T. C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM III
I. KURUL DERS PROGRAMI
ENFEKSİYON – HEMOPOİET İK SİSTEM
15 EYLÜL 2014 – 07 Kasım 2014 (8 Hafta)
Dekan
Baş Koordinatör
Dönem III Koordinatörü
Dönem III Koordinatör Yardımcısı
Dönem III Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS
Prof. Dr. Eser Öz OYAR
Doç. Dr. Yusuf Cem KAPLAN
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CAN
Yrd. Doç. Dr. Saliha AKSUN
KURUL DERSLERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Nasuhi Engin Aydın
Prof. Dr. Mustafa Demirci
Prof. Dr. Tuna Demirdal
Prof. Dr. Fatma Hüsniye Dilek
Prof. Dr. Selçuk Kaya
Prof. Dr. Recep Sütcü
Prof. Dr. Tijen Kaya Temiz
Prof. Dr. Fulya Çakalağaoğlu Ünay
Doç. Dr. Murat Anıl
Doç. Dr. Gonca Gül Bural
Doç. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan
Doç. Dr. Oya Halıcıoğlu
Doç. Dr. Haluk Mergen
Doç. Dr. Kurtuluş Öngel
Doç. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
Doç. Dr. Erkan Söğüt
Yrd. Doç. Dr. Saliha Aksun
KURUL DERSLERİ
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Can
Yrd. Doç. Dr. Barış Karadaş
Yrd. Doç. Dr. Salih Atakan Nemli
Uzm. Dr. Berna Atabay
Uzm. Dr. Umut Gök Balcı
Uzm. Dr. Yusuf Adnan Güçlü
Uzm. Dr. Füsun Özdemirkıran
Uzm. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk
Uzm. Dr. Mehmet Fatih Orhan
Uzm. Dr. Nurdan Tekgül
Uzm. Dr. Meral Türker
Uzm. Dr. Kaan Savaşoğlu
Uzm. Dr. İsmail Yılmaz
Uzm. Dr. T.Tanju Yılmazer
TEORİK DERS
SAATİ
PRATİK DERS
SAATİ
TOPLAM DERS
SAATİ
Aile Hekimliği
12
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
8
8
Enfeksiyon Hastalıkları
13
13
İç Hastalıkları
5
5
Nükleer Tıp
1
1
Tıbbi Biyokimya
10
10
Tıbbi Farmakoloji
30
30
Tıbbi Genetik
2
2
Tıbbi Mikrobiyoloji
30
30
Tıbbi Patoloji
9
18
30
2
11
İyi Hekimlik Uygulamaları
12
12
Klinik Beceri Laboratuvarı
4
4
Panel
2
2
12
12
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
2
2
NLP- Duyu Dil Programlama
2
2
Klinik Araştırma Uygulamaları
10
10
TOPLAM DERS SAATİ
148
SEÇMELİ DERSLER
Engelsiz Yaşam
36
184
I. KURUL 1. HAFTA
15 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20 Koordinatörlük Saati
09.30-10.20 Koordinatörlük Saati
10.30-11.20 Enfeksiyon Hastalıkları
11.30-12.20 Enfeksiyon Hastalıkları
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16 EYLÜL 2014 SALI
08.30-09.20 Aile Hekimliği
09.30-10.20 Aile Hekimliği
10.30-11.20 Tıbbi Mikrobiyoloji
11.30-12.20 Tıbbi Mikrobiyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
17 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Aile Hekimliği
09.30-10.20
Aile Hekimliği
10.30-11.20
Tıbbi Patoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji
Serbest Çalışma
19 EYLÜL 2014 CUMA
08.30-09.20
Aile Hekimliği (Uyg)
09.30-10.20
Aile Hekimliği (Uyg)
10.30-11.20
Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Dr. Can, Dr. Aksun
Dr. Bahçeci
Dr. Demirdal
Dr. Demirdal
Enfeksiyon hast. Patolojisi I
Enfeksiyon hast.Patolojisi II
Dr.Aydın
Dr.Aydın
Aile Hekimliği tanımı ve ilkeleri
Biyopsikososyal yaklaşım
Mikroorganizmalara karşı spesifik bağışıklık
Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Dr. Öngel
Dr. Yılmazer
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Antimikrobiyal ilaçların kullanımında genel prensipler
Seyahat Tıbbı
Dr. Demirdal
Dr. Demirdal
Tütün Kullanımının Zararları ve bırakmanın faydaları
Tütün Kullanımı ve Risk Gruplarına Yönelik Önlemler
Nonneoplastik lenf nodu patolojileri (LAP)
Enfeksiyon tedavisinin genel prensipleri
Dr. Can
Dr. Can
Dr. Çakalağaoğlu Ünay
Dr. Kaya Temiz
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
18 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
Aile Hekimliği
09.30-10.20
Aile Hekimliği
10.30-11.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
11.30-12.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Dönem III Tanıtım
Dönem III Seçmeli Dersler Tanıtım
Ateş, ateşin mekanizması ve ateşe klinik yaklaşım
Enfeksiyon hastalıklarında laboratuvar testleri
Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Tütün Bağımlılığına Davranışsal Yaklaşımlar
Tütün Bağımlılığına Davranışsal Yaklaşımlar
İmmunolojik tolerans ve otoimmünite
Transplantasyon ve doku reddi
Dr. Can
Dr. Can
Dr. Kaya
Dr. Kaya
E.coli
Kemik İliği Patolojik değerlendirme
Myeloproliferatif hastalıklar
Dr. Kaya
Dr.Aydın
Dr.Aydın
Aile içi şiddet ve aile terapileri
Aile içi şiddet ve aile terapileri
Penisilinler
Penisilinler
Dr. Can
Dr. Can
Dr. Kaya Temiz
Dr. Kaya Temiz
Hastane Enfeksiyonlarına Giriş
Enfeksiyöz ishale yaklaşım
Dr. Nemli
Dr. Demirdal
I.
22 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
09.30-10.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
10.30-11.20
Tıbbi Patoloji
11.30-12.20
Tıbbi Patoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Enfeksiyon Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
23 EYLÜL 2014 SALI
08.30-09.20 Tıbbi Mikrobiyoloji
09.30-10.20 Tıbbi Mikrobiyoloji
10.30-11.20 Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20
Nükleer Tıp
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Patoloji- LAB
Tıbbi Patoloji- LAB
Serbest Çalışma
24 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
09.30-10.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
10.30-11.20
İç Hastalıkları
11.30-12.20
İç Hastalıkları
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
26 EYLÜL 20114 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
09.30-10.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
10.30-11.20
Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Spiroket-1
Spiroket-2
Hodgkin dışı lenfomalar
Hodgkin lenfoma
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Dr. Aydın
Dr.Dilek
Kemoproflaksi
Erişkinde bağışıklama
Dr. Nemli
Dr. Nemli
Neisseria ve morexella
Ricketsiya ve chlamydia
Aminoglikozidler ve sülfonamidler
PET/BT, onkolojik endikasyonlar, enfeksiyon görünütlemede
nükleer tıp
Plazma hücre hastalıkları
Tıbbi Patoloji Laboratuvar Uygulaması
Tıbbi Patoloji Laboratuvar Uygulaması
Mycoplazma ve ureaplazma
Enterobactericae
Hematolojiye giriş ve tanı yöntemleri
Hematolojiye giriş ve tanı yöntemleri
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Dr. Karadaş
Dr. Bural
Dr. Çakalağaoğlu Ünay
Dr. Aydın
Dr. Aydın
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Dr. Özdemirkıran
Dr. Özdemirkıran
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
25 EYLÜL 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
KURUL 2. HAFTA
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Serbest Çalışma
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Clostridium
Makrolidler ve Linkozamidler
Dr. Kaya
Dr. Karadaş
Engelsiz Yaşam
Engelsiz Yaşam
Dr. Yıldırım Sarı
Dr. Yıldırım Sarı
Klebsiella, proteus, shigella
SalmonellaFlorokinolonlar ve dar spektrumlu antibiyotikler
Tetrasiklinler, Amfenikoller
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Dr. Kaya Temiz
Dr. Kaya Temiz
Antitüberküloz ilaçlar
Plazma Proteinleri
Plazma Proteinleri
Dr. Karadaş
Dr. Aksun
Dr. Aksun
I. KURUL 3. HAFTA
29 EYLÜL 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Tıbbi Biyokimya
09.30-10.20
Tıbbi Biyokimya
10.30-11.20
Enfeksiyon Hastalıkları
11.30-12.20
Enfeksiyon Hastalıkları
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Farmakoloji
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
30 EYLÜL 2014 SALI
08.30-09.20 Enfeksiyon Hastalıkları
09.30-10.20 Enfeksiyon Hastalıkları
10.30-11.20 Tıbbi Mikrobiyoloji
11.30-12.20 Tıbbi Mikrobiyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
1 EKİM ÇARŞAMBA
08.30-09.20 Enfeksiyon Hastalıkları
09.30-10.20 Enfeksiyon Hastalıkları
10.30-11.20 Tıbbi Biyokimya
11.30-12.20 Tıbbi Biyokimya
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
3 EKİM 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi Biyokimya
09.30-10.20
Tıbbi Biyokimya
10.30-11.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
11.30-12.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Dr. Sütcü
Dr. Sütcü
Dr. Nemli
Dr. Demirdal
Sefalosporinler ve diğer beta-laktamlar
Sefalosporinler ve diğer beta-laktamlar
Dr. Kaya Temiz
Dr. Kaya Temiz
Üriner sistem enfeksiyonlarına yaklaşım
Dezenfeksiyon ve sterilizasyonda temel ilkeler
Mycobacterium-1
Mycobacterium-2
Dr. Nemli
Dr. Demirdal
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Ailenin periyodik sağlık muayeneleri
Aile Hekimliğinde toplum temelli bakım
Dr. Kılıç Öztürk
Dr. Güçlü
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Santral sinir sitemi enfeksiyonlarına yaklaşım
Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları
Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları
Dr. Demirdal
Dr. Nemli
Dr. Söğüt
Dr. Söğüt
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
2 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi
11.30-12.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Akut faz cevabı ve reaktanları
Akut faz cevabı ve reaktanları
Döküntü ve enfeksiyon hastalıkları
Viral hepatitlere genel yaklaşım
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Engelsiz Yaşam
Engelsiz Yaşam
Dr. Yıldırım Sarı
Dr. Yıldırım Sarı
Anemilerde laboratuvar
Anemilerde laboratuvar
Brucella
Anaeroblar,Bacteriodes
Dr. Sütcü
Dr. Sütcü
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Kurban Bayramı Arifesi
I. KURUL 4. HAFTA
6 EKİM 2014 PAZARTESİ
Kurban Bayramı
7 EKİM 2014 SALI
Kurban Bayramı
8 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Pediatri
09.30-10.20
Pediatri
10.30-11.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
11.30-12.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Aşılama
Nedeni bilinmeyen ateş
Toxoplazma
Sıtma
Dr. Halıcıoğlu
Dr. Anıl
Dr. Demirci
Dr. Demirci
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
9 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
İyi Hekimlik Uygulamaları
09.30-10.20
İyi Hekimlik Uygulamaları
10.30-11.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi Klinik Araştırma Uygulamaları
11.30-12.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi Klinik Araştırma Uygulamaları
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
10 EKİM 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi Biyokimya
09.30-10.20
Tıbbi Biyokimya
10.30-11.20
Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Patoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Seçmeli Dersler
Engelsiz Yaşam
Engelsiz Yaşam
Dr. Yıldırım Sarı
Dr. Yıldırım Sarı
İmmunglobulinler
İmmunglobulinler
Kimyasal mediatörler I (Eikozanoidler,)
Kimyasal mediatörler II (Serotonin, NO, Purinler, Kannabinoidler)
Eritrosit hastalıkları
Sistemik (Dimorfik) mikozlar
Sistemik (Dimorfik) mikozlar
Dr. Aksun
Dr. Aksun
Dr. Kaya Temiz
Dr. Kaya Temiz
Dr. Çakalağaoğlu Ünay
Dr. Kaya
Dr. Kaya
I. KURUL 5. HAFTA
13 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
Tıbbi Farmakoloji
10.30-11.20
Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
İç Hastalıkları
14 EKİM 2014 SALI
08.30-09.20 Aile Hekimliği
09.30-10.20 Aile Hekimliği
10.30-11.20 Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20 Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
15 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi Farmakoloji
Antiprotozoal ilaçlar
Antihelmintik ilaçlar
Kimyasal mediatörler III (PAF, Bradikinin vb.)
Anemilere yaklaşım
Anemilere yaklaşım
Trombosit hastalıklarına yaklaşım
Dr. Karadaş
Dr. Karadaş
Dr. Kaya Temiz
Dr. Özdemirkıran
Dr. Özdemirkıran
Dr. Özdemirkıran
Aile yaşam döngüsü ve dinamikleri
Aile Hekimliği terminolojisi
Anemi tedavisinde kullanılan ilaçlar
Anemi tedavisinde kullanılan ilaçlar
Dr. Tekgül
Dr. Mergen
Dr. Yılmaz
Dr. Yılmaz
Kistik ekinokokkozis
Kistik ekinokokkozis
Dr. Demirci
Dr. Demirci
İmmünmodülatörler
Dr. Yılmaz
10.30-11.20
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
İmmünmodülatörler
Yüzeyel mikozlar ve Pityrosporum
Dermatofitler
Dr. Yılmaz
Dr. Kaya
Dr. Kaya
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Tıbbi Genetik
Tıbbi Genetik
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Hematoloji ve genetik
Hematoloji ve genetik
Dr. Savaşoğlu
Dr. Savaşoğlu
09.30-10.20
16 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
İyi Hekimlik Uygulamaları
09.30-10.20
İyi Hekimlik Uygulamaları
10.30-11.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi Klinik Araştırma Uygulamaları
11.30-12.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi Klinik Araştırma Uygulamaları
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
17 EKİM 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
09.30-10.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
10.30-11.20
Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Engelsiz Yaşam
Engelsiz Yaşam
Dr. Yıldırım Sarı
Dr. Yıldırım Sarı
Fırsatçı mikozlar
Criptococcus
Histamin, antihistaminikler
Histamin, antihistaminikler
Dr. Kaya
Dr. Kaya
Dr. Kaya Temiz
Dr. Kaya Temiz
I. KURUL 6. HAFTA
20 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Tıbbi Farmakoloji
09.30-10.20
Tıbbi Farmakoloji
10.30-11.20
Aile Hekimliği (Uyg)
11.30-12.20
Aile Hekimliği (Uyg)
Antineoplastik ilaçlar
Antineoplastik ilaçlar
Role-play uygulamalar (Grup A/B))
Role-play uygulamalar (Grup A/B))
Dr. Karadaş
Dr. Karadaş
Dr. Öngel
Dr. Öngel
Aile Hekimliği (Uyg)
Aile Hekimliği (Uyg)
Role-play uygulamalar (Grup A/B))
Role-play uygulamalar (Grup A/B))
Dr. Öngel
Dr. Öngel
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
21 EKİM 2014 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20 Tıbbi Farmakoloji
10.30-11.20 Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20 Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Aile Hekimliği (Uyg)
Aile Hekimliği (Uyg)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
22 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
09.30-10.20
Tıbbi Mikrobiyoloji
10.30-11.20
Tıbbi Farmakoloji
11.30-12.20
Tıbbi Farmakoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Parasempatomimetikler
Parasempatolitikler
Otonom sinir sistemi farmakolojisine giriş
Dr. Karadaş
Dr. Karadaş
Dr. Kaya Temiz
Eleştirisel makale okuma
Poliklinik hasta hekim görüşmesi ilkeleri
Dr. Kılıç Öztürk
Dr. Tekgül
Nematodalar
Nematodalar
Antiviral ilaçlar
Antifungal ilaçlar
Dr. Demirci
Dr. Demirci
Dr. Karadaş
Dr. Karadaş
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
İnsan Sağlığını Koruma ve Geliştirme
NLP
NLP
Dr. Tözün
Dr. Tözün
Dr. Can
Dr. Can
23 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi
11.30-12.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Engelsiz Yaşam
Engelsiz Yaşam
24 EKİM 2014 CUMA
08.30-09.20
Pediatri
09.30-10.20
Pediatri
10.30-11.20
Pediatri
11.30-12.20
Pediatri
Çocukluk çağında anemi
Çocukluk çağında anemi
Çocukluk çağında trombositopati, trombositopeni
Çocukluk çağı lenfopoetik sistem malignansileri
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Periferik Yayma
Periferik Yayma
Periferik Yayma
Periferik Yayma
Klinik Beceri
Klinik Beceri
Klinik Beceri
Klinik Beceri
Dr. Yıldırım Sarı
Dr. Yıldırım Sarı
Dr. Atabay
Dr. Atabay
Dr. Atabay
Dr.Türker
Dr. Özdemirkıran
Dr. Özdemirkıran
Dr. Özdemirkıran
Dr. Özdemirkıran
I. KURUL 7. HAFTA
27 EKİM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Aile Hekimliği (Uyg)
09.30-10.20
Aile Hekimliği (Uyg)
10.30-11.20
Aile Hekimliği (Uyg)
11.30-12.20
Aile Hekimliği (Uyg)
Aile sağlığı merkezi tanıtımı (Grup A/B)
Aile sağlığı merkezi tanıtımı (Grup A/B)
Aile sağlığı merkezi tanıtımı (Grup A/B)
Aile sağlığı merkezi tanıtımı (Grup A/B)
Dr. Öngel
Dr. Öngel
Dr. Öngel
Dr. Öngel
Aile Hekimliğinde risk yönetimi
Nadir Görülen Birinci Basamak Nonenfeksiyöz Hastalıklar
Aile içi şiddet ve aile terapileri
Aile içi şiddet ve aile terapileri
Dr. Öngel
Dr. Gök Balcı
Dr. Can
Dr. Can
28 EKİM 2014 SALI
08.30-09.20
Pediatri
09.30-10.20
Pediatri
Döküntülü hastalıklar
Döküntülü hastalıklar
10.30-12.20
Lenfadenopatiye yaklaşım
Dr. Çiftdoğan
Dr. Çiftdoğan
Dr. Demirdal
Dr. Orhan
Dr. Özdemirkıran
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği
Aile Hekimliği (Uyg)
Aile Hekimliği (Uyg)
PANEL
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
29 EKİM 2014 ÇARŞAMBA
Cumhuriyet Bayramı
30 EKİM 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi
11.30-12.20 Bölüm İçi Seçmeli Dersi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
31 EKİM 2014 CUMA
08.30-09.20
Tıbbi Farmakoloji
09.30-10.20
Tıbbi Farmakoloji
10.30-11.20
Aile Hekimliği (Uyg)
11.30-12.20
Aile Hekimliği (Uyg)
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Aile Hekimliği (Uyg)
Aile Hekimliği (Uyg)
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İyi Hekimlik Uygulamaları
İyi Hekimlik Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Klinik Araştırma Uygulamaları
Engelsiz Yaşam
Engelsiz Yaşam
Dr. Yıldırım Sarı
Dr. Yıldırım Sarı
Sempatomimetikler
Sempatolitikler
Araştırma yöntemleri
Olgu kontrola yaklaşım
Dr. Kaya Temiz
Dr. Kaya Temiz
Dr. Mergen
Dr. Yılmazer
Kesitsel araştırmalar
Kohort araştırmaları
Dr. Güçlü
Dr. Gök Balcı
I. KURUL 8. HAFTA
3 KASIM 2014 PAZARTESİ
08.30-09.20
Serbest Çalışma
09.30-10.20
Serbest Çalışma
10.30-11.20
Serbest Çalışma
11.30-12.20
Serbest Çalışma
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
4 KASIM 2014 SALI
08.30-09.20
Serbest Çalışma
09.30-10.20
Serbest Çalışma
10.30-11.20
Serbest Çalışma
11.30-12.20
Serbest Çalışma
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
5 KASIM 2014 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
Serbest Çalışma
09.30-10.20
Serbest Çalışma
10.30-11.20
Serbest Çalışma
11.30-12.20
Serbest Çalışma
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
6 KASIM 2014 PERŞEMBE
08.30-09.20
Serbest Çalışma
09.30-10.20
Serbest Çalışma
10.30-11.20
Serbest Çalışma
11.30-12.20
Serbest Çalışma
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
7 KASIM 2014 CUMA
08.30-09.20
Serbest Çalışma
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
1. KURUL SINAVI
Download

Kurul-I - Tıp Fakültesi