ÖZEL ADIM ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
9.SINIFLAR HAFTALIK DERS PROĞRAMI
Gün
Saat
9 A Hem 9 B Hem 9 C Hem 9 D Hem 9 E Hem 9 A ATT 9 B ATT 9 C ATT 9 A ANEST
1
2
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
3
4
5
6
7
8
9
1
2
S
A
L
I
3
4
Anatomi
RMB
Matematik
İngilizce
Din Kült.
Edebiyat
İngilizce
Matematik
Edebiyat
Anatomi
RMB
Matematik
İngilizce
Sosyal Etkinlik
Edebiyat
Matematik
Sosyal Etkinlik
Din Kült.
Fizik
Tarih
Kimya
Edebiyat
Etüt
Etüt
Matematik
Tarih
Dil Anlatım
RMB
İngilizce
Dil Anlatım
Matematik
Anatomi
Kimya
Edebiyat
İngilizce
Matematik
RMB
İngilizce
Sosyal Etkinlik
Matematik
Anatomi
Kimya
Edebiyat
İngilizce
Matematik
Biyoloji
Meslek Esasları
İngilizce
RBM
Matematik
Fizik
Dil Anlatım
Fizik
Anatomi
Tarih
Meslek Esasları
İngilizce
RBM
Matematik
Biyoloji
Biyoloji
Meslek Esasları
Anatomi
İngilizce
Matematik
Edebiyat
Tarih
Dil Anlatım
Matematik
Tarih
İngilizce
Matematik
Edebiyat
Biyoloji
Kimya
Matematik
Sosyal Etkinlik Meslek Esasları
Din Kült.
Dil Anlatım
İngilizce
Meslek Esasları
Matematik
Biyoloji
Coğrafya
Anatomi
Matematik
Coğrafya
Edebiyat
İngilizce
Meslek Esasları
Matematik
Biyoloji
Anatomi
Anatomi
Matematik
Biyoloji
Edebiyat
Piskoloji
Coğrafya
Dil Anlatım
Fizik
Anatomi
Matematik
Anestezi
Biyoloji
Din Kült.
Piskoloji
Matematik
Edebiyat
İngilizce
Kimya
Edebiyat
Anestezi
Sosyal Etkinlik
Biyoloji
Matematik
Matematik
Edebiyat
İngilizce
Din Kült.
İletişim
6
Anatomi
Matematik
Fizik
Anatomi
Matematik
İngilizce
İletişim
Din Kült.
7
Kimya
Anatomi
Biyoloji
Din Kült.
Anatomi
Anatomi
İngilizce
Fizik
Coğrafya
İngilizce
RMB
Kimya
İngilizce
Din Kült.
Anatomi
İletişim
Bilgisayar
Anatomi
İngilizce
RMB
Coğrafya
İngilizce
Biyoloji
Din Kült.
İletişim
Bilgisayar
Anatomi
Tarih
Matematik
Meslek Esasları
Matematik
Sosyal Etkinlik
Biyoloji
Etüt
Anatomi
Dil Anlatım
Tarih
Matematik
Meslek Esasları
Matematik
İngilizce
Dil Anlatım
Biyoloji
Anatomi
Anatomi
Anatomi
Kimya
Matematik
Etik
İngilizce
Coğrafya
Dil Anlatım
Biyoloji
Anatomi
Anatomi
Meslek Esasları
Matematik
İngilizce
Anatomi
Coğrafya
Dil Anlatım
Biyoloji
İngilizce
Dil Anlatım
Meslek Esasları
Kimya
İngilizce
Anatomi
İletişim
Matematik
Dil Anlatım
İngilizce
Piskoloji
İngilizce
RMB
Meslek Esasları
Kimya
İletişim
Matematik
Tarih
Matematik
Piskoloji
İngilizce
RMB
Meslek Esasları
Kimya
Etüt
Edebiyat
Coğrafya
Matematik
Meslek Esasları
Piskoloji
İngilizce
Kimya
Tarih
RBM
Edebiyat
İngilizce
İletişim
Meslek Esasları
Piskoloji
İngilizce
Dil Anlatım
Coğrafya
RBM
Kimya
İngilizce
İletişim
İngilizce
Coğrafya
Fizik
Sosyal Etkinlik
Edebiyat
Edebiyat
Tarih
Matematik
Anestezi
İngilizce
Coğrafya
Sosyal Etkinlik
Biyoloji
Dil Anlatım
Matematik
Fizik
İngilizce
Anestezi
Matematik
Edebiyat
Meslek Esasları
Biyoloji
Matematik
Fizik
Coğrafya
İngilizce
İngilizce
Matematik
Anatomi
Meslek Esasları
Edebiyat
Matematik
Anatomi
İngilizce
Tarih
İngilizce
Coğrafya
Anatomi
Dil Anlatım
Edebiyat
Etik
Anatomi
İngilizce
Fizik
Tarih
Anatomi
İngilizce
Coğrafya
Matematik
Fizik
Bilgisayar
Anatomi
RBM
Biyoloji
7
Anatomi
İngilizce
Etik
Matematik
Fizik
Bilgisayar
Anatomi
RBM
Biyoloji
8
Edebiyat
Etik
İngilizce
Piskoloji
İngilizce
Tarih
Bilgisayar
Edebiyat
RBM
9
Etik
Biyoloji
İngilizce
Piskoloji
İngilizce
Tarih
Bilgisayar
Edebiyat
RBM
Meslek Esasları
Tarih
Fizik
Anatomi
Piskoloji
Anatomi
Biyoloji
Matematik
Dil Anlatım
Meslek Esasları
Biyoloji
Edebiyat
Anatomi
Piskoloji
Anatomi
Fizik
Matematik
Coğrafya
Matematik
Dil Anlatım
Tarih
Edebiyat
Biyoloji
Kimya
Sosyal Etkinlik
İngilizce
İngilizce
Matematik
Kimya
Anatomi
Coğrafya
Biyoloji
Matematik
Anatomi
İngilizce
İngilizce
Fizik
Matematik
Anatomi
Kimya
Meslek Esasları
Matematik
Anatomi
Biyoloji
Tarih
RMB
Matematik
Biyoloji
Dil Anlatım
Meslek Esasları
İngilizce
Matematik
Coğrafya
Fizik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
1
2
C
U
M
A
Edebiyat
Fizik
9
P
E
R
Ş
E
M
B
E
Matematik
Kimya
5
8
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
İngilizce
3
4
5
6
7
RMB
Fizik
Biyoloji
Tarih
Coğrafya
İngilizce
Matematik
Kimya
Edebiyat
8
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
Download

özel adım anadolu sağlık meslek lisesi 2013-2014 eğitim