Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi
(EuropeAid/131352/D/SER/TR)
Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi
18-20 Şubat 2014, ANKARA
Dedeman Hotel / Akay Caddesi Büklüm Sok. No:1 06660 Ankara - Turkey
EĞİTİM GÜNDEMİ / 1. Gün, 18 Şubat 2014
Eğitimin ana hatları
1.GÜN (sabah oturumu)
“Genel Bakış ve kapsam”
Bu oturumun amacı, katılımcılara
proje kapsamında gürültü
haritalama konusunda bir fikir
sağlamak ve eğitim programının
içeriğini tanıtmaktır.
Bu oturum program ve gürültü
haritalama ile ilgili gelecek
faaliyetler hakkında bilgi
verecektir.
Ayrıca, gürültü haritalamanın
çeşitleri, araçları ve amacına ilişkin
de temel bilgiler aktarılacaktır.
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması Eğitimi – 1. Program
10:00 – 10:30 Kayıt
10:30 – 10:45 Açılış konuşmaları ve Giriş (Volker Irmer - Ekip Lideri)
•
Konuşmacıların tanıtılması
•
Üç günlük program içeriği
10:45 – 11:45 Proje kapsamı ve genel bakışı (Volker Irmer – Ekip Lideri)
•
Proje hedefleri ve eğitimlere ilişkin özet bilgi
•
Tüm bileşen ve programların aktarılması
•
Proje tarafından gerçekleştirilecek olan stratejik gürültü haritalaması
•
Gürültü haritalama faaliyetlerinin kapsamı
•
Gürültü hesaplama yöntemlerine genel bakış
•
Çevresel Gürültü Direktifi esasları
•
Ulusal mevzuat esasları
11:45 – 13:00 Gürültü haritalama nedir? (Simon Shilton – Anahtar Uzman 2)
• Gürültü haritalamaya genel giriş, neden kullanıldığı, nasıl çalıştığı ve gürültü
hesaplama sisteminin farklı bileşenleri
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:00 Gürültü hesaplama yöntemi nedir? (Simon Shilton – Anahtar Uzman 2)
•
Değerlendirme yöntemleri, Avrupa’da kullanılan çeşitli yöntemler ve bir
değerlendirme yöntemi dâhilindeki genel bileşenler konularına giriş
•
Avrupa Komisyonu tarafından önerilen ve Türk mevzuatında yer alan geçici
yöntemlerin kısaca tanıtılması
•
2017’deki 3. Dönem haritalaması için uygun olarak önerilen, Avrupa Komisyonu
Ortak Yönteminin (CNOSSOS-EU) tanıtılması
1.Gün (öğleden sonra oturumu)
“Teknik konsept”
Bu oturumda, şu anda
Avrupa’da kullanılan veya
geliştirme aşamasında olan
gürültü hesaplama yöntemleri
incelenecektir ve bunların genel
bileşenleri tartışılacaktır.
Ayrıca, ilki karayolları olmak
üzere Türkiye’de stratejik gürültü
haritalaması için kullanılacak özel
metodolojiler üzerine ilk detaylı
tartışma gerçekleştirilecektir.
15:00 – 15.30 Çay-Kahve Arası
15:30 – 16:30 NMPB Fransız Karayolu Gürültüsü Hesaplama Yöntemi (Simon Shilton –
Anahtar Uzman 2)
•
Fransız karayolu hesaplama yönteminin teknik detayları, kaynak ve dağılıma ilişkin
hususları
•
Yöntemin sınırlamaları üzerine tartışma (örneğin: yazılım, yöntemin kapsamında
olmayan sonuçları ne zaman sağlar gibi)
•
Stratejik gürültü haritalamada kullanımı
16:30 – 17:00 Karayolu trafik gürültüsü hesaplamaları üzerine tartışma (soru ve cevaplar)
17:00 Kapanış
Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi
(EuropeAid/131352/D/SER/TR)
Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi
18-20 Şubat 2014, ANKARA
Dedeman Hotel / Akay Caddesi Büklüm Sok. No:1 06660 Ankara - Turkey
EĞİTİM GÜNDEMİ / 2. Gün, 19 Şubat 2014
Eğitimin ana hatları
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması Eğitimi – 1. Program
09:00 – 10:00 RMR Hollanda Demiryolu Gürültüsü Hesaplama Yöntemi (Simon Shilton –
Anahtar Uzman 2)
2.GÜN (sabah oturumu)
“Teknik konsept”
Dört gürültü hesaplama
metodolojilerinin teknik detayları
demir yolları ve sanayi ile devam
edecek.
•
Hollanda demiryolu hesaplama yöntemi, kaynak ve dağılıma ilişkin hususlar
•
Yöntemin sınırlamaları üzerine tartışma (örneğin: yazılım, yöntemin kapsamında
olmayan sonuçları ne zaman sağlar gibi)
•
Stratejik gürültü haritalamada kullanımı
10:00 – 10:30 Demiryolu gürültü hesaplamaları üzerine açık tartışma (soru ve cevaplar)
10:30 – 11.00 Çay-Kahve Arası
11:30 – 12:30 ISO 9613-2 Metodu (Kısa dönemli uzman - Pedro Flores)
•
Sanayi, limanlar ve eğlence gürültüsü için ilgili ISO hesaplama ve dağılım yöntemi
teknik detayları.
•
Yöntemin sınırlamaları üzerine tartışma (örneğin: yazılım, yöntemin kapsamında
olmayan sonuçları ne zaman sağlar gibi)
•
Stratejik gürültü haritalamada kullanımı
12:30 – 13:00 Sanayi gürültüsü hesaplamaları üzerine tartışma (soru ve cevaplar)
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:00 ECAC 29 Dokümanına ilişkin teknik detaylar (Kısa dönemli uzman - Vitor
Rosão)
•
ECAC uçak gürültüsü hesaplama yönteminin teknik detayları.
•
Yöntemin sınırlamaları üzerine tartışma (örneğin: yazılım, yöntemin kapsamında
olmayan sonuçları ne zaman sağlar gibi)
2.Gün (öğleden sonra oturumu)
“Teknik konsept”
15:00 – 15:30 Uçak gürültüsü hesaplamaları üzerine tartışma (soru ve cevaplar)
Dört gürültü hesaplama
metodolojisinin teknik detayları
uçak gürültüsü hesaplama
yöntemi ile devam edecek olup,
maruziyet değerlendirmesi ve bu
süreçteki veri akışı bilgilendirilmesi
ile tamamlanacaktır.
15:30 – 16.00 Çay-Kahve arası
16:00 – 17:30 Maruziyet Değerlendirmesi & veriden modellere, modellerden gürültü
haritalarına (Saul Davies – Anahtar Uzman 4)
•
Maruziyet metodolojilerine genel bakış
•
Nüfus dağılım verilerinin geliştirilmesi
•
Farklı tipte gürültü sonucu çıktıları ve bunların kullanımı
•
Konut ve nüfus maruziyeti için alıcı sonuçlarının kullanımı
•
Gürültü haritalama için veri işlem akışı
•
Veri yönetimi yaklaşımları
17:30 Kapanış
Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi
(EuropeAid/131352/D/SER/TR)
Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi
18-20 Şubat 2014, ANKARA
Dedeman Hotel / Akay Caddesi Büklüm Sok. No:1 06660 Ankara - Turkey
EĞİTİM GÜNDEMİ / 3. Gün, 20 Şubat 2014
Eğitimin ana hatları
3.GÜN (sabah oturumu)
“Sorun yönetimi”
Bu oturumun amacı stratejik
gürültü haritalamasını teknik bir
açıdan ele almanın zorluklarına
ilişkin bir fikir vermek olacaktır.
Bu oturum, metodolojilerin
yazılım uygulamalarına ve
süreç dâhilindeki belirsizliğe
odaklanacaktır.
Çevresel Gürültü Modellerinin Hazırlanması Eğitimi – 1. Program
09:00 – 10:00 Gürültü haritalama standartlarının yazılıma uygulanması esnasındaki zorluklar
(Simon Shilton – Anahtar Uzman 2)
•
Belgelenmiş bir standardın gürültü haritalama yazılımına uygulanması zorlukları
•
Yöntemin dokümantasyonuna ilişkin hususlar, yöntemlere ilişkin bazı hususlar
ve metodun doğrulanmış kapsamının dışındaki hesaplama durumları esnasında
kullanıcıların bazı gereksinimleri
•
DIN 45687 ve Taslak ISO 17534 Standartları
10:00 – 11:00 Stratejik Gürültü Haritalamada Belirsizlik (Simon Shilton – Anahtar Uzman 2)
•
Stratejik gürültü haritalamada belirsizliklerin nereden kaynaklandığı
•
Belirsizliği değerlendirme ve yönetme araçları
•
Doğrulama ölçümleri
11:00 – 11.30 Çay-Kahve arası
11:30 – 12:30 Açık tartışma (soru ve cevaplar)
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
3.Gün (öğleden sonra oturumu)
“İnteraktif Oturum”
Sabah oturumundaki sunumların
ardından, genel/paylaşılan konular
üzerine açık bir “soru ve cevap”
13:30 – 15:00 İnteraktif Oturum
oturumu gerçekleştirilecektir
Katılımcı kurum kuruluşun her birine, uzmanlar ile belirli konuları tartışmak üzere 15’er dakikalık bir
ve akabinde “özel, bire bir”
süre ayırılmaktadır.
görüşmeler şeklinde – interaktif
•
ÇŞB - Gürültü Şube Müdürü Safiye Bilgili & Ekip Lideri Volker Irmer
oturum ile devam edecektir.
•
Anahtar Uzman 2 – Simon Shilton
Katılımcıların belirli bir konuda
tartışmak üzere uzmanlardan
her hangi biri ile ve/veya her
biriyle 15’er dakikalık bir interaktif
görüşme imkânları olacaktır.
•
Anahtar Uzman 4 – Saul Davies
15:30 Kapanış
Download

Gündem_Çevresel gürültü modellerinin hazırlanması