KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI)
Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliğinde ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında; 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek
ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen ünvanlarda, yazılı ve /veya sözlü sınav yapılmaksızın Lise 2012 KPSS ve Lisans 2013 KPSS (B) grubu sınavı ile ilgili puan türü esas alınarak sıralama ile alım
yapılacaktır.
BİRİMİ
ÜNVANI
ADEDİ
ARANAN NİTELİKLER
FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
Hemşire
19
Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak
FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
Hemşire
45
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü (Lisans) Mezunu Olmak
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Büro Personeli
3
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Önlisans Programından Mezun Olmak; MEB Onaylı
Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Destek Personeli
1
Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak; Hizmetin Özelliğine Göre E Sınıfı Ehliyet Sahibi Olmak; Uzun
Yol Şoförü olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.
1-Başvuracak adayların 657 Sayılı Kanunun 48.Maddesin'de belirtilen şartlara haiz bulunmaları.
2- Mezuniyetine göre Lise 2012 KPSS-Önlisans 2012 KPSS-Lisans 2013 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları.
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
4-Müracatların; ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar; Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının pdb.ktu.edu.tr web adresinden temin edilecek örnek başvuru dilekçesi ve
istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına elden yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5- Sonuçlar KPSS Puan sıralaması dikkate alınarak; başvuru bitim tarihini takip eden 1 hafta içinde pdb.ktu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
6- 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- Diploma örneği (Diploma aslı tarafımızca görülecek ve fotokopisi alınacaktır).
3- KPSS Sonuç Belgesi.
4- Büro personeli kadrolarına başvuranlar için MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasının aslı
5- Destek personeli kadrosuna başvuranlar için E sınıfı Ehliyet ve 5 yıl Uzun Yol Şoförü olarak çalıştığına dair belge
6- Personel Dairesi Başkanlığının pdb.ktu.edu.tr web adresinden temin edilecek başvuru dilekçesi.
Download

Personel ilanının ayrıntıları için tıklayın