T.C
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bolu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sayı : 50408789-304.03Konu : Öğrenci Stajları
… / … / 201…
İLGİLİ MAKAMA
Yüksekokulumuz …………………….…………………………..…………. Bölümü,
……………………………….. Programı, …………………….. T.C. kimlik numaralı
öğrencisi ……………………………..……………….’ın 30 (Otuz) iş günü staj yapması
zorunludur. Öğrencinin staj yaptığı dönemde 5510 sayılı kanun gereğince iş kazası ve meslek
hastalığı sigortaları yüksekokulumuz tarafından yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yrd. Doç. Dr. Hasan LÖK
Müdür
STAJ DÖNEMİ
Yaz Stajı Dönemi
1. Dönem (…/…/……) - (…/…/……)
2. Dönem (…/…/……) - (…/…/……)
Ara Staj Dönemi
Ekim Dönemi (…/…/……) - (…/…/……)
Mart Dönemi (…/…/……) - (…/…/……)
SOSYAL GÜVENCESİ (SGK)
Kendime ait sosyal güvencem mevcut
Ebeveynlerim (Anne-Baba) üzerinde sosyal güvencem mevcut
Hiçbir sosyal güvencem yok
Öğrencinin Adresi :……………………………………….
Tel
:……………………………………….
E-Mail
:……………………………………….
İmza
:……………………………………….
İŞ YERİ ONAYI
Bolu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne
Yukarıda adı geçen öğrencinin belirtilen dönemde işyerimizde staj yapması uygundur.
İş Yeri Ünvanı :…………………………………………….
Adresi
:………………………………………….....
…………………………………………….
Tel / Fax
:……………………………………………
E-mail
:…………………………………………….
Yetkili, İmza, Kaşe
Bölüm Başkanı Onayı
Uygundur
Adı Soyadı :……………………....
İmza
:……………………….
Bolu Meslek Yüksekokulu / BOLU
Telefon
:0 374 2701452
Faks : 0 374 2701459
Web adresi :www.bmyo.ibu.edu.tr
Uygun Değildir
Download

işyeri staj kabul formu - Bolu Meslek Yüksekokulu