2013-2014 DÖNEM I
MED 118- HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU 1
03.02.2014-28.03.2014
8 Hafta/ 136 saat
Dersler
Teorik
Pratik
Toplam
Tıbbi Biyokimya
36
6
42
Anatomi
Tıbbi Genetik
27
12
12
2
39
14
Mikrobiyolojiye Giriş
8
2
10
Fizyoloji
7
2
9
Histoloji
7
6
13
Kurul Dersleri Toplamı
MED 120 Tıbbi Beceri
97
2
30
7
127
9
Pratik sınav: 27.03.2014
Saat: 08.10-17.00
Teorik Sınav: 28.03.2014
Saat: 14.00-17.00
Dekan
Baş Koordinatör
Dönem I Koordinatörü
Dönem I Koordinatör Yrd.
Dönem I Koordinatör Yrd.
Ders Kurulu Sorumlusu
DERS KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Meral AŞÇIOĞLU
Prof. Dr. Kenan AYCAN
Prof. Dr. Sami AYDOĞAN
Prof. Dr. Gülden BAŞKOL
Prof. Dr. Bekir ÇOKSEVİM
Prof. Dr. Nazan DOLU
Prof. Dr. Nurcan DURSUN
Prof. Dr. Munis DÜNDAR
Prof. Dr. Selma GÖKAHMETOĞLU
Prof. Dr. Asuman GÖLGELİ
Prof. Dr. Eser KILIÇ
Prof. Dr. Hüseyin KILIÇ
Prof. Dr. A.Nedret KOÇ
Prof. Dr. Sabahattin MUHTAROĞLU
Prof. Dr. Figen NARİN
Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR
Prof. Dr. Yusuf ÖZKUL
Prof. Dr. Duygu PERÇİN
Prof. Dr. Cem SÜER
Prof. Dr. Erdoğan UNUR
Prof. Dr. Harun ÜLGER
Prof. Dr. Birkan YAKAN
Doç. Dr. Niyazi ACER
Doç. Dr. M. Altay ATALAY
Doç. Dr. Zeynep BAYKAN
Doç. Dr. Aysun ÇETİN
Doç. Dr. Esma KAYA
Doç. Dr. M.Mümtaz MAZICIOĞLU
Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Prof. Dr. Osman GÜNAY
Prof. Dr. Eser KILIÇ
Doç. Dr. Niyazi ACER
Doç. Dr. Metin AYTEKİN
Prof. Dr. Figen NARİN
Doç. Dr. Melis NAÇAR
Doç. Dr. Çetin SAATÇİ
Doç. Dr. Mehmet Fatih SÖNMEZ
Doç. Dr. Cevat YAZICI
Yrd. Doç. Dr. Tolga ERTEKİN
Yrd. Doç. Dr. Mehtap NİSARİ
Öğr. Gör. Dr. Arzu Hanım YAY
Öğr.Gör. Dr. Gökçen DİNÇ
Öğr. Gör. Dr. Elif Şafak DENİZ
MED 118: Hücre Bilimleri Ders Kurulu 1
03 Şubat 2014
08.10-09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
Pazartesi
Koordinatörlük saati
Anatomiye giriş
Tıbbi beceri uygulamalarına giriş
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
04 Şubat 2014
Tıbbi beceri uygulamalarına giriş
Tıbbi Beceri Pratik- Cerrahi El Yıkama D1
Tıbbi Beceri Pratik -Cerrahi El Yıkama D1
Tıbbi Beceri Pratik -Cerrahi El Yıkama C1
Tıbbi Beceri Pratik -Cerrahi El Yıkama C1
08.10-09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
Moleküler genetikte kullanılan yöntemler
Moleküler genetikte kullanılan yöntemler
Metabolizmaya genel bakış
Metabolizmaya genel bakış
Anatomik terminoloji
Histoloji'ye giriş
Dr. Y. Özkul
Dr. Y. Özkul
Dr. S. Muhtaroğlu
Dr. S. Muhtaroğlu
Dr. E. Unur
Dr. M. F. Sönmez
15.10-16.00
16.10-17.00
05 Şubat 2014
08.10-09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
Histolojik teknikler
DANIŞMANLIK SAATİ
Çarşamba
Türkçe 2
Türkçe 2
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
Dr. M. F. Sönmez
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
06 Şubat 2014
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
İngilizce 2
İngilizce 2
Anatomik terminoloji
Anatomik terminoloji
Perşembe
Ders
Anatomi
Columna vertebralis ve
torax iskeleti
Konu
08.10-09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Dr. K. Aycan
Dr. M. Mazıcıoğlu
Dr. M. Mazıcıoğlu
Salı
Dr. E. Unur
Dr. E. Unur
Tıbbi Beceri
Cerrahi El Yıkama
A
B
C
A1
D
B1
Dr. K. Aycan, Dr. E.
Unur, Dr. H. Ülger, Dr.
N. Acer, Dr. T. Ertekin,
Dr.M.Nisari
Dr. M. Mazıcıoğlu, Dr.
M. Naçar, Dr. Z. Baykan,
Dr. E.D. Şafak
2
MED 118: Hücre Bilimleri Ders Kurulu 1
07 Şubat 2014
Cuma
0810-09.00
09.10-10.00
10.10-11.00
Mesleki seçmeli ders
Mesleki seçmeli ders
Genel enerji kavramı
11.10.12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
10 Şubat 2014
Genel enerji kavramı
İngilizce 2
İngilizce 2
Anatomik terminoloji
Anatomik terminoloji
Pazartesi
Dr. F. Narin
08.10-09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
Kemik genel bilgiler (kemiklerin yapısı)
Columnae vertabralis
Biyoenerjetikler
Biyoenerjetikler
Moleküler genetikte kullanılan yöntemler
Genetik kalıtım kalıpları
Dr. K. Aycan
Dr. K. Aycan
Dr. F. Narin
Dr. F. Narin
Dr. Y. Özkul
Dr. M. Dündar
15.10-16.00
16.10-17.00
11 Şubat 2014
08.10-09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
Histokimya
Mikroskop çeşitleri
Salı
Glikoliz ve regülasyonları
Glikoliz ve regülasyonları
Columnae vertabralis
Dr. M. F. Sönmez
Dr. M. F. Sönmez
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
12 Şubat 2014
Sternum, kaburgalar ve thorax iskeleti
Fizyolojiye giriş
Homeostatik sistem ve bunu sağlayan mekanizmalar
SERBEST ÇALIŞMA
DANIŞMANLIK SAATİ
Çarşamba
Dr. K. Aycan
Dr. S. Aydoğan
Dr. C. Süer
08.10-09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
Türkçe 2
Türkçe 2
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
İngilizce 2
İngilizce 2
15.10-16.00
16.10-17.00
Mikroorganizmaların canlılar alemindeki yeri ve Tıbbi mikrobiyolojiye giriş
Mikroorganizmaların canlılar alemindeki yeri ve Tıbbi mikrobiyolojiye giriş
Dr. F. Narin
Dr. E. Unur
Dr. E. Unur
Dr. S. Muhtaroğlu
Dr. S. Muhtaroğlu
Dr. K. Aycan
Dr. H. Kılıç
Dr. H.Kılıç
3
MED 118: Hücre Bilimleri Ders Kurulu 1
13 Şubat 2014
Perşembe
Ders
Anatomi
Tıbbi Beceri
Konu
Neurocranium
Cerrahi El Yıkama
08.10-09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Tıbbi Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji laboratuvarında
kullanılan araçlar ve
mikroskop.
Histoloji
Histolojik Kesitlerin
Hazırlanması
A
B
C
B
A
D
C
B2
D
A
D
A2
C
B
Dr. K. Aycan, Dr. E.
Unur, Dr. H. Ülger, Dr.
N. Acer, Dr. T. Ertekin,
Dr.M.Nisari
Dr. H. Kılıç, Dr. N. Koç, Dr. S.
Gökahmetoğlu,
Dr. D. Perçin,
Dr. M. Mazıcıoğlu, Dr.
Dr. A. Atalay, Dr. E.Kaya, Dr.
M. Naçar, Dr. Z. Baykan,
G.Dinç
Dr. E.D. Şafak
Dr. M. F. Sönmez, Dr.
S. Özdamar, Dr. B.
Yakan, Dr. A. Yay
14 Şubat 2014
0810-09.00
09.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
17 Şubat 2014
08.10-09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Cuma
Mesleki seçmeli ders
Mesleki seçmeli ders
Glikojenoliz, glikojenez ve regülasyonları
Glikojenoliz, glikojenez ve regülasyonları
İngilizce 2
İngilizce 2
Genetik kalıtım kalıpları
Genetik kalıtım kalıpları
Pazartesi
Bakterilerin ince yapısı
Bakterilerin ince yapısı
Glikoneogenez ve regülasyonları
Glikoneogenez ve regülasyonları
Tıbbi Beceri Pratik- Cerrahi El Yıkama D2
Tıbbi Beceri Pratik -Cerrahi El Yıkama D2
Tıbbi Beceri Pratik -Cerrahi El Yıkama C2
18 Şubat 2014
08.10-09.00
Salı
Mutasyonlar ve polimorfizmler
Dr. Ç. Saatçi
09.10-10.00
10.10-11.00
Mutasyonlar ve polimorfizmler
Üst taraf kemikleri
Dr. Ç. Saatçi
Dr. K. Aycan
11.10-12.00
13.10-14.00
Üst taraf kemikleri
Pentoz fosfat yolu
Dr. K. Aycan
Dr. S. Muhtaroğlu
14.10-15.00
15.10-16.00
Pentoz fosfat yolu
SERBEST ÇALIŞMA
Dr. S. Muhtaroğlu
16.10-17.00
19 Şubat 2014
DANIŞMANLIK SAATİ
Çarşamba
08.10-09.00
09.10.10.00
Türkçe 2
Türkçe 2
Dr. S. Muhtaroğlu
Dr. S. Muhtaroğlu
Dr. M. Dündar
Dr. M. Dündar
Dr. H. Kılıç
Dr. H. Kılıç
Dr. S. Muhtaroğlu
Dr. S. Muhtaroğlu
Tıbbi Beceri Pratik -Cerrahi El Yıkama C2
4
MED 118: Hücre Bilimleri Ders Kurulu 1
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
İngilizce 2
İngilizce 2
15.10-16.00
16.10-17.00
Bakterilerin sınıflandırılması
Pelvis iskeleti
20 Şubat 2014
Perşembe
Dr. G. Dinç
Dr. K. Aycan
Ders
Anatomi
Tıbbi beceri
Konu
Viscerocranium
Kan Basıncı ölçümü
08.10.09.00
Tıbbi genetik
Genetik laboratuarlarının
tanıtımı
C
B
D
A
09.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
D1
B
C
D2
14.10-15.00
15.10-16.00
C1
A
D
C2
16.10-17.00
Dr. K. Aycan, Dr. E.
Unur, Dr. H. Ülger, Dr. Dr. M. Mazıcıoğlu, Dr.
N. Acer, Dr. T. Ertekin,
M. Naçar, Dr. Z.
Dr.M.Nisari
Baykan, Dr. E.D. Şafak
Dr. Ç. Saatçi, Dr. M.
Dündar, Dr. Y. Özkul
21 Şubat 2014
Cuma
0810-09.00
09.10-10.00
Mesleki seçmeli ders
Mesleki seçmeli ders
10.10-11.00
11.10-12.00
Heksoz dönüşümleri ve uronik asit yolu
Heksoz dönüşümleri ve uronik asit yolu
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
24 Şubat 2014
08.10-09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
İngilizce 2
İngilizce 2
Popülasyon genetiği
Popülasyon genetiği
Pazartesi
Vücut sıvı kompartmanları ve volüm ölçüm yöntemleri
Vücut sıvı kompartmanları ve volüm ölçüm yöntemleri
Gen haritalanması ve insan genom projesi
Gen haritalanması ve insan genom projesi
TCA döngüsüne giriş, pirüvat-asetil - KoA dönüşümü
TCA döngüsüne giriş, pirüvat-asetil - KoA dönüşümü
Alt taraf kemikleri
16.10-17.00
Alt taraf kemikleri
Dr. S. Muhtaroğlu
Dr. S. Muhtaroğlu
Dr. Ç. Saatçi
Dr. Ç. Saatçi
Dr. C. Süer
Dr. C. Süer
Dr. Y. Özkul
Dr. Y. Özkul
Dr. S.Muhtaroğlu
Dr. S.Muhtaroğlu
Dr. K. Aycan
Dr. K. Aycan
5
MED 118: Hücre Bilimleri Ders Kurulu 1
25 Şubat 2014
Salı
08.10-09.00
09.10-10.00
10.10-11.00
TCA döngüsü ve regülasyonları
TCA döngüsü ve regülasyonları
Pasif transport mekanizmaları
Dr. S. Muhtaroğlu
Dr. S. Muhtaroğlu
Dr. C. Süer
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
26 Şubat 2014
Pasif transport mekanizmaları
Kafatası kemikleri (Neurocranium)
Kafatası kemikleri (Neurocranium)
TCA döngüsü ve regülasyonları
DANIŞMANLIK SAATİ
Çarşamba
Dr. C. Süer
Dr. K. Aycan
Dr. K. Aycan
Dr. S. Muhtaroğlu
08.10-09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
Türkçe 2
Türkçe 2
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
İngilizce 2
İngilizce 2
15.10-16.00
16.10-17.00
Elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon
Elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon
27 Şubat 2014
Perşembe
Ders
Anatomi
Konu
08.10-10.00
10.10-12.00
Dr. F. Narin
Dr. F. Narin
Histoloji
Tıbbi Beceri
Üst taraf kemikleri
Tıbbi Biyokimya
Kalitatif
karbohidrat
deneyleri
Mikroskop kullanımı ve hücre
boyaması
Kan basıncı
Ölçümü
A
C
B
B
D
A
C
B
D
A1
A2
13.10-15.00
D
A
B1
C
B2
15.10-17.00
Dr. K. Aycan, Dr. E. Unur, Dr.
H. Ülger, Dr. N. Acer, Dr. T.
Ertekin, Dr.M.Nisari
Dr. M. Mazıcıoğlu,
Dr. M. Naçar, Dr.
Dr. S. Muhtaroğlu Dr. M. F. Sönmez, Dr. S. Özdamar,
Z. Baykan, Dr.
Dr. A. Çetin
Dr. B. Yakan, Dr. A. Yay
E.D. Şafak
28 Şubat 2014
08.10.09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
Cuma
Mesleki seçmeli ders
Mesleki seçmeli ders
Aktif transport mekanizmaları
Elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon
İngilizce 2
İngilizce 2
Bakteri genetiği
Dr. C. Süer
Dr. F. Narin
16.10-17.00
Hücrenin genel özellikleri
Dr. M. F. Sönmez
Dr. A. Atalay
6
MED 118: Hücre Bilimleri Ders Kurulu 1
03 Mart 2014
Pazartesi
08.10.09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
Bakterilerin beslenmeleri ve üremeleri
Bakterilerin beslenmeleri ve üremeleri
Yağ asitlerinin oksidasyonu
Dr. E. Kaya
Dr. E. Kaya
Dr. E. Kılıç
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
04 Mart 2014
Yağ asitlerinin oksidasyonu
Tıbbi Beceri Pratik- İntramüsküler ve subkütan ilaç uygulaması A2
Tıbbi Beceri Pratik- İntramüsküler ve subkütan ilaç uygulaması A2
Tıbbi Beceri Pratik- İntramüsküler ve subkütan ilaç uygulaması B2
Tıbbi Beceri Pratik- İntramüsküler ve subkütan ilaç uygulaması B2
Dr. E. Kılıç
08.10-09.00
09.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
15.10-16.00
Kafatası kemikleri (Visserocranium)
Kafatası kemikleri (Visserocranium)
Yağ asitlerinin sentezi
Yağ asitlerinin sentezi
Hücre membranının yapısı
Hücre membranının yapısı
16.10-17.00
05 Mart 2014
08.10-09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
DANIŞMANLIK SAATİ
Çarşamba
Türkçe 2
Türkçe 2
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
İngilizce 2
İngilizce 2
Eklemler genel bilgiler
Aksial iskelet eklemleri
06 Mart 2014
Perşembe
Ders
Konu
08.10-10.00
10.10-12.00
Salı
Dr. K. Aycan
Dr. K. Aycan
Dr. E. Kılıç
Dr. E. Kılıç
Dr. M. F. Sönmez
Dr. M. F. Sönmez
Dr. E. Unur
Dr. E. Unur
Anatomi
Fizyoloji
Tıbbi Biyokimya
Alt taraf kemikleri
A
B
Hücre fizyolojisi-I
D
C
Kalitatif Lipid
deneyleri
B
A
C
B
D
A1
D
A
C
B1
Dr. C. YazıcıDr. G. Başkol
Dr. M. Mazıcıoğlu, Dr.
M. Naçar, Dr. Z.
Baykan, Dr. E.D.
Şafak
13.10-15.00
Tıbbi Beceri
İntramüsküler ve
subkütan ilaç
uygulaması
15.10-17.00
Dr. C. Süer, Dr. N.
Dolu, Dr. S. Aydoğan,
Dr. K. Aycan, Dr. E.
Dr. A. Gölgeli, Dr.
Unur, Dr. H. Ülger, Dr.
M.Aşcıoğlu, Dr. N.
N. Acer, Dr. T. Ertekin,
Dursun, Dr. B.
Dr.M.Nisari
Çoksevim
07 Mart 2014
08.10-09.00
Cuma
Mesleki seçmeli ders
09.10.10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
Mesleki seçmeli ders
Aksial iskelet eklemleri
Aksial iskelet eklemleri
Dr. E. Unur
Dr. E. Unur
7
MED 118: Hücre Bilimleri Ders Kurulu 1
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
İngilizce 2
İngilizce 2
Triaçilgliserollerin sentezi
Triaçilgliserollerin sentezi
10 Mart 2014
08.10-09.00
09.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
Pazartesi
Üst ekstremite eklemleri
Üst ekstremite eklemleri
Glikolipid ve fosfolipidlerin sentezi
Glikolipid ve fosfolipidlerin sentezi
Tıbbi Beceri Pratik- İntramüsküler ve subkütan ilaç uygulaması D1
Tıbbi Beceri Pratik -İntramüsküler ve subkütan ilaç uygulaması D1
Tıbbi Beceri Pratik -İntramüsküler ve subkütan ilaç uygulaması C1
Tıbbi Beceri Pratik -İntramüsküler ve subkütan ilaç uygulaması C1
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
11 Mart 2014
08.10-09.00
09.10-10.00
Dr. E. Kılıç
Dr. E. Kılıç
Salı
Tıbbi Beceri Pratik- İntramüsküler ve subkütan ilaç uygulaması D2
Tıbbi Beceri Pratik -İntramüsküler ve subkütan ilaç uygulaması D2
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
Tıbbi Beceri Pratik -İntramüsküler ve subkütan ilaç uygulaması C2
Tıbbi Beceri Pratik -İntramüsküler ve subkütan ilaç uygulaması C2
12 Mart 2014
08.10-09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
Çarşamba
Türkçe 2
Türkçe 2
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
İngilizce 2
14.10-15.00
15.10-16.00
16.10-17.00
İngilizce 2
Alt ekstremite eklemleri
Alt ekstremite eklemleri
13 Mart 2014
Perşembe
Ders
Konu
08.10-10.00
10.10-12.00
13.10-15.00
15.10-17.00
Dr. E. Unur
Dr. E. Unur
Dr. E. Kılıç
Dr. E. Kılıç
Kolesterol sentezi, transportu ve atılımı
Kolesterol sentezi, transportu ve atılımı
SERBEST ÇALIŞMA
DANIŞMANLIK SAATİ
Anatomi
Dr. E. Kılıç
Dr. E. Kılıç
Dr. E. Unur
Dr. E. Unur
Histoloji
Tıbbi Beceri
Tıbbi Biyokimya
Kolorimetre ve
Eklemler
Hücre çeşitleri ve tanımı İntravenöz Girişim total protein ölçümü
A
C
D
B
D
C
D
A
B
C2
C
B
A
D2
Dr. K. Aycan, Dr. E. Unur,
Dr. M. Mazıcıoğlu,
Dr. E:Kılıç,
Dr. H. Ülger, Dr. N. Acer, Dr. M. F. Sönmez, Dr. S. Dr. M. Naçar, Dr. Z.
Dr.F.Narin
Dr. T. Ertekin,
Özdamar, Dr. B. Yakan,
Baykan, Dr. E.D.
Dr.M.Nisari
Dr. A. Yay
Şafak
8
MED 118: Hücre Bilimleri Ders Kurulu 1
14 Mart 2014
08.10-17.00
17 Mart 2014
08.10.09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-17.00
18 Mart 2014
08.10-09.00
09.10-10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
15.10-16.00
Cuma
Tıp Bayramı törenleri
Pazartesi
Tıbbi Beceri Pratik –İntravenöz Girişim A2
Tıbbi Beceri Pratik –İntravenöz Girişim A2
Tıbbi Beceri Pratik –İntravenöz Girişim B2
Tıbbi Beceri Pratik –İntravenöz Girişim B2
SERBEST ÇALIŞMA
Salı
Tıbbi Beceri Pratik –İntravenöz Girişim A1
Tıbbi Beceri Pratik –İntravenöz Girişim A1
Tıbbi Beceri Pratik –İntravenöz Girişim B1
Tıbbi Beceri Pratik –İntravenöz Girişim B1
Kan lipoproteinleri ve glikoproteinleri
Kan lipoproteinleri ve glikoproteinleri
SERBEST ÇALIŞMA
16.10-17.00
19 Mart 2014
08.10-09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
DANIŞMANLIK SAATİ
Çarşamba
Türkçe 2
Türkçe 2
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
13.10-14.00
14.10-17.00
20 Mart 2014
08.10-17.00
21 Mart 2014
08.10-09.00
İngilizce 2
SERBEST ÇALIŞMA (DÖNEM II SINAVI)
Perşembe
SERBEST ÇALIŞMA (Dönem II Pratik Sınavı)
Cuma
Mesleki seçmeli ders
09.10.10.00
10.10-12.00
13.10-14.00
14.10-17.00
Mesleki seçmeli ders
SERBEST ÇALIŞMA
İngilizce 2
SERBEST ÇALIŞMA (DÖNEM III SINAVI)
24 Mart 2014
Pazartesi
Ders
Tıbbi Beceri
Konu
İntravenöz Girişim
Dr. E. Kılıç
Dr. E. Kılıç
08.10.10.00
10.10-12.00
13.10-15.00
D1
15.10-17.00
C1
Dr. M. Mazıcıoğlu, Dr. M.
Naçar, Dr. Z. Baykan, Dr. E.D.
Şafak
9
MED 118: Hücre Bilimleri Ders Kurulu 1
25 Mart 2014
08.10-16.00
16.10-17.00
26 Mart 2014
Salı
SERBEST ÇALIŞMA
08.10-09.00
09.10.10.00
10.10-11.00
11.10-12.00
13.10-14.00
14.10-15.00
Türkçe 2
Türkçe 2
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2
İngilizce 2
İngilizce 2
SERBEST ÇALIŞMA
15.10-17.00
27 Mart 2014
PRATİK SINAV
08.10-10.00
10.10-12.00
13.10-15.00
15.10-17.00
28 Mart 2014
08.10-14.00
14.00-17.00
DANIŞMANLIK SAATİ
Çarşamba
Perşembe
ANATOMİ
A
B
C
D
BİYOKİMYA
B
A
D
C
Cuma
SERBEST ÇALIŞMA
KURUL SONU SINAVI
BAHAR YARIYILI ÖNCEKİ YILDAN KALAN ÖĞRENCİLERİN ARA SINAV TARİHLERİ
Dersler
MED102 Anatomi
MED104 Hücre Fizyolojisi
MED106 Histoloji ve embriyoloji
MED108 Mikrobiyolojiye giriş
MED110 Biyokimya II
MED112 Tıbbi Genetik
Ara sınav
28.03.2014,14.00
28.03.2014,14.00
28.03.2014,14.00
28.03.2014,14.00
28.03.2014,14.00
28.03.2014,14.00
TIBBİ BECERİ (TIBELA) PRATİK UYGULAMA GRUPLARI:
0376-7294
A1 grubu
7303-7385
A2 grubu
7386-7427
B1 grubu
7428-7469
B2 grubu
7470-7511
C1 grubu
7512-7553
C2 grubu
7554-7595
D1 grubu
7596-7655
D2 grubu
DİĞER PRATİK UYGULAMA GRUPLARI:
0376-7385
A grubu
7386-7469
B grubu
7470-7553
C grubu
7554-7655
D grubu
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE:
Pratik uygulamalarda kullanılan malzeme (bilgisayar, mikroskop v.b.) nedeniyle öğrencilerin kendi gruplarıyla pratiğe
katılması önemlidir. Herhangi bir mazeret nedeniyle grup değiştirme taleplerinin ilgili dersin öğretim üyesi ile
görüşülmesi gereklidir.
10
Download

2013-2014 dönem ı