Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
2014 Yılı /Transfüzyon Merkezi
Hizmet İçi Eğitim Planı
Eğitimci
Saat
Atıklar ve Ayrıştırılması
Meral Ş. Demir-Keziban Elevli
Enf. Kont. Hem.
14:05
14:35
Kişilerarası İlişkiler- Sağlık Çalışanı/Hasta İlişkisi
*Özkan Göksu-Kayhan Hamzaçebi
Psikolog
14:40
15:40
Bilgi Güvenliği Politikası
Sezer Balık
Bilgi İşlem Sor.
15:45
16:00
Cross Match ve Kan Grubu Değerlendirmesi
Saniye Yılmaz
Hemşire
15:00-16:00
29.04.2014
Kan Bileşenlerinin Hazırlanması-Saklanması ve Nakli
Saniye Yılmaz
Hemşire
15:00-16:00
06.05.2014
Hasta Hakları
Canan Ünlü-Sevilay Dönmez
Hasta Hakları Birimi
14:00-14:30
Şadiye GöK -Işıl İbas
Eğitim Hem.
14:35-15:35
Transf. Merk.
15.10.2014
22.10.2014
Konferans Salonu
Saat
Tarih
Grup
Eğitim Yeri
24.04.2014
08.05.2014
15.05.2014
22.05.2014
29.05.2014
05.06.2014
Transfüyon Merkezi
Grup
Laboratuar
Teknisyenleri
SHKS-Hasta Güvenliği Uygulamaları-Güvenlik Raporlama
Bildirim Sistemi-Renkli Kodlar
Tarih
Lab.Tekn.
Hemşire-S.Mem.
Anes. Tekn.
Rad. Tekn.
Eğitim Konusu
Konferan
Eğitim Yeri
s Salonu
Ek: 8
*Kişilerarası İlişkiler- Sağlık Çalışanı/Hasta İlişkisi eğitimini tarihlerine göre farklı psikologlar tarafından yapılacaktır.
Eğitim Konusu
Eğitimci
Kadın Hakları, Medeni Hukukta Kadın, Toplumsal Cinsiyet
Rolleri
Damla Dinç
Sosyal Çalışmacı
11:30-12:30
10.03.2014
Tüm Personel
KKKA Hastalığına Güncel Yaklaşım
Dr. Hakan Kutlu
Enf. Hast. Uzmanı
12:30-13:30
06.05.2014
Tüm Personel
Hanta Hastalığına Güncel Yaklaşım
Leptosproz Hastalığına Güncel Yaklaşım
Dr. Safiye Koçulu Enf. Hast. Uz.
Dr. A. Melih Şahin Enf. Hast. Uz.
12:30-13:30
03.06..2014
Tüm Personel
Kuduz Hastalığına Güncel Yaklaşım
Dr. Safiye Koçulu
Enf. Hast. Uzmanı
12:30-13:30
04.11.2014
Tüm Personel
Kan Yolu İle Bulaşan Hastalıkların Önemi (HIV-AİDS Ve
Hepatitler)
Dr. Adem Albayrak
Enf. Hast. Uzmanı
12:30-13:30
01.12.2014
Tüm Personel
Onaylayan
Dr. Hamit Öztürk
Başhekim Vekili
Kon. Sal.
Özel Gün ve Haftalar ve Diğer/Hizmet İçi Eğitim Planı
Download

Eğitim Konusu Eğitimci Saat Cross Match ve Kan Grubu