IŞIK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANI Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri İlan Başlama Tarihi : 28 Ağustos 2014 Meslek Yüksek Okulu Program : Ameliyathane Hizmetleri İlan Bitiş Tarihi : 11 Eylül 2014 Anabilim : -­‐ Ön Değerlendirme : 12 Eylül 2014 Kadro Tipi : Öğretim Görevlisi Sınava Giriş Tarihi : 15 Eylül 2014 Kadro Sayısı : 1 Sonuç Açıklama Tarihi : 16 Eylül 2014 Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programına 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. GENEL ŞARTLAR ALES’den en az 70 puan almış olmak. En az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydı ile alanları ile 2 yıl tecrübeli olmak. ÖZEL ŞARTLAR • Hemşirelik mezunu olmak, • Ameliyathane hemşiresi alanında, en az 2 yıl tecrübeli olmak. BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
Adaylar; başvuru dilekçelerine özgeçmiş, Nüfus cüzdanı sureti, Merkezi Sınav Başarı Belgesi
(ALES), fotoğraf (2 adet), Noter onaylı diploma fotokopileri, Lisans Diploması, (Varsa Öğretim
Görevliliği Atama Yazısı, Yüksek Lisans Diploması) 2 referans, Bilimsel Çalışma ve yayınları
kapsayan (1) takım dosya ekleyeceklerdir. Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Işık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksek Okulu Müdürlüğüne, Büyükdere Caddesi, 34398 Maslak-İstanbul, posta adresine
yapılması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate
alınmayacak olup, posta ile yapılan başvurulara ait belgelerin son başvuru tarihine kadar Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Download

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu