01-31Ekim 2014 / Sayı 59
Urartu
Takı
Sergisi
R
ezan Has
Müzesi’nin
Urartu
dönemine ait
takı ve kemerlerden
oluşan 1100 özel
parça Urartu
Takı Koleksiyonu
Sergisi’nde tüm tarih
ve sanat tutkunları
ile buluştu. Urartu
dönemi takılara ait
en kapsamlı olan bu
sergi 31 Temmuz
2015’e kadar Rezan
Has Müzesi’nde yer
alacak.
Devamı sayfa 6’da.
Türk Dış Politikasının
Sorunları ve İkilemleri Tartışıldı
K
has Uluslararası
İlişkiler Bölümü,
Uluslararası
İlişkiler ve Avrupa
Çalışmaları Merkezi (CIES)
ve Ortadoğu ve Afrika
Çalışmaları Merkezi (MARC)
işbirliğiyle, ‘1914-2014: Türk
Dış Politikasının Sorunları
ve İkilemleri’ konulu
panel 22 Ekim’de Cibali
Kampüsü’nde düzenlendi.
Panel, Türkiye’nin dış
politika oluşturma
sürecinde yaşadığı
tarihsel ikilemlerin bir
kısmını aydınlatmayı
ve güncel gelişmeleri
tartışmayı amaçladı.
Konuşmacılar Kadir Has
Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Mitat Çelikpala
(moderatör), Prof. Dr.
Serhat Güvenç, Doç.
Dr. Salih Bıçakçı, Öğr.
Gör. Soli Özel (Haber
Türk) ile Milliyet
Gazetesi’nden gazeteci
Aslı Aydıntaşbaş idi.
İnsani Güvenlik Kavramının
20 Yılı
İ
stanbul İnsani Güvenlik Konferansı’nın dördüncüsü,
“20 Yılın Ardından: İnsani Güvenliğin Dönüm Noktası”
başlığıyla 23-24 Ekim’de Cibali Kampüsü’nde
gerçekleştirildi. Konferans, Coventry Üniversitesi
Güven, Barış ve Sosyal İlişkiler Merkezi (CTPSR),
Birleşmiş Milletler İnsani Güvenlik Birimi, Stratejik
Araştırmalar ve Analiz Merkezi (CESRAN), Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve ev sahibi
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
işbirliğiyle gerçekleştirildi. Bu yıl konferans, 1994’teki
UNDP raporuyla ‘insani güvenlik’ kavramının ortaya
çıkmasının üzerinden geçen 20 yıla odaklanarak, insani
güvenlik çalışmalarının akademik ve politik
alanda nasıl geliştiğini ve geleceğini kritik
bir bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçladı.
Konferansın dört ana başlığı: İnsani Güvenliğin
Eleştirel Bakış Açıları; İnsani Güvenlik Etkileri
ve Politika Yansımaları; İnsani Güvenlik
Gündemlerinin Yerel Planlamaları; Gelecek
Yönelimler ve Yeni Sınırlar idi.
01 - 31 EKİM 2014 | NEWSLETTER KHAS | 1
Haberler / Etkinlikler
Veri Bilimindeki Zorluklar
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi’nin
sanayii ve akademiden
konuşmacıların
davet edildiği Cuma
Seminerleri 22 Ekim’de
Prof. Dr. Bülent Yener
ile başladı. New
York’daki Rensselaer
Polytechnic Institute
Matematik Bilimi
Bölümü’nde öğretim üyesi olan Prof. Yener çeşitli
disiplinlerden elde edilen tüm bu verilerle (Big
Data-Büyük Veri) baş etmenin zorluğunu ve
yaklaşım oluşturmanın karmaşıklığını anlattığı
“Veri Bilimindeki Zorluklar” hakkında seminer
verdi.
Fuzzy Systems Etkinliği
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi-Endüstri Mühendisliği
Bölümü olarak; IEEE Computational
Intelligence Society ve ODTÜ ile birlikte
organize edilen, “IEEE International
Conference on Fuzzy Systems”
etkinliği 2-5 Ağustos 2015 tarihlerinde
Üniversitemizde düzenlenecek.
Etkinliğin web adresi: http://
fuzzieee2015.org/
Hayatımızı Teknoloji
Değiştirecek
Gelecekte hayatımızı birçok yönüyle
etkileyecek olan teknolojiler ile
Samsung bu değişimin neresinde olacak
sorularının cevaplandığı kısa filmlerle de
desteklenmiş seminer 31 Ekim’de Cibali
Kampüsü’nde yapıldı. Semineri ulusal ve
uluslararası kurumlarda IT uzmanı, satış
ve pazarlama müdürü, genel müdür
gibi çeşitli pozisyonlarda görev almış
elektronik mühendisi Tansu Yeğen verdi.
Yeğen halen Samsung’un Kurumsal
ve KOBİ pazarına yönelik çalışmalarını
yönetmek üzere Samsung Electronics
Türkiye Kurumsal Çözümler Direktörü
olarak görev yapıyor.
2 | 01 - 31 EKİM 2014 | NEWSLETTER KHAS
Liseliler Üniversiteyi
Tanıyor
K
has Lisans Tanıtım Birimi 20-21 Ekim’de
Kayseri’de Educatürk Eğitim Fuarı’na
katıldı. Birim, Cibali Kampüsü’nü
ziyaret eden liselere üniversiteyi tanıtım
çalışmalarına ise devam ediyor.
Bu dönem başından beri 20’yı aşkın liseye
üniversetiye tanıtan birim 20-21 Kasım’da
Bursa’da Educatürk Eğitim Fuarı’na katılacak .
Şehrin Halet-i Ruhiyesi
Khas İstanbul Çalışmaları Merkezi
ve Değişen İstanbul Tahayyülleri
DFG Emmy Noether Araştırma
Grubu işbirliği ile, 15-17 Ekim‘de
Cibali Kampüsü`nde Şehrin
Halet-i Ruhiyesi: Mekan ve İyilik
Hali adlı sempozyum yapıldı.
Galata Salonu’nda yapılan
programda *işaretli oturumlar
İngilizce çeviri ile Türkçe,
diğer tüm oturumlar İngilizce
gerçekleşti.
Siyad’ın Yeni
Başkanı Behlil
İletişim Fakültesi Radyo,
Televizyon ve Sinema Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Melis Behlil
Sinema Yazarları Derneği
(SİYAD)’ın başkanlığına seçildi.
2008’de SİYAD’a üye olan ve
2010’dan bu yana derneğin
yönetim kurulunda görev alan
Behlil, derneğin ikinci kadın
başkanı oldu.
States of Mind and the City: Place and Wellbeing
Şehrin Hâlet-i Ruhiyesi: Mekan ve İyilik Hali
Symposium October 15-17 2014
Sempozyum 15-17 Ekim 2014
Kadir Has Üniversitesi, Galata Salonu/Hall, Cibali, İstanbul
Organized by the DFG Emmy Noether Research Group “Changing Imaginations
of Istanbul. From ‘Oriental’ to the ‘Cool’ City”
Aslı Duru, Vildan Seçkiner, Derya Özkan
Institute of European Ethnology, University of Munich
In collaboration with Istanbul Studies Center KHU.
Düzenleyen: DFG Emmy Noether Araştırma Grubu “Değişen İstanbul
Tahayyülleri. Şark Şehrinden ‘Cool’ İstanbul’a”
Münih Üniversitesi Avrupa Etnoloji Enstitüsü
Istanbul Studies Center KHU işbirliğiyle
Aslı Duru, Vildan Seçkiner, Derya Özkan
www.cool-istanbul.net
Adres:
Kadir Has Üniversitesi
Galata Salonu
Cibali, İstanbul
34230 Türkiye
NOT: *isaretli oturumlar Ingilizce ceviri ile Türkce gerceklesecek
NOTE: Sessions marked with * are in Turkish with English translation.
3.
Uluslararası İtibar
Yönetimi Konferansı,
İtibar Yönetimi Enstitüsü
ve Khas işbirliğiyle, 13-14
Kasım’da Cibali Kampüsü’nde
gerçekleştirilecek. Kadir Has
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Aydın ve İtibar
Yönetimi Enstitüsü Başkanı
Orhan Samast’ın ev sahipliğinde
düzenlenen 3. Uluslararası
İtibar Yönetimi Konferansı’nda
iletişim, halkla ilişkiler, siyaset,
kamu yönetimi, uluslararası
ilişkiler, işletme yönetimi, insan kaynakları, yeni
medya, pazarlama, kurumsal sosyal sorumluluk
ve sürdürülebilirlik araştırma alanlarını kapsayan
disiplinlerarası bir çerçevede, itibar kavramı ve ilişkili
alanları tartışmak amacıyla, akademik çevre ile iş
dünyası bir araya gelecek.
Haberler / Etkinlikler
Para Mı? İtibar Mı?
Girişimci ve Yenilikçi Olun
Harvard’da Konuşma Yapacak
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve
İstanbul Çalışmaları Merkezi’nden öğretim
üyesi Prof. Dr. Murat Güvenç, 3 Kasım’da
Harvard Üniversitesi Davis Center for Russian
and Eurasian Studies’de, “Deciphering Social
Landscapes: Mapping and Re-Mapping
Istanbul” başlıklı konuşma yapacak.
Dijital Pazarlama
İletişimi Programı
IAB Türkiye-Khas
Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi ortak
projesi olan Dijital
Pazarlama İletişimi
Sertifika Programı,
sektörün ihtiyacının karşılanmasına destek
vermek, değişen dünyaya uyum sağlama
sürecini hızlandırmak amacıyla 18 Ekim’de
Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi.
İNEO Girişimcilik, Yenilikçilik
ve Teknoloji Transfer Merkezi,
Kariyer Merkezi ve Yaşam
Boyu Eğitim Merkezi’nin
işbirliğiyle hazırlanan
Girişimcilik, Yenilikçilik
Sertifika Programı, Khas
öğrenci ve mezunlarını 21.
yüzyılın yeni iş dünyasına
hazırlamayı hedefliyor.
Khas Doğa Bilimleri ve
Mühendislik, İktisadi, İdari
ve Sosyal Bilimler, İletişim,
Hukuk ve Sanat ve Tasarım
Fakültelerinin öğretim üyeleri
tarafından her cumartesi
10:00-16:00 saatleri arasında
sürecek eğitimin sonunda
başarılı olan katılımcılara
“Girişimcilik ve Yenilikçilik
Başarı Sertifikası” verilecek.
Bu program Khas bünyesinde
tüm lisans, yüksek lisans
ve ön lisans öğrenci ve
mezunlarına ise açık.
Gayrimenkul Geliştirme Akademisi
K
has Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi ve Gayrimenkul
Geliştirme Akademisi ‘Bina ve
Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika
Programı 1 Kasım’da başladı.
Gayrimenkul sektöründeki
mesleki gelişim ihtiyacına
yönelik olarak sektöre yetkin
insan kaynağı kazandırmak için
kurulan Akademi, beş yıldır
eğitim, sertifika programları ve seminerlerini düzenliyor.
01 - 31 EKİM 2014 | NEWSLETTER KHAS | 3
Haberler / Etkinlikler
Türkiye’deki Doping Gerçeği Konuşulacak
Spor Çalışmaları Merkezi’nin 2014-2015 akademik yıl açılış etkinliği
olan ‘Türkiye’de Doping Gerçeği’ konferansı 8 Kasım’da Cibali
Kampüsü’nde saat 10:00-16:30’da düzenlenecek. Üç panelden
oluşacak etkinliğe katılım ise ücretsiz. Etkinliğe kayıt olmak için son
tarih 7 Kasım cuma olup katılım 200 kişilik kontenjanla kısıtlı.
1. oturum: Dopingle mücadelenin
Türkiye ayağı incelenecek. Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi, Futbol Federasyonu
ve Basketbol Federasyonu’nun
dopingle mücadele birimlerinde görev
alan akademisyen ve araştırmacılar
Türkiye’deki doping algısını
katılımcılarla paylaşacak.
2. oturum: Almanya’da doping
alanında araştırma yapan akademisyen
ve araştırmacılar, bu alandaki
güncel uygulamaları Almanya örneği
üzerinden katılımcılarla paylaşacak.
3. oturum: Olimpiyat tarihi üzerinden
dopingin tarihsel gelişimi incelenecek,
araştırmacı gazeteci ve yazarlar güncel
doping uygulamalarının bir analizini
yapacak ve çözüm önerileri sunacaklar.
Bir Fotoğrafçının Eğitimi
2. İstanbul
Tasarım Bienali
2. İstanbul Tasarım Bienali
kapsamında üniversitenin farklı
fakültelerinden çeşitli projelerin
de yer aldığı serginin açılışı 30
Ekim’de Cibali Kampüsü’nde
gerçekleştirildi. Sergiye 5’i
yurtdışı, 2’si yurtiçinden
üniversiteler de projeleriyle
katıldı. 30 Ekim’de yapılan panel
sonrasında aynı gün açılan sergi
1 Kasım-14 Aralık’ta her gün
09:00-18:00 arasında gezilebilir.
Program kapsamında 30 Ekim’de
Cibali Kampüsü’nde yapılan
atölye çalışmalarından Ceren
Dabağ’ın “İçselleştirme: Doğanın
Renkleri Üzerinden” Çalışması:
“İçşelleştirme: Doğanın Renkleri
Üzerinden” sürdürülebilirlik
konusunu duygular üzerinden
incelemeyi hedefliyordu.
Çalışma, sanat ve tasarım
alanına ilgi duyan öğrenci ve
tasarımcılara açık idi.
4 | 01 - 31 EKİM 2014 | NEWSLETTER KHAS
S
anat ve Tasarım
Fakültesi 21 Ekim’de
New York Visial Arts
Okulu MFA Fotoğraf, Video
Medya Departmanı Başkanı
Charles Traub’u ağırladı.
Traub “The Education of
Photographer/Taradiddle”
(Bir Fotoğrafçının Eğitimi)
başlıklı konuşma yaptı.
FotoIstanbul Festivali’ne de
katılan Traub ayrıca MFA
Photography programına ilgi
duyanlara programı anlattı.
Günışığı Kitaplığı tarafından
düzenlenen ve dördüncü yılında
geleneksel hale gelen çocuk ve
gençlik edebiyatı ve yayıncılık
konferansı Zeynep Cemali
Edebiyat Günü 18 Ekim’de,
Khas Cibali Kampüsü’nde 275
kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Çocuk ve gençlik edebiyatının
güncel konularını ve sektördeki
öne çıkan gelişmeleri
paylaşmayı amaçlayan uzmanlık
konferansı Zeynep Cemali
Edebiyat Günü edebiyatçılar,
yayıncılar, sanatçılar,
akademisyenler, kütüphaneciler
ve eğitimcilerin yanı sıra
sivil toplum kuruluşları ve
basın yetkililerinin katıldığı
konferans, yurt çapında 6, 7, 8.
sınıf öğrencileri için düzenlendi.
R
ezan Has Müzesi, yaklaşık 1.100
eserden oluşan Urartu Takı
Koleksiyonu Sergisi açılışı öncesinde
Aktüel Arkeoloji Dergisi işbirliği ile 13-15
Ekim’de “Doğu Anadolu’da Bir Uygarlık:
Urartular” Sempozyumu düzenledi. Doğu
Anadolu’da Bir Uygarlık: Urartular Sempozyumu
ile “Urartular” üzerine yıllar boyunca önemli
çalışmalar yürüten bilim insanlarının bir araya
getirilerek yapılan çalışmaların paylaşımını
sağlamak, fikir alışverişi ortamı oluşturmak ve
Çocukları Nasıl Koruruz?
Khas Psikoloji
Bölümü işbirliği
ile Uluslararası
Çocuk Koruma
Sempozyumu
23-25
Ekim’de Cibali
Kampüsü’nde
yapıldı.
Hacettepe
Tıp Fakültesi
öğretim
üyesi Prof. Dr. Bahar Gökler,
sempozyumda konuşma yapanlar
arasındaydı.
{
bilimsel çalışmalar süresince yıllar boyunca
karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması
ve eksik bilgilerin tamamlanabilmesini
amaçlıyordu. 13 Ekim’de yapılan ve katılımın
ücretsiz olduğu sempozyum Cibali Salonu’nda
düzenlendi.
Dersi veren Haluk Bilginer
Tiyatro ve sinema sanatçısı Haluk Bilginer, Sanat
ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Çetin Sarıkartal’ın dersine konuk olarak katıldı.
Bilginer tiyatro bölümü öğrencilerine workshop
gerçekleşti. Workshop, Sahne Kadir Has’ta 24
Ekim’de yapıldı.
…Kısa…Kısa…Kısa…
• Enerji Sistemi Bölümü öğretim
üyesi Cem Özen ile Endüstri
Mühendisliği Bölümü Ahmet
Yücekaya doçent oldu.
• Avrupa Fırsatları Bilgilendirme
Semineri 15 Ekim Fener
Salonu’nda yapıldı.
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Dersi kapsamında 200 öğrenci
‘Dialogue in the Dark’ sergisini
ziyaret etti.
• Komşu Diller Akademisi
Yunanca dil kursu Khas Yaşam
Boyu Eğitim Merkezi ile 18
Ekim’de Cibali Kampüsü’nde
başladı.
• Televizyonculuğun 5N1K’sı:
Dipnot Akademi 8 Kasım’da
{
Haberler / Etkinlikler
Urartular Sempozyumu
Yapıldı
Cibali Kampüsü’nde başlıyor.
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk
dersleri çarşamba günleri
saat 12:00-13:00 arası Cibali
Kampüsü’nde yapılmaya
başladı.
• Khas Öğrenci Konseyi ve
Öğrenci Temsilcileri seçimleri
8-15 Ekim tarihleri arasında
yapıldı.
• İletişim Fakültesi
mezunlarından Faysal Seker,
University of Leicester’a
Mass Communication alanında
yüksek lisans eğitimi için kabul
aldı.
• 29 Ekim Cumhuriyet’in 91. yılı
hepimize kutlu olsun.
Adres : Kadir Has Caddesi Cibali
Haber: Sena Ural
34083 İstanbul
Fotoğraf : Ulaş Tosun
Tel
: 212 533 65 32
Tasarım : Birsen Duyar Akdemir
E-mail : [email protected]
Yöneten : Ayten Görgün Smith
Web : http://www.khas.edu.tr
01 - 31 EKİM 2014 | NEWSLETTER KHAS | 5
Download

Urartu Takı Sergisi - Kadir Has Üniversitesi