T.C.
ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 26928321.301.03Konu : Meclis toplantısı
30/10/2014
Sayın : DOSYAYA
Bl. Meclis Üyesi
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca, aşağıdaki
gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 03/11/2014 Pazartesi günü saat 14.00’de
Belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.
Toplantıya teşriflerinizi rica ederim.
Cavit ÖZTÜRK
Belediye Başkanı
G Ü N D E M
:
Bir evvelki Meclis Toplantısına ait
Tutanağın okunarak kabulü
123456789-
Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu
Emirler Mahallesi Kamu Yararı Kararı
Sarıcalar Mahallesi Kamu Yararı Kararı
Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatı
Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği
Belediye Kanunu Gereği Temizlik ve Zabıta Hizmetleri İçin İhale Yetki Onayı Alınması
Yurt Dışı İzni
Araç Satışı İçin Encümene Yetki Verilmesi
ATM Platformu
DAĞITIM:
Gereği
:
25 Meclis Üyesine
30/10/2014 Bilgisayar
30/10/2014 Yazı İşl.Md.
30/10/2014 Bşk.Yrd.
Bilgi :
Kaymakamlık Makamı
Büyükşehir Belediyesi
: A.SAVAŞ
: Ö.GÜGERÇİN
: A.AKDENİZ
Adres : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler / SAKARYA
Tel
: (0264) 241 48 00 (4 Hat) Fax : ( 0264 ) 242 05 34 - www.sakarya-erenler.bel.tr.
e-mail: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: A.SAVAŞ
Download

Görüntülemek için tıklayınız