İÇİNDEKİLER
TÜRKİSTAN’DA I. DÜNYA SAVAŞI’NIN ETKİLERİ VE
TÜRK SOVYET CUMHURİYETLERİNİN OLUŞUMU
Prof. Dr. Abdulvahap KARA ……………………………………………..
9
KIRIM TÜRKLERİNİN NÜFUS HAREKETLERİ VE DEMOGRAFİK
YAPISI
Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER ………………………………………….
27
OSMANLI ARŞİV VESİKALARINA GÖRE
EDREMİT KAZASI RUM NÜFUSU (XIX. VE XX. YÜZYILLAR)
Doç. Dr. Nahide ŞİMŞİR …………………………………………………..
41
UKRAYNA’DA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim AKIŞ - Daria ANDRİİENKO ……………………
59
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN EVVELİYATI VE GEREKÇELERİ
Yrd. Doç. Dr. Musa AKSOY ………………………………………………
73
DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Ali Servet ÖNCÜ …………………………………………... 113
SAİMBEYLİ (HAÇİN)’DE MİSYONERLİK VE KADIN
MİSYONERLER
Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÜNÜVAR - Alper KÜÇÜKDURMAZ ……….. 143
TÜRK TARİHİ’NDE DUNHUANG’IN ÖNEMİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZEREN - Arş. Gör. Kürşat YILDIRIM ………... 163
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA SOVYET RUSYA’DAKİ
TÜRKLERİN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN NURİ PAŞA’NIN (KİLLİGİL)
FAALİYETLERİ VE ALMAN YETKİLİLERLE GÖRÜŞMESİ
Dr. Nejdet KARAKÖSE ……………………………………………………. 181
1783 KIRIM’IN RUSYA’YA İLHAKI SÜRECİNDE
II. KATERİNA’NIN YUNAN PROJESİ VE ÖNEMİ
Mahir ASLAN ………………………………………………………………
221
TÜRK DÜNYASININ UZUN MANZUM VE MENSUR DESTANI:
ŞİKÂRİ DESTANI
Dr. Nabi KOBOTARİAN (AZEROĞLU) …………………………………..
231
7
Download

İçindekiler