ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 Eğitim Yılı
Dönem III 1. Ders Kurulu
“Hastalıkların Biyolojik Temeli”
Eğitim Programı
Eğitim Başkoordinatörü
Dönem Koordinatörü
Koordinatör Yardımcısı
:Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN
:Yrd. Doç. Dr. Ahmet ULUDAĞ
:Yrd. Doç. Dr. Adem Bekler
:Yrd. Doç. Dr. Hacer ŞEN
Ders kurulu başkanı
Başkan Yardımcısı
:Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ertekin
:Yrd. Doç. Dr. Naci Topaloğlu
Eğitim Süresi
Ders Kurulu Tarihleri
:3 Hafta
:1 Eylül- 19 Eylül 2014
AKTS kredisi:
:5 Kredi
Pratik sınav
Teorik sınav
:18 Eylül 2014
:19 Eylül 2014
Komitede dersleri olan öğretim üyeleri:
Prof. Dr. H.E. AKSULU
Prof. Dr. Ö. ÖZDEMİR
Prof. Dr. F. SILAN
Prof. Dr. Z. ÖĞRETMEN
Doç. Dr. N. KILINÇ
Doç. Dr. O. AKDUR
Doç. Dr. C. SILAN
Yrd. Doç. Dr. A. ULUDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Y. ERTEKİN
Yrd. Doç. Dr. O. KARATAĞ
Yrd. Doç. Dr. N. TOPALOĞLU
Yrd. Doç. Dr. S. ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. A. Yıldırım
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı / Dersin Adı
ACİL TIP
AİLE HEKİMLİĞİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DERMATOLOJİ
FARMAKOLOJİ
GENETİK
NÜKLEER TIP
PATOLOJİ
RADYOLOJİ
KLİNİK UYGULAMA
Toplam
Ders ve Soru Sayıları
Ders Sayısı
Kuramsal Uygulama
3
4
5
3
28
2
11
1
6
6
2
8
71
8
SORU SAYISI
TOPLAM
3
4
5
3
30
11
1
12
TEORİK
UYGULAMA
5
5
7
5
40
13
2
15
5
-
2
8
79
3
95
5
-
Ders Kurulunun Amacı:
Hastalıkların biyolojik temellerini, patolojinin temel kavramlarını, hemodinamik bozuklukların
patolojisini, mikroorganizmaların çeşitli enfeksiyonları meydana getirme mekanizmalarını ve immün
yanıt oluşumunu, ilaçların etki mekanizmalarını, farmakokinetik ve farmakodinamik ilaç
etkileşimlerini kavratmak bu ders kurulunun amacı ve hedefidir.
Ders Kurulunun Öğrenim Hedefleri:
- Hücre zedelenmesine neden olan faktörler ve etki mekanizmalarını, geri dönüşlü veya geri
dönüşsüz hücre zedelenmesi, apopitozis ve nekrozun morfolojik değişikliklerini
tanımlayabilecektir.
- Hemodinamik bozukluklar ile ilgili mekanizmaları ve oluşturdukları morfolojik değişiklikleri
tanımlayabilecektir.
- Genel farmakolojik kavramlar, ilaçlar hakkında genel bilgiler, ilaçların etki mekanizmaları ve
veriliş yolları, farmakodinamik ve farmakokinetik ilaç etkileşimleri ve ilaçların toksik etkileri
hakkında temel özellikleri açıklayabilecektir.
- Mikroorganizmaların konağa giriş yollarını ve çeşitli enfeksiyonları meydana getirme
mekanizmalarını tanımlayabilecektir.
- Temel immünolojik mekanizmaları ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarını açıklayabilecektir.
Bağışıklama ve bağışıksal yanıt ölçüm yöntemlerini özetleyebilecektir.
Ölçme değerlendirme:
Ders kurulu sonunda her biri 1 puan değerinde ve kuramsal ders içeriklerine dengeli
dağıtılmış 88 çoktan seçmeli sorudan oluşan bilgi sınavı yapılır. Soruların dağılımı üstteki tabloda
verilmiştir. Farmakoloji ve patoloji uygulamaları için sırasıyla 5 ve 7 puanlık uygulama sınavları
düzenlenir. Sayılan sınavlarda elde edilen puanların birleştirilmesi ile 100 puanlık ders kurulu notu
hesaplanır.
DÖNEM III
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ DERS KURULU-1 DERS PROGRAMI
1 HAFTA 02 EYLÜL – 06 EYLÜL 2013
1 Eylül 2014
Pazartesi
3 Eylül 2014
Çarşamba
4 Eylül 2014
Perşembe
5 Eylül 2014
Cuma
Farmakoloji
Doz konsantrasyon
yanıt ilişkisi 1
Dr. HE. Aksulu
Acil tıp
Çevresel aciller-1
Dr. A. Yıldırım
Farmakoloji
İlaç etki mekanizmaları
ilaç reseptör ilişkisi 1
Dr. HE. Aksulu
Aile hekimliği
Tanı testlerinin seçimi
Dr. Y.Ertekin
Farmakoloji
Doz konsantrasyon
yanıt ilişkisi 2
Dr. HE. Aksulu
Acil tıp
Çevresel aciller-2
Dr. A. Yıldırım
10.30 - 11.20
Pediyatri
Pediatriye giriş
Dr. N. Topaloğlu
Farmakoloji
İlaçlar arasında
etkileşmeler
Dr. HE. Aksulu
Genetik
Prenatal tanı
Dr. Ö. Özdemir
Genetik
Genetik hastalıklar için
populasyon taraması
Dr. F. Silan
Acil tıp
Çevresel aciller-3
Dr. A. Yıldırım
11.30 -12.20
Pediyatri
Pediatride öykü alma
Dr. N. Topaloğlu
Farmakoloji
İlaçlar arasında
etkileşmeler
Dr. HE. Aksulu
Genetik
Prenatal – postnatal
tanı
Dr. Ö. Özdemir
Genetik
Genetik hastalıklar için
populasyon taraması
Dr. F. Silan
Pediyatri
Pediatride fizik
muayene
Dr. N. Topaloğlu
13.30 - 14.20
Farmakoloji
Farmakokinetik
özellikler
Dr. HE. Aksulu
Genetik
İmmünogenetik 1
Dr. Ö. Özdemir
KLİNİK
UYGULAMADA AİLE
HEKİMLİĞİ
(Dr. A. Uludağ)
KLİNİK
UYGULAMADA
PEDİATRİ
Dr. N. Topaloğlu
KLİNİK
UYGULAMADA
ACİL
Dr. A. Yıldırım
14.30 - 15.20
Farmakoloji
Farmakokinetik
özellikler
Dr. HE. Aksulu
Genetik
İmmünogenetik 2
Dr. Ö. Özdemir
KLİNİK
UYGULAMADA AİLE
HEKİMLİĞİ
(Dr. A. Uludağ)
KLİNİK
UYGULAMADA
PEDİATRİ
Dr. N. Topaloğlu
KLİNİK
UYGULAMADA
ACİL
Dr. A. Yıldırım
8.30 - 9.20
9.30 - 10.20
Aile hekimliği
Hasta hekim
görüşmesi ve hastaya
yaklaşım 1
Dr. A.Uludağ
Aile hekimliği
Hasta hekim
görüşmesi ve hastaya
yaklaşım 2
Dr. A.Uludağ
2 Eylül 2014
Salı
Aile hekimliği
Klinik problem çözme
Dr. Y.Ertekin
Farmakoloji
İlaç etki mekanizmaları
ilaç reseptör ilişkisi 2
Dr. HE. Aksulu
12.30 -13.20
15.30 - 16.20
16.30- 17. 20
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM III
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ DERS KURULU-1 DERS PROGRAMI
2. HAFTA 9 EYLÜL– 13 EYLÜL 2013
8 Eylül 2014
Pazartesi
9 Eylül 2014
Salı
10 Eylül 2014
Çarşamba
11 Eylül 2014
Perşembe
12 Eylül 2014
Cuma
Radyoloji
İyonizan radyasyon
Dr. O. Karatağ
Farmakoloji
Toksikoloji ilkeleri ve
zehirleme Tedavisi
Dr. C. Silan
Farmakoloji
Parasempatolitik
ilaçlar 1
Dr. HE. Aksulu
Genetik
Farmakogenetik 1
Dr. F. Silan
Pediyatri
Pediatride fizik
muayene
Dr. N. Topaloğlu
9.30 - 10.20
Radyoloji
Radiodiagnostik
yöntemler
Dr. O. Karatağ
Farmakoloji
Toksikoloji ilkeleri ve
zehirleme Tedavisi
Dr. C. Silan
Farmakoloji
Parasempatolitik
ilaçlar 2
Dr. HE. Aksulu
Genetik
Farmakogenetik 2
Dr. F. Silan
Farmakoloji
Otonom gangliyonları
etkileyen ilaçlar
Dr. C. Silan
10.30 - 11.20
Dermatoloji
Derinin yapısı
Dr. Z. Öğretmen
Farmakoloji
İlaç etkisini değiştiren
faktörler
Dr. C. Silan
Farmakoloji
Sempatomimetik
ilaçlar 1
Dr. HE. Aksulu
Farmakoloji
Ağır metaller ve Metal
antagonistleri 1
Dr. C. Silan
11.30 -12.20
Dermatoloji
Derinin elementer
lezyonları
Dr. Z. Öğretmen
Farmakoloji
Farmakogenetik
Dr. C. Silan
Farmakoloji
Sempatomimetik
ilaçlar 2
Dr. HE. Aksulu
Farmakoloji
Ağır metaller ve Metal
antagonistleri 2
Dr. C. Silan
Patoloji
İltihabın genel
özellikleri
Dr. N. KILINÇ
Farmakoloji
Sempatolitik ilaçlar 1
Dr. HE. Aksulu
Patoloji
Akut İltihap
Dr. N. KILINÇ
Farmakoloji
Sempatolitik ilaçlar 2
Dr. HE. Aksulu
8.30 - 9.20
Genetik
Genetik hasrtalıklar
için populasyon
taraması
Dr.F.Sılan
Genetik
Konjenital
malformasyonlar ve
genetik yaklaşım
Dr.F.Sılan
12.30 -13.20
13.30 - 14.20
Genetik
Genetik danışma ve
etik
Dr. F. Silan
Dermatoloji
İlaç reaksiyonları
Dr. Z. Öğretmen
14.30 - 15.20
Farmakoloji
Reçete yazma
prensipleri ve hasta
uyumu
Dr. C. Silan
Pediyatri
Pediatride fizik
muayene ilkeleri
Dr. N. Topaloğlu
15.30 - 16.20
KLİNİK
UYGULAMADA
Dermatoloji
(Dr. Z.Öğretmen)
KLİNİK
UYGULAMADA
Dermatoloji
(Dr. Z.Öğretmen)
Nükleer Tıp
Semiyoloji
Dr. S. Özdemir
16.30- 17. 20
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM III
HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ-1 DERS KURULU DERS PROGRAMI
3. HAFTA 16 EYLÜL– 20 EYLÜL 2013
15 Eylül 2014
Pazartesi
8.30 - 9.20
Farmakoloji
Otonom sinir sistemi
genel bilgiler 1
Dr. HE. Aksulu
9.30 - 10.20
Farmakoloji
Otonom sinir sistemi
genel bilgiler 2
Dr. HE. Aksulu
10.30 - 11.20
Genetik
Gen tedavisi 1
Dr. Ö. Özdemir
11.30 -12.20
Genetik
Gen tedavisi 2
Dr. Ö. Özdemir
16 Eylül 2014
Salı
Farmakoloji
Rasyonel
farmakoterapötik
uygulamalar
Dr. HE. Aksulu
Farmakoloji
Rasyonel
farmakoterapötik
uygulamalar
Dr. HE. Aksulu
17 Eylül 2014
Çarşamba
18 Eylül 2014
Perşembe
19 Eylül 2014
Cuma
PRATİK SINAVI
Ders Kurulu SINAVI
Farmakoloji
İlaçların toksik tesirleri
Dr. C. Silan
Farmakoloji
İlaçların toksik tesirleri
Dr. C. Silan
12.30 -13.20
13.30 - 14.20
Patoloji
İltihabın Kimyasal
Mediatörleri
Dr. N. KILINÇ
14.30 - 15.20
Patoloji
İyileşme-Onarım
Kusurları
Dr. N. KILINÇ
15.30 - 16.20
Patoloji
Amiloidoz
Dr. N. KILINÇ
16.30- 17. 20
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 [email protected]:[email protected]
Download

2014-2015 Eğitim Yılı - Tıp Fakültesi