Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
USTA EĞİTİCİLİK BELGESİ KURSU MÜRACAAT FORMU
T. C. KİMLİK NO
ADI - SOYADI
BABA ADI
ANA ADI
DOĞUM YERİ ve YILI
.. .. .. / .. .. .. / .. .. .. .. ..
MESLEK DALI
EĞİTİM DURUMU ( Mezuniyet )
USTALIK BELGESİNİ ALDIĞI MERKEZ
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
USTALIK BELGESİ TARİH VE NUMARASI
.. .. .. / .. .. .. /
2 0 1 ..
BELGE NO : ..
.. .. .. ..
Kartal Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne
3 3 0 8 Sayılı mesleki Eğitim Kanunu'un 3 1 . Maddesi gereğince düzenlenmekte olan
Usta Eğitici İş Pedogojisi kuslarına katılmak istiyorum .
Gereğini arz ederim .
.. .. / .. .. / 2 0 1 ..
Ad-Soyad-imza
Adres :
Ev Telefonu
: 0 2 1 6 .. .. ..
.. ..
.. ..
Cep Telefonu
: 0 5 .. .. / .. .. ..
.. ..
.. ..
UYGUNDUR .
Kartal Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı
Merkez Müdürü
.. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. ..
1- Çıraklık ve mesleki Eğitiminin ilkeleri
2-eğitim Psikolojisi
3-Eğitimde İletişim ve İletişim Araçları
4-Meslek Analizi ve Eğitim Programları Hazırlama
5-Atölye ve Meslek dersleri Öğretim Yönetimi
Eğitimi Görülecek Dersler ve Saatleri :
4
6-iş Güveenliği
3
7-iş Kalitesi ve Maliyet İlişkileri
8-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme
4
9-İmtihan ve Değerlendirme
8
8
TOPLAM:
4
4
3
2
4 0 Saat
Başvuruda Olması Gereken Evraklar (ekler):
1- Form Dilekçenin Doldurulmas ı 2- Nfs.Czd.fotokopisi 3- Diploma aslı-fotokopisi 4- Ustalık Belgesi ve fotokopisi
5- iki adet fotoğraf
Download

USTA EĞİTİCİLİK BELGESİ KURSU MÜRACAAT FORMU Kartal