VEKÂLETNAME VE TAPU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
KUŞADASI TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİSSELİ GAYRİMENKUL SATINALMA MUAMELESİ İÇİN TANZİM
EDİLECEK VEKÂLETNAMENİN İLGİLİ PARAGRAFIDIR.
Aydın İli Kuşadası İlçesi Caferli Köyü Saraydamı mevkiinde bulunan 30F-IIIB pafta 375 ve 378 no’lu parsellerde
bulunan Kesman Elektrik İnşaat Taahhüt Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.’ne ait meskenler ve arsanın
üzerindeki bağımsız bölümlerden adıma; taşınmazlardan şahsen veya müştereken, hisseli veya hissesiz, ipotekli veya
ipoteksiz olarak satın almaya, önalım hakkından (şuf’a hakkından) feragat etmeye, ifraz veya tevhit yapmaya, ferağ
takrirlerini ilgili tapu sicil müdürü ve yetkili memur huzurunda kabule, gereken tüm belgeleri adıma imzalamaya, tescil
talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya her nevi harç ve resimleri ödemeye, satın alınacak iş bu
taşınmazlardaki paylarımdan dolayı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası gereği, yönetim planı, listeyi, beyannameyi tanzim
ile adıma imzalamaya, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, tescilini yaptırmaya, tapu senetlerini teslim almaya,
634, 2814 ve 3227 kanunlarla ilgili olarak her türlü işlemleri yapmaya, söz konusu kanunlarla ilgili olarak tapu
dairelerindeki işlemleri takip ve neticelendirmeye, her türlü işlemleri tesise ve kabule, adıma tanzim ve imzalanması
lazım gelen bilumum evrak vs. tanzim ve imzalamaya, evrakları teslim ve tesellüme/tebliğ ve tebellüğe (satın almış
olduğum veya satın alacağım taşınmaz veya taşınmazlar üzerine Kesman Elektrik İnşaat Taahhüt Pazarlama İthalat
İhracat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. lehine borç miktarı kadar ipotek tesis etmeye konulacak olan her türlü ipotekleri kabul
edip borç ödemesi sonunda fek etmeye yapılacak iş ve işlemleri adıma takip ve sonuçlandırmaya tanzim ve
imzalanması lazım gelen bilimum evrakları ve resmi senetleri imzalamaya, ifayı vekalete mezun ve yetkili olmak
üzere GAZİ oğlu 1965 doğumlu 23521188842 TC kimlik no’lu İLHAN ARKOÇ’u vekil tayin ettim. Ayrıca yukarıda
yazılan yetkilerin kullanılması için gerekli görüldüğünde başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili kılmak
üzere ABDULLAH oğlu 1963 doğumlu 20035701222 TC no’lu NEJAT BABADAĞ’ı da vekil tayin ettim. 
HUSUSİ VE FOTOĞRAFSIZ VEKÂLETNAME GEÇERSİZDİR.
GEREKLİ OLAN EVRAKLAR;

Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik numaralı)

Noter için 2 adet vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi geçerli değildir ve son altı (6) aylık resminiz olması
gerekmektedir.)

Tapu masrafı
10 günlük (1 hisse) : 300 TL

Tapu Masrafı ödeme dekontu (açıklama olarak adınızı yazınız ve tapu masrafı olarak belirtiniz)

Yukarıda örneği verilen vekâletnamenin aslı
DENİZBANK 5970-9874489-351 Novaypark İnşaat Sağlık Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.
IBAN : TR55 0013 4000 0098 7448 9000 01
 Borç bitmeden vekâlet çıkartmamanızı ve son taksiti yatırdıktan sonra satış sonrası ile iletişime
geçmenizi rica ederiz.
Download

ulaşmak için tıklayınız