EK - STAJ KABUL FORMU
Yüksekokulunuzun ….………………………………… Programı………………………no’lu,
…………………………………………adlı öğrenciniz işyerimizde 30 işgünü olan (5 / 6
hafta) zorunlu staj uygulamasını yapabilir. İşyerimizin özellikleri aşağıda yazılı olup, Gereği
için bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla
…/…/201...
İşyeri
İsim, İmza, Kaşe
İŞ YERİ ÖZELLİKLERİ:
İşyerinin Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
Faks:
E-Posta
Faaliyet alanı:
Genel Açıklama
ONAY
Yapılan inceleme sonucu yukarıda açık kimliği yazılı ilgili program öğrencisinin bu
işyerinde staj yapması uygun görülmüştür.
…./…../201..
Program Başkanı
……………………….
İmza
Download

Formu İndir