BİLGİSİ
SAĞLIK BİLGİSİ
SAĞLIK BİLGİSİ
SAĞLIK BİLGİSİ
HDS Derslik
3
3
3
3
1
1
1
1
1
9D
REH
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : GÜLSEREN SEVİ
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
Pazartesi
11 A
ING
11 A
ING
10 E
ING
10 A
ING
Salı
10 E
ING
10 E
ING
10 B
ING
12 E
ING
Çarşamba
11 A
ING
10 E
ING
Perşembe
12 E
ING
10 A
ING
Cuma
10 A
ING
Toplam
20
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
10:00 AM
10 B
10 E
11:00 AM
12 E
11 A
ING
5
10 A
ING
10 B
ING
10 B
ING
10 B
ING
6
7
12 E
ING
12 E
ING
Sınıf Öğretmenliği
Dersin Adı
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
HDS Derslik
4
4
4
4
4
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : HALİME HALE GÜNERİ
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
Salı
12 H
ING
11 C
ING
11 C
ING
12 D
ING
11 B
ING
11 B
ING
Çarşamba
12 G
ING
12 H
ING
11 B
ING
11 C
ING
12 H
ING
12 H
ING
12 D
ING
12 G
ING
11 B
ING
12 G
ING
11 C
ING
12 D
ING
12 D
ING
Pazartesi
Perşembe
Cuma
12 G
ING
Toplam
20
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma ARKA BAHÇE
Sınıf
11 B
11 C
12 D
12 G
12 H
Dersin Adı
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
HDS Derslik
4
4
4
4
4
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : HAVVA AKKOÇ
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
Pazartesi
Salı
Çarşamba
2
11 E
ING
11 F
SEÇ.CO
Ğ.SYDİ
11 F
SEÇ.CO
Ğ.SYDİ
Perşembe
12 C
ING
Cuma
12 C
ING
11 F
SEÇ.CO
Ğ.SYDİ
11 F
SEÇ.CO
Ğ.SYDİ
3
4
5
12 C
ING
11 F
ING
11 F
ING
11 F
SÇGEO
YB
11 F
ING
11 F
ING
11 E
ING
11 E
ING
11 E
ING
6
11 F
SÇBDE
MYB
12 C
ING
11 F
11 F
SÇSOSD SÇSOSD
İL
İL
Toplam
20
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba A1 VE B2 KATLAR
Sınıf
11 E
11 F
12 C
11 F
11 F
11 F
11 F
7
Dersin Adı
HDS Derslik
İNGİLİZCE
4
İNGİLİZCE
4
İNGİLİZCE
4
SEÇ.COĞRAFYA/YAB.DİL
4
SEÇ.DEM.İNS.HAK/YÖN.BİL
1
SEÇ.GEOMETRİ/YÖN.BİLİMLERİ
1
SEÇ.SOSYOLOJİ/YAB.DİL
2
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : ŞULE GÜZELTEPE
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
Sınıf Öğretmenliği
Dersin Adı
HDS Derslik
7
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : EMİNE ÇATLADAN
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
Sınıf Öğretmenliği
Dersin Adı
HDS Derslik
7
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : AYNUR ÖZTÜRK
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
12 H
ING
12 A
ING
12 F
ING
12 H
SÇ.MA
NYDİL
12 H
ING
12 F
ING
12 F
ING
12 H
ING
12 H
ING
12 F
ING
12 A
ING
5
6
7
12 A
ING
12 A
REH
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
12 H
SÇGİRİE
DB
12 H
SEÇ.CO
Ğ.SYDİ
12 H
SEÇ.CO
Ğ.SYDİ
Toplam
21
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
12:00 AM
12 F
12 H
12:00 AM
12 H
12 H
12 H
12 H
12 H
SEÇ.CO
Ğ.SYDİ
12 H
SEÇ.CO
Ğ.SYDİ
12 A
ING
12 H
12 H
SÇ.MA SÇSOSE
NYDİL İED
Sınıf Öğretmenliği
#####
Dersin Adı
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
REHBERLİK
SEÇ.COĞRAFYA/YAB.DİL
SEÇ.GİRİŞİMCİLİK/İNGİLİZ EDB
SEÇ.MANTK/YABANCI DİL
SEÇ.SOSYAL ETK/İNGİLİZ EDB
HDS Derslik
4
4
4
1
4
1
2
1
8
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : AHMET ADNAN DAĞ
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
Pazartesi
10 F
ING
9A
İNG
Salı
10 C
ING
10 D
ING
Cuma
10 C
ING
10 C
ING
9A
İNG
5
6
8
9B
İNG
10 D
ING
10 D
ING
10 F
ING
10 F
ING
9A
İNG
9A
İNG
10 C
ING
9B
İNG
9B
İNG
9B
İNG
12 B
ING
12 B
ING
10 F
ING
9B
İNG
9B
İNG
9A
İNG
Toplam
28
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma ÖN BAHÇE
Sınıf
10 C
10 D
10 F
12 B
9A
9B
7
12 B
ING
Çarşamba
Perşembe
4
Dersin Adı
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
HDS Derslik
4
4
4
4
6
6
9A
İNG
12 B
ING
10 D
ING
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : MELİKE UÇKUN
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
Pazartesi
9D
İNG
11 D
ING
Salı
11 D
ING
11 D
ING
11 F
ING
Çarşamba
9C
İNG
9C
İNG
11 F
ING
4
5
11 F
ING
6
7
8
9C
İNG
9C
İNG
11 F
ING
9C
İNG
9D
İNG
9D
İNG
9C
REH
9C
İNG
9D
İNG
9D
İNG
Perşembe
11 D
ING
Cuma
Toplam
21
Sınıf Öğretmenliği 9C
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi KANTİN VE ZEMİN KAT
Sınıf
11 D
11 F
9C
9D
9C
Dersin Adı
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
REHBERLİK
HDS Derslik
4
4
6
6
1
9D
İNG
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : İSMAİL BAŞTUĞ
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
Pazartesi
12 F
ALM
12 F
ALM
Salı
11 A
ALM
11 A
ALM
12 B
ALM
12 B
ALM
Çarşamba
12 A
ALM
12 A
ALM
12 C
ALM
12 C
ALM
Perşembe
11 E
ALM
11 E
ALM
Cuma
11 F
11 F
12 H
SEÇ.MA SEÇ.MA
ALM
/ALM /ALM
12 H
ALM
5
6
7
8
11 F 11 F
11 B
SEÇ.MA SEÇ.MA
ALM
/ALM /ALM
11 B
ALM
12 D
ALM
12 H 12 H
SÇGEO SÇGEO
ALM ALM
11 F
ALM
11 F
ALM
11 C
ALM
11 C
ALM
Toplam
30
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe ÖN BAHÇE
Sınıf
11:00 AM
11 B
11 C
11 D
11 E
11 F
12:00 AM
12 B
12 C
12 D
12 F
12 H
12 H
11 F
Dersin Adı
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
SEÇ.GEOMETRİ/ALMANCA
SEÇ.MATEMATİK/ALMANCA
12 D
ALM
HDS Derslik
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
11 D
ALM
11 D
ALM
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : CANAN BARBAROS
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
Salı
9A
ALM
9A
ALM
Çarşamba
10 B
ALM
10 B
ALM
Perşembe
9C
ALM
9C
ALM
Cuma
12 E
ALM
12 E
ALM
Toplam
28
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
9A
9B
9C
9D
10:00 AM
10 B
10 C
10 D
10 E
10 F
11 F
12 E
12 G
12 H
3
4
9D
ALM
9D
ALM
10 A
ALM
12 H
ALM
5
6
7
8
10 F
ALM
10 F
ALM
9B
ALM
9B
ALM
12 G
ALM
12 G
ALM
10 D
ALM
10 D
ALM
11 F
ALM
11 F
ALM
10 C
ALM
10 C
ALM
10 E
ALM
10 E
ALM
10 A
ALM
12 H
ALM
Sınıf Öğretmenliği
Dersin Adı
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
ALMANCA
HDS Derslik
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : RAMAZAN ÖZBEK
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
Pazartesi
10 C
DİN
10 F
DİN
12 H
DİN
10 B
DİN
Salı
9B
9B
HZ.MU HZ.MU
H.
H.
Çarşamba
9D
DİN
11 E
DİN
11 A
DİN
Perşembe
Cuma
12 B
DİN
9B
DİN
5
6
7
11 D
DİN
11 B
DİN
10 E
DİN
12 D
DİN
11 F
DİN
10 A
K.KERİ
M
10 B 10 B
HZ.MU HZ.MU
H.
H.
9C
DİN
10 D
DİN
9A
9A
10 C 10 C
HZ.MU HZ.MU HZ.MU HZ.MU
H.
H.
H.
H.
Toplam
30
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Salı C1 KAT
Sınıf
9A
9B
9C
9D
10:00 AM
10 B
10 C
10 D
10 E
10 F
11:00 AM
11 B
11 C
11 D
11 E
11 F
12:00 AM
12 B
12 D
12 H
9A
9B
10 B
10 C
10:00 AM
Dersin Adı
HDS Derslik
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
DİN KÜLTÜRÜ
1
SEÇ. HZ.MUHAMMEDİN HAYATI 2
SEÇ. HZ.MUHAMMEDİN HAYATI 2
SEÇ. HZ.MUHAMMEDİN HAYATI 2
SEÇ. HZ.MUHAMMEDİN HAYATI 2
SEÇ. KUR'AN-I KERİM
2
8
10 A
K.KERİ
M
10 A
DİN
12 A
DİN
9A
DİN
11 C
DİN
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : MEHMET ÖDEMİŞ
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
10 C
10 C
SÇGSST SÇGSST
AR
AR
10 F
10 F
10 E 10 E
SÇGSST SÇGSST SÇGSST SÇGSST
AR
AR
AR AR
Pazartesi
Salı
7
8
10 A
10 A
SÇGSST SÇGSST
AR
AR
12 E
11 E
GSMÜZ GSMÜZ
Çarşamba
Perşembe
12 F
GSMÜZ
12 A
12 C
GSMÜZ GSMÜZ
12 B
12 H
11 B
GSMÜZ GSMÜZ GSMÜZ
Cuma
11 A
11 D
12 D
11 C
12 G
GSMÜZ GSMÜZ GSMÜZ GSMÜZ GSMÜZ
Toplam
23
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe KANTİN VE ZEMİN KAT
Sınıf
11:00 AM
11 B
11 C
11 D
11 E
12:00 AM
12 B
12 C
12 D
12 E
12 F
12 G
12 H
10:00 AM
10 C
10 E
10 F
11 E
Dersin Adı
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
SEÇ.GÖRSEL SAN./SANAT TARİHİ
SEÇ.GÖRSEL SAN./SANAT TARİHİ
SEÇ.GÖRSEL SAN./SANAT TARİHİ
SEÇ.GÖRSEL SAN./SANAT TARİHİ
SEÇ.SANAT TARİHİ
HDS Derslik
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
11 E
11 E
SEÇSAN SEÇSAN
TA
TA
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : ÖMER NAİM ODABAŞ
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
Pazartesi
Salı
2
3
10 B
9A
10 C
SÇMÜZ
GSMÜZ GSMÜZ
SAN
10 F
SÇGSST
AR
Çarşamba
4
5
6
10 C
10 C
SÇGSST SÇGSST
AR
AR
10 F
10 E 10 E
SÇGSST SÇGSST SÇGSST
AR
AR AR
11 F 11 F
SÇGEO SÇGEO
GSA GSA
7
8
10 A
10 A
SÇGSST SÇGSST
AR
AR
10 B
9B
GSMÜZ GSMÜZ
10 E
GSMÜZ
Perşembe
Cuma
10 F
10 A
GSMÜZ GSMÜZ
10 B
9D
9C
10 D
11 F
SÇMÜZ
GSMÜZ GSMÜZ
GSMÜZ GSMÜZ
SAN
Toplam
23
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma KANTİN VE ZEMİN KAT
Sınıf
9A
9B
9C
9D
10:00 AM
10 B
10 C
10 D
10 E
10 F
11 F
11 F
10:00 AM
10 C
10 E
10 F
10 B
Dersin Adı
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
SEÇ.GEOMETRİ/GÖR.SAN
SEÇ.GÖRSEL SAN./SANAT TARİHİ
SEÇ.GÖRSEL SAN./SANAT TARİHİ
SEÇ.GÖRSEL SAN./SANAT TARİHİ
SEÇ.GÖRSEL SAN./SANAT TARİHİ
SEÇ.MÜZİK/GÖR.SAN
HDS Derslik
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : MUSTAFA CÜNEYT AYDIN
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
ERGUN ÇELEBİ İHL DERSİ VAR
Pazartesi
12 E
11 E
GSMÜZ GSMÜZ
ERGUN ÇELEBİ İHL DERSİ VAR
Salı
Çarşamba
Perşembe
12 F
GSMÜZ
12 A
12 C
GSMÜZ GSMÜZ
12 B
12 H
11 B
GSMÜZ GSMÜZ GSMÜZ
Cuma
11 A
11 D
12 D
11 C
12 G
GSMÜZ GSMÜZ GSMÜZ GSMÜZ GSMÜZ
Toplam
14
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma C1 KAT
Sınıf
11:00 AM
11 B
11 C
11 D
11 E
11 F
12:00 AM
12 B
12 C
12 D
12 E
12 F
12 G
12 H
Dersin Adı
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
HDS Derslik
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11 F
GSMÜZ
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : DEMET POLAT
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
Pazartesi
2
3
4
10 B
9A
10 C
SÇMÜZ
GSMÜZ GSMÜZ
SAN
5
6
7
8
10 A 10 A
SÇMÜZ SÇMÜZ
BED BED
Salı
10 B
9B
GSMÜZ GSMÜZ
Çarşamba
9A
REH
Perşembe
Cuma
10 F
10 A
GSMÜZ GSMÜZ
10 B
9D
9C
10 D
SÇMÜZ
GSMÜZ GSMÜZ
GSMÜZ
SAN
Toplam
15
Sınıf Öğretmenliği 9A
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi C2 KAT
Sınıf
9A
9B
9C
9D
10:00 AM
10 B
10 C
10 D
10 E
10 F
9A
10 B
10:00 AM
Dersin Adı
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
REHBERLİK
SEÇ.MÜZİK/GÖR.SAN
SEÇ. MÜZİK/BEDEN EĞT.
HDS Derslik
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
10 E
GSMÜZ
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : RIZA AKSOY
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
9D
9D
SEÇBİL SEÇBİL
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
9A
9A
SEÇBİL SEÇBİL
Toplam
6
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
9A
9B
9D
9B
9B
SEÇBİL SEÇBİL
Sınıf Öğretmenliği
Dersin Adı
HDS Derslik
SEÇMELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEK. 2
SEÇMELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEK. 2
SEÇMELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEK. 2
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : SİNAN DÖNMEZ
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
9B
BED
9B
BED
12 A
TRFİLK
Salı
9C
BED
9C
BED
10 A
BED
10 A
BED
Çarşamba
12 C
12 G
TRFİLK TRFİLK
Perşembe
9A
BED
9D
BED
9D
BED
Cuma
9A
BED
3
4
5
6
7
8
10 A 10 A
10 F
SÇMÜZ SÇMÜZ
BED
BED BED
10 F
BED
10 B
BED
10 B
BED
KUTSO MTAL DERSİ VAR
KUTSO MTAL DERSİ VAR
Toplam
20
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Salı ARKA BAHÇE
Sınıf
9A
9B
9C
9D
10:00 AM
10 B
10 F
10:00 AM
12:00 AM
12 C
12 G
12 H
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
SEÇ. MÜZİK/BEDEN EĞT.
TRAFİK VE İLK YARDIM
TRAFİK VE İLK YARDIM
TRAFİK VE İLK YARDIM
TRAFİK VE İLK YARDIM
12 H
TRFİLK
HDS Derslik
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : MEHMET ARSLAN
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
Pazartesi
12 H
BED
12 H
BED
12 D
TRFİLK
Salı
12 F
BED
12 F
BED
12 C
BED
12 C
BED
Çarşamba
10 C
BED
10 C
BED
12 G
BED
12 G
BED
Perşembe
12 B
BED
12 B
BED
12 E
BED
12 E
BED
5
6
7
12 F 12 A
TRFİLK BED
12 A
BED
12 B
TRFİLK
10 E
BED
12 D
BED
Cuma
Toplam
23
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe ARKA BAHÇE
Sınıf
10 C
10 E
12:00 AM
12 B
12 C
12 D
12 E
12 F
12 G
12 H
12 B
12 D
12 F
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
TRAFİK VE İLK YARDIM
TRAFİK VE İLK YARDIM
TRAFİK VE İLK YARDIM
HDS Derslik
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
12 D
BED
8
10 E
BED
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : REFİK HALİT YÜCESOY
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
Pazartesi
11 B
BED
11 B
BED
Salı
12 E
TRFİLK
Çarşamba
11 D
BED
11 D
BED
10 D 10 D
SEÇBED SEÇBED
Perşembe
10 D
BED
10 D
BED
LİYİNT ORTAOKULU DERSİ VAR
Cuma
3
4
LİYİNT ORTAOKULU
5
6
7
8
11 E
BED
11 E
BED
11 C
BED
11 C
BED
11 A
BED
11 A
BED
11 F
BED
11 F
BED
LİYİNT ORTAOKULU DERSİ VAR
Toplam
17
Sınıf Öğretmenliği
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba ARKA BAHÇE
Sınıf
10 D
11:00 AM
11 B
11 C
11 D
11 E
11 F
10 D
12 E
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
SEÇMELİ BEDEN EĞİTİMİ
TRAFİK VE İLK YARDIM
HDS Derslik
2
2
2
2
2
2
2
2
1
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
KILIÇARSLAN ANADOLU LİSESİ
01.03.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sayın : RAMAZAN ZEYBEK
Ziya ÇAVDAR
Okul Müdürü
1
2
3
4
12 E
DİN
12 G
DİN
12 F
DİN
5
6
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
12 C
DİN
Cuma
Toplam
4
Nöbet Günü ve Yeri :
Sınıf
12 C
12 E
12 F
12 G
Sınıf Öğretmenliği
Dersin Adı
DİN KÜLTÜRÜ
DİN KÜLTÜRÜ
DİN KÜLTÜRÜ
DİN KÜLTÜRÜ
HDS Derslik
1
1
1
1
7
8
Download

02.03.2015 tarihli ders proğramı