T. C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
II. KURUL DERS PROGRAMI
NÖRO-PSİK İYATRİ-HAREKET SİSTEMİ
10 Kasım – 26 Aralık 2014 (7 Hafta)
Dekan
Baş Koordinatör
Dönem III Koordinatörü
Dönem III Koordinatör Yardımcısı
Dönem III Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS
Prof. Dr. Eser Öz OYAR
Doç. Dr. Yusuf Cem KAPLAN
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CAN
Yrd. Doç. Dr. Saliha AKSUN
KURUL DERSLERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Servet Akar
Doç. Dr. Taşkın Altay
Prof. Dr. Galip Akhan
Doç. Dr. Arzu Avcı
Prof. Dr. Nasuhi Engin Aydın
Doç. Dr. Yeşim Beckmann
Prof. Dr. Lütfullah Beşiroğlu
Doç. Dr. Gonca Gül Bural
Prof. Dr. Fatma Hüsniye Dilek
Doç. Dr. Nihal Olgaç Dündar
Prof. Dr. Selçuk Kaya
Doç. Dr. Fazıl Gelal
Prof. Dr. Recep Sütcü
Doç. Dr. Mustafa Güleç
Prof. Dr. Muhittin Şener
Doç. Dr. Cemil Kayalı
Prof. Dr. Tijen Kaya Temiz
Doç. Dr. Cemal Kazımoğlu
Prof. Dr. Fulya Ç. Ünay
Doç. Dr. Türkan Atasever Rezanko
Prof. Dr. Tülay Kurt İncesu
Doç. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
KURUL DERSLERİ
TEORİK DERS
SAATİ
Doç. Dr. Yaprak Seçil
Doç. Dr. Aliye Tosun
Doç. Dr. Özgür Tosun
Yrd. Doç. Dr. Saliha Aksun
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Can
Yrd. Doç. Dr. Ümit Seçil Demirdal
Yrd. Doç. Dr. Barış Karadaş
Yrd. Doç. Dr. Aybala Sarıçiçek
Yrd. Doç. Dr. Sabiha Türe
Uzm. Dr. Oytun Hastürk
Uzm. Dr. İsmail Yılmaz
PRATİK DERS
SAATİ
TOPLAM DERS
SAATİ
Çocuk Psikiyatrisi
8
8
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2
2
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
8
8
İç Hastalıkları
6
6
Nöroloji
16
Nükleer Tıp
2
2
Psikiyatri
12
12
Radyoloji
2
2
Tıbbi Biyokimya
7
7
Tıbbi Farmakoloji
23
23
Tıbbi Mikrobiyoloji
14
Tıbbi Patoloji
18
Ortopedi ve Travmatoloji
12
İyi Hekimlik Uygulamaları
4
20
14
2
20
12
12
12
SEÇMELİ DERSLER
Engelsiz Yaşam
12
12
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
12
12
NLP- Duyu Dil Programlama
10
2
12
Klinik Araştırma Uygulamaları/Seçmeli İngilizce
6
6
12
170
26
196
TOPLAM DERS SAATİ
II. KURUL 1. HAFTA
10 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20 Koordinatörlük Saati
09.30-10.20 Koordinatörlük Saati
10.30-11.20 Tıbbi Patoloji
11.30-12.20 Tıbbi Patoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
Fizik Ted. Ve Rehab.
Fizik Ted. Ve Rehab.
11 KASIM 2014 SALI
08.30-09.20 Psikiyatri
09.30-10.20 Psikiyatri
10.30-11.20 Tıbbi Patoloji
11.30-12.20 Tıbbi Patoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
13 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi
11.30-12.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
14 KASIM 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi Patoloji
09.30-10.20
Tıbbi Patoloji
10.30-11.20
Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Dr. Can, Dr. Aksun
Dr. Can, Dr. Aksun
Dr. Aydın
Doğumsal malformasyonlar ve perinatal hasar
Dr. Aydın
Artritlerin sınıflandırılması ve tanı yöntemleri
Artritlerin sınıflandırılması ve tanı yöntemleri
Lokomotor Sistem Fizik Muayenesi'ne Genel Bakış
Osteoartrit
Dr. Akar
Dr. Akar
Dr. Seçil Demirdal
Dr. Seçil Demirdal
Psikiyatrik Görüşme
Psikiyatrik Görüşme
Dr. Beşiroğlu
Dr. Beşiroğlu
Serebrovasküler hastalıklar
Santral sinir sistemi travması
Dr. Çakalağaoğlu Ünay
Dr. Çakalağaoğlu Ünay
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
12 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Psikiyatri
09.30-10.20
Psikiyatri
10.30-11.20
Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Dönem III 1. Kurul Değerlendirmesi
Dönem III 2. Kurul Tanıtımı
Sinir sistemindeki hasar biçimleri
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Bilişsel İşlev Bozuklukları
Bilişsel İşlev Bozuklukları
Santral sinir sistemi farmakolojisine giriş
Santral sinir sistemi farmakolojisine giriş
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
NLP
NLP
Dr. Güleç
Dr. Güleç
Dr. Kaya Temiz
Dr. Kaya Temiz
Dr. Tözün
Dr. Tözün
Dr. Can
Dr. Can
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Engelsiz Yaşam
Engelsiz Yaşam
Dr. Yıldırım Sarı
Dr. Yıldırım Sarı
SSS Neoplastik Hastalıkları
SSS Neoplastik Hastalıkları
Dr. Çakalağaoğlu Ünay
Dr. Çakalağaoğlu Ünay
Anksiyolitik ve hipnotik ilaçlar
Anksiyolitik ve hipnotik ilaçlar
Dr. Kaya Temiz
Dr. Kaya Temiz
II. KURUL 2. HAFTA
17 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Psikiyatri
09.30-10.20
Psikiyatri
10.30-11.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
11.30-12.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Serbest Çalışma
18 KASIM 2014 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Dr. Rezanko
Dr. Rezanko
Dr. Avcı
Dr. Bural
Dr. Bural
Dr. Kaya Temiz
Dr. Kaya Temiz
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatri
Psikiyatrik Hastalıklarda Etiyolojik Etmenler
Düşünce Bozuklukları
Düşünce Bozuklukları
Dr. Beşiroğlu
Dr. Beşiroğlu
Dr. Beşiroğlu
Herpes virüsler-1
Herpes virüsler-2
Genel anestezikler
Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Dr. Kaya Temiz
Dr. Kaya Temiz
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
NLP
NLP
Dr. Tözün
Dr. Tözün
Dr. Can
Dr. Can
Serbest Çalışma
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
21 KASIM 2014 CUMA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
11.30-12.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Birincil myelin hastalıkları
SSS Edinsel metabolik ve toksik hastalıkları
Kemik metabolik ve konjenital hastalıkları
Serebrovasküler Sistem ve Nükleer Tıp Görüntüleme,
Nükleer Tıpta Aciller
Kemik Sintigrafisi, Nükleer Tıpta Tedavi Uygulamaları.
Opioid Analjezikler
Opioid Analjezikler
20 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
Bölüm İçi Seçmeli Dersi
11.30-12.20
Bölüm İçi Seçmeli Dersi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Dr. Sarıçiçek
Dr. Sarıçiçek
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Nükleer Tıp
Nükleer Tıp
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
19 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
09.30-10.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
10.30-11.20
Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Algı Bozuklukları
Duygudurum Bozuklukları
Tümör virüsleri
Pox virüsler ve diğer DNA virüsleri
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Engelsiz Yaşam
Engelsiz Yaşam
Dr. Yıldırım Sarı
Dr. Yıldırım Sarı
Retrovirüs ve HIV-1
Retrovirüs ve HIV-2
Dr. Kaya
Dr. Kaya
II. KURUL 3. HAFTA
24 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Ortopedi ve Travma.
09.30-10.20
Ortopedi ve Travma.
10.30-11.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
11.30-12.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Periferik sinir sistemi hastalıkları
Dr. Çakalağaoğlu Ünay
Tıbbi Biyokimya
Psikiyatri
Psikiyatri
SSS metabolik hastalıkları
Genel Kavramlar (psikoz-nevroz)-Tanı Sınıflama Sist.
Davranış Bozuklukları
Dr. Sütçü
Dr. Güleç
Dr. Sarıçiçek
Pediatri
Pediatri
Fizik Ted. Ve Rehab.
Fizik Ted. Ve Rehab.
26 KASIM ÇARŞAMBA
08.30-09.20 Tıbbi Patoloji
09.30-10.20 Tıbbi Patoloji
10.30-11.20 Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20 Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
27 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20 Nöroloji
11.30-12.20 Nöroloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
28 KASIM 2014 CUMA
08.30-09.20
Nöroloji
09.30-10.20
Nöroloji
10.30-11.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
11.30-12.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Dr. Kazımoğlu
Dr. Kazımoğlu
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Tıbbi Patoloji
25 KASIM 2014 SALI
08.30-09.20 Tıbbi Biyokimya
09.30-10.20 Tıbbi Biyokimya
10.30-11.20 Tıbbi Patoloji
11.30-12.20 Tıbbi Patoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Ortopediye giriş ve Ortopedik Muayene Usulleri
Nörolojik hastalıklar ve ortopedik değerlendirme
Pikorna virüs ve Reovirüsler
Rhabdovirüsler ve toga virüs
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
BOS biyokimyası
BOS biyokimyası
Kemik tümörleri
Kemik tümörleri
Dr. Sütçü
Dr. Sütçü
Dr. Avcı
Dr. Avcı
Merkezi sinir sistemi gelişim anomalileri
Konjenital kas hastalıkları
Bel ve Boyun Ağrıları
Osteoporoz
Dr. Dündar
Dr. Dündar
Dr. Tosun
Dr. Tosun
Yumuşak doku tümörleri
Yumuşak doku tümörleri
Nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar
Nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar
Dr. Avcı
Dr. Avcı
Dr. Yılmaz
Dr. Yılmaz
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
NLP
NLP
Dr. Tözün
Dr. Tözün
Dr. Can
Dr. Can
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Demiyelinizan hastalıklar
Epilepsi
Dr. Akhan
Dr. Akhan
Engelsiz Yaşam
Engelsiz Yaşam
Dr. Yıldırım Sarı
Dr. Yıldırım Sarı
Ekstrapiramidal sistem hastalıkları
Serebellar sistem hastalıkları
Hepatit virüsleri
Hepatit virüsleri-2
Dr. İncesu
Dr. İncesu
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Dejeneratif hastalıklar ve demanslar
Ailesel tümör sendromları
Dr. Rezanko
Dr. Rezanko
II. KURUL 4. HAFTA
1 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Fizik Ted. Ve Rehab.
09.30-10.20
Fizik Ted. Ve Rehab.
10.30-11.20
Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Farmakoloji
Nöroloji
Nöroloji
Fizik Ted. Ve Rehab.
2 ARALIK 2014 SALI
08.30-09.20
Nöroloji
09.30-10.20
Nöroloji
10.30-11.20
Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Radyoloji
Radyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
3 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Ortopedi ve Travma.
09.30-10.20
Ortopedi ve Travma.
10.30-11.20
Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
4 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi
11.30-12.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
5 ARALIK 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi Biyokimya
09.30-10.20
Tıbbi Biyokimya
10.30-11.20
Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
İnflamatuvar Romatizmal Hastalıklar ve FTR
İnflamatuvar Romatizmal Hastalıklar ve FTR
Antiepileptikler
SSS Stimülanları ve psikomimetik ilaçlar
Dr. Seçil Demirdal
Dr. Seçil Demirdal
Dr. Kaya Temiz
Dr. Kaya Temiz
Antipsikotikler
Başağrısı
Motor nöron hastalıkları
Rehabilitasyon Kavramı
Dr. Karadaş
Dr. Beckmann
Dr. Beckmann
Dr. Tosun
Kognitif fonksiyonlar
Demanslar
Lokal anestezikler
Nöromüsküler blokerler
Dr. Seçil
Dr. Seçil
Dr. Kaya Temiz
Dr. Karadaş
Nöroradyolojiye Giriş
Kas-iskelet Sistemi Radyolojisine Giriş
Para ve orthomikso virüsler
Para ve orthomikso virüsler-2
Dr. Gelal
Dr. Tosun
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Kırıklar, Çıkıklar ve Tanı Yöntemleri
Kırık iyileşmesi, tedavi yöntemleri ve kırık komplikasyonları
Yasadışı ve kötüye kullanımı olan madde ve ilaçlar
Yasadışı ve kötüye kullanımı olan madde ve ilaçlar
Dr. Şener
Dr. Şener
Dr. Karadaş
Dr. Karadaş
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
NLP
NLP
Dr. Tözün
Dr. Tözün
Dr. Can
Dr. Can
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Engelsiz Yaşam
Engelsiz Yaşam
Dr. Yıldırım Sarı
Dr. Yıldırım Sarı
Kemik yapım ve yıkım belirteçleri
Kemik yapım ve yıkım belirteçleri
Antidepresanlar
Antidepresanlar
Dr. Aksun
Dr. Aksun
Dr. Kaya Temiz
Dr. Kaya Temiz
II. KURUL 5. HAFTA
8 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Nöroloji
09.30-10.20
Nöroloji
10.30-11.20
Ortopedi ve Travma.
11.30-12.20
Ortopedi ve Travma.
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Dr. Karadaş
Dr. Karadaş
Bel ağrılı hastaya yaklaşım
Romatoid Artrit
Serebrovasküler hastalıklar-I
Serebrovasküler hastalıklar-II
Dr. Akar
Dr. Akar
Dr. Türe
Dr. Türe
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Eklem hastalıkları patolojisi
Osteomyelit, Kırık İyileşmesi
Çocuk Psikiyatrisi
Çocuk Psikiyatrisi
Çocukta Psikopatolojiye Giriş
0-4 yaş Çocukta psikopatoloji- ihmal
Dr. Dilek
Dr. Dilek
Dr. Hastürk
Dr. Hastürk
Dr. Karadaş
Dr. Karadaş
Dr. Altay
Dr. Kayalı
Dr. Tözün
Dr. Tözün
Dr. Can
Dr. Can
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
10 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi Farmakoloji
10.30-11.20
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
Ortopedi ve Travma.
Ortopedi ve Travma.
Non steroid antiinflamatuar ajanlar
Non steroid antiinflamatuar ajanlar
Politravmalı hastaya ortopedik yaklaşım
Eklem ve kıkırdak yapı, fonksiyon ve bozuklukları
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
NLP
NLP
09.30-10.20
11 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi
11.30-12.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Dr. İncesu
Dr. İncesu
Dr. Şener
Dr. Altay
Santral etkili kas gevşeticiler
Hastalığı modifiye eden antiromatizmal ilaçlar
9 ARALIK 2014 SALI
08.30-09.20 İç Hastalıkları
09.30-10.20 İç Hastalıkları
10.30-11.20 Nöroloji
11.30-12.20 Nöroloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Periferik sinir sistemi hastalıkları
Sinir-kas kavşağı hastalıkları
Doğumsal ortopedik rahatsızlıklar I (GKD)
Doğumsal ortopedik rahatsızlıklar II (Çarpık ayak, Tortikollis)
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
12 ARALIK 2014 CUMA
08.30-09.20
Nöroloji
09.30-10.20
Nöroloji
10.30-11.20
Nöroloji Uygulama
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
Nöroloji Uygulama
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Engelsiz Yaşam
Engelsiz Yaşam
Dr. Yıldırım Sarı
Dr. Yıldırım Sarı
Kranial sinir hastalıkları-I
Kranial sinir hastalıkları-II
Dr. Türe
Dr. Türe
Dr. Beckmann,
Dr. Seçil
Nöroloji Kliniğinin ve Yoğun Bakım Ünitesinin Tanıtılması
Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarının Tanıtılması
Dr. İncesu, Dr.
Türe
II. KURUL 6. HAFTA
15 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Ortopedi ve Travma.
09.30-10.20
Ortopedi ve Travma.
10.30-11.20
Ortopedi ve Travma.
11.30-12.20
Fizik Ted. Ve Rehab.
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Çocuk Psikiyatrisi
Çocuk Psikiyatrisi
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
17 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi Patoloji- LAB
09.30-10.20
Tıbbi Patoloji- LAB
10.30-11.20
Çocuk Psikiyatrisi
11.30-12.20
Çocuk Psikiyatrisi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
18 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi
11.30-12.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
19 ARALIK 2014 CUMA
08.30-09.20
İç Hastalıkları
09.30-10.20
İç Hastalıkları
10.30-11.20
Çocuk Psikiyatrisi
11.30-12.20
Çocuk Psikiyatrisi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Dr. Altay
Dr. Kayalı
Dr. Kayalı
Dr. Tosun
İnsan Papilloma ve Polyoma virüs
Adenovirüsler ve Coronavirüsler
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Kas hastalıkları
Yumuşak doku ve bağ yaralanmaları
Olgu: Depresyon
Olgu: Epilepsi
Dr. Seçil
Dr. Kayalı
Dr. Beşiroğlu
Dr. Türe
Zeka ve Bozuklukları
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
Artritte laboratuvar tanı
Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Laboratuvar Tanı
Dr. Hastürk
Dr. Hastürk
Dr. Aksun
Dr. Aksun
Tıbbi Patoloji Laboratuvar Uygulaması
Tıbbi Patoloji Laboratuvar Uygulaması
Dr. Aydın
Dr. Aydın
Çocuğun Ruhsal Gelişimi
Çocuğun Ruhsal Gelişimi
Dr. Hastürk
Dr. Hastürk
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
NLP
NLP
Dr. Tözün
Dr. Tözün
Dr. Can
Dr. Can
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16 ARALIK 2014 SALI
08.30-09.20 Nöroloji
09.30-10.20 Ortopedi ve Travma.
10.30-11.20 Psikiyatri
11.30-12.20 Nöroloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Osteomyelit, septik artritler
Kemik tümörleri
Yumuşak doku tümörleri
Olgu: Bel Ağrısı
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Engelsiz Yaşam
Engelsiz Yaşam
Dr. Yıldırım Sarı
Dr. Yıldırım Sarı
Kristal Artropatiler
Spondilartritler
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Dr. Akar
Dr. Akar
Dr. Hastürk
Dr. Hastürk
II. KURUL 7. HAFTA
22 ARALIK 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Serbest Çalışma
09.30-10.20
Serbest Çalışma
10.30-11.20
Serbest Çalışma
11.30-12.20
Serbest Çalışma
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
23 ARALIK 2014 SALI
08.30-09.20
Serbest Çalışma
09.30-10.20
Serbest Çalışma
10.30-11.20
Serbest Çalışma
11.30-12.20
Serbest Çalışma
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
24 ARALIK 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Serbest Çalışma
09.30-10.20
Serbest Çalışma
10.30-11.20
Serbest Çalışma
11.30-12.20
Serbest Çalışma
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
25 ARALIK 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
Serbest Çalışma
09.30-10.20
Serbest Çalışma
10.30-11.20
Serbest Çalışma
11.30-12.20
Serbest Çalışma
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
26 ARALIK 2014 CUMA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
2. KURUL SINAVI
Download

Kurul-II - Tıp Fakültesi