ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Dönem I Akademik Takvimi
1
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Tel : (0452) 2265214
Fax : (0452) 2265228
Web: http://tipfakultesi.odu.edu.tr
CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET YERLEŞKESİ
52200 – Ordu/TÜRKİYE
REKTÖR
DEKAN
DEKAN YARDIMCISI
DEKAN YARDIMCISI
BAŞKOORDİNATÖR
DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ
DÖNEM I KOORDİNATÖR YRD
Prof. Dr. Tarık YARILGAÇ
Prof. Dr. Alpay HAKTANIR
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYA
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Soner ÇANKAYA
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
2
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EGİTİM –ÖGRETİM YILI
DÖNEM I DERS PROGRAMI
(15 Eylül 2014 –29 Mayıs 2015)
KURUL 1
KURUL 2
KURUL 3
KURUL 4
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Ders kurulu pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
HÜCRE I
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Ders kurulu pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
HÜCRE II
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Ders kurulu pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
KEMİK VE EKLEM
Ders kurulunun başlaması
Ders kurulunun bitimi
Ders kurulu pratik sınavı
Ders kurulu teorik sınavı
TOPLAM
Dönem İçi Yarıyıl Tatili
Dönem Sonu Genel Sınav PRATİK
Dönem Sonu Genel Sınav TEORİK
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı PRATİK
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı TEORİK
Mazeret Sınavı
7 Hafta / 168 saat
15 Eylül 2014
24 Ekim 2014
27-28 Ekim 2014
31Ekim 2014
10 Hafta / 285 saat
03 Kasım 2014
02 Ocak 2015
05-06 Ocak 2015
9 Ocak 2015
10 Hafta / 269 saat
12 Ocak 2015
27 Mart 2015
30-31 Mart 2015
03 Nisan 2015
8 Hafta / 193 saat
06 Nisan2015
22 Mayıs 2015
25-26 Mayıs 2015
29 Mayıs 2015
35 hafta / 915 saat
26 Ocak-6 Şubat 2015
08-10 Haziran 2015
12 Haziran 2015
22 - 24 Haziran 2015
26Haziran 2015
01 - 05 Haziran 2015
3
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM I
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
(15 Eylül 2014 – 29 Mayıs 2015)
34 Hafta
Teorik Pratik Toplam
Soru Sayısı
Saat
Saat
Saat
Dersler
Anatomi
51
40
91
28
Fizyoloji
21
2
23
7
Histoloji ve Embriyoloji
22
14
36
11
Tıbbi Mikrobiyoloji
22
8
30
9
Tıbbi Biyokimya
84
20
104
32
Biyofizik
14
-
14
4
Davranış Bilimleri
28
-
28
9
Deontoloji
28
-
28
9
Biyoistatistik
88
-
88
27
Tıbbi Terminoloji
21
-
21
6
Tıbbi Parazitoloji
10
-
10
3
Tıbbi Biyoloji
56
-
56
17
Tıbbi Genetik
30
-
30
9
Organik Kimya
18
-
18
5
Bilişim Teknolojileri
24
14
38
11
Klinik Beceri Eğitimi
25
16
41
13
Seçmeli Ders
56
56
Yabancı Dil
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi
Türk Dili ve Edebiyatı
Toplam
84
84
56
56
56
56
794
114
908
200
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu
SEC107
SEC107
SEC107
Dersin Adı
Fotoğrafçılık
Müzik
Spor
4
ORDU ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM – I DERSLERİ
GENEL ve DERS KURULLARINA GÖRE
AKTS KREDİLERİ
Yarıyıl 1 ve 2 (Dönem I)
Ders
Kodu
Dersin Adı
Ders
Teorik Pratik
Kategorisi Saat
Saat
OTF100
OTF100
OTF100
OTF100
OTF100
OTF100
OTF100
OTF100
OTF100
OTF100
OTF100
OTF100
OTF100
OTF100
OTF100
OTF100
Anatomi
Fizyoloji
Histoloji-Embriyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tibbi Biyokimya
Biyofizik
Davranış Bilimleri
Deontoloji
Biyoistatistik
Tıbbi Terminoloji
Tıbbi Parazitoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Genetik
Organik Kimya
Bilişim Teknolojileri
Klinik Beceri Eğitimi
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
51
21
22
22
84
14
28
28
88
21
10
56
30
18
24
25
SEC107
Seçmeli Ders
Seçmeli
YDI105
Yabancı Dil
TİT103
TDK101
40
2
14
8
20
14
16
Toplam
Saat
AKTS
91
23
36
30
104
14
28
28
88
21
10
56
30
18
38
41
3
56
56
2
Zorunlu
84
84
5
Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi
Zorunlu
56
56
3
Türk Dili ve Edebiyatı
Zorunlu
56
56
3
908
60
Toplam
794
114
Kurul
Kodu
Kurul Adı
Kurul
Teorik
Kategorisi Saat
OTF101
Tıbbi Bilimlere
Giriş
Zorunlu
134
16
150
10
OTF103
Hücre I
Zorunlu
237
36
273
18
OTF102
Hücre II
Zorunlu
230
28
258
18
OTF104
Kemik ve Eklem Zorunlu
137
34
171
12
738
114
852
58
Toplam
6
2
3
2
7
1
2
2
6
2
1
4
2
1
3
Pratik Toplam
AKTS
Saat Saat
5
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ (I.) DERS KURULU
(15 Eylül 2014 – 31 Ekim 2014)
7 Hafta /163 Saat
Teorik
Saat
8
Pratik
Saat
-
Toplam
saat
8
Soru Sayısı
Deontoloji
12
-
12
11
Tıbbi Biyokimya
9
8
17
16
Biyoistatistik
18
-
18
16
Organik Kimya
18
-
18
16
Bilişim Teknolojileri
12
4
16
15
Klinik Beceri Eğitimi
7
4
11
10
Tıbbi Parazitoloji
10
-
10
9
Seçmeli Ders
10
10
Yabancı Dil
18
18
Türk Dili ve Edebiyatı
12
12
10
10
Dersler
Anatomi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi
Toplam:
144
16
160
7
100
6
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
HÜCRE I (II.) DERS KURULU
(03 Kasım 2014 – 09 Ocak 2015 )
10 Hafta/286 saat
Teorik
Saat
10
Pratik
Saat
-
Toplam
saat
10
Soru Sayısı
Deontoloji
16
-
16
7
Tıbbi Biyokimya
26
6
32
15
Biyoistatistik
26
-
26
12
Histoloji ve Embriyoloji
10
6
16
7
Biyofizik
14
-
14
7
Tıbbi Mikrobiyoloji
22
8
30
14
Fizyoloji
21
2
23
11
Tıbbi Biyoloji
16
-
16
7
Bilişim Teknolojileri
12
10
22
10
Klinik Beceri Eğitimi
6
4
10
5
Seçmeli Ders
16
16
Yabancı Dil
24
24
Türk Dili ve Edebiyatı
16
16
18
18
Dersler
Anatomi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi
Toplam:
253
36
289
5
100
7
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
HÜCRE II (III.) DERS KURULU
(12Ocak 2015 – 03 Nisan 2015)
10 Hafta/276 saat
Dersler
Anatomi
Tıbbi Biyokimya
Biyoistatistik
Tıbbi Biyoloji
Davranış Bil.
Tıbbi Terminoloji
Tıbbi Genetik
Klinik Beceri Eğitimi
Seçmeli Ders
Yabancı Dil
Türk Dili ve Edebiyatı
Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi
Toplam:
Teorik
Saat
18
40
22
40
14
21
15
7
18
21
16
Pratik
Saat
20
4
4
16
248
Toplam
Saat
38
44
22
40
14
21
15
11
18
21
16
Soru Sayısı
19
21
11
20
7
10
7
5
16
28
276
100
8
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
KEMİK ve EKLEM (IV.) DERS KURULU
(06 Nisan 2015 –29 Mayıs 2015)
8 Hafta /183 saat
Dersler
Anatomi
Tıbbi Biyokimya
Biyoistatistik
Histoloji ve
Embriyoloji
Davranış Bil.
Tıbbi Genetik
Klinik Beceri Eğitimi
Seçmeli Ders
Yabancı Dil
Türk Dili ve Edebiyatı
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi
Toplam:
Teorik
Saat
15
9
22
Pratik
Saat
20
2
-
Toplam
Saat
35
11
22
12
8
20
14
15
5
12
21
12
4
12
149
14
15
9
12
21
12
Soru Sayısı
28
9
17
16
11
12
7
12
34
183
100
9
DÖNEM I
DERS
PROGRAMI
10
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ (I.) DERS KURULU
(15 Eylül 2014 – 31Ekim 2014)
7 Hafta /163 Saat
Teorik
Saat
8
Pratik
Saat
-
Toplam
Saat
8
Soru Sayısı
Deontoloji
12
-
12
13
Tıbbi Biyokimya
9
8
17
10
Biyoistatistik
18
-
18
22
Organik Kimya
18
-
18
17
Bilişim Teknolojileri
12
4
16
20
Klinik Beceri Eğitimi
7
4
11
10
Tıbbi Parazitoloji
10
-
10
3
Seçmeli Ders
10
10
Yabancı Dil
18
18
Türk Dili ve Edebiyatı
12
12
10
10
Dersler
Anatomi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi
Toplam:
144
16
160
8
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. C.Semih KUNAK
DERS KURULU BAŞKAN YARD.
Yrd.Doç.Dr. Pınar Naile GÜRGÖR
11
1. HAFTA
15 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30 - 14.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
AÇILIŞ
AÇILIŞ
AÇILIŞ
AÇILIŞ
ÖĞLE ARASI
Parazitolojiye giriş ve parazitlik
14.30 - 15.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
Parazitolojiye giriş ve parazitlik
Yrd. Doc. Ülkü KARAMAN
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
Biyokimyanın tanımı ve konusu
Prof.Dr.Tevfik NOYAN
Latince Terminoloji
Latince Terminoloji
ÖĞLE ARASI
Genel tanımlamalar (Bilgisayar, Donanım ve Yazılım Kavramları vb)
ve Tarihçe
Genel tanımlamalar (Bilgisayar, Donanım ve Yazılım
Kavramları vb) ve Tarihçe
Genel tanımlamalar (Bilgisayar, Donanım ve Yazılım Kavramları vb)
ve Tarihçe
Genel tanımlamalar (Bilgisayar, Donanım ve Yazılım Kavramları vb)
ve Tarihçe
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Biyoistatistiğin Sağlık Hizmetlerinde Önemi ve Kullanım Alanları
Biyoistatistiğin Sağlık Hizmetlerinde Önemi ve Kullanım Alanları
Biyoistatistiğin Sağlık Hizmetlerinde Önemi ve Kullanım Alanları
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
08.30
09.30
10.30
11.30
08.30
09.30
10.30
11.30
16 EYLÜL 2014SALI
- 09.20
- 10.20
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
Yrd. Doc. Ülkü KARAMAN
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
17 EYLÜL 2014ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
08.30
09.30
10.30
11.30
18 EYLÜL 2014PERŞEMBE
- 09.20
- 10.20
ORGANİK KİMYA
- 11.20
ORGANİK KİMYA
- 12.20
ORGANİK KİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
19 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 - 09.20
DEONTOLOJİ
09.30 - 10.20
DEONTOLOJİ
SEÇMELİ DERS
10.30 - 11.20
SEÇMELİ DERS
11.30 - 12.20
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Organik Kimya, Önemi, Yaşamda Organik Kimya
Organik Bileşik.Sınıfl., Yapısal Formüller
Moleküler Bağlanma
ÖĞLE ARASI
Klinik Beceri Tanımı
Öykü Alma
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Yrd.Doç. Dr. Nilay TAŞ
Yrd.Doç. Dr. Özgür YAĞAN
Yrd.Doç. Dr. Yasemin KAYA
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
Deontoloji’ye Giriş
Deontoloji’ye Giriş
ÖĞLE
Prof.Dr. Alpay HAKTANIR
Prof.Dr. Alpay HAKTANIR
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
12
2. HAFTA
22 EYLÜL 2014PAZARTESİ
08.30 - 09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
Çözeltiler, zayıf asitler ve bazlar
09.30 - 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
Çözeltiler, zayıf asitler ve bazlar
10.30 - 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
Çözeltiler, zayıf asitler ve bazlar
11.30 - 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
Çözeltiler, zayıf asitler ve bazlar
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
ÖĞLE ARASI
Helmintlerin genel özellikleri
Helmintlerin genel özellikleri
Tamponlar
Tamponlar
08.30
09.30
10.30
11.30
23 EYLÜL 2014 SALI
- 09.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
- 10.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
Yrd.Doç.Dr.Sema Nur
AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema Nur
AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema Nur
AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema Nur
AYYILDIZ
Yrd. Doc. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doc. Ülkü KARAMAN
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Protozoolojiye giriş
Protozoolojiye giriş
Latince Terminoloji
Latince Terminoloji
ÖĞLE ARASI
Kelime İşlemci (MS Word)
Yrd. Doc. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doc. Ülkü KARAMAN
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Kelime İşlemci (MS Word)
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Kelime İşlemci (MS Word)
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Kelime İşlemci (MS Word)
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Verinin Düzenlenmesi ve Sunumu (Frekans Tabloları)
Verinin Düzenlenmesi ve Sunumu (Frekans Tabloları)
Verinin Düzenlenmesi ve Sunumu (Frekans Tabloları)
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
24 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
08.30
09.30
10.30
11.30
25 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
- 09.20
- 10.20
ORGANİK KİMYA
- 11.20
ORGANİK KİMYA
- 12.20
ORGANİK KİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
26 EYLÜL 2014 CUMA
08.30 - 09.20
DEONTOLOJİ
09.30 - 10.20
DEONTOLOJİ
SEÇMELİ DERS
10.30 - 11.20
SEÇMELİ DERS
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Moleküler Konformasyonlar
İzomerlikStereokimya
Alkanlar
ÖĞLE ARASI
Temel Fizik Muayene
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
PRATİK: Temel Fizik Muayene
Yrd.Doç. Dr. Yasemin KAYA
Yrd.Doç. Dr. Yasemin KAYA
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
Tarih öncesi Tıp ve Mezapotamya, Mısır, Hint ve Çin Tıbbı
Tarih öncesi Tıp ve Mezapotamya, Mısır, Hint ve Çin Tıbbı
ÖĞLE ARASI
Pediatrik Hastada Öykü-Muayene
PRATİK: Pediatrik Hastada Öykü-Muayene
Prof.Dr. Alpay HAKTANIR
Prof.Dr. Alpay HAKTANIR
Yrd.Doç. Dr. Emine
YURDAKUL ERTÜRK
Yrd.Doç. Dr. Emine
YURDAKUL ERTÜRK
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
13
3. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
13.30
14.30
15.30
16.30
29 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
- 09.20
- 10.20
- 11.20
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
- 12.20
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
Geriatrik Hastada Öykü-Muayene
Yrd.Doç. Dr. Özlem ÖZDEMİR
PRATİK: Geriatrik Hastada Öykü-Muayene
Yrd.Doç. Dr. Özlem ÖZDEMİR
ÖĞLE ARASI
Laboratuvar (Lab. kural ve malzeme tanıtımı)–A grubu
Laboratuvar (Lab. kural ve malzeme tanıtımı)–A grubu
Laboratuvar (Lab. kural ve malzeme tanıtımı)–B grubu
Laboratuvar (Lab. kural ve malzeme tanıtımı)–B grubu
Yrd.Doç.Dr.Sema N. AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N. AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N. AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N. AYYILDIZ
30 EYLÜL 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
DEONTOLOJİ
DEONTOLOJİ
13.30 - 14.20
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
01 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
02 EKİM 2014 PERŞEMBE
- 09.20
ORGANİK KİMYA
- 10.20
ORGANİK KİMYA
- 11.20
ORGANİK KİMYA
- 12.20
ORGANİK KİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Yunan, Roma, Bizans, Ortaçağ ve Avrupa Rönesans Tıbbı
Yunan, Roma, Bizans, Ortaçağ ve Avrupa Rönesans Tıbbı
ÖĞLE ARASI
PRATİK: Kelime İşlemci Uygulamaları (MS Word)–A grubu
Prof.Dr. Alpay HAKTANIR
Prof.Dr. Alpay HAKTANIR
PRATİK: Kelime İşlemci Uygulamaları (MS Word)–A grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
PRATİK: Kelime İşlemci Uygulamaları (MS Word)–B grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
PRATİK: Kelime İşlemci Uygulamaları (MS Word)–B grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Yer Ölçüleri
Yer Ölçüleri
Yer Ölçüleri
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Alkenler ve Alkinler
Görmenin Kimyası (Söyleşi)
Aromatik Bileşikler
Hetero halkalı Bileşikler
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Konsültasyon
Yrd.Doç. Dr. Nilay TAŞ
Yrd.Doç. Dr. Özgür YAĞAN
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
03 EKİM 2013 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
ÖĞLE ARASI
Kurban Bayramı Arefesi
Kurban Bayramı Arefesi
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Kurban Bayramı Arefesi
Kurban Bayramı Arefesi
14
4. HAFTA (4-7 EKİM KURBAN BAYRAMI)
06 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30
09.30
10.30
11.30
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
07 EKİM 2014SALI
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
KURBAN BAYRAMI 3. GÜNÜ
KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ
08 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
08.30
09.30
10.30
11.30
09 EKİM 2013 PERŞEMBE
- 09.20
ORGANİK KİMYA
- 10.20
ORGANİK KİMYA
- 11.20
ORGANİK KİMYA
- 12.20
ORGANİK KİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
10 EKİM 2013 CUMA
08.30 - 09.20
DEONTOLOJİ
09.30 - 10.20
DEONTOLOJİ
10.30 - 11.20
SEÇMELİ DERS
11.30 - 12.20
Değişim Ölçüleri
Değişim Ölçüleri
Değişim Ölçüleri
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbonlar ve Kanser (Söyleşi)
Morfin ve diğer azotlu bileşikler (Söyleşi)
Alkoller, Aldehitler ve Ketonlari Eterler
Biyolojik Önemi Olan Alkol ve Fenoller (Söyleşi)
ÖĞLE ARASI
Solunum Sistemi Muayenesi
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
PRATİK: Solunum Sistemi Muayenesi
Yrd.Doç. Dr. Recep AKGEDİK
Yrd.Doç. Dr. Recep AKGEDİK
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
İslam ve Osmanlı Tıbbı
İslam ve Osmanlı Tıbbı
Prof.Dr. Alpay HAKTANIR
Prof.Dr. Alpay HAKTANIR
SEÇMELİ DERS
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
15
5. HAFTA
13 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
08.30
09.30
10.30
11.30
14 EKİM 2014 SALI
- 09.20
- 10.20
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
08.30
09.30
10.30
11.30
15 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
16 EKİM 2014 PERŞEMBE
- 09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
Tıbbi entomolojiye giriş
Tıbbi entomolojiye giriş
ÖĞLE ARASI
Laboratuvar (Titrasyon) –A grubu
Laboratuvar (Titrasyon) –A grubu
Laboratuvar (Titrasyon) –B grubu
Laboratuvar (Titrasyon) –B grubu
Yrd. Doc. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doc. Ülkü KARAMAN
Latince Terminoloji
Latince Terminoloji
ÖĞLE ARASI
Hesap Tabloları (MS Excel)
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Hesap Tabloları (MS Excel)
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Hesap Tabloları (MS Excel)
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Hesap Tabloları (MS Excel)
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Olasılığa Giriş
Olasılığa Giriş
Olasılığa Giriş
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
17 EKİM 2014 CUMA
- 09.20
DEONTOLOJİ
- 10.20
DEONTOLOJİ
- 11.20
SEÇMELİ DERS
- 12.20
SEÇMELİ DERS
Doç.Dr.Ahmet Bayrak
Doç.Dr.Ahmet Bayrak
Doç.Dr.Ahmet Bayrak
Doç.Dr.Ahmet Bayrak
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Kolorimetre
Kolorimetre
Laboratuvar (Kolorimetre) –A grubu
Laboratuvar (Kolorimetre) –A grubu
ÖĞLE ARASI
Laboratuvar (Kolorimetre) –B grubu
Laboratuvar (Kolorimetre) –B grubu
Prof.Dr. Tevfik NOYAN
Prof.Dr. Tevfik NOYAN
Doç.Dr.Ahmet Bayrak
Doç.Dr.Ahmet Bayrak
Doç.Dr.Ahmet Bayrak
Doç.Dr.Ahmet Bayrak
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
Tıbbi Etik
Tıbbi Etik
ÖĞLE
Prof.Dr. Alpay HAKTANIR
Prof.Dr. Alpay HAKTANIR
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
16
6. HAFTA
20 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
TIBBİ PARAZİTOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
08.30
09.30
10.30
11.30
21 EKİM 2014 SALI
- 09.20
- 10.20
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
08.30
09.30
10.30
11.30
22 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
23 EKİM 2014 PERŞEMBE
- 09.20
ORGANİK KİMYA
- 10.20
ORGANİK KİMYA
- 11.20
ORGANİK KİMYA
- 12.20
ORGANİK KİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
Parazit hastalıkların önemi
Sağlık çalışanlarının parazitoloji laboratuarında karşılaşacağı riskler
ÖĞLE ARASI
Laboratuvar (Kan alma, serum, plazma ayırımı) –A grubu
Laboratuvar (Kan alma, serum, plazma ayırımı) –A grubu
Laboratuvar (Kan alma, serum, plazma ayırımı) –B grubu
Laboratuvar (Kan alma, serum, plazma ayırımı) –B grubu
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
PRATİK: Hesap Tabloları Uygulamaları (MS Excel) A-Grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
PRATİK: Hesap Tabloları Uygulamaları (MS Excel) A-Grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
PRATİK: Hesap Tabloları Uygulamaları (MS Excel) B-Grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
PRATİK: Hesap Tabloları Uygulamaları (MS Excel) B-Grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Olasılık Dağılımları –I (Binom ve Poisson Dağılımı)
Olasılık Dağılımları –I (Binom ve Poisson Dağılımı)
Olasılık Dağılımları –I (Binom ve Poisson Dağılımı)
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Eter ve Anestezi (Söyleşi), Organik asit ve bazlar
Organik asit türevleri
Üre (Söyleşi)
Aminler ve ilgili zot bileşikleri, sülfanilamit ve sülfra ilaçlar
(Söyleşi)
ÖĞLE ARASI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
16.30 - 17.20
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Yrd.Doç.Dr.Aliye Gediz Ertürk
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
Genel Tekrar (Komite’ye Bakış)
Genel Tekrar (Komite’ye Bakış)
ÖĞLE
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Yrd.Doç.Dr.Sema N. AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N. AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N. AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N. AYYILDIZ
Anatomiye Giriş
Anatomiye Giriş
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
24 EKİM 2014 CUMA
- 09.20
DEONTOLOJİ
- 10.20
DEONTOLOJİ
- 11.20
SEÇMELİ DERS
- 12.20
SEÇMELİ DERS
Yrd. Doc. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doc. Ülkü KARAMAN
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
ARASI
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
17
7. HAFTA
27 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
PRATİK SINAV
09.30 - 10.20
PRATİK SINAV
10.30 - 11.20
PRATİK SINAV
11.30 - 12.20
PRATİK SINAV
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
PRATİK SINAV
14.30 - 15.20
PRATİK SINAV
15.30 - 16.20
PRATİK SINAV
16.30 - 17.20
PRATİK SINAV
28 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20
PRATİK SINAV
09.30 - 10.20
PRATİK SINAV
10.30 - 11.20
PRATİK SINAV
11.30 - 12.20
PRATİK SINAV
ÖĞLE
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
CUMHURİYET BAYRAMI
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
29 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
30 EKİM 2014 PERŞEMBE
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
CUMHURİYET BAYRAMI
ÖĞLE
31EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
ARASI
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ ( I). DERS KURULU ( KURUL-I)
TEORİK SINAVI
TIBBİ BİLİMLERE GİRİŞ ( I). DERS KURULU (KURUL -I)
TEORİK SINAVI
ÖĞLE ARASI
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
18
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
HÜCRE I (II.) DERS KURULU
(03 Kasım 2014 – 09 Ocak 2015 )
10 Hafta/286 saat
Teorik
Saat
10
Pratik
Saat
-
Toplam
Saat
10
Soru Sayısı
Deontoloji
16
-
16
6
Tıbbi Biyokimya
26
6
32
17
Biyoistatistik
26
-
26
10
Histoloji ve Embriyoloji
10
6
16
7
Biyofizik
14
-
14
6
Tıbbi Mikrobiyoloji
22
8
30
14
Fizyoloji
21
2
23
10
Tıbbi Biyoloji
16
-
16
7
Bilişim Teknolojileri
12
10
22
10
Klinik Beceri Eğitimi
6
4
10
5
Seçmeli Ders
16
16
Yabancı Dil
24
24
Türk Dili ve Edebiyatı
16
16
18
18
Dersler
Anatomi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi
Toplam:
253
36
289
5
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Sibel GÖKTÜRK
DERS KURULU BAŞKAN YARD.
Yrd. Doç. Dr. Yeliz ÇETİNKOL
19
1. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
03 KASIM 2014 PAZARTESİ
- 09.20
ANATOMİ
- 10.20
ANATOMİ
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ BİYOLOJİ
Kemikler Hakkında Genel Bilgi
Kemikler Hakkında Genel Bilgi
Metabolizmaya giriş
Serbest enerji ve termodinamiğin prensipleri
ÖĞLE ARASI
Tıbbi biyolojiye giriş ve hücre bilimi
Hücrenin incelenmesinde kullanılan teknikler
Mikroskop çeşitleri, kullanımları
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Fizyolojiye giriş
Vücudun genel bileşimi ve vücut sıvıları
Homeostasis
ÖĞLE ARASI
Sunum (MS Powerpoint)
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Sunum (MS Powerpoint)
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Sunum (MS Powerpoint)
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Sunum (MS Powerpoint)
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Olasılık Dağılımları-II (Normal Dağılım)
Olasılık Dağılımları-II (Normal Dağılım)
Olasılık Dağılımları-II (Normal Dağılım)
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
04 KASIM 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
13.30 - 14.20
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
05 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
08.30
09.30
10.30
11.30
06 KASIM 2014 PERŞEMBE
- 09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
- 10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
07 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
DEONTOLOJİ
09.30 - 10.20
DEONTOLOJİ
10.30 - 11.20
SECMELİ DERS
11.30 - 12.20
SECMELİ DERS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
16.30 - 17.20
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Mikrobiyolojiye giriş ve tarihçe
Mikroorganizmaların sınıflandırılması
Aminoasitler
Aminoasitler
ÖĞLE ARASI
Dolaşım Sistemi Muayenesi
PRATİK: Dolaşım Sistemi Muayenesi
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Yrd.Doç. Dr. Zeki Yüksel
GÜNAYDIN
Yrd.Doç. Dr. Zeki Yüksel
GÜNAYDIN
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
Malpraktis (Kötü Tıbbi Uygulama)
Malpraktis (Kötü Tıbbi Uygulama)
ÖĞLE ARASI
Hücrenin fonksiyonel yapısı
Hücrenin fonksiyonel yapısı
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
20
2. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
10 KASIM 2014 PAZARTESİ
- 09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
11 KASIM 2014 SALI
- 09.20
FİZYOLOJİ
- 10.20
FİZYOLOJİ
- 11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
- 12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ BİYOLOJİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
Aminoasitler
Proteinlerin yapısı
Eklemler Hakkında Genel Bilgi
Eklemler Hakkında Genel Bilgi
ÖĞLE ARASI
Hücrenin fiziksel yapısı
Hücrenin kimyasal yapısı ve biyomoleküller
Hücrenin kimyasal yapısı ve biyomoleküller
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Hücrenin fonksiyonel yapısı
Hücrenin fonksiyonel yapısı
Mikroorganizmaların temel yapısı
Prokaryotların ince yapısı
ÖĞLE ARASI
PRATİK: Sunum Uygulamaları (MS Powerpoint) – A Grubu
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
PRATİK: Sunum Uygulamaları (MS Powerpoint) – A Grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
PRATİK: Sunum Uygulamaları (MS Powerpoint) –B Grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
PRATİK: Sunum Uygulamaları (MS Powerpoint) – B Grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Örnekleme ve Örneklem Büyüklüğü
Örnekleme ve Örneklem Büyüklüğü
Örnekleme ve Örneklem Büyüklüğü
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
08.30
09.30
10.30
11.30
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
- 09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
- 10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
14 KASIM 2014 CUMA
- 09.20
DEONTOLOJİ
- 10.20
DEONTOLOJİ
- 11.20
SECMELİ DERS
- 12.20
SECMELİ DERS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Hücre duvar yapısı
Hücre duvar yapısı
Proteinlerin yapısı
Proteinlerin yapısı
ÖĞLE ARASI
Batın Muayenesi
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
PRATİK: Batın Muayenesi
Yrd.Doç. Dr. Köksal BİLGEN
Yrd.Doç. Dr. Köksal BİLGEN
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
Tıp ve Hukuk
Tıp ve Hukuk
ÖĞLE ARASI
Hücrenin fonksiyonel yapısı
Hücrenin fonksiyonel yapısı
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
21
3. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
17 KASIM 2014 PAZARTESİ
- 09.20
ANATOMİ
- 10.20
ANATOMİ
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ BİYOLOJİ
Kaslar Hakkında Genel Bilgi
Kaslar Hakkında Genel Bilgi
Nükleotidler ve kimyasal yapıları
Nükleotidler ve kimyasal yapıları
ÖĞLE ARASI
Prokaryotik ve Ökaryotik hücreler
Prokaryotik ve Ökaryotik hücreler
Hücre iskeleti ve ekstrasellülermatrix
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Hücrenin fonksiyonel yapısı
Mikroorganizma genetiği
Bakterilerin beslenmeleri ve üremeleri
ÖĞLE ARASI
PRATİK: Sunum Uygulamaları (MS Powerpoint) – A Grubu
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
PRATİK: Sunum Uygulamaları (MS Powerpoint) – A Grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
PRATİK: Sunum Uygulamaları (MS Powerpoint) –B Grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
PRATİK: Sunum Uygulamaları (MS Powerpoint) – B Grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Hipotez Testleri ve Ortalamaların Karşılaştırılması
Hipotez Testleri ve Ortalamaların Karşılaştırılması
Hipotez Testleri ve Ortalamaların Karşılaştırılması
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
18 KASIM 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
FİZYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
13.30 - 14.20
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
20 KASIM 2014 PERŞEMBE
- 09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
21 KASIM 2014 CUMA
- 09.20
DEONTOLOJİ
- 10.20
DEONTOLOJİ
- 11.20
SECMELİ DERS
- 12.20
SECMELİ DERS
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
PRATİK: Aminoasitleri tanıtıcı reaksiyonlar – A Grubu
PRATİK: Aminoasitleri tanıtıcı reaksiyonlar – A Grubu
PRATİK: Aminoasitleri tanıtıcı reaksiyonlar – B Grubu
PRATİK: Aminoasitleri tanıtıcı reaksiyonlar – B Grubu
ÖĞLE ARASI
Boyalar, boyama yöntemleri ve mikroskopik değerlendirme
Boyalar, boyama yöntemleri ve mikroskopik değerlendirme
Dpç. Dr. Tülin BAYRAK
Dpç. Dr. Tülin BAYRAK
Dpç. Dr. Tülin BAYRAK
Dpç. Dr. Tülin BAYRAK
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
Tıp ve Hukuk
Organ Transplantasyonu
13.30 - 14.20
TIBBİ BİYOKİMYA
ÖĞLE ARASI
Globuler proteinlerden miyoglobinin yapısı
14.30 - 15.20
TIBBİ BİYOKİMYA
Hemoglobinin yapısı ve fonksiyonları
15.30 - 16.20
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
16.30 - 17.20
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
Yrd.Doç.Dr.Sema Nur
AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema Nur
AYYILDIZ
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
22
4. HAFTA
24 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
Mikroorganizmaların üretilmesi ve besiyerleri
Mikroorganizmaların üretilmesi ve besiyerleri
Hemoglobinin yapısı ve fonksiyonları
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr.Sema Nur
AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema Nur
AYYILDIZ
11.30 - 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
Fibröz proteinler
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ BİYOLOJİ
ÖĞLE ARASI
Organeller
Organeller
Organeller
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
08.30
09.30
10.30
11.30
25 KASIM 2014 SALI
- 09.20
FİZYOLOJİ
- 10.20
FİZYOLOJİ
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
Hücre iskelet proteinleri ve hücre hareketleri
Hücre iskelet proteinleri ve hücre hareketleri
Karbonhidratların Yapısı
Karbonhidratların Yapısı
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
ÖĞLE ARASI
Veritabanı (MS Access)
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Veritabanı (MS Access)
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Veritabanı (MS Access)
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Veritabanı (MS Access)
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Oranların Karşılaştırılması
Oranların Karşılaştırılması
Oranların Karşılaştırılması
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
26 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
27 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
16.30 - 17.20
28 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
DEONTOLOJİ
09.30 - 10.20
DEONTOLOJİ
10.30 - 11.20
SECMELİ DERS
11.30 - 12.20
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Virüsler ve genel özellikleri
Virüsler ve genel özellikleri
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Hücre zarında taşıma
Hücre zarında taşıma
ÖĞLE ARASI
Karbonhidratların Yapısı
Karbonhidratların Yapısı
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
Aydınlatılmış Onam
Aydınlatılmış Onam
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
SECMELİ DERS
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
23
5. HAFTA
10.30
11.30
01 ARALIK 2014 PAZARTESİ
- 09.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
- 10.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
02 ARALIK 2014 SALI
- 09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
08.30
09.30
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ BİYOLOJİ
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
Histolojiye giriş ve çalışma yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Histolojiye giriş ve çalışma yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Dolaşım Sistemine Giriş
Dolaşım Sistemine Giriş
ÖĞLE ARASI
Plazma membran yapısı ve transport
Plazma membran yapısı ve transport
Hücre zarında taşıma
Hücre zarında taşıma
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
PRATİK: Karbonhidrat tanıtıcı reaksiyonlar-A grubu
PRATİK: Karbonhidrat tanıtıcı reaksiyonlar-A grubu
PRATİK: Karbonhidrat tanıtıcı reaksiyonlar-B Grubu
PRATİK: Karbonhidrat tanıtıcı reaksiyonlar-B Grubu
ÖĞLE ARASI
PRATİK: Veritabanı Uygulamaları (MS Access) – A Grubu
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
PRATİK: Veritabanı Uygulamaları (MS Access) – A Grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
PRATİK: Veritabanı Uygulamaları (MS Access) – B Grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
PRATİK: Veritabanı Uygulamaları (MS Access) – B Grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Ki-Kare Testlerinin Kullanımı
Ki-Kare Testlerinin Kullanımı
Ki-Kare Testlerinin Kullanımı
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
03 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
08.30
09.30
10.30
11.30
04 ARALIK 2014 PERŞEMBE
- 09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 11.20
FİZYOLOJİ
- 12.20
FİZYOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Lipid ve lipoproteinlerin Yapısı
Lipid ve lipoproteinlerin Yapısı
Hücreler arası iletişim
Hücreler arası iletişim
ÖĞLE ARASI
Virulans ve patojenite
Virulans ve patojenite
Prof.Dr.Tevfik NOYAN
Prof.Dr.Tevfik NOYAN
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
05 ARALIK 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
DEONTOLOJİ
DEONTOLOJİ
SECMELİ DERS
11.30 - 12.20
SECMELİ DERS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
16.30 - 17.20
Hasta Hakları
Hasta Hakları
ÖĞLE ARASI
Lipid ve lipoproteinlerin Yapısı
Lipid ve lipoproteinlerin Yapısı
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
Prof.Dr.Tevfik NOYAN
Prof.Dr.Tevfik NOYAN
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
24
6. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
08 ARALIK 2014 PAZARTESİ
- 09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ BİYOLOJİ
ANATOMİ
ANATOMİ
09 ARALIK 2014 SALI
08.30 - 09.20
FİZYOLOJİ
09.30 - 10.20
FİZYOLOJİ
10.30 - 11.20
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
11.30 - 12.20
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
PRATİK: Lipitleri tanıtıcı reaksiyonlar – A Grubu
PRATİK: Lipitleri tanıtıcı reaksiyonlar – A-Grubu
PRATİK: Lipitleri tanıtıcı reaksiyonlar – B Grubu
PRATİK: Lipitleri tanıtıcı reaksiyonlar – B Grubu
ÖĞLE ARASI
Hücre sinyal iletimi
Hücrelerarası bağlantılar
Sinir Sistemine Girişi
Sinir Sistemine Girişi
Hücre içi haberciler
Hücre içi haberciler
Ateş Ölçme
PRATİK: Ateş Ölçme
İnternet İle İlgili Temel Kavramlar ve Güvenlik Kavramı
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
İnternet İle İlgili Temel Kavramlar ve Güvenlik Kavramı
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
İnternet İle İlgili Temel Kavramlar ve Güvenlik Kavramı
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
08.30
09.30
10.30
11.30
11 ARALIK 2014 PERŞEMBE
- 09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 11.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
- 12.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
FİZYOLOJİ
FİZYOLOJİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
12 ARALIK 2014 CUMA
- 09.20
DEONTOLOJİ
- 10.20
DEONTOLOJİ
- 11.20
SECMELİ DERS
- 12.20
SECMELİ DERS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç. Dr. Emine
YURDAKUL ERTÜRK
Yrd.Doç. Dr. Emine
YURDAKUL ERTÜRK
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
13.30
14.30
15.30
16.30
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
ÖĞLE ARASI
İnternet İle İlgili Temel Kavramlar ve Güvenlik Kavramı
10 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA(DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ)
- 09.20
FİZYOLOJİ
Hücre içi haberciler
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
Regresyon analizi
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
Regresyon analizi
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
Regresyon analizi
ÖĞLE ARASI
- 14.20
YABANCI DİL
- 15.20
YABANCI DİL
- 16.20
YABANCI DİL
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
Yrd.Doç.Dr.Sema N. AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N. AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N. AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N. AYYILDIZ
Hücre Membranı ve Transport Sistemleri
Hücre Membranı ve Transport Sistemleri
Mantarlar ve genel özellikleri
Mantarlar ve genel özellikleri
ÖĞLE ARASI
PRATİK: Hücre fizyolojisi
PRATİK: Hücre fizyolojisi
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Doç.Dr.Tülin BAYRAK
Doç.Dr.Tülin BAYRAK
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
Hekim Hakları
Hekim Hakları
ÖĞLE ARASI
Hücre sinyal iletim mekanizmaları
Hücre sinyal iletim mekanizmaları
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
Doç.Dr.Tülin BAYRAK
Doç.Dr.Tülin BAYRAK
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
25
7. HAFTA
15 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
BİYOFİZİK
BİYOFİZİK
BİYOFİZİK
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
16.30 - 17.20
Biyofiziğe giriş
Canlıların atomik ve moleküler içeriği
Canlıların atomik ve moleküler içeriği
ÖĞLE ARASI
Normal vücut floraları
Normal vücut floraları
PRATİK: Histolojiye giriş ve çalışma yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
PRATİK: Histolojiye giriş ve çalışma yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Hücre ve hücrenin elemanları
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Hücre ve hücrenin elemanları
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
16 ARALIK 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
08.30
09.30
10.30
11.30
17 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
- 09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
- 10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
18 ARALIK 2014 PERŞEMBE
- 09.20
- 10.20
BİYOFİZİK
- 11.20
BİYOFİZİK
- 12.20
BİYOFİZİK
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi
Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi
Korelasyon analizi
Korelasyon analizi
ÖĞLE ARASI
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
19 ARALIK 2014 CUMA
08.30 - 09.20
DEONTOLOJİ
09.30 - 10.20
DEONTOLOJİ
10.30 - 11.20
SECMELİ DERS
11.30 - 12.20
SECMELİ DERS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
16.30 - 17.20
ÖĞLE ARASI
PRATİK: İnternet Uygulamaları (E-posta, Sosyal Ağlar, Arama
Motorları) – A Grubu
PRATİK: İnternet Uygulamaları (E-posta, Sosyal Ağlar, Arama
Motorları) – A Grubu
PRATİK: İnternet Uygulamaları (E-posta, Sosyal Ağlar, Arama
Motorları) – B Grubu
PRATİK: İnternet Uygulamaları (E-posta, Sosyal Ağlar, Arama
Motorları) – B Grubu
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Biyolojik sistemlerde enerji akışı
Hücre zarı ve elektriksel özellikleri
Hücre zarı ve elektriksel özellikleri
ÖĞLE ARASI
El Yıkama -Steril Eldiven Giyme
PRATİK: El Yıkama -Steril Eldiven Giyme
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç. Dr. Arzu A.
YILDIRIM
Yrd.Doç. Dr. Arzu A.
YILDIRIM
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
Bilimsel Çalışmalarda Etik İlkeler
Bilimsel Çalışmalarda Etik İlkeler
ÖĞLE ARASI
PRATİK: Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan cihazlar
PRATİK: Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan cihazlar
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
Prof.Dr.Alpay HAKTANIR
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
26
8. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
13.30
14.30
15.30
16.30
22 ARALIK 2014 PAZARTESİ
- 09.20
- 10.20
- 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
- 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
23 ARALIK 2014 SALI
08.30 - 09.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
09.30 - 10.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
10.30 - 11.20
BİYOFİZİK
11.30 - 12.20
BİYOFİZİK
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
08.30
09.30
10.30
11.30
24 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
25 ARALIK 2014 PERŞEMBE
- 09.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
- 10.20
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
- 11.20
- 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Hücre ve hücrenin elemanları
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
ÖĞLE ARASI
PRATİK: Boyama yöntemleri
PRATİK: Boyama yöntemleri
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Epitel doku histolojisi
Epitel doku histolojisi
Dinlenimmembran potansiyeli
Dinlenimmembran potansiyeli
ÖĞLE ARASI
PRATİK: İnternet Uygulamaları (E-posta, Sosyal Ağlar, Arama
Motorları) – A Grubu
PRATİK: İnternet Uygulamaları (E-posta, Sosyal Ağlar, Arama
Motorları) – A Grubu
PRATİK: İnternet Uygulamaları (E-posta, Sosyal Ağlar, Arama
Motorları) – B Grubu
PRATİK: İnternet Uygulamaları (E-posta, Sosyal Ağlar, Arama
Motorları) – B Grubu
Tek Yönlü Varyans Analizi
Tek Yönlü Varyans Analizi
Tek Yönlü Varyans Analizi
ÖĞLE ARASI
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
26 ARALIK 2014 CUMA
- 09.20
DEONTOLOJİ
- 10.20
DEONTOLOJİ
- 11.20
BİYOFİZİK
- 12.20
BİYOFİZİK
13.30 - 14.20
Hücre ve hücrenin elemanları
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
PRATİK: Besiyerleri ve üreme görünümleri
PRATİK: Besiyerleri ve üreme görünümleri
ÖĞLE ARASI
Yabancı Cisim Çıkarma
Hasta Taşıma
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç. Dr. Nilay TAŞ
Yrd.Doç. Dr. Özgür YAĞAN
Doç. Dr. Hasan Serdar IŞIK
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
Genel Tekrar
Genel Tekrar
Hücre zarı için elektriksel eşdeğer devre modeli
Voltaj kenetleme tekniği
ÖĞLE ARASI
Epitel doku histolojisi
Epitel doku histolojisi
Prof.Dr. Alpay HAKTANIR
Prof.Dr. Alpay HAKTANIR
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
27
9. HAFTA
29 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
BİYOFİZİK
BİYOFİZİK
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
30ARALIK2014 SALI
08.30 - 09.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
09.30 - 10.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
10.30 - 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 - 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
Voltaj bağımlı iyon kanalları
Voltaj bağımlı iyon kanalları
ÖĞLE ARASI
PRATİK (A Grubu): Epitel doku histolojisi
PRATİK (A Grubu): Epitel doku histolojisi
PRATİK (A Grubu): Epitel doku histolojisi
PRATİK (A Grubu): Epitel doku histolojisi
PRATİK (B Grubu): Epitel doku histolojisi
PRATİK (B Grubu): Epitel doku histolojisi
PRATİK (B Grubu): Epitel doku histolojisi
PRATİK (B Grubu): Epitel doku histolojisi
ÖĞLE
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
BİYOFİZİK
BİYOFİZİK
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
ARASI
Zar iletkenliği
Zar iletkenliği
PRATİK: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi
PRATİK: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Selma CIRRIK
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Yrd.Doç.Dr. Yeliz ÇETİNKOL
Çoklu Karşılaştırma Testleri
Çoklu Karşılaştırma Testleri
Çoklu Karşılaştırma Testleri
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
31 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
01 OCAK 2015 PERŞEMBE
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
YILBAŞI TATİLİ
02 OCAK 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
SECMELİ DERS
SECMELİ DERS
ÖĞLE
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ARASI
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
28
10. HAFTA
05 OCAK 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
06 OCAK 2015 SALI
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
ÖĞLE
ARASI
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
07 OCAK 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
PRATİK SINAV
11.30 - 12.20
PRATİK SINAV
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08 OCAK 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
PRATİK SINAV
11.30 - 12.20
PRATİK SINAV
ÖĞLE
13.30
14.30
15.30
16.30
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
ARASI
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
09 OCAK 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
HÜCRE I DERS KURULU (II) TEORİK SINAVI
HÜCRE I DERS KURULU (II) TEORİK SINAVI
ÖĞLE
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
29
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
HÜCRE II (III.) DERS KURULU
(12 Ocak 2015 – 03 Nisan 2015)
10 Hafta/276 saat
Dersler
Anatomi
Tıbbi Biyokimya
Biyoistatistik
Tıbbi Biyoloji
Davranış Bil.
Tıbbi Terminoloji
Tıbbi Genetik
Klinik Beceri Eğitimi
Seçmeli Ders
Yabancı Dil
Türk Dili ve Edebiyatı
Teorik
Saat
18
40
22
40
14
21
15
7
18
21
16
Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi
Toplam:
Pratik
Saat
20
4
4
16
248
Toplam
Saat
38
44
22
40
14
21
15
11
18
21
16
Soru Sayısı
18
22
11
20
7
10
7
5
16
28
276
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
DERS KURULU BAŞKAN YARD.
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
30
1. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
12 OCAK 2015 PAZARTESİ
- 09.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 10.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 11.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 12.20
TIBBİ BİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
13 OCAK 2015 SALI
- 09.20
TIBBİ TERMİNOLOJİ
- 10.20
TIBBİ TERMİNOLOJİ
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
ANATOMİ
ANATOMİ
TIBBİ TERMİNOLOJİ
TIBBİ TERMİNOLOJİ
Nukleus
Nukleus
Nukleus
DNA yapısı ve organizasyonu
ÖĞLE ARASI
Omuz kuşak kemikleri (Claviculae ve scapulae)
Kol kemiği (humerus)
Tıbbi Latince ve Tarihçesi
Latin alfabesi ve fonetik
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Adlar,adlarda cins ve küçültme
Sıfatlar ve sıfatlarda derecelendirme
Enzimler
Enzimler
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Pratik Omuz kuşak kemikleri, Kol kemiği
Pratik Omuz kuşak kemikleri, Kol kemiği
Pratik Omuz kuşak kemikleri, Kol kemiği
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
14 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
ANATOMİ
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
15 OCAK 2015 PERŞEMBE
- 09.20
- 10.20
DAVRANIŞ BİL.
- 11.20
DAVRANIŞ BİL.
- 12.20
DAVRANIŞ BİL.
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Davranış Bilimlerine Giriş
Davranışın belirleyicileri, temel ilkeler ve kavramlar
Davranışın belirleyicileri, temel ilkeler ve kavramlar
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
Laboratuvar (Enzim Deneyi 1)-A Grubu
Laboratuvar (Enzim Deneyi 1) -A Grubu
Laboratuvar (Enzim Deneyi 1) -BGrubu
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
16.30 - 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
Laboratuvar (Enzim Deneyi 1) –B Grubu
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Enzimler
Enzimler
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
ÖĞLE ARASI
Laboratuvar (Enzim Deneyi 2) -BGrubu
Laboratuvar (Enzim Deneyi 2)-BGrubu
Laboratuvar (Enzim Deneyi 2) -A Grubu
Laboratuvar (Enzim Deneyi 2) -A Grubu
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
08.30
09.30
10.30
11.30
16 OCAK 2015 CUMA
- 09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 11.20
SEÇMELİ DERS
- 12.20
SEÇMELİ DERS
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
31
2. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
19 OCAK 2015 PAZARTESİ
- 09.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 10.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 11.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 12.20
TIBBİ BİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
20 OCAK 2015 SALI
- 09.20
- 10.20
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
21 OCAK 2015 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
22 OCAK 2015 PERŞEMBE
- 09.20
- 10.20
ANATOMİ
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
ANATOMİ
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
DAVRANIŞ BİL.
DAVRANIŞ BİL.
DAVRANIŞ BİL.
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
DNA yapısı ve organizasyonu
Replikasyon
Replikasyon
Replikasyon
ÖĞLE ARASI
Ön kol ve el kemikleri
Glikoliz
Glikoliz
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Ön kol ve el kemikleri
Ön kol ve el kemikleri
ÖĞLE ARASI
Bilinç
Bellek
Bellek
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
ÖĞLE ARASI
Piruvat metabolizması ve TCA siklusu
Piruvat metabolizması ve TCA siklusu
Piruvat metabolizması ve TCA siklusu
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Pratik – Ön kol ve el kemikleri
Pratik – Ön kol ve el kemikleri
Pratik – Ön kol ve el kemikleri
ÖĞLE ARASI
Pansuman Yapma
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
PRATİK: Pansuman Yapma
Yrd.Doç. Dr. Köksal BİLGEN
Yrd.Doç. Dr. Köksal BİLGEN
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
23 OCAK 2015 CUMA
- 09.20
- 10.20
- 11.20
SEÇMELİ DERS
- 12.20
SEÇMELİ DERS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ÖĞLE ARASI
Pentoz fosfat yolu
Yrd.Doç.Dr.Sema N.AYYILDIZ
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
26 OCAK-06 ŞUBAT 2015 DÖNEM İÇİ YARIYIL TATİLİ
32
3. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
09 ŞUBAT2015 PAZARTESİ
- 09.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 10.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 11.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 12.20
TIBBİ BİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
DAVRANIŞ BİL.
DAVRANIŞ BİL.
DAVRANIŞ BİL.
Prokaryotik veökaryotik kromozomlar
Prokaryotik veökaryotik kromozomlar
Mutasyonlar ve nedenleri
Mutasyonlar ve nedenleri
ÖĞLE ARASI
Algı
Öğrenme
Öğrenme
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Alt ekstremite kuşak kemiği
Alt ekstremite kuşak kemiği
Uyluk kemiği (osfemoris)
ÖĞLE ARASI
Glukoneogenezis
Glukoneogenezis
Sıfat ve ad tamlamaları
Önekler
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Parametrik Olmayan Testler-I (Mann Whitney U testi, Wilcoxon Testi)
Parametrik Olmayan Testler-I (Mann Whitney U testi, Wilcoxon Testi)
Parametrik Olmayan Testler-I (Mann Whitney U testi, Wilcoxon Testi)
ÖĞLE ARASI
Glukojen metabolizması
Glukojen metabolizması
Uronik asit yolu
GAG ve glikoprotein metabolizması
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Pratik- Alt ektremite kuşak ve uyluk kemikleri
Pratik- Alt ektremite kuşak ve uyluk kemikleri
Pratik- Alt ektremite kuşak ve uyluk kemikleri
ÖĞLE ARASI
Temel Yaşam Desteği
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
10 ŞUBAT 2015 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ TERMİNOLOJİ
TIBBİ TERMİNOLOJİ
08.30
09.30
10.30
11.30
11 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
12 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
- 09.20
- 10.20
ANATOMİ
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
PRATİK: Temel Yaşam Desteği
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Yrd.Doç.Dr.Sema N.AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N.AYYILDIZ
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Yrd.Doç. Dr. Nilay TAŞ
Yrd.Doç. Dr. Özgür YAĞAN
Yrd.Doç. Dr. Nilay TAŞ
Yrd.Doç. Dr. Özgür YAĞAN
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
13 ŞUBAT 2015 CUMA
- 09.20
- 10.20
- 11.20
SEÇMELİ DERS
- 12.20
SEÇMELİ DERS
ÖĞLE
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ARASI
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
33
4. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
16 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
- 09.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 10.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 11.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 12.20
TIBBİ BİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
17 ŞUBAT 2015 SALI
- 09.20
- 10.20
ANATOMİ
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
18 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Pratik – Bacak ve ayak kemikleri
Pratik – Bacak ve ayak kemikleri
Pratik – Bacak ve ayak kemikleri
ÖĞLE ARASI
Genetiğe giriş ve genetik terminoloji
Genetiğe giriş ve genetik terminoloji
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Parametrik Olmayan Testler-II (Kruskal Wallis H Testi)
Parametrik Olmayan Testler-II (Kruskal Wallis H Testi)
Parametrik Olmayan Testler-II (Kruskal Wallis H Testi)
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
19 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
- 09.20
- 10.20
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
08.30
09.30
10.30
11.30
ANATOMİ
ANATOMİ
TIBBİ TERMİNOLOJİ
TIBBİ TERMİNOLOJİ
Mutasyonlar ve nedenleri
Mutasyonlar ve nedenleri
DNA hasarı ve tamir mekanizmaları
DNA hasarı ve tamir mekanizmaları
ÖĞLE ARASI
Bacak ve ayak kemikleri
Bacak ve ayak kemikleri
Önekler
Sonekler
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
E.T.Z. ve oksidatiffosforilasyon
E.T.Z. ve oksidatiffosforilasyon
ÖĞLE ARASI
Pediatrik Yaşam Desteği
PRATİK: Pediatrik Yaşam Desteği
Prof.Dr.Tevfik NOYAN
Prof.Dr.Tevfik NOYAN
Yrd.Doç. Dr. Nilay TAŞ
Yrd.Doç. Dr. Özgür YAĞAN
Yrd.Doç. Dr. Nilay TAŞ
Yrd.Doç. Dr. Özgür YAĞAN
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
20 ŞUBAT 2015CUMA
- 09.20
- 10.20
- 11.20
SEÇMELİ DERS
- 12.20
SEÇMELİ DERS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
Monosakkaridlerin metabolizması
Yrd.Doç.Dr.Sema N.AYYILDIZ
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
34
5. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
23 ŞUBAT 2015 PAZARTESİ
- 09.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 10.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 11.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 12.20
TIBBİ BİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
24 ŞUBAT 2015 SALI
- 09.20
TIBBİ TERMİNOLOJİ
- 10.20
TIBBİ TERMİNOLOJİ
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
25 ŞUBAT 2015 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
26 ŞUBAT 2015 PERŞEMBE
- 09.20
- 10.20
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
ANATOMİ
ANATOMİ
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
DNA hasarı ve tamir mekanizmaları
RNA yapısı ve çeşitleri
RNA yapısı ve çeşitleri
Genetik kod
ÖĞLE ARASI
Yağ asitlerinin oksidasyonu
Yağ asitlerinin oksidasyonu
Art. acromiocalvicularis ve sternoclavicularis
Omuz eklemi (art. humeri)
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Sonekler
Genel terminoloji bilgisi
Yağ asitlerinin sentezi
Yağ asitlerinin sentezi
ÖĞLE ARASI
Mendel yasaları ve genetiği
Mendel yasaları ve genetiği
Mendel yasaları ve genetiği
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Prof.Dr.Tevfik NOYAN
Prof.Dr.Tevfik NOYAN
Araştırma planlaması ve deneme desenleri – I (Araştırma Tipleri)
Araştırma planlaması ve deneme desenleri – I (Araştırma Tipleri)
Araştırma planlaması ve deneme desenleri – I (Araştırma Tipleri)
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Prof.Dr.Tevfik NOYAN
Prof.Dr.Tevfik NOYAN
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Prostoglandinler ve keton cisimleri
Trigliseridlerin sentez ve yıkılımı
ÖĞLE ARASI
Hasta Yakınları ve Hastane Personeli İle İletişim
Acil Hasta Kabul ve Değerlendirme
Doç.Dr.Tülin BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Yrd.Doç. Dr. Nilay TAŞ
Yrd.Doç. Dr. Özgür YAĞAN
Yrd.Doç. Dr. Doğan İŞCANLI
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
27 ŞUBAT 2015 CUMA
- 09.20
- 10.20
- 11.20
SEÇMELİ DERS
- 12.20
SEÇMELİ DERS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ÖĞLE ARASI
Fosfolipid ve glikolipid sentezi
Fosfolipid ve glikolipid sentezi
Doç.Dr.Tülin BAYRAK
Doç.Dr.Tülin BAYRAK
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
35
6. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
02 MART 2015 PAZARTESİ
- 09.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 10.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 11.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 12.20
TIBBİ BİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
03 MART 2015 SALI
- 09.20
ANATOMİ
- 10.20
ANATOMİ
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
ANATOMİ
ANATOMİ
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
TIBBİ TERMİNOLOJİ
TIBBİ TERMİNOLOJİ
04 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
BİYOİSTATİSTİK
10.30 - 11.20
BİYOİSTATİSTİK
11.30 - 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
08.30
09.30
10.30
11.30
05 MART 2015 PERŞEMBE
- 09.20
- 10.20
DAVRANIŞ BİL.
- 11.20
DAVRANIŞ BİL.
- 12.20
DAVRANIŞ BİL.
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
TIBBİ BİYOKİMYA
Genetik kod
Transkripsiyon
Transkripsiyon
Transkripsiyon
ÖĞLE ARASI
Kolesterolün sentez ve yıkılımı
Safra asitlerinin ve tuzlarının sentez ve yıkılımı
Dirsek, el bilek ve elin eklemleri
Dirsek, el bilek ve elin eklemleri
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Pratik – Üst ekstremite eklemleri
Pratik – Üst ekstremite eklemleri
Pratik – Üst ekstremite eklemleri
Pratik – Üst ekstremite eklemleri
ÖĞLE ARASI
Genetik etkenleri inceleme yöntemleri
Genetik etkenleri inceleme yöntemleri
Genel terminoloji bilgisi
Genel terminoloji bilgisi
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Araştırma planlaması ve deneme desenleri – II (Randomizasyon,
Körleme) ve Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi
Araştırma planlaması ve deneme desenleri – II (Randomizasyon,
Körleme) ve Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi
Araştırma planlaması ve deneme desenleri – II (Randomizasyon,
Körleme) ve Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Dikkat ve konsantrasyon
Refleks ve Davranış
Duygu
ÖĞLE ARASI
Protein ve aminoasit metabolizması
16.30 - 17.20
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
Transaminasyon ve oksidatifdeaminasyon
Transaminasyon ve oksidatifdeaminasyon
ÖĞLE
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
06 MART 2015 CUMA
- 09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 11.20
SEÇMELİ DERS
- 12.20
SEÇMELİ DERS
Doç.Dr.Tülin BAYRAK
Doç.Dr.Tülin BAYRAK
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
ARASI
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
36
7. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
09 MART 2015 PAZARTESİ
- 09.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 10.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 11.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 12.20
TIBBİ BİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ TERMİNOLOJİ
TIBBİ TERMİNOLOJİ
TIBBİ TERMİNOLOJİ
Translasyon
Translasyon
Translasyon
Hücre döngüsü ve hücre bölünmesi
ÖĞLE ARASI
Genel terminoloji bilgisi
Genel terminoloji bilgisi
Genel terminoloji bilgisi
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Üre siklusu
Aminoasitlerin sentezi
ÖĞLE ARASI
Tek genli kalıtım
Tek genli kalıtım
Zeka ve Patolojisi
Motivasyon ve Dürtü
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Araştırmalardaki hata kaynakları
Araştırmalardaki hata kaynakları
Araştırmalardaki hata kaynakları
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Doç.Dr.Orhan BAŞ
10 MART 2015 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
DAVRANIŞ BİL.
DAVRANIŞ BİL.
08.30
09.30
10.30
11.30
11 MART 2015 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
12 MART 2015 PERŞEMBE
- 09.20
ANATOMİ
- 10.20
ANATOMİ
- 11.20
- 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Art. sacroiliaca ve sympyhsispubis
Kalça eklemi (art. coxae)
ÖĞLE ARASI
Aminoasitlerin karbon iskeletlerinin metabolizması
Aminoasitlerin özel ürünlere çevrilişi
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
13 MART 2015 CUMA
- 09.20
- 10.20
- 11.20
SEÇMELİ DERS
- 12.20
SEÇMELİ DERS
ÖĞLE
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ARASI
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
37
8. HAFTA
16 MART 2015 PAZARTESİ
- 09.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 10.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 11.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 12.20
TIBBİ BİYOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
ANATOMİ
ANATOMİ
TIBBİ TERMİNOLOJİ
Hücre döngüsü ve hücre bölünmesi
Hücre döngüsü ve hücre bölünmesi
Spermatogenesis, oogenesis
Spermatogenesis, oogenesis
ÖĞLE ARASI
Diz, ayak bilek ve ayak eklemleri
Diz, ayak bilek ve ayak eklemleri
Genel terminoloji bilgisi
16.30 - 17.20
TIBBİ TERMİNOLOJİ
Özel terminoloji bilgisi
08.30
09.30
10.30
11.30
08.30
09.30
10.30
11.30
17 MART 2015 SALI
- 09.20
ANATOMİ
- 10.20
ANATOMİ
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
13.30
14.30
15.30
16.30
08.30
09.30
10.30
11.30
18 MART 2015 ÇARŞAMBA ( ÇANAKKALE ZAFERİ ve ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ)
- 09.20
BİYOİSTATİSTİK
Sağ Kalım Analizi
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
Sağ Kalım Analizi
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
Sağ Kalım Analizi
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
Sağ Kalım Analizi
ÖĞLE ARASI
- 14.20
YABANCI DİL
- 15.20
YABANCI DİL
- 16.20
YABANCI DİL
- 17.20
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
19 MART 2015 PERŞEMBE
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
Pratik – Alt ekstremite eklemleri
Pratik – Alt ekstremite eklemleri
Pratik – Alt ekstremite eklemleri
Pratik – Alt ekstremite eklemleri
ÖĞLE ARASI
Dominant ve resesif genler ve kalıtım
Dominant ve resesif genler ve kalıtım
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
ÖĞLE ARASI
Boyunluk Takma
Doç. Dr. Hasan Serdar IŞIK
PRATİK: Boyunluk Takma
Doç. Dr. Hasan Serdar IŞIK
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
20 MART 2015 CUMA
- 09.20
- 10.20
- 11.20
SEÇMELİ DERS
- 12.20
SEÇMELİ DERS
ÖĞLE
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ARASI
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
38
9. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
23 MART 2015 PAZARTESİ
- 09.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 10.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 11.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 12.20
TIBBİ BİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
24 MART 2015 SALI
- 09.20
- 10.20
- 11.20
TIBBİ TERMİNOLOJİ
- 12.20
TIBBİ TERMİNOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
25MART
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
2015 ÇARŞAMBA
08.30
09.30
10.30
11.30
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
BİYOİSTATİSTİK
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Özel terminoloji bilgisi
Özel terminoloji bilgisi
ÖĞLE ARASI
Mendeliyen olmayan kalıtım
Mendeliyen olmayan kalıtım
Normal ve çok genli kalıtım örnekleri
Normal ve çok genli kalıtım örnekleri
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Bulguların Tablo ve Grafiklerle sunumu
Bulguların Tablo ve Grafiklerle sunumu
Bulguların Tablo ve Grafiklerle sunumu
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
26 MART 2015 PERŞEMBE
- 09.20
- 10.20
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
08.30
09.30
10.30
11.30
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ TERMİNOLOJİ
TIBBİ TERMİNOLOJİ
Spermatogenesis, oogenesis
Rekombinant DNA teknikleri ve tıpta kullanım alanları
Rekombinant DNA teknikleri ve tıpta kullanım alanları
Apoptozis
ÖĞLE ARASI
Protein biyosentezi ve yönlendirilmesi
Protein biyosentezi ve yönlendirilmesi
Özel terminoloji bilgisi
Özel terminoloji bilgisi
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Doç.Dr.Tülin BAYRAK
Doç.Dr.Tülin BAYRAK
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Doç.Dr.Orhan BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Protein sentez sonrası kimyasal modifikasyonlar
Protein sentez sonrası kimyasal modifikasyonlar
ÖĞLE ARASI
Kanama Kontrolü Becerisi
Doç.Dr.Tülin BAYRAK
Doç.Dr.Tülin BAYRAK
Yrd.Doç. Dr. Yunus Güzel
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
27 MART 2015CUMA
- 09.20
- 10.20
- 11.20
SEÇMELİ DERS
- 12.20
SEÇMELİ DERS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
39
10. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
30 MART 2015 PAZARTESİ
- 09.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 10.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 11.20
TIBBİ BİYOLOJİ
- 12.20
TIBBİ BİYOLOJİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
31MART 2015 SALI
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
Kanser genetiği
Kanser genetiği
Hücresel yaşlanma
Hücresel yaşlanma
ÖĞLE ARASI
ÖĞLE
ARASI
01 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
PRATİK SINAV
11.30 - 12.20
PRATİK SINAV
ÖĞLE
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
PRATİK SINAV
11.30 - 12.20
PRATİK SINAV
ÖĞLE
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
ARASI
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
03 NİSAN 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
HÜCRE II (III). DERS KURULU (KOMİTE III) TEORİK SINAVI
HÜCRE I (III). DERS KURULU (KOMİTE III) TEORİK SINAVI
ÖĞLE
13.30
14.30
15.30
16.30
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
ARASI
02 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
13.30
14.30
15.30
16.30
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali MİROĞLU
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
ARASI
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
40
ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
KEMİK ve EKLEM (IV.) DERS KURULU
(06 Nisan 2015 – 29 Mayıs 2015)
8 Hafta /183 saat
Dersler
Anatomi
Tıbbi Biyokimya
Biyoistatistik
Histoloji ve
Embriyoloji
Davranış Bil.
Tıbbi Genetik
Klinik Beceri Eğitimi
Seçmeli Ders
Yabancı Dil
Türk Dili ve Edebiyatı
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi
Toplam:
Teorik
Saat
15
9
22
Pratik
Saat
20
2
-
Toplam
Saat
35
11
22
12
8
20
14
15
5
12
21
12
4
12
149
14
15
9
12
21
12
Soru Sayısı
27
8
17
17
11
12
8
12
34
183
100
KURUL SINAVI GÖREVLİLERİ
DERS KURULU BAŞKANI
DERS KURULU BAŞKAN YARD.
Yrd. Doç. Dr. Sema Nur AYYILDIZ
Yrd.Doç. Dr. Selma CIRRIK
41
1. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
06 NİSAN 2015 PAZARTESİ
- 09.20
ANATOMİ
- 10.20
ANATOMİ
- 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
- 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
Thorax iskeleti; sternum ve kaburgalar
Thorax iskeleti; sternum ve kaburgalar
Bağ dokusu histolojisi
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Yrd.Doç.Dr. S. KÖKTÜRK
Bağ dokusu histolojisi
Yrd.Doç.Dr. S. KÖKTÜRK
ÖĞLE
13.30
14.30
15.30
16.30
08.30
09.30
10.30
11.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
DAVRANIŞ BİL.
DAVRANIŞ BİL.
07 NİSAN 2015 SALI
- 09.20
ANATOMİ
- 10.20
ANATOMİ
- 11.20
- 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
08.30
09.30
10.30
11.30
08 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
ARASI
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Vitaminler
Vitaminler
Anksiyete
Psikoseksüel gelişim
Vertebralar
Vertebralar
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
ÖĞLE ARASI
Otozomal kromozomlar ve hastalıkları
Otozomal kromozomlar ve hastalıkları
Bağ dokusu Histolojisi
Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU
Yrd.Doç.Dr. S. KÖKTÜRK
Bağ dokusu Histolojisi
Yrd.Doç.Dr S. KÖKTÜRK
Sağlık verileri: Kaynakları, düzeyi ve kalitesi
Sağlık verileri: Kaynakları, düzeyi ve kalitesi
Sağlık verileri: Kaynakları, düzeyi ve kalitesi
ÖĞLE ARASI
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
09 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
DAVRANIŞ BİL.
DAVRANIŞ BİL.
Psikoseksüel gelişim
Psikososyal gelişim
13.30 - 14.20
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
Cerrahi Aciller
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
ÖĞLE
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
ARASI
Yrd.Doç. Dr. Köksal BİLGEN
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
10 NİSAN 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
ÖĞLE
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ARASI
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
42
2. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
13 NİSAN 2015 PAZARTESİ
- 09.20
- 10.20
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
14 NİSAN 2015 SALI
- 09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
08.30
09.30
10.30
11.30
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
Pratik – Thorax iskeleti ve vertebralar
Pratik – Thorax iskeleti ve vertebralar
ÖĞLE ARASI
PRATİK: Bağ dokusu Histolojisi
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
PRATİK: Bağ dokusu Histolojisi
Yrd.Doç.Dr S. KÖKTÜRK
Yağ dokusu
Yrd.Doç.Dr. S. KÖKTÜRK
Yağ dokusu
Yrd.Doç.Dr S. KÖKTÜRK
Yrd.Doç.Dr. S. KÖKTÜRK
Vitaminler
Vitaminler
Neurocranium (frontal, sphenoidal, occipital)
Neurocranium (frontal, sphenoidal, occipital)
ÖĞLE ARASI
Gonozomal kromozomlar ve hastalıkları
Gonozomal kromozomlar ve hastalıkları
PRATİK: Yağ dokusu
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr.Sema N AYYILDIZ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
PRATİK: Yağ dokusu
Yrd.Doç.Dr S. KÖKTÜRK
Sağlık Kurumlarında Sağlık Kayıtlarının İncelenmesi
Sağlık Kurumlarında Sağlık Kayıtlarının İncelenmesi
Sağlık Kurumlarında Sağlık Kayıtlarının İncelenmesi
ÖĞLE ARASI
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU
Yrd.Doç.Dr. S. KÖKTÜRK
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
DAVRANIŞ BİL.
DAVRANIŞ BİL.
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
16.30 - 17.20
17 NİSAN 2015 CUMA
08.30 - 09.20
ANATOMİ
09.30 - 10.20
ANATOMİ
10.30 - 11.20
SEÇMELİ DERS
11.30 - 12.20
SEÇMELİ DERS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
16.30 - 17.20
Pratik Neurocranium (frontal, sphenoidal, occipital)
Pratik Neurocranium (frontal, sphenoidal, occipital)
Pratik Neurocranium (frontal, sphenoidal, occipital)
ÖĞLE ARASI
Psikososyal gelişim
Davranışın Psikodinamik Temelleri
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
Neurocranium (temporal, ethmoid, parietal)
Neurocranium (temporal, ethmoid, parietal)
ÖĞLE ARASI
Pratik - Neurocranium (temporal, ethmoid, parietal)
Pratik Neurocranium (temporal, ethmoid, parietal)
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
43
3. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
TIBBİ BİYOKİMYA
TIBBİ BİYOKİMYA
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
21 NİSAN 2015 SALI
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
ANATOMİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
08.30
09.30
10.30
11.30
22 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
ÖĞLE
Anorganikler
Anorganikler
Kıkırdak dokusu histolojisi
ARASI
Kıkırdak dokusu histolojisi
Prof.Dr.Tevfik NOYAN
Prof.Dr.Tevfik NOYAN
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Pratik Neurocranium (temporal, ethmoid, parietal)
ÖĞLE ARASI
Klasik olmayan kalıtım şekilleri
Klasik olmayan kalıtım şekilleri
Atel Uygulama
Doç. Dr. Orhan BAŞ
PRATİK: Atel Uygulama
Yrd.Doç. Dr. Hakan ÖZCAN
Hastalık, Doğum ve Ölüm İstatistikleri
Hastalık, Doğum ve Ölüm İstatistikleri
Hastalık, Doğum ve Ölüm İstatistikleri
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU
Yrd.Doç. Dr. Hakan ÖZCAN
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
23 NİSAN 2015PERŞEMBE
ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK
BAYRAMI
24 NİSAN 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
SEÇMELİ DERS
11.30 - 12.20
SEÇMELİ DERS
13.30 - 14.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
ÖĞLE ARASI
PRATİK (A grubu): Kıkırdak dokusu histolojisi
PRATİK (A grubu): Kıkırdak dokusu histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
44
4. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
27 NİSAN 2015 PAZARTESİ
- 09.20
- 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
ANATOMİ
ANATOMİ
DAVRANIŞ BİL.
DAVRANIŞ BİL.
Nükleik asitlerin metabolizması
Nükleik asitlerin metabolizması
Nükleik asitlerin metabolizması
ÖĞLE
Viscerocranium
Viscerocranium
Egonun Savunma Düzenekleri
Egonun Savunma Düzenekleri
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
Doç.Dr.Ahmet BAYRAK
ARASI
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
28 NİSAN 2015 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
08.30
09.30
10.30
11.30
29 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
PRATİK (B grubu): Kıkırdak dokusu histolojisi
PRATİK (B grubu): Kıkırdak dokusu histolojisi
ÖĞLE ARASI
Kalıtsal metabolik hastalıklar
Kalıtsal metabolik hastalıklar
Kemik dokusu histolojisi, Osteogenezis ve eklem histolojisi
Kemik dokusu histolojisi, Osteogenezis ve eklem histolojisi
İstatistiksel ve Tıbbi Etik
İstatistiksel ve Tıbbi Etik
İstatistiksel ve Tıbbi Etik
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
ÖĞLE
ARASI
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
30 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
1 MAYIS2015CUMA
08.30
09.30
10.30
11.30
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
İŞÇİ BAYRAMI
(EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ)
45
5. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
04 MAYIS 2015 PAZARTESİ
- 09.20
- 10.20
ANATOMİ
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
DAVRANIŞ BİL.
DAVRANIŞ BİL.
Pratik: Viscerocranium
Pratik: Viscerocranium
Pratik: Viscerocranium
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Kimlik ve Kişilik Gelişimi
Kimlik ve Kişilik Gelişimi
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Laboratuvar (Nükleik asitler)- A Grubu
Laboratuvar (Nükleik asitler)- A Grubu
Laboratuvar (Nükleik asitler)- B Grubu
Laboratuvar (Nükleik asitler)- B Grubu
ÖĞLE ARASI
Genetik tanı yöntemleri
Genetik tanı yöntemleri
Doç.Dr.Tülin Bayrak
Doç.Dr.Tülin Bayrak
Doç.Dr.Tülin Bayrak
Doç.Dr.Tülin Bayrak
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
05 MAYIS 2015 SALI
- 09.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 10.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 11.20
TIBBİ BİYOKİMYA
- 12.20
TIBBİ BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU
16.30 - 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
06 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
Bilimsel Makale Kritiği
Bilimsel Makale Kritiği
Bilimsel Makale Kritiği
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
ÖĞLE
07 MAYIS 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
09.30 - 10.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
10.30 - 11.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
11.30 - 12.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
ARASI
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Kemik dokusu histolojisi, Osteogenezis ve eklem histolojisi
Kemik dokusu histolojisi, Osteogenezis ve eklem histolojisi
PRATİK (A grubu):Kemik dokusu histolojisi, Osteogenezis ve eklem
histolojisi
PRATİK (A grubu):Kemik dokusu histolojisi, Osteogenezis ve eklem
histolojisi
ÖĞLE ARASI
İntramuskuler Enjeksiyon
PRATİK: İntramuskuler Enjeksiyon
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd.Doç. Dr. Nilay TAŞ
Yrd.Doç. Dr. Özgür YAĞAN
Yrd.Doç. Dr. Nilay TAŞ
Yrd.Doç. Dr. Özgür YAĞAN
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
08 MAYIS 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
ANATOMİ
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
16.30 - 17.20
Kafatası bütünü, bağlantıları ve çene eklemi
ÖĞLE ARASI
Kafatası bütünü, bağlantıları ve çene eklemi
Kafatası bütünü, bağlantıları ve çene eklemi
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
46
6. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
11 MAYIS 2015 PAZARTESİ
- 09.20
- 10.20
ANATOMİ
- 11.20
ANATOMİ
- 12.20
ANATOMİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
ANATOMİ
ANATOMİ
Pratik - Kafatası bütünü ve çene eklemi
Pratik - Kafatası bütünü ve çene eklemi
Pratik - Kafatası bütünü ve çene eklemi
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Göğüs kafesi (thorax)
Omurga (columnaevertebralis) ve pelvis
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Pratik – Göğüs kafesi, omurga ve pelvis
Pratik – Göğüs kafesi, omurga ve pelvis
Pratik – Göğüs kafesi, omurga ve pelvis
ÖĞLE ARASI
Genotoksisite
Genotoksisite
Cinsellik, Cinsel Davranış ve Cinsel Patoloji
Cinsellik, Cinsel Davranış ve Cinsel Patoloji
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Araştırma Pratiği - I (Anket Hazırlama, Veri Tabanı Oluşturma)
Araştırma Pratiği - I (Anket Hazırlama, Veri Tabanı Oluşturma)
Araştırma Pratiği - I (Anket Hazırlama, Veri Tabanı Oluşturma)
ÖĞLE ARASI
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
16.30 - 17.20
12 MAYIS 2015 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
DAVRANIŞ BİL.
DAVRANIŞ BİL.
08.30
09.30
10.30
11.30
13 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
- 09.20
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
14 MAYIS 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
ÖĞLE
İntravenöz Enjeksiyon Becerisi
ARASI
PRATİK: İntravenöz Enjeksiyon Becerisi
Yrd.Doç. Dr. Nilay TAŞ
Yrd.Doç. Dr. Özgür YAĞAN
Yrd.Doç. Dr. Nilay TAŞ
Yrd.Doç. Dr. Özgür YAĞAN
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
15 MAYIS 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
13.30 - 14.20
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
PRATİK (B grubu): Kemik dokusu histolojisi, Osteogenezis ve eklem
histolojisi
PRATİK (B grubu):Kemik dokusu histolojisi, Osteogenezis ve eklem
histolojisi
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.
GÜRGÖR
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
47
7. HAFTA
18 MAYIS 2015 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
Pratik – Göğüs kafesi, omurga ve pelvis
Pratik – Göğüs kafesi, omurga ve pelvis
Pratik – Göğüs kafesi, omurga ve pelvis
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
Doç.Dr. Orhan BAŞ
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
TIBBİ GENETİK
Genetik danışma ve gen tedavisi
Genetik danışma ve gen tedavisi
Genetik danışma ve gen tedavisi
Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Ali MİROĞLU
08.30
09.30
10.30
11.30
19 MAYIS 2015 SALI
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
08.30
09.30
10.30
11.30
20 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
- 09.20
BİYOİSTATİSTİK
- 10.20
BİYOİSTATİSTİK
- 11.20
BİYOİSTATİSTİK
- 12.20
BİYOİSTATİSTİK
13.30
14.30
15.30
16.30
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI
Araştırma Pratiği - II (Verilerin Değerlendirilmesi ve Raporlama)
Araştırma Pratiği - II (Verilerin Değerlendirilmesi ve Raporlama)
Araştırma Pratiği - II (Verilerin Değerlendirilmesi ve Raporlama)
Araştırma Pratiği - II (Verilerin Değerlendirilmesi ve Raporlama)
ÖĞLE ARASI
YABANCI DİL
YABANCI DİL
YABANCI DİL
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Doç.Dr. Soner ÇANKAYA
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
Okutman Mine BEKTAŞ
21 MAYIS 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
ÖĞLE
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
KLİNİK BECERİ
EĞİTİMİ
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
ARASI
Elastik Bandaj Uygulama
Yrd.Doç. Dr. Yunus Güzel
PRATİK: Elastik Bandaj Uygulama
Yrd.Doç. Dr. Yunus Güzel
Okutman Nuray KUL
Okutman Nuray KUL
22 MAYIS 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
DAVRANIŞ BİL.
DAVRANIŞ BİL.
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLK. VE
İNKILAP TARİHİ
ÖĞLE
16.30 - 17.20
Durum ve Rol Kavramı
Normal ve Normal Dışı Kavramı
ARASI
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Yrd.Doç.Dr Esra Y.DEMİR
Okutman Burak AYDAŞ
Okutman Burak AYDAŞ
48
8. HAFTA
08.30
09.30
10.30
11.30
25 MAYIS 2015 PAZARTESİ
- 09.20
- 10.20
- 11.20
- 12.20
ÖĞLE
ARASI
ÖĞLE
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
26 MAYIS 2015 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
27 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
PRATİK SINAV
PRATİK SINAV
ÖĞLE
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
ARASI
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
28 MAYIS 2015 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
PRATİK SINAV
11.30 - 12.20
PRATİK SINAV
ÖĞLE
13.30
14.30
15.30
16.30
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
ARASI
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
29 MAYIS 2015 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
KEMİK VE EKLEM (IV.) DERS KURULU TEORİK SINAVI
11.30 - 12.20
KEMİK VE EKLEM (IV.) DERS KURULU TEORİK SINAVI
ÖĞLE
13.30
14.30
15.30
16.30
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
GÖREVLİ ÖĞRETİM
ÜYELERİ
ARASI
- 14.20
- 15.20
- 16.20
- 17.20
49
SINAV TARİHLERİ VE GÖREVLİLERİ
Sınavın Adı
Sınav Tarihi
Sınav Görevlileri
Mazeret Sınavı
01-05 Haziran 2015
Doç. Dr. Orhan BAŞ
Doç. Dr. Soner ÇANKAYA
Dönem Sonu Genel Sınav PRATİK
08-10 Haziran 2015
Dönem Sonu Genel Sınav TEORİK
12 Haziran 2015
Dönem Sonu Meslek Dışı Zorunlu ve Seçmeli Ders
Sınavları
01-04 Haziran 2015
Dönem Sonu Meslek Dışı Zorunlu ve Seçmeli Ders
Bütünleme Sınavları
22 Haziran - 03
Temmuz 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı PRATİK
22-24 Haziran 2015
Dönem Sonu Bütünleme Sınavı TEORİK
26 Haziran 2015
Yrd. Doç. Dr. Pınar N.GÜRGÖR
Yrd. Doç. Dr. C.Semih KUNAK
Yrd. Doç. Dr. Sibel KÖKTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Selma CIRRIK
Doç. Dr. Ahmet BAYRAK
Doç. Dr. Tülin BAYRAK
Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARAMAN
Yrd. Doç. Dr. Arzu ŞAHİN
50
Download

ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015