T. C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
IV. KURUL DERS PROGRAMI
DOKU - İSKELET – KAS
(9 Mart 2015 - 1 Mayıs 2015 )
Dekan
Baş Koordinatör
Dönem I Koordinatörü
Dönem I Koordinatör Yardımcısı
Dönem I Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS
Prof. Dr. Eser Öz OYAR
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ
Yrd. Doç. Dr. Sibel KOCAASLAN ATLI
Uzm. Dr. Gonca MOLA
Kurulun amacı:
Bu kurulda eklemlerin gelişimini ve morfolojik olarak sınıflandırılmasını, vücutta bulunan dört temel
dokunun fizyolojisini ve biyokimyasal metabolizmasını, genel embriyolojide insan yapısının gelişimini ve germ
hücrelerinden başlayarak doku-organların farklılaşması sürecini, genomiks ve protemiks kavramlarının
yanında gen teknolojisinin esaslarını, kemik, eklem, yumuşak doku ve kasların mekanik özelliklerini, kemik ve
eklemlere düşen kuvvetleri, yürüme ve koşmanın özelliklerini öğrenmesi amaçlanmıştır.
Kurulun hedefleri:
1. Eklemlerin gelişimi ve çeşitleri ve vücuttaki bütün eklemlere ait anatomik ve fonksiyonel özellikleri
sayabilmeli.
2. Baş ve boyun kasları ve fasialarını, üst ekstremite kaslarını sayabilmeli.
3. Gametogenez ve fertilizasyonun aşamalarını tanımlayabilmeli.
4. Embriyonal ve fetal gelişimi tanımlayabilmeli.
5. Fetal membranların ve plasentanın yapı-fonksiyonunu açıklayabilmeli.
6. Bağ, kas, sinir ve kemik doku proteinlerinin yapı ve işlevini tanımlayabilmeli, biyokimyasal
metabolizmasını açıklayabilmeli.
7. Genomiks ve proteomiks kavramlarını açıklayabilmeli.
8. Gen teknolojisinin esaslarını ve tıpta kullanım alanlarını sayabilmeli.
9. Biyomekanik ve uygulama alanlarını tanımlayabilmeli.
10. Hücre iskeletinin hareket biyomekaniği tanımlayabilmeli.
11. Biyolojik sert ve yumuşak dokuların stres ve strain ilişkilerini ve Hook yasasını açıklayabilmel.
12. Yumuşak dokularda; mekanik özellikleri oluşturan bileşenleri ve ilişkili kavramları tanımlayabilmeli.
13. Viskoelastik davranışı ve modellenmesini açıklayabilmeli.
14. Kas mekaniğinin özelliklerini ve gerimi etkileyen unsurları sayabilmeli.
15. Eklem ve ilişkili yapıların mekanik özelliklerini ve kemik, kas ve ekleme binen kuvvetleri
hesaplayabilmeli.
16. Kemiğin mekanik ve elektriklenme özellikleri, şekillenme ve fonksiyona adaptasyonunu açıklayabilmeli.
17. İki ayak üzerinde duruşla ilgili omurgaya binen kuvvetleri ve disk içi basıncının postür ile değişmesini
açıklayabilmeli.
18. Lokomotor hareketin kantitatif analizinde; yürümenin ve koşmanın özelliklerini sayabilmeli.
19. Hareketin kinematik değişkenlerinin belirlenme amacını açıklayabilmeli ve kullanılan laboratuvar
araçlarını sayabilmeli.
20. Kas elektrik sinyallerinin özelliklerini, kayıt tipleri ve düzeneğini sayabilmeli, elektromiyografinin klinik
tanı amacıyla nasıl kullanılabileceğini açıklayabilmeli.
21. İskelet kasının kasılmasında görevli kontraktil proteinleri sayabilmeli, Kalsiyumun kasılmadaki rolü,
önemi ve kaynağını, ‘rigor mortis’ kavramını tanımlayabilmeli.
22. Kas kasılmasının moleküler mekanizmasını açıklayabilmeli ve motor ünite kavramını tanımlayabilmeli.
23. Kas kasılmasının enerji kaynağını tanımlayabilmeli.
24. İskelet kasını uyarılmasını, uyarıların sinirden iskelet kas liflerine iletimini; sinir kas kavşağı
(nöromusküler kavşak) kavramını tanımlayabilmeli.
25. Bir nörotransmitter olarak asetil kolinin yapısını, özelliklerini, sentezini ve yıkımını açıklayabilmeli.
26. Düz kasın anatomik yapısı ve çeşitlerini sayabilmeli.
27. Düz kasın uyarılması ve kasılmasını açıklayabilmeli, düz ve çizgili kas kasılma mekanizması arasındaki
farklılıkları sayabilmeli.
28. Otonom sinir sisteminin genel organizasyonunu, sempatik ve parasempatik sinir sisteminin fizyolojik
anatomisini tanımlayabilmeli.
29. Sempatik ve parasempatik sistem fonksiyonlarının temel özelliklerini ve spesifik organlar üzerindeki
etkilerini sayabilmeli.
30. Otonom refleksleri açıklayabilmeli.
31. Periferik sinir sistemi ve periferik sinirlerdeki ileti özelliklerini tanımlayabilmeli.
32. Sinaps kavramını, sinaps tiplerini ve sinaptik entegrasyonu tanımlayabilmeli.
KURUL DERSLERİNDE GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
Anatomi AD.
Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS
Doç. Dr. Kadir DESDİCİOĞLU
Uzm. Dr. Kübra ERDOĞAN ÖZTÜRK
Histoloji AD.
Doç. Dr. Selen BAHÇECİ
Uzm. Dr. Fatma ŞİMŞEK
Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD.
Prof. Dr. İbrahim PİRİM
Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ
Yrd. Doç. Dr. Tülay AYNA
Biyofizik AD.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cemal KAHYA
Yrd. Doç. Dr. Sibel KOCAASLAN ATLI
Biyokimya AD.
Prof. Dr. Recep SÜTÇÜ
Yrd. Doç. Dr. Erkan SÖĞÜT
Yrd. Doç.Dr. Saliha AKSUN
Acil Tıp AD.
Yrd. Doç. Dr. Fatih Esad TOPAL
Nöroloji AD.
Doç. Dr. Tülay KURT İNCESU
Fizyoloji AD.
Prof. Dr. Eser ÖZ OYAR
Prof. Dr. Sedat AKAR
Uzm. Dr. Gonca MOLA
KURUL DERSLERİ
Anatomi
Biyofizik
Biyokimya
Fizyoloji
Histoloji
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Beceri Uygulamaları
Kırık Çıkık Tespiti
Olgu Sunumu
Myasthenia Gravis
Seçmeli Ders-1
Seçmeli Ders-2
ZORUNLU YÖK DERSLERİ
Türk Dili ve Edebiyatı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Temel Bilgi Teknolojileri
Yabancı Dil (İngilizce 111)
TOPLAM DERS SAATİ
D.S.: Ders Saati
TEORİK D.S.
20
17
10
16
17
14
PRATİK D.S.
TOPLAM D.S.
16
4
4
16
6
2
36
21
14
32
23
16
1
1
1
14
14
1
14
14
16
16
16
32
203
16
16
32
32
268
16
57
IV. KURUL 1. HAFTA
9 MART 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Anatomi
Anatomi
Biyofizik
Biyofizik
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Biyokimya
Biyokimya
Eklemler hakkında genel bilgi, eklemlerin gelişimi ve sınıflandırılması
Eklemler hakkında genel bilgi, eklemlerin gelişimi ve sınıflandırılması
Kontraktil ve motil protein sistemleri
Kontraktil ve motil protein sistemleri
DR. MALAS
DR. MALAS
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
Kas Dokusu Biyokimyası
Kas Dokusu Biyokimyası
Dr. SÖĞÜT
Dr. SÖĞÜT
Kas dokusu (Düz kas, çizgili kas ve kalp kası)
Kas dokusu (Düz kas, çizgili kas ve kalp kası)
Dr. BAHÇECİ
Dr. BAHÇECİ
10 MART 2015 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Histoloji
Histoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Atatürk'ün yurt gezileri, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulusu
Atatürk'ün yurt gezileri, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulusu
Dr. ŞENEL
Dr. ŞENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
11 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Anatomi
Anatomi
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Cranium eklemleri, TME
Cranium eklemleri, TME
DR. MALAS
DR. MALAS
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Histoloji
Histoloji
Histoloji
Serbest Çalışma
Kas dokusu (Düz kas, çizgili kas ve kalp kası)
Genel insan embriyolojine giriş ve tanımlar
Genel insan embriyolojine giriş ve tanımlar
Dr. BAHÇECİ
Dr. BAHÇECİ
Dr. BAHÇECİ
Genomiks
Genomiks
Çizgili kas ve kasılma teorileri
Çizgili kas ve kasılma teorileri
Dr.SOYÖZ
Dr.SOYÖZ
Dr. ÖZ OYAR
Dr. ÖZ OYAR
12 MART 2015 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30-15.20
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
15.30-17.20
(Lab A) Grup A1;
(Lab A) Grup A2;
(Lab A) Grup A3;
(Lab A) Grup B1;
(Lab A) Grup B2;
(Lab A) Grup B3;
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Grup B1 ; Dr. MALAS
Grup B2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup B3 ; Dr. ÖZTÜRK
Grup A1 ; Dr. MALAS
Grup A2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup A3 ; Dr. ÖZTÜRK
13 MART 2015 CUMA
08.30-09.20
Temel Bilgi Teknolojileri
09.30-10.20
Temel Bilgi Teknolojileri
10.30-11.20
Temel Bilgi Teknolojileri
11.30-12.20
Temel Bilgi Teknolojileri
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
İnternetin Etkin Kullanımı ve İnternet Güvenliği:
Web tarayıcıları, Arama Motorları
İnternetin Etkin Kullanımı ve İnternet Güvenliği:
İnternette Güvenilir Bilgi Erişimi, İnternet
Güvenliği, Blog, Bulut Bilişim
Öğr. Gör. YARKINOĞLU
GÜCÜK
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU
GÜCÜK
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Uygulama
Uygulama
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
IV. KURUL 2. HAFTA
16 MART 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Anatomi
Anatomi
Biyofizik
Biyofizik
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Üst ekstremite eklemleri
Üst ekstremite eklemleri
Katı cisimler mekaniği
Sert dokuların mekanik özellikleri
DR. DESDİCİOĞLU
DR. DESDİCİOĞLU
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
17 MART 2015 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Histoloji
Histoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Bağ Dokusu Biyokimyası
Bağ Dokusu Biyokimyası
Erkek genital sistem ve Spermatogenesis
Erkek genital sistem ve Spermatogenesis
Dr. AKSUN
Dr. AKSUN
Dr. BAHÇECİ
Dr. BAHÇECİ
1924 Anayasası, diger anayasalar
1924 Anayasası, diger anayasalar
Dr. ŞENEL
Dr. ŞENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
18 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Anatomi
Anatomi
Yabancı Dil
Yabancı Dil
13.30-15.20
Histoloji Pratik (Lab B) Grup A1; Dr. BAHÇECİ
Histoloji Pratik (Lab B) Grup A2; Dr. ŞİMŞEK
Histoloji Pratik (Lab B) Grup B1; Dr. BAHÇECİ
Histoloji Pratik (Lab B) Grup B2; Dr. ŞİMŞEK
15.30-17.20
Alt ekstremite eklemleri
Alt ekstremite eklemleri
DR. DESDİCİOĞLU
DR. DESDİCİOĞLU
Beceri Uygulamaları
Kırık çıkık tespiti Grup-B (Lab. A) Dr. TOPAL
Beceri Uygulamaları
Kırık çıkık tespiti Grup- A (Lab. A) Dr. TOPAL
19 MART 2015 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30-15.20
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
15.30-17.20
Proteomiks
Proteomiks
Çizgili kasın mekanik özellikleri
Çizgili kasın mekanik özellikleri
(Lab A) Grup A1;
(Lab A) Grup A2;
(Lab A) Grup A3;
(Lab A) Grup B1;
(Lab A) Grup B2;
(Lab A) Grup B3;
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Dr.AYNA
Dr.AYNA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. ÖZ OYAR
Grup B1 ; Dr. MALAS
Grup B2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup B3 ; Dr. ÖZTÜRK
Grup A1 ; Dr. MALAS
Grup A2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup A3 ; Dr. ÖZTÜRK
20 MART 2015 CUMA
08.30-09.20
Temel Bilgi Teknolojileri
09.30-10.20
Temel Bilgi Teknolojileri
10.30-11.20
11.30-12.20
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Bilgi Teknolojileri
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Öğr.Gör. Oya
E-Posta Kişisel İletişim Yönetimi: Elektronik Posta
YARKINOĞLU GÜCÜK
Sisteminin Genel Özellikleri, E-posta Yönetim
Araçları
Öğr.Gör. Oya
Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya: İletişim Teknolojileri
YARKINOĞLU GÜCÜK
ve İnternet, Sosyal Ağlar, Sosyal Medya
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Uygulama
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Uygulama
IV. KURUL 3. HAFTA
23 MART 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Anatomi
Anatomi
Biyofizik
Biyofizik
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Collumnae vertebralis ve thorax eklemleri
Collumnae vertebralis ve thorax eklemleri
Yumuşak dokuların mekanik özellikleri, viskoeleastik davranış
Yumuşak dokuların mekanik özellikleri, viskoeleastik davranış
DR. ÖZTÜRK
DR. ÖZTÜRK
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
24 MART 2015 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Histoloji
Histoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Sinir Dokusu Biyokimyası
Sinir Dokusu Biyokimyası
Dişi Genital sistem ve Oogenesis
Dişi Genital sistem ve Oogenesis
Dr.SÜTCÜ
Dr.SÜTCÜ
Dr. ŞİMŞEK
Dr. ŞİMŞEK
Egitim ve Kültür alanında gerçeklestirilen inkılâplar
Egitim ve Kültür alanında gerçeklestirilen inkılâplar
Dr. ŞENEL
Dr. ŞENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
25 MART 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Anatomi
Anatomi
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Kaslar hakkında genel bilgi ve deri anatomisi
Kaslar hakkında genel bilgi ve deri anatomisi
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Biyokimya Pratik Grup A; Dr. AKSUN
Dr. MALAS
Dr. MALAS
Biyokimya Pratik Grup B; Dr. AKSUN
26 MART 2015 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30-15.20
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
15.30-17.20
Hücre Yaşlanması
Hücre Yaşlanması
Periferik sinir sistemi fizyolojisi
Periferik sinir sistemi fizyolojisi
(Lab A) Grup A1;
(Lab A) Grup A2;
(Lab A) Grup A3;
(Lab A) Grup B1;
(Lab A) Grup B2;
(Lab A) Grup B3;
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Dr.PİRİM
Dr.PİRİM
Dr. ÖZ OYAR
Dr. ÖZ OYAR
Grup B1 ; Dr. MALAS
Grup B2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup B3 ; Dr. ÖZTÜRK
Grup A1 ; Dr. MALAS
Grup A2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup A3 ; Dr. ÖZTÜRK
27 MART 2015 CUMA
08.30-09.20
Temel Bilgi Teknolojileri
09.30-10.20
Temel Bilgi Teknolojileri
10.30-11.20
11.30-12.20
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Bilgi Teknolojileri
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Özel Uygulama Yazılımları: Çoklu Ortam Multimedia, Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU
Video Çözücüler, Platform Bağımsız Dosya Formatı
GÜCÜK
Özel Uygulama Yazılımları: EndNote, Web Tasarımı,
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU
Sanal Gerçeklik, Robotlar
GÜCÜK
Uygulama
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Uygulama
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
IV. KURUL 4. HAFTA
30 MART 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Anatomi
Anatomi
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Cranium kasları ve yüz kasları
Cranium kasları ve yüz kasları
Kök Hücre
Kök Hücre
DR. ÖZTÜRK
DR. ÖZTÜRK
Dr.PİRİM
Dr.PİRİM
31 MART 2015 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Histoloji
Histoloji
Kemik Dokusu Biyokimyası
Kemik Dokusu Biyokimyası
İntra-uterin Gelişimin 1. ve 2. Haftası
İntra-uterin Gelişimin 1. ve 2. Haftası
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Dr.SÖĞÜT
Dr.SÖĞÜT
Dr. BAHÇECİ
Dr. BAHÇECİ
İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi Politikası
İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi Politikası
Dr. ŞENEL
Dr. ŞENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
1 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Anatomi
Anatomi
Yabancı Dil
Yabancı Dil
13.30-15.20
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
15.30-17.20
Boyun kasları ve fasiyaları
Boyun kasları ve fasiyaları
(Lab A) Grup A1;
(Lab A) Grup A2;
(Lab A) Grup A3;
(Lab A) Grup B1;
(Lab A) Grup B2;
(Lab A) Grup B3;
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
DR. ÖZTÜRK
DR. ÖZTÜRK
Histoloji Pratik (Lab B) Grup B1; Dr. BAHÇECİ
Histoloji Pratik (Lab B) Grup B2; Dr. ŞİMŞEK
Histoloji Pratik (Lab B) Grup A1; Dr. BAHÇECİ
Histoloji Pratik (Lab B) Grup A2; Dr. ŞİMŞEK
2 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Serbest Çalışma
Biyofizik
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30-15.20
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
15.30-17.20
İskelet kası ve temel mekanik özellikleri
Periferik sinirde ileti özellikleri
Periferik sinirde ileti özellikleri
(Lab A) Grup A1;
(Lab A) Grup A2;
(Lab A) Grup A3;
(Lab A) Grup B1;
(Lab A) Grup B2;
(Lab A) Grup B3;
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Dr. KAHYA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. ÖZ OYAR
Grup B1 ; Dr. MALAS
Grup B2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup B3 ; Dr. ÖZTÜRK
Grup A1 ; Dr. MALAS
Grup A2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup A3 ; Dr. ÖZTÜRK
3 NİSAN 2015 CUMA
08.30-09.20
Temel Bilgi Teknolojileri
09.30-10.20
Temel Bilgi Teknolojileri
10.30-11.20
11.30-12.20
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Bilgi Teknolojileri
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
E-Öğrenme: E-Öğrenmenin Gelişimi ve
Bileşenleri
E-Devlet uygulamaları: E-Devletin
Tanımı, Tarihsel ve Kavramsal Çerçevesi
Uygulama
Uygulama
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
IV. KURUL 5. HAFTA
6 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Eklemlerin biyomekaniği
Eklemlerin biyomekaniği
Kök Hücre
Gen Teknolojisinin Esasları ve Tıpta Kullanımı
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
Dr.PİRİM
Dr.SOYÖZ
Serbest radikaller
Serbest radikaller
İntra-uterin Gelişimin 3. Haftası
İntra-uterin Gelişimin 3. Haftası
Dr. AKSUN
Dr. AKSUN
Dr. BAHÇECİ
Dr. BAHÇECİ
7 NİSAN 2015 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyokimya
Biyokimya
Histoloji
Histoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Dr. ŞENEL
Dr. ŞENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
Atatürk döneminde Türk dıs politikası
Atatürk döneminde Türk dıs politikası
8 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Anatomi
Anatomi
Yabancı Dil
Yabancı Dil
13.30-15.20
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
15.30-17.20
Üst ekstremite kasları
Üst ekstremite kasları
Grup B1 ; Dr. MALAS
Grup B2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup B3 ; Dr. ÖZTÜRK
Grup A1 ; Dr. MALAS
Grup A2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup A3 ; Dr. ÖZTÜRK
DR. DESDİCİOĞLU
DR. DESDİCİOĞLU
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Tıbbi Biyoloji- Gen.
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Pratik (Lab B)
Grup A1 ;
Grup A2 ;
Grup A3 ;
Grup A1 ;
Grup A2 ;
Grup A3 ;
Dr. PİRİM
Dr. SOYÖZ
Dr. AYNA
Dr. PİRİM
Dr. SOYÖZ
Dr. AYNA
9 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyofizik
Biyofizik
Fizyoloji
Fizyoloji
13.30-15.20
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
15.30-17.20
Kas ve kemiklerde oluşan kuvvetler
Kas ve kemiklerde oluşan kuvvetler
Sinaps ve tipleri
Sinaptik entegrasyon
(Lab A) Grup A1;
(Lab A) Grup A2;
(Lab A) Grup A3;
(Lab A) Grup B1;
(Lab A) Grup B2;
(Lab A) Grup B3;
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. ÖZ OYAR
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Grup B1 ; Dr. MALAS
Grup B2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup B3 ; Dr. ÖZTÜRK
Grup A1 ; Dr. MALAS
Grup A2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup A3 ; Dr. ÖZTÜRK
10 NİSAN 2015 CUMA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Bilgi Teknolojileri
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Ara Sınav
Ara Sınav
Ara Sınav
Ara Sınav
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
IV. KURUL 6. HAFTA
13 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20 Biyofizik
09.30-10.20 Biyofizik
10.30-11.20 Tıbbi Biyoloji
11.30-12.20 Tıbbi Biyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Kemiğin fonksiyona adaptasyonu
Dik duruş
Gen Teknolojisinin Esasları ve Tıpta Kullanımı
Gen Teknolojisinin Esasları ve Tıpta Kullanımı
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
Dr.SOYÖZ
Dr.SOYÖZ
Yürüme ve koşma
Yürüme ve koşma
Temel organ ve sistemlerin oluşumu (4-8.haftalar)
Fetal dönem (9. Hafta-doğum)
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
Dr. BAHÇECİ
Dr. ŞİMŞEK
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
14 NİSAN 2015 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyofizik
Biyofizik
Histoloji
Histoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Atatürkçü Düsünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürklkeleri
Atatürkçü Düsünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürk_lkeleri
Dr. ŞENEL
Dr. ŞENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Anatomi
Anatomi
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Üst ekstremite kasları
Üst ekstremite kasları
13.30-15.20
Histoloji Pratik (Lab B) Grup A1; Dr. BAHÇECİ
Histoloji Pratik (Lab B) Grup A2; Dr. ŞİMŞEK
15.30-17.20
Histoloji Pratik (Lab B) Grup B1; Dr. BAHÇECİ
Histoloji Pratik (Lab B) Grup B2; Dr. ŞİMŞEK
DR. DESDİCİOĞLU
DR. DESDİCİOĞLU
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Grup B1 ; Dr. MALAS
Grup B2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup B3 ; Dr. ÖZTÜRK
Grup A1 ; Dr. MALAS
Grup A2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup A3 ; Dr. ÖZTÜRK
16 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Serbest Çalışma
Fizyoloji
Fizyoloji
Olgu Sunumu
13.30-15.20
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
15.30-17.20
Sinaptik etkinlik
Sinir kas kavşağı
Myasthenia Gravis
(Lab A) Grup A1;
(Lab A) Grup A2;
(Lab A) Grup A3;
(Lab A) Grup B1;
(Lab A) Grup B2;
(Lab A) Grup B3;
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. ÖZ OYAR
Dr. İNCESU
Biyofizik Uygulama. Grup A1; Dr. KAHYA
Biyofizik Uygulama Grup A2; Dr. KOCAASLAN ATLI
Biyofizik Uygulama. Grup B1; Dr. KAHYA
Biyofizik Uygulama Grup B2; Dr. KOCAASLAN ATLI
17 NİSAN 2015 CUMA
08.30-09.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Temel Bilgi
Teknolojileri
Temel Bilgi
Teknolojileri
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Bilgi Teknolojileri
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
09.30-10.20
Ofis Yazılımları – Sözcük İşlemciler ve Belge Sistemleri: Öğr.Gör. Oya
Sözcük İşlemci Programların genel özellikleri
YARKINOĞLU GÜCÜK
Ofis Yazılımları – Sözcük İşlemciler ve Belge Sistemleri: Öğr.Gör. Oya
MS Word Kullanımı, Menüleri ve Özellikleri
YARKINOĞLU GÜCÜK
Uygulama
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Uygulama
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
IV. KURUL 7. HAFTA
20 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Biyofizik
Biyofizik
Tıbbi Biyoloji
Tıbbi Biyoloji
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Yabancı Dil
Yabancı Dil
PANEL
Hareketin kinematik değişkenlerinin belirlenmesi
EMG kayıt ve analiz teknikleri
Gen Teknolojisinin Esasları ve Tıpta Kullanımı
Gen Teknolojisinin Esasları ve Tıpta Kullanımı
Dr. KAHYA
Dr. KAHYA
Dr.SOYÖZ
Dr.SOYÖZ
Tıp Öğrencileri için Etkin Çalışma Yöntemleri-IV
Moderatör
Dr. Hüseyin CAN
21 NİSAN 2015 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Histoloji
Histoloji
Otonom Sinir Sistemi
Otonom Sinir Sistemi
Plasenta ve fetal membranların gelişimi
Çoğul gebelikler
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Atatürk'ten sonraki Türkiye
Atatürk'ten sonraki Türkiye
Dr. ÖZ OYAR
Dr. ÖZ OYAR
Dr. BAHÇECİ
Dr. ŞİMŞEK
Dr. ŞENEL
Dr. ŞENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
22 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Fizyoloji
Fizyoloji
Yabancı Dil
Yabancı Dil
13.30-15.20
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
Fizyoloji Pratik
15.30-17.20
Düz kas fizyolojisi
Düz kas fizyolojisi
(Lab A) Grup A1;
(Lab A) Grup A2;
(Lab A) Grup A3;
(Lab A) Grup B1;
(Lab A) Grup B2;
(Lab A) Grup B3;
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. AKAR
Dr. MOLA
Dr. ÖZ OYAR
Dr. ÖZ OYAR
Biyofizik Uygulama. Grup A1; Dr. KAHYA
Biyofizik Uygulama Grup A2; Dr. KOCAASLAN ATLI
Biyofizik Uygulama. Grup B1; Dr. KAHYA
Biyofizik Uygulama Grup B2; Dr. KOCAASLAN ATLI
23 NİSAN 2015 PERŞEMBE
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
24 NİSAN 2015 CUMA
08.30-09.20
Temel Bilgi Teknolojileri
09.30-10.20
Temel Bilgi Teknolojileri
10.30-11.20
11.30-12.20
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Bilgi Teknolojileri
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Seçmeli Dersler
Ofis Yazılımları – Sözcük İşlemciler ve
Belge Sistemleri: MS Word Kullanımı,
Menüleri ve Özellikleri
Ofis Yazılımları – Sözcük İşlemciler ve
Belge Sistemleri: MS Word Kullanımı,
Menüleri ve Özellikleri
Uygulama
Uygulama
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
IV. KURUL 8. HAFTA
27 NİSAN 2015 PAZARTESİ
08.30-10.20
10.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Anatomi Pratik
Grup B1 ; Dr. MALAS
Grup B2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup B3 ; Dr. ÖZTÜRK
Grup A1 ; Dr. MALAS
Grup A2 ; Dr. DESDİCİOĞLU
Grup A3 ; Dr. ÖZTÜRK
Biyokimya Pratik Grup A; Dr. AKSUN
Biyokimya Pratik Grup B; Dr. AKSUN
Yabancı Dil
Yabancı Dil
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
28 NİSAN 2015 SALI
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
FİZYOLOJİ PRATİK SINAV
(08.30’DA TÜM ÖĞRENCİLER A LABORATUVARINDA HAZIR BULUNACAK)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Demokrat Parti'nin iktidar yılları, Türkiye'nin Nato'ya girişi
Demokrat Parti'nin iktidar yılları, Türkiye'nin Nato'ya girişi
Dr. ŞENEL
Dr. ŞENEL
Dr. KARA
Dr. KARA
29 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Yabancı Dil
Yabancı Dİl
ANATOMİ PRATİK SINAV
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.20
16.30-17.20
(13.30’DA TÜM ÖĞRENCİLER ANATOMİ LABORATUVARINDA HAZIR BULUNACAK)
30 NİSAN 2015 PERŞEMBE
08.30-09.20
09.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
KURUL SINAVI
13.30-14.20
Temel Bilgi Teknolojileri
14.30-15.20
Temel Bilgi Teknolojileri
15.30-16.20
16.30-17.20
Temel Bilgi Teknolojileri
Temel Bilgi Teknolojileri
Ofis Yazılımları – Sözcük İşlemciler
ve Belge Sistemleri: MS Word
Kullanımı, Menüleri ve Özellikleri
Ofis Yazılımları – Sözcük İşlemciler
ve Belge Sistemleri: MS Word
Kullanımı, Menüleri ve Özellikleri
Uygulama
Uygulama
1 MAYIS 2015 CUMA
İşçi ve Emekçiler Bayramı
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Öğr.Gör. Oya YARKINOĞLU GÜCÜK
Download

Kurul-IV - Tıp Fakültesi