İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
19 Haziran 2014 (Perşembe)
14:30
Açılış
Prof. Dr. Mehmet Ali MALAS
(İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)
14:30 – 15:15
Ölçme Değerlendirmede amaç, genel ilkeler ve ölçme değerlendirme türleri
Doç. Dr. Nazan KARAOĞLU
(Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve
Bilişimi Anabilim Dalı)
15:15 – 16:00
Ölçme değerlendirmede çoktan seçmeli testler ve soru hazırlama teknikleri
Doç. Tuncay ÖĞRETMEN
(Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı)
20 Haziran 2014 (Cuma)
10:00 – 10:45
Klinik eğitimde ölçme değerlendirme yöntemleri
Doç. Dr. Nazan KARAOĞLU
10:45 – 11:30
Çoktan seçmeli sınavlarda soru analizleri ve sınav sonuçlarının
yorumlanması (zorluk, ayırtedicilik ….) ve örnekler
Doç. Tuncay ÖĞRETMEN
14:30
Çalıştay
Bir üniversite öğretim üyesi eğiticilik açısından neye ihtiyaç duyar? Neden?
Yer: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi
A-Konferans Salonu
İletişim: Doç. Dr. Kurtuluş ÖNGEL
İKÇÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
0.505.6487644
Download

ÖLÇME DEĞERLENDİRME