D- SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLEN KURUMLAR VE ALTYAPILARI
D.1-Sağlık Kurum ve Kuruluş Sayıları, 2014 Eylül
SAĞLIK BAKANLIĞI
ÖZEL
ÜNİVERSİTE
Araştırma Hastanesi
1
Hastane
9
Tıp Fakültesi Hastanesi
1
Devlet Hastanesi
14
Tıp Merkezi
7
Diş Hekimliği Fakültesi
1
İlçe Hastanesi
3
Dal Merkezi
2
Ağız Diş Sağlığı Hastanesi
1
Diyaliz Merkezi
6
Ağız Diş Sağlığı Merkezi
2
Poliklinik/ADSP
2/3
112 Acil Sağlık Hizm.Başhekimliği
1
İlçe Sağlık Müdürlükleri
7
Toplum Sağlığı Merkezi
17
Aile Sağlığı Merkezi
138
Verem Savaş Dispanseri
3
AÇ-SAP
2
KETEM
1
Diğer (Halk Sağ. Lab.,Mer. Lab.)
2
D.2-Yıllara Göre Eczane ve Ecza Deposu Sayısı
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 Eylül
Eczane Sayısı
377
392
396
404
407
414
413
Ecza Deposu Sayısı
11
12
12
11
10
9
8
D.3-Yıllara ve Sektörlere Göre Hastane Yatak Sayıları
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Eylül
2,881
2,888
2,734
2,661
2,678
2,541
2,634
Özel Sektör
171
390
439
630
688
728
761
Üniversite
923
975
998
775
775
775
976
3,975
4,253
4,171
4,066
4,141
4,044
4,371
Sağlık Bakanlığı
Toplam
D.4-Yıllara Göre 10.000 Kişiye Düşen Yatak Sayısı Grafiği
D.5- 112 Acil Sağlık Hizmetleri, 2014 Eylül
İstasyon Sayısı
33
Personel Sayısı
488
UMKE Personel Sayısı
89
Kara Ambulans Sayısı
47
4 Yataklı Ambulans Sayısı
1
Paletli Ambulans Sayısı
3
Obez – Yoğun Bakım Ambulansı
1
Özel Donanımlı Ambulans
2
Motorsiklet Ambulans
1
Kentsel Vakalara İlk 10 Dakikada Ulaşma Oranı (%)
93
Kırsal Vakalara İlk 30 Dakikada Ulaşma Oranı (%)
92
Dr: 12 , ATT: 33 , Par:8 , Ebe-Hem:12 ,
Anes.Tek: 7 , Psikolog: 1, Şoför: 1,
Top.Sağ.Tek.: 14 Diğ.: 1
D.6- Yıllara Göre Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimi Sayıları
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Eylül
Aile Sağlığı Merkezi
125
131
130
131
133
134
137
138
Aile Hekimi
342
347
348
350
352
354
361
363
Download

sağlık hizmetleri verilen kurumlar ve altyapıları