T. C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ
II. DERS KURULU
( 27 EKİM 2014– 12 ARALIK 2014)
DEKAN
Prof. Dr. Hüseyin Yorgancıgil
BAŞKOORDİNATÖR
Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
Doç.Dr.Nermin KARAHAN
DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCILARI
Doç. Dr. Metin ÇİRİŞ
Yrd.Doç.Dr. Şirin BAŞPINAR
DERSLER
Patoloji
Farmakoloji
Mikrobiyoloji ve Kl. Mikrob.
Klinik Biyokimya
Pediatri
Kardiyoloji
Göğüs Hastalıkları
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Radyoloji
Dermatoloji
Tıbbi genetik
Klinik Uygulama
TEORİK
D.S.
18
24
13
4
4
11
8
5
1
4
2
-
PRATİK
D.S.
12
12
16
30
24
25
4
4
11
8
5
1
2
2
16
94
40
132
TOPLAM
D.S.: Ders Saati
TOPLAM
SORU
SAYISI
21 (T15-P6)
16
17
4
4
10
8
5
1
2
PUAN
8
21
16
17
4
4
10
8
5
1
4
2
8
100
100
2
DERS KURULU ÜYELERİ:
Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
Doç. Dr. İ. Metin ÇİRİŞ
Yrd. Doç. Halil AŞÇI
DERS KURULU AMAÇLARI
İnsan Papilloma ve Polyoma virüs, Adenovirüsler, Coronavirüsler, tümör virüsleri, Pox virüsler, diğer DNA virüsleri
ve Hepatit virüslerinin genel özelliklerini ve bu virüslerin yaptığı infeksiyonları bilir. (Bilişsel alan). İmmünolojinin
temel özelliklerini bilir. Mikroorganizmalara karşı spesifik bağışıklık, aşırı duyarlılık reaksiyonları, immunolojik
tolerans ve otoimmünite, transplantasyon ve doku reddi, aşılama hakkında temel immunolojik özellikleri bilir. (Bilişsel
alan) Kardiyovasküler hastalıkların ilaçla tedavisinde önemli olan yaklaşımları ve temel bilgileri ve solunum sistemi
hastalıklarının ilaçla tedavisinde önemli olan yaklaşımları ve temel bilgileri kavrar. (Bilişsel alan) Akut koroner
sendrom tanı ve izlemini, lipid metabolizması bozukluklarını ve biyokimyasal belirteçlerini bilir ve değerlendirir.
(Bilişsel alan + Psikomotor alan). Kalp hastalıkların temel semptomlarını, sistemin özgü fizik muayeneyini bilir
(Bilişsel alan + Psikomotor alan). Kardiyovasküler hastalıklara özgü temel tanı yöntemlerini bilir. Kalp kapak
hastalıkları, aritmiler, kalp yetersizliğinin fizyopatolojisini bilir. (Bilişsel alan) Pediatriye özgü sistem muayenesini
bilir. Psikomotor alan Pediatrik üst solunum yolu enfeksiyonlarını bilir. Göğüs hastalıklarına özgü fizik muayeneyi
1
bilir. (Bilişsel alan + Psikomotor alan) Bronşiyal astım, KOAH, pnömoniler, interstisyel akciğer hastalıkları, akciğer
kanseri, plevra hastalıkları özelliklerini bilir. (Bilişsel alan) Solunum ve dolaşım sistemini etkileyen hastalıklarda
genetik yaklaşım özelliklerini bilir. (Bilişsel alan) Anestezide preoperatif vizit, hasta değerlendirilmesini bilir. (Bilişsel
alan) Zehirlenmelerin özelliklerini bilir. (Bilişsel alan) Derinin anatomisi, histolojisi ve fizyolojisini bilir. Elemanter
lezyonların özelliklerini bilir. (Bilişsel alan) Tekniğine uygun anamnez alır ve fizik muayeneyi tam olarak yapar.
(Psikomotor alan) Klinik bilimlere giriş uygulamaları ile normal ve patolojik bulguları tanır. (Psikomotor alan)
Hastaların kişisel bilgileri konusunda gizlilik ve yansızlık ilkesini uygulayabilir.(Duyuşsal alan) Tanı ve tedavi
işlemlerinde akılcı, etkin, ekonomik ve etik ilkeleri uygulayabilir. Ekip çalışmasının temel ilkelerini bilir ve uygular.
(Psikomotor alan)
2
II. KURUL I. HAFTA
27 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Öğretim Üyesi Danışmanlık Saati
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
28 EKİM 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 17.20
Bayram Tatili
29 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 – 17-20
Bayram Tatili
30 EKİM 2014 PERŞEMBE
MİKROBİYOLOJİ 08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
UYGULAMA
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
GÖĞÜS HAST.
PATOLOJİ
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
31 EKİM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJİ
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
Kan, BOS ve püyün mikrobiyolojik incelenmesi
Dr. E. SESLİÇETİN
Kan, BOS ve püyün mikrobiyolojik incelenmesi
Dr. E. SESLİÇETİN
Kan, BOS ve püyün mikrobiyolojik incelenmesi
Dr. E. SESLİÇETİN
Kan, BOS ve püyün mikrobiyolojik incelenmesi
Dr. E. SESLİÇETİN
Solunum sistemi muayenesi
Larinks ve boyun bölgesi lezyonları
Otonom Sinir Sistemi ilaçlarına giriş-1
Otonom Sinir Sistemi ilaçlarına giriş-2
Dr. Ö. ÖZTÜRK
Dr. İ.M. ÇİRİŞ
Dr. E. ÇİÇEK
Dr. E. ÇİÇEK
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Parasempatomimetik ilaçlar-1
Parasempatomimetik ilaçlar-2
Dr. H.AŞCI
Dr. H.AŞCI
Klinik mikrobiyoloji uygulamasında kullanılan
çeşitli serolojik tanı metodları III
Klinik mikrobiyoloji uygulamasında kullanılan
çeşitli serolojik tanı metodları III
Klinik mikrobiyoloji uygulamasında kullanılan
çeşitli serolojik tanı metodları III
Klinik mikrobiyoloji uygulamasında kullanılan
çeşitli serolojik tanı metodları III
3
Dr. B.C. ARIDOĞAN
Dr. B.C. ARIDOĞAN
Dr. B.C. ARIDOĞAN
Dr. B.C. ARIDOĞAN
II. KURUL II. HAFTA
3 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
KARDİYOLOJİ
09.30 - 10.20
KARDİYOLOJİ
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJİ
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
4 KASIM 2014 SALI
08.30 - 09.20
GÖĞÜS HAST.
09.30 - 10.20
GÖĞÜS HAST.
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
GÖĞÜS HAST.
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
KARDİYOLOJİ
KARDİYOLOJİ
KARDİYOLOJİ
KARDİYOLOJİ
5 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
ANESTEZİYOLOJİ
09.30 - 10.20
ANESTEZİYOLOJİ
10.30 - 11.20
PEDİATRİ
11.30 - 12.20
TIBBİ GENETİK
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
PEDİATRİ
PEDİATRİ
6 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.40 - 10.30
PATOLOJİ
10.50 - 11.40
GÖĞÜS HAST.
11.30 - 12.20
GÖĞÜS HAST.
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
7 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
PATOLOJİ
09.30 - 10.20
PATOLOJİ
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
GÖĞÜS HAST.
GÖĞÜS HAST.
EKG
aritmilerin fizyopatolojisi
Sempatolitik İlaçlar- 1
Sempatolitik İlaçlar- 2
Dr. M. ÖZAYDIN
Dr. M. ÖZAYDIN
Dr. E. ÇİÇEK
Dr. E. ÇİÇEK
Boğaz, dışkı ve idrar kültürünün alınması, ekimi
ve florada bulunan bakterilerin incelenmesi
Boğaz, dışkı ve idrar kültürünün alınması, ekimi
ve florada bulunan bakterilerin incelenmesi
Boğaz, dışkı ve idrar kültürünün alınması, ekimi
ve florada bulunan bakterilerin incelenmesi
Boğaz, dışkı ve idrar kültürünün alınması, ekimi
ve florada bulunan bakterilerin incelenmesi
Dr. E. SESLİÇETİN
İnterstisyel akciğer hastalıkları
Plevra hastalıkları
Kalbin iltihabi hastalıkları
Pulmoner tromboemboli
Dr. M. ÇAKIR
Dr. Ö. ÖZTÜRK
Kalp hastalıklarında temel semptomlar
Kardiyolojide kullanılan tanı yöntemleri
Ateroskleroz ve risk faktörleri-1
Ateroskleroz ve risk faktörleri-2
Dr. E. VAROL
Dr. E. VAROL
Dr. A. ALTINBAŞ
Dr. A. ALTINBAŞ
Preoperatif vizit, Hasta Değerlendirilmesi
Zehirlenmeler
Pediatride dolaşım sistemi muayenesi
Solunum sistemini etkileyen hastalıklarda genetik
yaklaşım
Dr. F. EROĞLU
Dr. L. YAVUZ
Dr. A. R. ÖRMECİ
Dr. Özkan Bağcı
Pediatride solunum sistemi muayenesi
Üst solunum yolu enfeksiyonları
Öğretim Üyesi Danışmanlık Saati
Serbest çalışma
Dr. M.ÖZEN.
Dr. M.ÖZEN
Anevrizmalar ve vaskülitler
Kardiomyopatiler, kalb tümörleri
Akciğer kanseri
Bronşiyal astım ve KOAH
Dr. K.K.BOZKURT
Dr. M. ÇİRİŞ
Antitüssif ve ekspektoranlar
Bronkodilatör ilaçlar
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. E. ÇİÇEK
Dr. E. ÇİÇEK
Venöz hastalıklar, lenfatik hastalıkları
Kan ve lenf damarı tümörleri
Kalp yetmezliği ve iskemik kalp hastalığı patolojisi
Myokard infarktüsü, ateroskleroz
Dr. K.K.BOZKURT
Dr. K.K.BOZKURT
Dr. M. ÇİRİŞ
Dr. M. ÇİRİŞ
Pnömoniler
Akciğer tüberkülozu
Serbest çalışma
Dr. M. ÇAKIR
Dr. M. ÇAKIR
4
Dr. E. SESLİÇETİN
Dr. E. SESLİÇETİN
Dr. E. SESLİÇETİN
Dr. M. ÇİRİŞ
Dr. R. DEMİRALAY
Dr. A. AKKAYA
Dr. A. AKKAYA
II. KURUL III. HAFTA
10 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJİ
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJİ
10.30 - 11.20
PATOLOJİ
11.30 - 12.20
PATOLOJİ
Parasempatolitik ilaçlar-1
Parasempatolitik ilaçlar-2
Solunum sisteminin iltihabi hastalıkları - 1
Solunum sisteminin iltihabi hastalıkları - 2
Dr. H.AŞCI
Dr. H.AŞCI
Dr. Ş. BAŞPINAR
Dr. Ş. BAŞPINAR
Solunum Sistemi Radyolojisi
Yeni doğanda solunum sistemi
Öğretim Üyesi Danışmanlık Saati
Serbest çalışma
Dr. M. KAYAN
Dr. H. ÇETİN
11 KASIM 2014 SALI
08.30 - 09.20
KARDİYOLOJİ
09.30 - 10.20
KARDİYOLOJİ
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJİ
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJİ
Kapak hastalıkları fizyopatolojisi-1
Kapak hastalıkları fizyopatolojisi-2
Sempatomimetik ilaçlar-1
Sempatomimetik ilaçlar-2
Dr. A. ARSLAN
Dr. A. ARSLAN
Dr. E. ÇİÇEK
Dr. E. ÇİÇEK
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
KAN BASINCI SİMÜLATÖRÜ
İç Hastalıkları
Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
RADYOLOJİ
PEDİATRİ
2. Pratik
3. Pratik
1. Pratik
2. Pratik
ders grubu
ders grubu
ders grubu
ders grubu
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20
KARDİYOLOJİ
10.30 - 11.20
KARDİYOLOJİ
11.30 - 12.20
KARDİYOLOJİ
Aşılama
Kardiyolojide kullanılan ilaçlar
Kalp hastalarında fizik muayene-1
Kalp hastalarında fizik muayene-2
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13 KASIM 2014PERŞEMBE
08.30 - 09.20
ANESTEZİYOLOJİ
09.30 - 10.20
ANESTEZİYOLOJİ
10.30 - 11.20
BİYOKİMYA
11.30 - 12.20
BİYOKİMYA
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
BİYOKİMYA
16.30 - 17.20
TIBBİ GENETİK
Anestezi ve tarihçesi
Kardiyopulmoner ve serebral resüstasyon
Akut koroner sendrom tanı ve izlemi
Lipit metabolizması bozuklukları ve
hiperlipoproteinemiler - 1
Dr. B. C. ARIDOĞAN
Dr. D. ERDOĞAN
Dr. Hatem ARI
Dr. Hatem ARI
Dr. P. KIRDEMİR
Dr. Dilek Karaaslan
Dr. E. UZ
Dr. E. UZ
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Lipit metabolizması bozuklukları ve
hiperlipoproteinemiler - 2
Dolaşım sistemini etkileyen hastalıklarda genetik
yaklaşım
Dr. E. UZ
Vaskülit, damar tümörleri örnekleri
Dr. Kemal K. Bozkurt
Vaskülit, damar tümörleri örnekleri
Dr. Kemal K. Bozkurt
Vaskülit, damar tümörleri örnekleri
Dr. Kemal K. Bozkurt
Vaskülit, damar tümörleri örnekleri
Dr. Kemal K. Bozkurt
Dr. Özkan Bağcı
14 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
PATOLOJİUygulama (A)
PATOLOJİUygulama (A)
PATOLOJİUygulama (B)
PATOLOJİUygulama (B)
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest Çalışma
Serbest çalışma
5
II. KURUL IV. HAFTA
17 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20
MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20
DERMATOLOJİ
11.30 - 12.20
DERMATOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
18 KASIM 2014 SALI
08.30 - 09.20
MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20
MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20
DERMATOLOJİ
11.30 - 12.20
DERMATOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
İnsan Papilloma ve Polyoma virüs
Adenovirüsler ve Coronavirüsler
Derinin yapısı, anatomisi
Derinin yapısı, anatomisi
Dr. B. ARIDOĞAN
Dr. B. ARIDOĞAN
Dr. A. M. CEYHAN
Dr. A. M. CEYHAN
Antihipertansif İlaçlar-1
Antihipertansif İlaçlar-2
Öğretim Üyesi Danışmanlık Saati
Serbest çalışma
Dr. H.AŞCI
Dr. H.AŞCI
Hepatit virüsleri -1
Hepatit virüsleri -2
Elemanter lezyonlar
Elemanter lezyonlar
Dr. B. ARIDOĞAN
Dr. B. ARIDOĞAN
DR.İ. Erturan
DR.İ. Erturan
Antianginal ilaçlar
Periferik Vazodilatörler
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. E. ÇİÇEK
Dr. E. ÇİÇEK
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20
MİKROBİYOLOJİ
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Tümör virüsleri
Pox virüsler ve diğer DNA virüsleri
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
20 KASIM 2014PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
ANESTEZİYOLOJİ
11.30 - 12.20
BİYOKİMYA
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Solunum yolu anatomisi ve hava yolu
Tromboembolide moleküler testler
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
FARMAKOLOJİ
FARMAKOLOJİ
21 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
FARMAKOLOJİ
09.30 - 10.20
FARMAKOLOJİ
MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20
MİKROBİYOLOJİ
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
MİKROBİYOLOJİ UYGULAMA
Dr. A. AYNALİ
Dr. A. AYNALİ
Dr. Tülay T. Peker
Dr. E.UZ
Konjestif Kalp Yetmezliğinde Kullanılan İlaçlar-1
Konjestif Kalp Yetmezliğinde Kullanılan İlaçlar-2
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. E. ÇİÇEK
Dr. E. ÇİÇEK
Hipolipidemik ilaçlar
Antikoagülan ilaçlar
Pikorna virüs ve Reovirüsler
Rhabdovirüsler ve toga virüs
Dr. H.AŞCI
Dr. H.AŞCI
Klinik mikrobiyoloji uygulamasında kullanılan
çeşitli serolojik tanı metodları IV
Klinik mikrobiyoloji uygulamasında kullanılan
çeşitli serolojik tanı metodları IV
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Dr. B.C. ARIDOĞAN
6
Dr. A. AYNALİ
Dr. A. AYNALİ
Dr. B.C. ARIDOĞAN
II. KURUL V. HAFTA
24 KASIM 2014PAZARTESİ
08.30 - 09.20
MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20
MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJİ
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Mikroorganizmalara karşı spesifik bağışıklık
Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Antiaritmik İlaçlar-1
Antiaritmik İlaçlar-2
Dr. B. C. ARIDOĞAN
Dr. B. C. ARIDOĞAN
FARMAKOLOJİ
Plazma Hacmini Arttıran İlaçlar
Dr. H.AŞCI
PATOLOJİ
Akciğer tümörleri
Dr. S.BİRCAN
Serbest çalışma
Serbest çalışma
25 KASIM 2014SALI
08.30 - 09.20
MİKROBİYOLOJİ
09.30 - 10.20
MİKROBİYOLOJİ
10.30 - 11.20
FARMAKOLOJİ
11.30 - 12.20
FARMAKOLOJİ
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
PATOLOJİ
PATOLOJİ
PATOLOJİ
26 KASIM 2014ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
3. Pratik ders grubu
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
1. Pratik ders grubu
2. Pratik ders grubu
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
PATOLOJİ
PATOLOJİ
27 KASIM 2014 PERŞEMBE
PATOLOJİ08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
Dr. E. ÇİÇEK
Dr. E. ÇİÇEK
Uygulama (A)
PATOLOJİUygulama (A)
PATOLOJİUygulama (B)
PATOLOJİUygulama (B)
1. Pratik ders grubu
2. Pratik ders grubu
3. Pratik ders grubu
İmmunolojik tolerans ve otoimmünite
Transplantasyon ve doku reddi
Hemostatik Kan Ürünleri
Antitrombositer ilaçlar, Fibrinolitik ilaçlar
Dr. B. C. ARIDOĞAN
Dr. B. C. ARIDOĞAN
Akciğerin doğumsal ve damarsal bozuklukları
Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları
Restriktif akciğer hastalıkları
Dr. Ş. BAŞPINAR
Dr. S. BİRCAN
Dr. S. BİRCAN
PEDİATRİK ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ
(Pediatri)
Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi
Dr. Gonca Sandal
Plevra hastalıkları
Mediasten hastalıkları
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Dr. S.BİRCAN
Pnömoni, tüberküloz
Dr. Şirin Başpınar
Pnömoni, tüberküloz
Dr. Şirin Başpınar
Pnömoni, tüberküloz
Dr. Şirin Başpınar
Pnömoni, tüberküloz
Dr. Şirin Başpınar
PEDİATRİK ENJEKSİYON MAKETİ (KAFA
MODELİ) (Pediatri)
Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi
Dr. Gonca Sandal
Akciğer tümörleri örnekleri
Dr. Sema Bircan
Akciğer tümörleri örnekleri
Dr. Sema Bircan
Akciğer tümörleri örnekleri
Dr. Sema Bircan
Akciğer tümörleri örnekleri
Dr. Sema Bircan
Dr. H.AŞCI
Dr. H.AŞCI
Dr. S. BİRCAN
16.30 - 17.20
28 KASIM 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
PATOLOJİUygulama (B)
PATOLOJİUygulama (B)
PATOLOJİUygulama (A)
PATOLOJİUygulama (A)
7
13.30 - 17.20
2. Pratik ders grubu
YENİ DOĞAN İLERİ BAKIM SİMÜLATÖRÜ
(Pediatri)
Mesleki Beceri Laboratuvarı Dershanesi
II. KURUL VI. HAFTA
01 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
02 ARALIK 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
03 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
09.40 - 10.30
10.50 - 11.40
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
04 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
05 ARALIK 2014 CUMA
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
8
Dr. Gonca Sandal
II. KURUL VII. HAFTA
08 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
09 ARALIK 2014 SALI
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
10 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30 - 09.20
PATOLOJİ PRATİK SINAVI
09.30 - 10.20
Saat: 09.00
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
11 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30 - 09.20
09.30 - 10.20
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
13.30 - 14.20
14.30 - 15.20
15.30 - 16.20
16.30 - 17.20
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
Serbest çalışma
12 ARALIK 2014 CUMA
08.30 - 09.20
DERS KURULU SINAVI
09.30 - 10.20
Saat: 09.30
10.30 - 11.20
11.30 - 12.20
14.00 – 14:50
2. Kurul değerlendirme dersi
15:00 – 17:20
Öğretim Üyesi Danışmanlık
Saati
9
Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
Doç. Dr. İ. Metin ÇİRİŞ
Yrd. Doç. Halil AŞÇI
Download

İkinci Kurul - Süleyman Demirel Üniversitesi