BİRLİKTE KULLANIM VE İŞBİRLİĞİNDE
GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU
(07 NİSAN 2014, İZMİR)
Davet
Konu Başlıkları
Organizasyon Kurulları
Bilimsel Program
Davetli Konuşmacılar
İletişim
Organizasyon Kurulları
Organizasyon Başkanları:
Uzm. Dr. Zafer Çukurova; Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Galip AKHAN; İzmir Kâtip çelebi Üniversitesi Rektörü
Organizasyon Sekreteri:
Prof. Dr. M. Ali MALAS; İzmir Kâtip çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Organizasyon Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. M. Ali MALAS; İzmir Kâtip çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ; SB İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yöneticisi
Prof. Dr. M. Oktay TARHAN; SB İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi
Doç. Dr. Mehmet HACIYANLI; İzmir Kâtip çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi AD
Doç. Dr. Nihal OLGAÇ DÜNDAR; İzmir Kâtip çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Doç. Dr. Aylin ORGEN ÇALLI; SB İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tıbbi Patoloji Kl.
Yrd. Doç. Dr. M. Cemal KAHYA; İzmir Kâtip çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dekan Yrd.
Yrd. Doç. Dr. Sabiha TÜRE; İzmir Kâtip çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji AD
Yrd. Doç. Dr. Tülay KILIÇASLAN AYNA; İzmir Kâtip çelebi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD
Download

Davet Organizasyon Kurulları Organizasyon Başkanları