BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
BİLECİK
İşyerimizde kullanılmakta olan ve aşağıda dökümü yapılan ölçü ve ölçü aletlerinin
2014 yılı periyodik muayene ve damgalama işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
……/…../20…
Firma Kaşesi
Yetkilisinin İmzası
Markası
Seri No
Çekeri
EKİ : 1-Yerinde Muayene Giderine Ait Banka Dekontu
2-Muayene ve Damgalama Ücreti Makbuzu
ADRES :
TELEFON:
Adedi
Download

ÖNEMLİ!!!2014 YILI HASSAS TERAZİ KALİBRASYONLARI