T. C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2013 - 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
IV. KURUL
DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ
DERS PROGRAMI
10 ŞUBAT 2014 – 14 MART 2014
DEKAN
BAŞ KOORDİNATÖR
DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ
DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI
KURULDA DERS ANLATACAK ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Nasuhi Engin Aydın
Prof. Dr. Ali Rahmi Bakiler
Prof. Dr. Meltem Çetin
Prof. Dr. Fatma Hüsniye Dilek
Prof. Dr. Ali Gürbüz
Prof. Dr. Selçuk Kaya
Prof. Dr. Recep Sütcü
Prof. Dr. Tijen Kaya Temiz
Prof. Dr. Fulya Çakalağaoğlu Ünay
Doç. Dr. Murat Aksun
Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS
Prof. Dr. Eser ÖZ OYAR
Doç. Dr. Yusuf Cem KAPLAN
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CAN
Doç. Dr. Ayşe Berna Anıl
Doç. Dr. Sibel Öktem Ayık
Doç. Dr. Serdar Bayata
Doç. Dr. Gonca Gül Bural
Doç. Dr. Hamza Duygu
Doç. Dr. Dağhan Işık
Doç. Dr. Yusuf Cem Kaplan
Doç. Dr. Levent Kıdak
Doç. Dr. Cem Nazlı
Doç. Dr. Levent Yılık
KURUL DERSLERİ
TEORİK DERS SAATİ
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Can
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dallı
Yrd. Doç. Dr. Orhan Gökalp
Yrd. Doç. Dr. Barış Karadaş
Yrd. Doç.Dr. Elif Korap Özel
Yrd. Doç. Dr. Erkan Söğüt
Yrd. Doç. Dr. Tuba Tuncel
Uzm. Dr. Nihan K. Eren
Uzm. Dr. Serhan Özyıldırım
Uzm. Dr. Kaan Savaşoğlu
PRATİK DERS SAATİ
TOPLAM DERS SAATİ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2
2
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
6
6
Göğüs Hastalıkları
12
12
Kalp-Damar Cerrahisi
5
5
Kardiyoloji
12
Plastik Cerrahi
1
1
Nükleer Tıp
1
1
Radyoloji
1
1
Tıbbi Biyokimya
4
4
Tıbbi Farmakoloji
16
16
Tıbbi Mikrobiyoloji
10
10
Tıbbi Patoloji
16
Tıbbi Genetik
2
İyi Hekimlik Uygulamaları
6
2
18
18
2
8
8
SEÇMELİ DERSLER
Bölüm Seçmeli Dersi (İletişim/Sağ. Yön.)
8
Klinik Araştırma Uygulamaları
4
4
8
107
14
121
TOPLAM DERS SAATİ
8
IV. KURUL 1. HAFTA
10 ŞUBAT 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20 Koordinatörlük Saati
10.30-11.20 Koordinatörlük Saati
11.30-12.20 Tıbbi Patoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
11 ŞUBAT 2014 SALI
08.30-09.20 Kardiyoloji
09.30-10.20 Kardiyoloji
10.30-11.20 Göğüs Hastalıkları
11.30-12.20 Göğüs Hastalıkları
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
12 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20 Kardiyoloji
09.30-10.20 Kardiyoloji
10.30-11.20 Göğüs Hastalıkları
11.30-12.20 Göğüs Hastalıkları
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
13 ŞUBAT 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Bölüm Seçmeli Dersi
Bölüm Seçmeli Dersi
14 ŞUBAT 2014 CUMA
08.30-09.20 Tıbbi Mikrobiyoloji
09.30-10.20 Tıbbi Mikrobiyoloji
10.30-11.20 Tıbbi Patoloji
11.30-12.20 Tıbbi Patoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Pediatri
Pediatri
Pediatri
Dönem III 3. Kurul Değerlendirmesi
Dönem III 4. Kurul Tanıtımı
Arterioskleroz ve çeşitleri
Dr. Kaplan
Dr.Can
Dr. Aydın
Kardiyovasküler sistem muayenesi
Kardiyovasküler sistem muayenesi
Dr. Bayata
Dr. Bayata
Kalp hastalıklarında görülen semptomlar
Kardiyovasküler risk faktörleri
Solunum Sistemi Muayenesi
Solunum Sistemi Semptomatolojisi
Dr.Nazlı
Dr. Eren
Dr. Öktem Ayık
Dr. Öktem Ayık
Hipertansif Damar Hast., Anevrizma ve Diseksiyonlar
Vaskülitler, Raynaud Fenomeni
Dr.Çakalağaoğlu Ünay
Dr.Çakalağaoğlu Ünay
Akut koroner sendromlar
Akut koroner sendromlar
Astım
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı
Dr. Nazlı
Dr. Nazlı
Dr. Dallı
Dr. Dallı
Kalp Yetmezliği, Konjenital Kalp Hastalıkları
Kalp Yetmezliği, Konjenital Kalp Hastalıkları
Dr. Aydın
Dr. Aydın
İyi Hekimlik Uygulamaları/ Klinik Ziyaretler
İyi Hekimlik Uygulamaları/ Klinik Ziyaretler
Klinik Araştırma Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
İletişim/Sağlık Yönetimi
İletişim/Sağlık Yönetimi
Dr.Özel/Dr.Kıdak
Dr.Özel/Dr.Kıdak
Hepatit virüsleri
Hepatit virüsleri-2
Kalp Kapak Hastalıkları ve Kardiyomyopatiler
Kalp Kapak Hastalıkları ve Kardiyomyopatiler
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Dr. Çakalağaoğlu Ünay
Dr. Çakalağaoğlu Ünay
Çocuklarda EKG
Konjenital Kalp Hastalıkları (Siyanotik)
Konjenital Kalp Hastalıkları (Asiyanotik)
Dr. Bakiler
Dr. Bakiler
Dr. Bakiler
IV. KURUL 2. HAFTA
17 ŞUBAT 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20 Kardiyoloji
09.30-10.20 Kardiyoloji
10.30-11.20 Tıbbi Mikrobiyoloji
11.30-12.20 Tıbbi Mikrobiyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
18 ŞUBAT 2014 SALI
08.30-09.20 Kardiyoloji
09.30-10.20 Tıbbi Biyokimya
10.30-11.20 Tıbbi Patoloji
11.30-12.20 Tıbbi Patoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Pediatri
Pediatri
Pediatri
19 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20 Tıbbi Farmakoloji
09.30-10.20 Tıbbi Farmakoloji
10.30-11.20 Tıbbi Patoloji
11.30-12.20 Tıbbi Patoloji LAB.
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
20 ŞUBAT 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Bölüm Seçmeli Dersi
Bölüm Seçmeli Dersi
21 ŞUBAT 2014 CUMA
08.30-09.20 Tıbbi Biyokimya
09.30-10.20 Tıbbi Biyokimya
10.30-11.20 Kardiyoloji
11.30-12.20 Kardiyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Hipertansiyon
Hipertansiyon
Tümör virüsleri
Pox virüsler ve diğer DNA virüsleri
Dr. Duygu
Dr. Duygu
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Uykuda Sol. Bozuklukları ve Obst. Uyku Apne Send.
Pulmoner Emboli
Dr. Öktem Ayık
Dr. Öktem Ayık
Kalp yetersizliği
Akut koroner sendromlarda tanı ve izlem
İskemik Kalp Hastalıkarı
Perikard Hastalıkları
Dr. Duygu
Dr. Söğüt
Dr. Aydın
Dr. Çakalağaoğlu Ünay
Çocukluk Çağı Kalp Yetmezliği
Çocukluk Çağı Solunum Yetersizliği
Kistik Fibrozis
Dr. Anıl
Dr. Anıl
Dr. Tuncel
Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar
Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar
Akut Akciğer Zedelenmesi, Atelektazi
Laboratuar Uygulaması
Dr. Karadaş
Dr. Karadaş
Dr. Aydın
Dr. Aydın
Beta blokerler
Renin-Anjiotensin Sisteminin Farmakolojisi
Dr. Kaya Temiz
Dr. Kaya Temiz
İyi Hekimlik Uygulamaları/ Klinik Ziyaretler
İyi Hekimlik Uygulamaları/ Klinik Ziyaretler
Klinik Araştırma Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
İletişim/Sağlık Yönetimi
İletişim/Sağlık Yönetimi
Dr. Özel/Dr. Kıdak
Dr. Özel/Dr. Kıdak
Lipid metab. bozuklukları ve hiperlipoproteinemiler
Lipid metab. bozuklukları ve hiperlipoproteinemiler
Elektrokardiyografi
Elektrokardiyografi
Dr. Sütcü
Dr. Sütcü
Dr. Özyıldırım
Dr. Özyıldırım
Antihipertansif İlaçlar
Antihipertansif İlaçlar
Dr. Kaya Temiz
Dr. Kaya Temiz
IV. KURUL 3. HAFTA
24 ŞUBAT 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20 Kalp-Damar Cerrahisi
09.30-10.20 Kalp-Damar Cerrahisi
10.30-11.20 Kalp-Damar Cerrahisi
11.30-12.20 Tıbbi Farmakoloji
Konjenital Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi
Koroner Arter Hastalıkları ve Cerrahisi
Kalp Transplantasyonu ve Ventrikül Destek Sistemleri
Hipolipidemik ilaçlar
Dr. Gökalp
Dr. Yılık
Dr. Gürbüz
Dr. Karadaş
Obstrüktif ve Restriktif Akciğer Hastalıkları
Obstrüktif ve Restriktif Akciğer Hastalıkları
Dr. Aydın
Dr. Aydın
Periferik Arter Hastalıkları ve Cerrahisi
Kalp Kapak Hastalıkları ve Cerrahisi
Erişkin Pnömoni
Akciğer Tüberkülozu
Dr. Gökalp
Dr. Yılık
Dr. Öktem Ayık
Dr. Öktem Ayık
Antianjinal ilaçlar
Antianjinal ilaçlar
Dr. Kaplan
Dr. Kaplan
26 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi Patoloji
09.30-10.20
Tıbbi Patoloji
10.30-11.20
Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
Pulmoner Enfeksiyonlar
Pulmoner Enfeksiyonlar
Antiaritmik ilaçlar
Antiaritmik ilaçlar
Dr. Dilek
Dr. Dilek
Dr. Kaplan
Dr. Kaplan
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Pratik: Grup A Kardiyolojik hasta muayenesi (Klinik Eğitim)
Pratik: Grup B Elektrokardiyografi okuma (Klinik Eğitim)
Pratik: Grup A Elektrokardiyografi okuma (Klinik Eğitim)
Pratik: Grup B Kardiyolojik hasta muayenesi (Klinik Eğitim)
Dr. Nazlı
Dr. Özyıldırım
Dr. Özyıldırım
Dr. Nazlı
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
25 ŞUBAT 2014 SALI
08.30-09.20 Kalp-Damar Cerrahisi
09.30-10.20 Kalp-Damar Cerrahisi
10.30-11.20 Göğüs Hastalıkları
11.30-12.20 Göğüs Hastalıkları
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
Kardiyoloji
27 ŞUBAT 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Bölüm Seçmeli Dersi
Bölüm Seçmeli Dersi
28 ŞUBAT 2014 CUMA
08.30-09.20 Kardiyoloji
09.30-10.20 Kardiyoloji
10.30-11.20 Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20 Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
İyi Hekimlik Uygulamaları/ Klinik Ziyaretler
İyi Hekimlik Uygulamaları/ Klinik Ziyaretler
Klinik Araştırma Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
İletişim/Sağlık Yönetimi
İletişim/Sağlık Yönetimi
Dr. Özel/Dr. Kıdak
Dr. Özel/Dr. Kıdak
Kalp Hast. kullanılan görüntüleme ve lab. yöntemleri
Kalp Hast. kullanılan görüntüleme ve lab. yöntemleri
Solunum sistemi rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar
Solunum sistemi rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar
Dr.Bayata
Dr.Nazlı
Dr. Karadaş
Dr. Karadaş
Pikorna virüs ve Reovirüsler
Rhabdovirüsler ve toga virüs
Dr. Kaya
Dr. Kaya
IV. KURUL 4. HAFTA
03 MART 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20 Plastik Cerrahi
09.30-10.20 Anest. ve Reanim.
10.30-11.20 Anest. ve Reanim.
11.30-12.20 Tıbbi Biyokimya
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Radyoloji
Nükleer Tıp
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
04 MART 2014 SALI
08.30-09.20 Göğüs Hastalıkları
09.30-10.20 Göğüs Hastalıkları
10.30-11.20 Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20 Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Farmakoloji
05 MART 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Kardiyoloji
09.30-10.20
Kardiyoloji
10.30-11.20
Göğüs Hastalıkları
11.30-12.20
Göğüs Hastalıkları
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
06 MART 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Bölüm Seçmeli Dersi
Bölüm Seçmeli Dersi
07 MART 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi Genetik
09.30-10.20
Tıbbi Genetik
10.30-11.20
11.30-12.20
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Patoloji LAB.
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Maksillofasiyal travmalı hastaya yaklaşım
Kardiyopulmoner Resusitasyon
Preoperatif Hasta Değerlendirmesi
Tromboembolide moleküler testler
Dr. Işık
Dr. Aksun
Dr. Aksun
Dr. Sütcü
Dolaşım ve Solunum Radyolojisine Giriş
Kardiyak Nükl. Tıp, Resp. Sist. Nükl. Tıp Görüntüleme
Dr. Çetin
Dr. Bural
İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
Akciğer Kanseri
Antitrombositik ilaçlar
Fibrinolitik ilaçlar
Dr. Dallı
Dr. Dallı
Dr. Kaplan
Dr. Kaplan
Antikoagülan ilaçlar
Dr. Karadaş
Pratik: Grup A Hipertansif olguların değerlendirilmesi
Pratik: Grup B Hipertansif olguların değerlendirilmesi
Solunum Yetmezliği
Plevral ve Mediastinal Hastalıklar
Dr. Duygu
Dr. Duygu
Dr. Dallı
Dr. Dallı
Mikroorganizmalara karşı spesifik bağışıklık
Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Dr. Kaya
Dr. Kaya
İyi Hekimlik uygulamaları/ Klinik Ziyaretler
İyi Hekimlik uygulamaları/ Klinik Ziyaretler
Klinik Araştırma Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
İletişim/Sağlık Yönetimi
İletişim/Sağlık Yönetimi
Dr. Özel/Dr. Kıdak
Dr. Özel/Dr. Kıdak
Kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde genetik faktörler
Dr. Savaşoğlu
Dr. Savaşoğlu
Kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde genetik faktörler
Akciğer Tümörleri
Plevral Lezyonlar
Laboratuar Uygulaması
Dr. Dilek
Dr. Dilek
Dr. Dilek
IV. KURUL 5. HAFTA
10 MART 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
09.30-10.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
10.30-11.20
Koordinatörlük Saati
11.30-12.20
Koordinatörlük Saati
İmmunolojik tolerans ve otoimmünite
Transplantasyon ve doku reddi
Muhabbetin Rengi
Muhabbetin Rengi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
11 MART 2014 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
12 MART 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
13 MART 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
4. KURUL TEORİK SINAVI
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
14 MART 2014 CUMA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
TIP BAYRAMI
TIP BAYRAMI
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Dr. Can
Dr. Can
Download

Kurul-IV - Tıp Fakültesi