PERSONEL İZİN ve ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ
ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ
PERSONEL İZİN İŞLEMLERİ
YILLIK İZİN/ MAZERET İZNİ/
HASTALIK İZNİ Mİ?
Hayır
AYLIKSIZ İZNİ Mİ?
Evet
İzin isteği onay formunun
doldurulması.
Evet
HASTALIK
İZNİ Mİ?
Hayır
Talebin uygunluğunun Birim
amiri tarafından incelenmesi ve
onaylanması.
Muayene
raporunun
eklenmesi.
Belgelerin
kaydının
alınarak Maaş
birimine
gönderilmesi.
Askerlik nedeniyle aylıksız
izin alınacaksa askerlik sevk
belgesi, doğum nedeniyle
aylıksız izin alınacaksa doğum
raporu ile birlikte kişinin
dilekçesinin alınması veya
ilgili birim tarafından PDB’ye
gönderilmesi.
Personel Daire Başkanlığı
tarafından olur yazısının
yazılması.
Aylıksız izin olurunun Rektör
imzasına sunulması.
Formun izin kayıtlarına
işlenmesi.
Rektör olurunun, kişinin
çalıştığı birime gönderilmesi.
Asker Alma Dairesi
Başkanlığı (ASAL) tarafından
hazırlanan formun
doldurulması ve Rektör
imzasına sunulması.
Onaydan sonra idari
personel ise bağlı
bulunduğu Asker Alma
Bölgesi Başkanlığına,
Akademik Personel ise Milli
Savunma Bakanlığı Asker
Alma Daire Başkanlığına
gönderilmesi.
Tehir işlemi ile ilgili karşı
kurumdan gelen cevabın
ilgili birime gönderilmesi.
Download

PERSONEL İZİN ve ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ