2014-2015 Öğretim Yılı Mühendislik Fakültesi Yatay Geçiş Sonuçları (Başarı Durumuna Göre)
1. Kimya Mühendisliği Bölümü
No
Ad/Soyad
1
Melek
ÇUKUR
2
Burcu
İPEK
Hangi
Üniv.Geldiği
Tunceli
Çankırı
Karatekin
2013
Yerleştirme
Puanı
221,21093
2,49
Kabul
Edilmemiştir
2012
222,36144
2,98
Kabul
Edilmemiştir
Kayıt Yılı
Not Ort.
Değerlendirme
Açıklama
Uşak Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi Madde 7-ı gereği
ve Madde 12-a gereği (CC altında notu olan öğrenciler yatay
geçiş yapamaz), Belge eksik (kimlik fotokopisi)
Uşak Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi Madde 12-a gereği
(CC altında notu olan öğrenciler yatay geçiş yapamaz)
2. İnşaat Mühendisliği Bölümü
YURT İÇİ MÜRACATLAR
ADI SOYADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RIDVAN CENGİZ
MEHDİ ÖZKURT
YUSUF DERMAN
YAĞIZ AYDIN
SERHAT BAĞDAŞ
CEM BAYRAM DANACI
ÖMER VEFA ASLAN
MERVE KAYA
HATİCE GÜNDÜZ
HANGİ ÜNİV. GELDİĞİ
KAYIT
YILI
ŞIRNAK ÜNİV.
ŞIRNAK ÜNİV.
GÜMÜŞHANE ÜNİV.
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
BAYBURT ÜNİV.
BOZOK ÜNİV.
GEDİZ ÜNİV.
CANİK BAŞARI ÜNİV.
GEDİZ ÜNİV.
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
YERLEŞTİRME
PUANI
NOT.ORT.
270,35285
262,5552
283,70858
212,448
281,52937
290,46659
296,81587
289,65545
260,74075
3,01
2,92
2,7
3,02
2,9
2,63
2,58
2,33
1,06
SONUÇ
ASİL
ASİL
1. YEDEK
Uşak Üni. Yatay Geçiş Yönergesi 12/b maddesine uygun değil.
Uşak Üni. Yatay Geçiş Yönergesi 12/b maddesine uygun değil.
Uşak Üni. Yatay Geçiş Yönergesi 12/b maddesine uygun değil.
Uşak Üni. Yatay Geçiş Yönergesi 12/b maddesine uygun değil.
Uşak Üni. Yatay Geçiş Yönergesi 12/b maddesine uygun değil.
Uşak Üni. Yatay Geçiş Yönergesi 12/b maddesine uygun değil.
YURT DIŞI MÜRACATLAR
ADI SOYADI
1 CEMİL UÇAR
2 EREN UYSAL
3 EBRU SEZEN
HANGİ ÜNİV. GELDİĞİ
DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
AZERBAYCAN ÜNİV.
KAYIT
YILI
2013
2013
2012
YERLEŞTİRME
PUANI
NOT.ORT.
238,2392
247,8304
218,56226
3,78
3,62
3,19
SONUÇ
ASİL
1. YEDEK
Uşak Üni. Yatay Geçiş Yönergesi 12/b maddesine uygun değil.
4
5
6
7
8
9
10
11
MELİSSA KONYALIOĞLU
RIDVAN KURT
OKAN YILDIZ
YİĞİTCAN TUNA
İREM NAMAL
MEHMET ÇAKIR
ALPASLAN AHMET ALKANAT
DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
LEFKE AVRUPA ÜNİV.
AZERBAYCAN ÜNİV.
DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
YAKIN DOĞU ÜNİV.
KIBRIS ÜNİV.
YAKIN DOĞU ÜNİV.
2013
2013
2012
2013
2013
2012
2013
261,51086
250,7909
224,97571
284,63584
222,22113
3,42
3,26
3,15
3,15
2,99
2,72
2,41
SEMİH ÇETİN
VİYANA TEKNİK ÜNİV.
2008
218,457
-
Uşak Üni. Yatay Geçiş Yönergesi 12/b maddesine uygun değil.
Uşak Üni. Yatay Geçiş Yönergesi 12 maddesine uygun değil.
Uşak Üni. Yatay Geçiş Yönergesi 12/b maddesine uygun değil.
Uşak Üni. Yatay Geçiş Yönergesi 12/b maddesine uygun değil.
Uşak Üni. Yatay Geçiş Yönergesi 12/b maddesine uygun değil.
Uşak Üni. Yatay Geçiş Yönergesi 12/b maddesine uygun değil.
Uşak Üni. Yatay Geçiş Yönergesi 12/b maddesine uygun değil.
Uşak Üni. Yatay Geçiş Yönergesi 12/b maddesine uygun değil. ve
Eksik evrak.
3. Makine Mühendisliği Bölümü
Normal Öğretim Programı YURT İÇİ MÜRACATLAR
Adı Soyadı
Başvurduğu
Sınıf/Öğretim
MURAT DEMİRTAŞ
2. Sınıf- N.Ö
OSMAN ATEŞ
2.Sınıf –N.Ö
Kayıtlı Olduğu
Üniversite/Bölüm
Afyon Kocatepe
Üniversitesi/
Makine
Mühendisliği
Bingöl
Üniversitesi/
Makine
Mühendisliği
Not
Ortalaması
Üniversite Yerleşme
Puanı
Başvuru Dosyası
İncelemesi
Değerlendirme
Sonucu
2,96
256,09804
Başvurusu Uygun
1. ASİL
2,78
238,71944
Başvurusu Uygun
2. ASİL
3. Makine Mühendisliği Bölümü
İkinci Öğretim Programı YURT İÇİ MÜRACATLAR
Adı Soyadı
Başvurduğu
Sınıf/Öğretim
ORKUN ÖZTAMER
3. Sınıf - İ.Ö.
Kayıtlı Olduğu
Üniversite/Bölüm
Bingöl Üniv./
Makine
Mühendisliği
Not
Ortalaması
Üniversite Yerleşme
Puanı
Başvuru Dosyası
İncelemesi
Değerlendirme
Sonucu
2,88
237,86559
Başvurusu Uygun
1. ASİL
3. Makine Mühendisliği Bölümü
Yurt Dışı Başvuru Değerlendirmeleri
Bölüme uygunluk şartlarını sağlayan yurt dışı başvurusu yapılmamıştır.
3. Makine Mühendisliği Bölümü
Başarı Şartına Göre Yurt İçi Yatay Geçiş Başvuruları Uygun Bulunmayan Adaylar
Adı Soyadı
NAZMİ ARAS
KÜBRA
SATILMIŞ
Başvurduğu
Sınıf/Öğretim
Kayıtlı Olduğu
Üniversite/Bölüm
3. Sınıf - N.Ö.
Bozok Üni./
Makine Müh.
3. Sınıf - İ.Ö.
Mustafa Kemal
Üniversitesi /
Makine Müh.
Not
Ortalaması
2.39
1,72
Üniversite
Yerleşme
Puanı
Başvuru Dosyası
İncelemesi
Değerlendirme
Sonucu
277,04978
Mukavemet 1: FF
Mukavemet 2: FF
Termodinamik2:FF
Sayısal Analiz:DD
Kabul edilmedi
277,36172
Bilgisayar Prog:FF
Mühendislik Fiziği2:FF
Matematik 2:DD
Türk Dili 2: DC
Kabul edilmedi
Gerekçe
Uşak Üni.Yatay
Geçiş Yönergesi
7/ğ ve 12/b
maddesine
uygun değildir.
Uşak Üni.Yatay
Geçiş Yönergesi
7/ğ ve 12/b
maddesine
Mukavemet 1:FF
Dinamik:FF
Termodinamik 1: FF
İmal Usulleri 1:FF
İmal Usulleri 2: DC
Mukavemet 2: FF
Tas. ve Mod. Tek. 2:FF
CÜNEYT ÖZER
İBRAHİM
PARLAR
SİNAN
ŞENYURT
2.Sınıf-İ.Ö
Bayburt
Üniversitesi./
Makine
Mühendisliği
3.Sınıf – İ.Ö
Mustafa Kemal
Üniversitesi/
Makine
Mühendisliği
1.Sınıf – İ.Ö
Karabük
Üniversitesi/
Makine
Mühendisliği
2,61
1,74
2,66
231,72482
277,16965
267,20798
(DGS)
Fizik 2:DD
Matematik 1:DD
İngilizce1:FD
Makine Müh.
Matematiği:DD
Mukavemet1:FF
Dinamik:FF
Termodinamik1:FF
İmal Usulleri 1:FD
Müh. Say. Yön. :DD
Teknik İngilizce 1:FF
Mak. Müh. Mat. 2:DC
Mukavemet 2:FF
Termodinamik 2:FF
İmal Usulleri 2:DD
Tas. Ve Mod. Tek. 2: FF
Beyan edilen başarı
durum belgesi kayıtlı
olduğu kuruma ait
olmamakla beraber eş
değer diploma programına
ait değil
uygun değildir.
Kabul edilmedi
Uşak Üni.Yatay
Geçiş Yönergesi
7/ğ ve 12/b
maddesine
uygun değildir.
Kabul edilmedi
Uşak Üni.Yatay
Geçiş Yönergesi
7/ğ ve 12/b
maddesine
uygun değildir.
Kabul edilmedi
Uşak Üni.Yatay
Geçiş Yönergesi
5/a, 7/ğ, 7/I ve
12/b maddesine
uygun değildir.
YAVUZ KAAN
DEMİRER
1. Sınıf – N.Ö
Yalova
Üniversitesi
/Polimer
Mühendisliği
-
287,77263
Yapılan başvuru eşdeğer
diploma programına ait
değildir.
Kabul edilmedi
Uşak Üni.Yatay
Geçiş Yönergesi
5/a maddesine
uygun değildir.
3. Makine Mühendisliği Bölümü
Başarı Şartına Göre Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuruları Uygun Bulunmayan Adaylar
BUĞRA
KAĞAN
SARPKAYA
ŞAHİN
GÜLLER
CENGİZ
ELMALI
ÖZGÜR
ÖZTÜRKOĞLU
3.Sınıf –N.Ö
Yakın Doğu
Üniversitesi/
Makine
Mühendisliği
3. Sınıf – N.Ö
Yakın Doğu
Üniversitesi/
Makine
Mühendisliği
3. Sınıf – İ.Ö
Yakın Doğu
Üniversitesi/
Makine
Mühendisliği
3. Sınıf –N.Ö
Yakın Doğu
Üniversitesi /
Makine
Mühendisliği
2,64
2,64
2,89
2,20
241,02448
(DGS)
Matematik 2:DC
227,12169
(DGS)
Diferansiyel Denklemler: DC
Termodinamik 1: DC
Mukavemet 1: DC
251,65560
(DGS)
208,17017
(DGS)
Mukavemet 1 :DD
Matematik 2:DD
Diferansiyel Denklemler: DD
Mukavemet 1:DD
Kabul edilmedi
Uşak Üni.Yatay
Geçiş Yönergesi
7/ğ, 7/I ve 12/b
maddesine
uygun değildir.
Kabul edilmedi
Uşak Üni.Yatay
Geçiş Yönergesi
7/ğ, 7/I ve 12/b
maddesine
uygun değildir.
Kabul edilmedi
Uşak Üni.Yatay
Geçiş Yönergesi
7/ğ, 7/I ve 12/b
maddesine
uygun değildir.
Kabul edilmedi
Uşak Üni.Yatay
Geçiş Yönergesi
7/ğ, 7/I ve 12/b
maddesine
uygun değildir.
Asil Aday Kayıtları: 01-05 Eylül 2014
Yedek Aday Kayıtları:08-11 Eylül 2014
Kesin Kayıt İçin Önemli Hatırlatmalar:
1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Postayla kayıt yapılmaz.
2. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
3. Kayıt için istenilen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle onaylı örneği kabul edilir.
4. Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
1. Başvuru dosyalarınızdaki evraklara ilave olarak
2. 6 adet fotoğraf.
3. 29 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.
4. II. Öğretim Programlarına geçiş yapan öğrencilerden öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
NOT: II. Öğretim öğrencileri aşağıda belirtilen öğrenim ücretlerini Türkiye Halk Bankası Uşak Şubesi TR 040001200978200006100044 nolu hesabına
yatıracaklardır. Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri 31.08.2013 tarih ve 2013/5172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre belirlenmiştir. 2014-2015 yılı Katkı
Payı ve Öğrenim Ücretleri için yeni Bakanlar Kurulu kararı alınması halinde, karara göre tutarlarda güncelleme yapılacaktır.
FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI
İKİNCİ
ÖĞRETİM
FAKÜLTELER
7
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
764,50
Download

Mühendislik Fakültesi Yatay Geçiş Sonuçları