VEKÂLETNAME
Sahibi bulunduğum veya bulunacağım her türlü motorlu araçları dilediği trafik şube veya bürolarında veya
ilgili mercilerde kayıt ve tescil ettirmeye, tescil belgesi ve temiz kağıtlarını almaya, gerekirse ilgili trafik şubesi ve
vergi dairelerinden faks çektirmeye vergi ilişiklerini kestirmeye ve belgelerini almaya, gerektiğinde aracıma yol
belgesi ve trafikten çekme belgesi almaya, aracımı hurdaya çıkartmaya, hurda belgelerini almaya, fenni
muayenelerini ve sigortalarını yaptırmaya, sigorta poliçelerini tanzim ve imzalamaya, sigorta şirketi ve vergi
dairelerinden fazla yatırılanların iadelerini almaya, satıştan doğan sigorta şirketlerindeki poliçe iade tutarlarını
almaya, adıma düzenlenecek taahhütnameleri tanzim ve imzalamaya trafik mahkemeleri ve resmi belgeleri almaya
T.A.V beyannamelerini tanzim ve imzalamaya,K1-K2-K3 belgeleri çıkartmaya,Ö.T.V indirimli özürlü araç
alımlarında trafikte adıma düzenlenen , vergi dairesinde düzenlenen tutanakları imzalamaya ve aracıma LPG
taktırmaya ve ruhsatlarına işletmeye, aracıma gerektiğinde zayiinden ruhsat çıkartmaya, aracıma gelebilecek
herhangi bir haciz, rehin, tedbir v.b şerhleri koymaya ve kaldırmaya başkalarını tevkil teşrik ve azle mezun ve
yetkili olarak münferiden ve müştereken (TC:27031585528 HAKAN GEZEN) (TC:22592388212 HAKKI GÖKHAN
KADAYİFCİ) (TC:31739088908 ABDULLAH DENİZ) (TC:27028585692 MEHMET GEZEN) (TC:25397241812ALİ SERT)
(TC:37564677454 TAMER GÜRLER)( TC.41359559528 BARIŞ DEĞİRMENLİ ) (TC:42049545968 OZAN PEMBEGÜL)
(TC:22361396226 KEZİBAN DOĞRUYOL) (TC:42403544972 DENİZ ÖZDEN) (TC:11552181420 MAHMUT DAĞCI)
(TC:29056148948 MEHMET YAŞAR) (TC:31007204580 MEHMET BİLGİÇ) (TC:63109042500 RAMAZAN İMAL)
(TC:50716263886 İLHAN PİŞENİŞ) (TC:52423180128 GÜNAL MENEMENLİ) (TC:31393697270 GÜRAY METİNER)
(TC:14981420986 ÖVÜN CEM GÜÇSAV) (TC:48895325396 MUSA NECATİ MEYDEŞ) (TC:10300377214 OKAN TOPBAŞ)
(TC:20741258874 MEHMET GÜNTÜRK) (TC:42133746066 ÖZEN YAVAŞ) (TC:53752558022 GARİP GENÇAY)
(TC:20926437902 MUSTAFA IŞIK) (TC:43627679464 MURAT GENCER) (TC:49501782152 BÜLENT YILMAZ)
(TC:19273482826 HÜSNÜ GÜNAYDIN) (TC:36724726872 ORHAN PINAR) (TC:10961868694 MUSTAFA KIZILCA)
(TC:22045382504 İBRAHİM BAKÇAN) (TC:16898799450 MEHMET SITKI ÇITIRIKKAYA) (TC:38194885400 YÜKSEL
KUŞÇU) (TC:49945493614 HALUK ACAR) (TC:55675276328 EMRE ABBAK) (TC:26528069558 ÖZCAN ÖZDEMİR)(TC:27034585464 AZİZ GEZEN)(TC:30811912780 İLHAN TELBAŞ) (TC:45550439702 COŞKUN ŞAHİN ŞEN)
(TC:12365623312 ARİF ÇALIŞOĞLU) (TC:19477454988 ALİ KÜSİN)(TC:12163461284 MÜNÜR YILDIZ)
(TC:10241719500 TUNCAY ÇELİK),( İLHAN PİŞENİŞ TC.50716263886 ), (AYHAN ÖZTAŞKAN
TC:15251430435 ),( TC:45700396824 CAN AHMET GÜMÜŞ),( TC.37453193690 YUNİS YILDIZ)
tarafımca birlikte veya ayrı ayrı vekil tayin edildi.
VEKÂLET VEREN
TRAFİK TAKİBİ İÇİN GEREKEN EVRAK LİSTESİ:
ŞAHIS ADINA ALININAN ARAÇLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1-
NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
2-
İKAMETGAH BELGESİ
3-
VERGİ NUMARASI
4-
NOTER TASDİKLİ TRAFİK TAKİP VEKALETİ
ŞİRKET ADINA ALININAN ARAÇLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1- SON BİR YIL İÇERİSİNDE ALINMIŞ TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ (ASIL)
2- İMZA SİRKÜLERİ (ASIL)
3- VERHİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
4- NOTER TASDİKLİ TRAFİK TAKİP VEKALETİ
5- SİCİL GAZETESİ ASLI ( Merkez Trafik )
6- FALİYET BELGESİ ASLI ( Merkez Trafik )
Download

VEKÂLETNAME - Volkswagen Ticari Araç